(proto)albic i (proto)spodic
A – symbol poziomu próchniczno mineralnego
abiotyczne czynniki
abrazja
abruptic
absolutna amplituda temperatury
absolutna liczba kształtu
absolutna temperatura maksymalna
absolutna temperatura minimalna
absorbcja
AC
acetylowanie drewna
Acta Ornithologica
Active Directory
acumodor
acydofilna dąbrowa podgórska
acydofilny podgórski dębowy las wilgotny
acydofilny pomorski las brzozowo-dębowy
acydofilny pomorski las bukowo-dębowy
acydofilny środkowoeuropejski las dębowy
acydofity
adaptacja
adaptacja (przystosowanie)
adaptacja ewolucyjna
adaptacja, przystosowanie
adelfofagia
adhezja
adiabatyczne ochładzanie
adiabatyczne ogrzewanie
adiuwianty
administracja architektoniczno-budowlana
Administracja leśna
administracja ochrony przyrody
administrator systemu
adres administracyjny wyłączenia
adres elektroniczny
adres IP
adres leśny wyłączenia
ADSL
adsorbat
adsorbat - substancja adsorbowana
adsorbent - substancja adsorbująca
adsorpcja
adsorpcja
adsorpcja jednocząsteczkowa
adsorpcja wielocząsteczkowa
adultus (ad.)
adwekcja
aeracja gleby
aeracja warstwy wodonośnej - napowietrzanie warstwy wodonośnej
aerozol
aerozole atmosferyczne
Afrykański pomór świń (ASF)
agent turystyczny
AGP
agregacja gleby
agregat hydrauliczny
agregat maszynowy
agregat prądotwórczy (generator prądu)
agregat uprawowo - siewny
agregat uprawowy
agregatowanie maszyn
agregaty glebowe
agresywność
agresywność osi na nawierzchnię
agrolotnicze zabiegi ochrony lasu
Akademia Leśna w Tharandcie
akarycydy
akcelerator graficzny
Akcja
akcja bezpośrednia
akcja obrączkarska
akcje
akcydens
aklimacja i aklimatyzacja
aklimatyzacja
aklimatyzacja
akredytacja
akropetalny
akropodium
akrotarsium
akrotelm (acrotelm)
aksenia
akt notarialny
Akteon
aktualizacja
aktualizacja mapy numerycznej
aktualna produkcyjność siedliska leśnego
akty prawne regulujące przesadzanie drzew z zadrzewień
akty prawne regulujące usuwanie zadrzewień
akty reglamentacji wewnętrznej (jako wyznaczniki zadań Lasów Państwowych)
aktynometr
aktynometria
Aktywa
aktywna ochrona
aktywna ochrona drzew
Aktywne Udostepnianie Lasu
aktywność biologiczna gleby
aktywność biologiczna gleby
aktywność biologiczna gleby
aktywność chemiczna tkanek w obrębie rany po cięciu
aktywność enzymatyczna gleby
aktywność Słońca
aktywność zawodowa osób starszych
aktywny podcinacz korzeni – sekcyjny; typ PRUNE MASTER
akumulacja
akumulacja energii w drewnie
akumulacja eoliczna
Akumulacja finansowa przedsiębiorstwa
akumulacja węgla w lasach
akumulator
akustyczne krzywe korekcyjne
akustyczne właściwości drewna
akwedukt
akwen
albedo
albic
albinizm
albinizm
albinizm
albit
Alces
alczyk
aleja
aleja
alemanka
aleuryty
algorytm
alias
aliasing
alimentacja rzek
alimentator
alka
alkaliczność
alkaliczność gleby, alkalizacja gleby
alkaloidy
All-in-One
allel
allele polimorficzne
allelopatia
