Impreza turystyczna  (turystyka) - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytuWawrzynekLeśne Urządzenie Turystyczno-wypoczynkoweCis
HASŁO DNIA

wzór środkowego przekroju (Hubera)
(dendrometria), dendrometryczny wzór zwykły o postaci: gdzie: V - miąższość gl/2 - powierzchnia przekroju w połowie długości bryły dendrometrycznej l - długość bryły dendrometrycznej; wzór ten nazywany jest powszechnie wzorem Hubera i jest najczęściej w praktyce wykorzystywanym wzorem zwykłym z uwagi na jego stosunkowo…

zobacz hasło
O ENCYKLOPEDII

Serwis internetowy Encyklopedia Leśna jest tworzony na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. Jego redakcja znajduje się w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu. Encyklopedia Leśna jest encyklopedią specjalistyczną, obejmującą wiedzę o środowisku leśnym, gospodarce leśnej i ochronie przyrody. Adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych leśnictwem.