ługowanie gleby

(Gleboznawstwo leśne), proces wymywania niektórych składników mineralnych. Jest skutkiem działania infiltrującej w glebę wody, rozpuszczającej i przemieszczającej łatwo rozpuszczalne sole (np. azotany, chlorki, siarczany, węglany) wielu pierwiastków w tym tych określanych jako → biogeny. Przemieszczanie może być częściowe w obrębie profilu glebowego, a także całkowite, poza strefę korzeni roślin. Jest to proces naturalny, który może być nasilany, np. przez → zakwaszanie gleby. Popularnym miernikiem stopnia wyługowania gleby jest → stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami zasadami.

Źródło (Autor)

Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E. 1976. Analiza chemiczno rolnicza. PWN.
Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E. 1976. Analiza chemiczno rolnicza. PWN.
Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.


 

 

Indeks alfabetyczny:
Indeks tematyczny:
ZDJECIA TABELE MAPY
FILMY RYSUNKI LINKI