allelopatia
allochoria
allochtoniczny
almanach
alofany
altana
alternator
altocumulus
altostratus
altruizm
aluwia
amarant
amatorski połów ryb
ambona
ambona prowizoryczna
ambona przenośna
ambona stała
amfibole
amfibolit
amfigleje
amoniak, amonifikacja, amonifikatory
amorficzny obszar
amortyzacja
Amortyzacja
amortyzator
ampleksus
ampleksus międzygatunkowy
ampleksus omyłkowy
ampleksus pachowy (aksilarny)
ampleksus pachwinowy (inguinalny)
ampleksus pojedynczy
ampleksus pozorny
ampleksus różnogatunkowy
ampleksus zbiorowy
amplituda
amplituda
amplituda (przemieszczenie) drgań
amplituda ekologiczna
amplituda ekologiczna
amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych
amunicja kulowa
amunicja myśliwska
amunicja śrutowa
amunicja szczególnie niebezpieczna
anabioza
anaglif
analiza areometryczna
analiza częstotliwości
Analiza ekonomiczna
analiza ergonomiczna układu człowiek - maszyna - środowisko
analiza gleby (polowa, laboratoryjna i kameralna)
analiza gospodarki leśnej w minionym okresie
analiza pnia
analiza przestrzenna
analiza sieciowa
analiza sitowa
analiza stanu bhp
analiza stanu zasobów drzewnych
analiza statyki drzewa pod kątem możliwości powstania wykrotu w metodzie AfB
analiza statyki drzewa pod kątem możliwości powstania wykrotu w metodzie szacunkowej
analiza statyki drzewa pod kątem możliwości powstania wykrotu w metodzie wizualnej VTA
analiza statyki drzewa pod kątem możliwości złamania w metodzie SIA
analiza statyki drzewa pod kątem możliwości złamania w metodzie szacunkowej
analiza statyki drzewa pod kątem możliwości złamania w metodzie wizualnej VTA
analiza teledetekcyjna; interpretacja obrazu
analiza wody
analizator częstotliwości
analizator do oznaczania azotu metodą Kjeldahla z mineralizatorem
analizator elementarny CNS
analizator ogólnego węgla organicznego (OWO)
analizator rtęci
analizator wstrzykowo-przepływowy
Anaplazmoza (dawniej Erlichioza)
anastomozy
andezyt
andic
Andosols
Android
aneks do planu urządzenia lasu
anemochoria
anemochoria
anemometr
aneroid
anhydryt
anion
anizotropia kurczenia się i pęcznienia
anomalia klimatyczna
anomalia magnetyczna
anonimy w postępowaniu administracyjnym
anons
anortyt
antabka
anthric
Anthrosols
antraknoza
antresola
antropochoria
antropochoria
antropofity
antropofobia
antropogeniczne czynniki
antropogeniczny
antropometria
antropometria ergonomiczna
antropometria klasyczna
antropopresja
antropopresja
antropopresja
antropopresja
antroposfera
antyaliasing
antycyklon
antypody
antyspam
antywirusy
AP
aparat filtracyjny
aparat gębowy
aparat gębowy gryząco - liżący
aparat gębowy gryzący
aparat gębowy kłująco - ssący
aparat gębowy liżący
aparat gębowy ssący
aparat Gilwalda
aparat gnykowy
aparat jadowy
aparat Kocha
aparat rentgenowski do nasion
aparatura laboratoryjna
apatyt
aplet
aplikacja
aplikacje biurowe
aplikacje leśniczego
APN
