ługowanie gleby

(Gleboznawstwo leśne), proces wymywania niektórych składników mineralnych. Jest skutkiem działania infiltrującej w glebę wody, rozpuszczającej i przemieszczającej łatwo rozpuszczalne sole (np. azotany, chlorki, siarczany, węglany) wielu pierwiastków w tym tych określanych jako biogeny. Przemieszczanie może być częściowe w obrębie profilu glebowego, a także całkowite, poza strefę korzeni roślin. Jest to proces naturalny, który może być nasilany, np. przez zakwaszanie gleby. Popularnym miernikiem stopnia wyługowania gleby jest stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami zasadami.

Źródło (Autor)

Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E. 1976. Analiza chemiczno rolnicza. PWN.
Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E. 1976. Analiza chemiczno rolnicza. PWN.
Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.


 

 

Indeks alfabetyczny:
Indeks tematyczny:
ZDJECIA TABELE MAPY
FILMY RYSUNKI LINKI