Impreza turystyczna  (turystyka) - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytuWawrzynekLeśne Urządzenie Turystyczno-wypoczynkoweCis
HASŁO DNIA

barczatka sosnówka

(entomologia leśna), Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758), motyl z rodz. barczatkowate (Lasiocampidae). Pierwotny szkodnik sosny. Gąsienice początkowo ogryzają brzegi igieł sosnowych, później zjadają je do pochewek. Preferują igły 1-roczne. Zimuje gąsienica w ściółce. Wiosną kontynuuje żer, także…


zobacz hasło
O ENCYKLOPEDII

Serwis internetowy Encyklopedia Leśna jest tworzony na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. Jego redakcja znajduje się w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu. Encyklopedia Leśna jest encyklopedią specjalistyczną, obejmującą wiedzę o środowisku leśnym, gospodarce leśnej i ochronie przyrody. Adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych leśnictwem.