apofity
apomiksja
aport
aportery
aportować
aposematyzm
aprobata techniczna
apterium
Arbitraż gospodarczy
Arboradix TM
arborealna fauna
arboretum
arborystyka
arborystyka
arborystyka
ArcGIS
archaeopteryx
architekt systemu
architektura klient-serwer
architektura komputera
architektura krajobrazu
archiwizacja
archiwum klonów
ArcInfo
ArcView GIS
areał
areał
areał gatunku wędrownego
areał osobniczy
areał osobniczy
arena godowa
arenic
Arenosole
Arenosole bielicowane
Arenosole inicjalne
Arenosole właściwe
Arenosols
areometr
argic
arkebuz
arkozy
arkusz ewaluacyjny
arkusz ewidencyjny pożaru
arkusz oceny zajęć
arkusz pracy (ucznia, uczestnika zajęć)
ARM
armatka śnieżna
armilarioza
aromaterapia
artefakt
artefakty
artemida
Arvicola
ascenzja
ASCII
asocjacje w roztworach (wodnych)
asocjacje łańcuchów celulozy
ASP
aspekty użytkowe
aspergiloza
aspirant
Assmann Ernst
astosowania zdjęć mikrofalowych w lasach
astrefowość klimatu
asygnata
asynchroniczny
ATA
ATAPI
atawizm
atest
atlas
Atlas gleb leśnych Polski
atomizer
atomizer
ATPOL
atrakcje turystyczne
atraktanty
atraktanty
atraktanty płciowe
atrybut
audyt energetyczny
audyt informatyczny
audyt inwestycyjny
audyt remontowy
Aukcja
aukcja drewna
auksyny
Auleitner Antoni Walery Izydor
autekologia
autochoria
autochtoniczny
autochtoniczny drzewostan lub źródło nasion
autograf
automat
automat do mycia kwasem azotowym naczyń laboratoryjnych
automat spawalniczy
automatyczna manipulacja drewna przy pomocy komputera harvestera
automatyczna przyłbica spawalnicza
automatyczna zmywarka laboratoryjna do mycia, dezynfekcji i suszenia szkła laboratoryjnego
automatyczne linie produkcyjne
automatyczne ostrzenie piły łańcuchowej
automatyczne prowadzenie ciągnika
automatyzacja w leśnictwie
autonomia biocenozy
autonomiczny system nerwowy
autoryzacja
autostrada
autotomia
awantaż
awaria
awifauna
azobe
azot, azot glebowy
ażurowość drzewostanu
azymut
B – symbol poziomu wzbogacania
bóbr
bóbr europejski (euroazjatycki)
bóbr kanadyjski
bór
Bór bagienny (Bb)
bór bagienny (Bb)
Bór górski (BG)
bór górski (BG)
bór górski bagienny (BGb)
Bór górski świeży (BGśw)
Bór górski wilgotny (BGw)
bór mieszany
bór mieszany bagienny (BMb)
bór mieszany bagienny (BMb)
bór mieszany górski
bór mieszany górski (BMG)
Bór mieszany górski bagienny (BMGb)
Bór mieszany górski świeży (BMGśw)
Bór mieszany górski wilgotny (BMGw)
bór mieszany świeży (BMśw)
bór mieszany świeży (BMśw)
bór mieszany wilgotny (BMw)
bór mieszany wilgotny (BMw)
bór mieszany wyżynny
bór mieszany wyżynny (BMwyż)
Bór mieszany wyżynny świeży (BMwyż św)
Bór mieszany wyżynny wilgotny (BMwyż w)
bór suchy (Bs)
bór suchy (Bs)
bór świeży (Bśw)
bór świeży (Bśw)
bór wilgotny (Bw)
bór wilgotny (Bw)
bór wysokogórski
bór wysokogórski (BWG)
Bór wysokogórski bagienny (BWGb)
Bór wysokogórski świeży (BWGśw)
Bór wysokogórski wilgotny (BWGw)
B.P.
