prowincja hydrogeologiczna

(inżynieria leśna, hydrologia), taksonomiczna jednostka hydrogeologiczna, w regionalizacji hydrogeologicznej nadrzędna w stosunku do innych jednostek. Definiowana jest rżnie przez rżnych autorw. B. Paczyński [Malinowski red., 1976] wydziela dwie prowincje: płnocną – kenozoiczną i południową – mezozoiczną i definiuje prowincję hydrogeologiczną jako „obszar obejmujący zespł zbiornikw wd podziemnych zwykłych charakteryzujących się podobnymi cechami genetycznymi, wykształceniem oraz udziałem zasobowym poziomw użytkowych”. W podziale z 1995 r. [Paczyński, 1995] zrezygnowano z podziału na prowincje hydrogeologiczne, wyrżniono natomiast cztery makroregiony: płnocno-wschodni, płnocno- zachodni, centralny i południowy. A.S. Kleczkowski [1990a] opierając się na kryteriach hydrostrukturalnych, morfologicznych, hydrograficznych oraz wodonośności utworw czwartorzędowych dzieli Polskę na dwie prowincje hydrogeologiczne: grsko-wyżynną i nizinną. W grsko-wyżynnej wyrżnia: masywy, niecki, monokliny, a także nałożone na nie lokalne zbiorniki dolinne. W nizinnej – pasma głwnych zbiornikw czwartorzędowych oraz niżej leżące zbiorniki w utworach starszych, nazywając je subnieckami lub subzbiornikami wd podziemnych.
ang. groundwater province

Źródło (Autor)

Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Publikacje powiązane tematycznie

PAZDRO Z., KOZERSKI B., 1990 – Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol. Warszawa.

 

 

 

Indeks alfabetyczny:
Indeks tematyczny:
ZDJECIA TABELE MAPY
FILMY RYSUNKI LINKI