kategoria zagrożenia pożarowego lasu

(ochrona przeciwpożarowa), suma punktów uzyskanych przez nadleśnictwo na podstawie następujących parametrów: średniej rocznej liczby pożarów lasu w okresie ostatnich 10 lat, sumy udziałów procentowych powierzchni drzewostanów rosnących na siedliskach Bs, BŚw, BMŚw, Bw, BMw, Lł, warunków klimatycznych określonych współczynnikiem hydrotermicznym Sielaninowa. Wyróżnia się I kategorię zagrożenia pożarowego, II kategorię i III- najniższą - drzewostany najmniej zagrożone powstaniem pożarów.

Źródło (Autor)

Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu; CILP; Warszawa 2012

Publikacje powiązane tematycznie

K.Wiler; Ochrona lasów przed pożarami; CILP; Warszawa 2007

 

 

Indeks alfabetyczny:
Indeks tematyczny:
ZDJECIA TABELE MAPY
FILMY RYSUNKI LINKI