Babeszjoza
babi ząb (ćwikulec, bryżdżelina)
bąblownica
babrzysko
backdoor
bączek
bączek
badania audiometryczne
badania geotechniczne
badania geotechniczne makroskopowe
badania hydrogeologiczne
badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy
badania kontrolne
badania laboratoryjne ugniatania gleby
badania lekarskie
badania lekarskie celowane
badania lekarskie końcowe
badania lekarskie kontrolne
badania lekarskie okresowe
badania lekarskie wstępne
badania okresowe
badania profilaktyczne
badania siedzeń traktorów
badania termograficzne prowadnicy układu tnącego
badania wstępne
badania wytrzymałościowe kabiny
badania wytrzymałościowe sekatora
badanie aparaturą VSS
badanie dysz opryskiwacza
badanie odbicia pilarki
badanie polowe
badanie pomp do cieczy lepkich
badanie pracy siewnika punktowego
badanie pracy turbiny wiatrowej
badanie przyczepy asenizacyjnej
badanie rozlewacza nawozów płynnych
badanie słuchu
badanie wytrzymałości piły łańcuchowej
badylarka
badylarz
bagno
bagno
bagno - moczar, mokradło
bajrak
bajt
bąk
bąk
bakterie
bakterie glebowe
bakteriocydy
bakteriologiczne zanieczyszczenie wód
bakteryjne więdnięcie wierzby
balistyka
ballochoria
balot
balotowanie
balsamiczne produkty żywiczne
balustrada
bank genów
bank nasion w glebie
bankomat
baran
baranie rogi
baraniucha (chróścina jagoda, nieźwiezie grono)
barć
barczatka sosnówka
bariera antropogeniczna
bariera biogeochemiczna
bariera ekologiczna
bariera hydrogeochemiczna
bariera klimatyczna
bariery biologiczne - bioekrany
bariery ochronne
bariery ochronne naturalne
bariery ochronne techniczne
barkówki
barochoria
barograf
barometr
barras
bartnictwo
barwa drewna
barwa gleby
barwa na mapach numerycznych
barwa wody
barwice drewna
barwienie zrębków
barwinek
barwy i ich rola w postrzeganiu
baryłka
barłóg
basen
basen rozdzielczy
basior
basista
baskila
batalion
batalion
Batalion "Las"
bateria backupowa
batial
batometr
Batrachochytrium dendrobatidis
batrachofauna
batrachologia
baza danych
baza danych Lasów Państwowych
baza danych ogólnogeograficznych – BDO
Baza danych zintegrowanego systemu informatycznego Lasów Państwowych
baza geometryczna
baza nasienna
baza noclegowa
baza opisowa
baza pokarmowa
baza sprzętu przeciwpożarowego
baza surowcowa
baza wiedzy
baza żerowa
bazalt, bazalt oliwinowy
bażant
bażant
bażantarnia
bażantowate
bazyfity
bażyna
Bałtycka (I) kraina przyrodniczo-leśna
bałwanek
beczenie
beczka plastikowa
bekas
bekasik
bekasik
bekowisko
belka Benkelmana
benchmark
Benedyktowicz Ludomir
bental
bentonit
bentos
berberys
bernikla białolica
bernikla kanadyjska
bernikla obrożna
bernikla rdzawoszyja
Bernoulliego równanie
berło
betulina
bewametr kołowy
bez
bezjądrowe organizmy (akarionty)
bezlesie (gołaźń, gołobórz, golina, pole)
bezoar
bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
bezpieczeństwo pracy przy usuwaniu wiatrowałów
bezpieczeństwo przy usuwaniu wiatrowałów w górach
bezpieczeństwo systemów komputerowych
bezpieczna oznakowanie zrębu
bezpieczna ścinka i obalanie drzewa
bezpieczna technika usuwania nabiegów korzeniowych
bezpieczne mocowanie krążka kierunkowego liny tirfora
bezpieczne obalanie drzewa klinami
bezpieczne obalanie tirforem
bezpieczne okrzesywanie siekierą i pilarką
bezpieczne uruchamianie pilarki
bezpiecznik
bezpiecznik w maszynie leśnej
bezpieczny załadunek drewna żurawiem
