filtr oktawowy

(ergonomia w leśnictwie), filtr oktawowy w akustyce obejmuje pasma o stałej względnej szerokości pasma częstotliwości dźwieku równe zakresowi trzech kolejnych tercji. Wartości poziomu hałasu dla częstotliwości środkowych pasm oktawowych zalecane są przez normy krajowe i międzynarodowe do stosowania przy ocenie oddziaływania halasu na człowieka.

Źródło (Autor)

Sowa J. M. 1995. Ergonomia i ochrona pracy w leśnictwie. Materiały do wykładów, KULiD, AR Kraków

Publikacje powiązane tematycznie

PN/94-N-01307. Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Polski Komitet Normalizacyjny

Koradecka D. 1997. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, T 1 i 2, red. nauk., CIOP, W-wa

 

 

 

Indeks alfabetyczny:
Indeks tematyczny:
ZDJECIA TABELE MAPY
FILMY RYSUNKI LINKI