Impreza turystyczna  (turystyka) - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytuWawrzynekLeśne Urządzenie Turystyczno-wypoczynkoweCis
HASŁO DNIA

huba korzeni
(fitopatologia leśna), jedna z najważniejszych gospodarczo choroba drzew leśnych, powodowana przez grzyby rodzaju Heterobasidion (korzeniowce, Basidiomycota, Basidiomycetes, Russulales). Z trzech gatunków występujących w Polsce najgroźniejszym jest korzeniowiec sosnowy i równopory, natomiast najmniejsze…

zobacz hasło
O ENCYKLOPEDII

Serwis internetowy Encyklopedia Leśna jest tworzony na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. Jego redakcja znajduje się w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu. Encyklopedia Leśna jest encyklopedią specjalistyczną, obejmującą wiedzę o środowisku leśnym, gospodarce leśnej i ochronie przyrody. Adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych leśnictwem.