bezpłatkowe rośliny
bezpłodność
bezwodniki kwasów
bezzałogowe środki latające - BSL
bełkotanie
biała broń
biała stopa
białka wierzbówka
białorzytka
białorzytka pstra
białorzytka pustynna
białorzytka płowa
białorzytka rdzawa
białozór
biczowanie
biczyk
biedronka siedmiokropka
biedrzeniec
biegacz fioletowy
biegacz gajowy
biegacz ogrodowy
biegacz pomarszczony
biegacz skórzasty
biegacz zielonozłoty
biegi
biegun geograficzny
biegus arktyczny
biegus białorzytny
biegus długoskrzydły
biegus karłowaty
biegus krzywodzioby
biegus malutki
biegus mały
biegus morski
biegus płaskodzioby
biegus płowy
biegus rdzawy
biegus tundrowy
biegus wielki
biegus zmienny
Biehler Ryszard
biel
biel wewnętrzny
bielaczek
bielak
bielica – podtyp gleby
Bielica – rezerwat
Bielice Gackie
bielik
bielik wschodni
bielojad olbrzymi
Bieńkowski Władysław
bierna ochrona
bierwiono (bierzwiono, bierzmo, bierzwo)
Bilans
bilans cieplny
bilans ekologiczny gospodarstwa leśnego
bilans energetyczny drzewa
bilans energetyczny gospodarstwa leśnego
bilans energetyczny pozyskiwania drewna
Bilans księgowy
bilans promieniowania
bilans robót ziemnych
bilans węgla w lesie gospodarczym
bilans węgla w lesie naturalnym
bilans wodnogospodarczy
bilans wodnogospodarczy wód podziemnych
bilans wodny
bilansowanie ciepła w organiźmie człowieka
bindra
binduga
bioasekuracja
biocenoza
biocenoza
biocenoza
biocenoza
biocenoza leśna
biocenoza leśna jako składowa ekosystemu
biocenoza leśna jako zespół populacji
biochemia i biogeochemia gleby
biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT
biochora
biochora
biodegradacja
biodegradacja
biodegradacja
biodiesel - reaktor
biodro
biofilne pierwiastki - biogenne pierwiastki, biopierwiastki
biogaz
biogeny
biogeny
biogrupa
biogrupy na zrębach
bioharwester AHVI H 600
bioindykacja
bioindykacja
bioindykacja
bioindykatory
bioklimat
bioklimat, ekoklimat
biologia gleby
biologiczne metody ochrony lasu
biologiczny czynnik chorobotwórczy
biologiczny koszt nabywania odporności
biom
biomagnifikacja
biomanipulacja
biomasa
biomasa
biomasa jako paliwo odnawialne
biomasa leżaniny
biomasa osobnicza
biomasa roślinności leśnej
biometria
biometria
biomy leśne – ogólne uwarunkowania
bioodpady
biopreparaty
bioróżnorodność
bioremediacja
bioremediacja - biologiczne oczyszczanie
BIOS
BIOS setup
biosfera
biosfera
biota
biotechniczne metody ochrony lasu
biotest
biotop
biotop
biotop
biotop
biotop leśny
biotransformacja
bioturbacja gleby
biotyczne czynniki
biotyt
Bird Life International
birdwatching
birdwatching
birginiak
Bison
bit
bitmapa
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
Biuro Nasiennictwa Leśnego
Biuro Nasiennictwa Leśnego
biuro polowań
biuro projektu
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
blade
blaszka środkowa
blaszki
blaszkodziobe
blizny liściowe
bloczek betonowy
bloczek silikatowy
blok silnika spalinowego
blokada tkanek przewodzących
blokada tkanek przewodzących po cięciach
Blu-ray DISC (BD)
bluetooth
bluszcz
bluszczyk
bniec
BO
bobówka
bóbr
bobrowanie
bobrowate
bobrowisko
bobrowniczy
bocian biały
bocian czarny
boczniak ostrygowaty
bodźce i sygnały
bodziszek
bogactwo florystyczne
bogactwo gatunkowe
bogactwo roślinności
bogatek ośmioplamkowy
bogatek wspaniały
bogatka
bok
bonitacja
bonitacja drzewostanu
bonitacja drzewostanu
bonitacja drzewostanu
bonitacja gleby
bonitacja klimatu
