Komisja Faunistyczna

(zoologia leśna, ptaki), stała komisja w ramach Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, mająca za zadanie weryfikację stwierdzeń awifaunistycznych dotyczących ptaków rzadkich lub trudnych do oznaczenia. Polska Komisja Faunistyczna istnieje od roku 1972. Prace Komisji Faunistycznej polegają na przestudiowaniu nadsyłanej przez obserwatora dokumentacji (opis, rysunki, fotografie itp.), sprawdzeniu, czy podane cechy diagnostyczne są wystarczające do jednoznacznego określenia przynależności gatunkowej stwierdzonego obiektu i wydania decyzji potwierdzającej lub kwestionującej poprawność oznaczenia. Pozytywne orzeczenie właściwej komisji jest warunkiem uznania danej informacji za stwierdzenie, które tym samym jest honorowane w skali międzynarodowej jako fakt naukowy.

Źródło (Autor)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Busse P. (red.) 1990. Mały słownik zoologiczny. Ptaki. Wiedza Powszechna, Warszawa


 

 

Powiązane hasła

awifauna

 

Indeks alfabetyczny:
Indeks tematyczny:
ZDJECIA TABELE MAPY
FILMY RYSUNKI LINKI