Impreza turystyczna  (turystyka) - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytuWawrzynekLeśne Urządzenie Turystyczno-wypoczynkoweCis
HASŁO DNIA

przechowywanie materiału sadzeniowego
(hodowla lasu, szkółkarstwo), zespół czynności mających na celu przetrzymywanie sadzonek w dobrej kondycji od wyjęcia z gleby w szkółce do posadzenia w uprawie leśnej. Sadzonki są chronione przed przesuszeniem, zabezpieczane przed chorobami i szkodnikami, zwykle także utrzymywane w stanie uśpienia zimowego, które umożliwia…

zobacz hasło
O ENCYKLOPEDII

Serwis internetowy Encyklopedia Leśna jest tworzony na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. Jego redakcja znajduje się w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu. Encyklopedia Leśna jest encyklopedią specjalistyczną, obejmującą wiedzę o środowisku leśnym, gospodarce leśnej i ochronie przyrody. Adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych leśnictwem.