bonitacja wzrostowa
Bonitacyjny współczynnik przeliczeniowy
bór mieszany jodłowy
bór mieszany wilgotny świerkowo-dębowy
bór sosnowy bagienny
bór sosnowy nadmorski
bór sosnowy suchy
bór sosnowy wilgotny
bór wilgotny trzcinnikowy
bora
borealne lasy iglaste – charakterystyka
borecznik sosnowiec
borecznikowiec rudy
borelioza
borelioza
born to be free - metoda
borodziej próchnik
borowiec
borowik ceglastopory
borowik szlachetny
borowina
borówka
borówka lśniąca
borówka matowa
Borowski Mikołaj
borsuk
borsuk
bory
Bory Dolnośląskie
Bory Dolnośląskie, Puszcza Zgorzelecka, Puszcza Bolesławicka
Bory Goleniowskie
Bory Krajeńskie
bory mieszane
bory mieszane sosnowo-dębowe
bory mieszane świerkowo-jodłowe
Bory Nadnoteckie
Bory Namysłowskie
Bory Piławskie
Bory Rzepińskie
bory sosnowe świeże
Bory Stobrawskie
Bory Tucholskie
Bory Tucholskie
Bory Wkrzańskie
Bory Zielonogórskie
bosak
bródka
bróg
Brać Leśna
brakarz
Brakarz
braki w podaniu
brama do lasu
brama pocztowa
brama, rama, kulisa
bramownice dla nietoperzy
brantówka
Branżowy plan kont
brekcja
breneka
brew
brewki
brewki
BRG
bród
broda
broda
brodawki korzeniowe
brodziec piegowaty
brodziec piskliwy
brodziec plamisty
brodziec pławny
brodziec śniady
brodziec żółtonogi
broń
broń bezkurkowa
broń biała
broń kombinowana
broń kulowa
broń kurkowa
broń myśliwska
broń palna
broń palna automatyczna
broń palna jednostrzałowa
broń palna powtarzalna
broń palna pozbawiona cech użytkowych
broń palna półautomatyczna
broń pneumatyczna
broń śrutowa
broń załadowana
broń złamana
brona
brona aktywna
brona chwastownik
brona chwastownik z zębami sprężynowymi
brona kolczatka
brona kołowa
brona leśna
brona talerzowa
brona talerzowa leśna Nizińskiego
brona zębowa
bronowanie
Browning
bruceloza
brudnica mniszka
brudnica nieparka
brulion obróbki drewna
Brunatna Gleba - rezerwat
brunatna pleśń śniegowa
brunatnica
brunatnice
brunatnienie
brunatnienie drewna
brunic
bruzda (y)
bruzdkowiec zachodni
bruzdownik
brykieciarka
brykiety drzewne
bryofityzacja
bryza
bryza leśna
bryła równoważna strzale
bryłka korzeniowa
brzęczka
brzegówka
brzezina bagienna
brzoza
brzozownik
buchtować
bucze
buczyna acydofilna górska
buczyna acydofilna niżowa
buczyna żyzna karpacka
buczyna żyzna niżowa
buczyna żyzna sudecka
buczyny storczykowe
budka
budka lęgowa
Budniak Florian Antoni „Andrzej”
budniczy przemysł
budowa
budowa drogi
budowa drzewostanu
budowa drzewostanu
budowa głowic biomasowych
budowa głowicy harwestera
budowa głowicy harwesterowej Woody
budowa opony ciągnikowej
budowa pierwotna
budowa pilarki spalinowej
budowa pługa LPż-OTL
budowa pługa talerzowego
budowa rampy zraszającej
budowa samochodów do transportu drewna
budowa traka z piłą taśmową
budowa ucha
budowa układu kierowniczego zwrotnicowego
budowa wtórna
budowa wykaszarki
budowa ładowacza czołowego
budowla
budowla piętrząca
budowla ziemna
budowlane uprawnienia
budownictwo
budownictwo leśne
budynek
budynek gospodarczy
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny jednorodzinny
budynek niski
budynek rekreacji indywidualnej
budynek średnio wysoki
budynek użyteczności publicznej
budynek wielorodzinny
budynek wysoki
budynek zamieszkania zbiorowego
budynki
bufor
buforowanie
buforowość gleby
buforowość gleby
buk
bukiet
bukiew
bukowisko
bukwica
bulgotanie
bulwy
burkot
bursztyn
burta
burza
burza ogniowa
burzyk balearski
