Impreza turystyczna  (turystyka) - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytuWawrzynekLeśne Urządzenie Turystyczno-wypoczynkoweCis
HASŁO DNIA

skala defoliacji koron

(ochrona lasu), stopień ubytku aparatu asymilacyjnego na skutek żerowania foliofagów, określany w przedziałach procentowych. Stopień 1 - żer słaby (defoliacja 11-30%); stopień 2 - żer śreni (defoliacja 31-60%), stopień 3 - żer silny (defoliacja 61-90%), stopień 4 - żer bardzo silny (defoliacja powyżej 90%)


zobacz hasło
O ENCYKLOPEDII

Serwis internetowy Encyklopedia Leśna jest tworzony na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. Jego redakcja znajduje się w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu. Encyklopedia Leśna jest encyklopedią specjalistyczną, obejmującą wiedzę o środowisku leśnym, gospodarce leśnej i ochronie przyrody. Adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych leśnictwem.