burzyk północny
burzyk szary
burzyk żółtodzioby
busola
Bussines Objects
buszeryzacja
Buszewicz Gwidon
butelka
butwienie
butwina
buławka czułka
buławnik
byk
byk stadny
byliny
bystrotok
bystrze
bytować
błabicha (bodłak)
błąd absolutny
błąd odbicia
błąd pomiaru
błąd pomiaru czeski
błąd pomiaru drobny
błąd pomiaru gruby
błąd pomiaru przeciętny
błąd pomiaru przypadkowy
błąd pomiaru średni
błąd pomiaru standardowy
błąd pomiaru systematyczny (regularny)
błąd procentowy wtórny
błąd procentowy zasadniczy
błąd standardowy średniej z próby
błąd tablic
błądzenie pił
błędy podkrzesywania drzew
błędy pomiarowe
błona bębenkowa
błona komórkowa
błona pierwotna
błona pławna
błona wtórna
błona wyścielająca
błonkówki
błony pławne
błotniak stawowy
błotniak stepowy
błotniak zbożowy
błotniak łąkowy
błotniaki
C – symbol skał macierzystych gleb
C/N
cache
CAD
calcaric
calcic
calgon
call center
cambic
Cambisols
capina
Capreolus
Carlowitz Hans Carl
case
castoreum
całkowita zawartość ozonu
całkujący miernik wibracji
całoroczna obserwacja
CBBM
CDMA
cebula
cebulica
cecha
cecha drzewostanu
cecha nabyta
cecha1
cechowanie drewna
cechówka
cechy antropogeniczne gleb
cechy geogeniczne gleb
cechy mapy numerycznej
cechy pamięci
cechy pedogeniczne gleb
cechy pokrojowe drzew
cechy sygnałów
cechy sygnałów alarmowych i ostrzegawczych
cechy systemu autonomicznego
cechy zabudowy i zagospodarowania terenu
cęgi
cegła ceramiczna
cekotrofia
cel edukacji leśnej społeczeństwa
cele diagnostyki stanu drzewa
cele długookresowe planowania urządzeniowego
cele gospodarowania w planie Urządzania Lasu
cele i zadania planowania urządzeniowego
cele średniookresowe planowania urządzeniowego
celować
celulazy glebowe
celuloza
cembrodor
cementacja gleby
cementogrunt
centra różnorodności biologicznej
centralizacja
Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie
Centralny rejestr form ochrony przyrody (CRFOP)
centralny rejestr trofeów
Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich
centroid
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ)
centyl (Cp)
ceny drewna
cenzus
CEP
certyfikat
certyfikat akredytacji laboratorium
certyfikat zgodności
Cervus
Cesarskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa
cespityzacja
cetyna
cetyna
cetyniec mniejszy
cetyniec większy
cewki
cewki
cewki
cewki Malpighiego
cewki podłużne
cewki poprzeczne
cewki wokółnaczyniowe
cewki włókniste
CFI (Skumulowany Wskaźnik Zmęczenia)
chów krzyżowy
chów w linii
chów wsobny
chów wsobny
chalazy
chalcedon
chalcodor
chalcoprax
chamedafne
charakterystyczna kombinacja gatunków
charakterystyka stanu lasu
charakterystyka warunków ekonomicznych
charakterystyki klimatu
charakterystyki siedliskowe oraz biologiczne drzew
chart
check-list
chelonologia
chemia rolna
chemiczna aktywność zranionej tkanki
chemiczne i fizykochemiczne właściwości gleby
chemiczne informatory owadów
chemiczne metody ochrony lasu przed szkodami powodowanymi przez owady
chemiczne metody ochrony lasu przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę
chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT
chemiczne związki toksyczne
chemiczny przerób drewna
chemiczny skład drewna
chemizacja środowiska leśnego
chemotaksonomia roślin (chemosystematyka, taksonomia chemiczna, fitochemia)
chernic
Chernozems
chetotaksja
Chionomys
chipset
chirurg pielęgniarz drzew
chirurgia drzew
chirurgia drzew
chityna
chlorek potasowy – sylwin (KCl), chlorki metali
chloroplasty
chloryty
chmara
chmiel
chmura
chmura punktów
chodnik
chodnik larwalny
chodnik macierzysty
chodniki owadzie
chodniki owadzie duże
chodniki owadzie głębokie
chodniki owadzie małe
chodniki owadzie powierzchniowe
chodniki owadzie płytkie
Chodzicki Edward
choinek szary
chomik europejski
chomikowate
chorągiewka
chorion
choroba naczyniowa
choroba parazawodowa (pozazawodowa)
choroba rośliny
choroba wibracyjna - ilość zachorowań - staż pracy
choroba zawodowa
choroba zawodowa
choroba łańcuchowa
choroby drzew
choroby grzybowe
choroby inwazyjne
choroby kompleksowe drzew
choroby niepasożytnicze
choroby niezaraźliwe
choroby odkleszczowe
choroby odkleszczowe (TBD)
choroby zaraźliwe
choroby zawodowe i parazawodowe w leśnictwie
chorologia roślin
chrabąszcz kasztanowiec
chrabąszcz majowy
chrabąszczowate
chrapanie
chrapanie
chrapy
chroma
chromatofory
chromatograf cieczowy HPLC z detektorem UVis i fluorescencyjnym
chromatograf jonowy do równoległej analizy anionów i kationów nieorganicznych
chromatografia
chromic
chromosom
chromosomy homologiczne
Chrońmy Przyrodę Ojczystą
chronologia
chronologia absolutna (bezwzględna)
chronologia indeksowana
chronologia lokalna
chronologia pływająca (względna)
chronologia regionalna
chronologia rezydualna
chronologia standaryzowana
chronologia stanowiska
Chronometraż
chronometraż pracy
chronosekwencja glebowa
chruściki
chrust
chrust brzozowy hutniczy
chrust drobny
chrust gruby
chrust opałowy
chrust pułapkowy
chrust użytkowy
chrustowanie
chrząszcze
chrzest myśliwski
chwiejność atmosfery
chwilowe natężenie dźwięku
chwost
chwytak
chwytak do łupania
chwytak klembanka
chwytak zrywkowo – załadowczy
chwytak zrywkowy
chwytak zrywkowy na wysięgniku
chwytak z piłą łańcuchową
chwytaki magnetyczne
chyb
chytridiomikoza
chłód
chłodnia do przechowywania nasion
chłodnia do przechowywania sadzonek
chłodziarka laboratoryjna
chłonność turystyczna
chłyst
ciąg poligonowy
ciągi
ciągnąć
ciągnik
ciągnik chwytakowy
ciągnik do zrywki linowej – skider
ciągnik do zrywki nasiębiernej - forvarder
ciągnik do zrywki z przystawką BIO
ciągnik do zrywki z zastosowaniem żurawia i chwytaka
ciągnik do zrywki z zastosowaniem żurawia i przyczepy kłonicowej
ciągnik gąsienicowy
ciągnik leśny
ciągnik leśny/skider
ciągnik nasiębierny
ciągnik rolniczy
ciągnik samochodow
ciągnik siodłowy
ciągnik uniwersalny z kleszczami zrywkowymi
ciągnik uniwersalny z przyczepą kłonicową
ciągnik uniwersalny z wciągarką linową
ciągnik uniwesalny
ciągnik wciągarkowwy
ciągnik zrywkowy
ciągnik z gąsienicowym układem jezdnym
ciągłość przestrzenna
ciąża przedłużona
ciała czynne
CIC
ciche pędzenie
cięcia
cięcia dla uzyskania form sztucznych
cięcia formujące
cięcia korygujące
cięcia odciążające
cięcia odmładzające
cięcia pielęgnacyjne
cięcia planowe
cięcia przedrębne (pielęgnacyjne)
cięcia prześwietlające
cięcia przygodne
cięcia przyrodnicze
cięcia rębne
cięcia rębne
cięcia sanitarne
cięcia sanitarne
cięcia techniczne
cięcia w koronach
cięcia w związku z kolizjami z budowlami
cięcia w związku z kolizjami z infrastrukturą kolejową
cięcia w związku z kolizjami z sieciami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
cięcia wzdłuż ciągów komunikacyjnych
cięcie brzegowe
cięcie częściowe
cięcie drzew
cięcie gniazdowe
cięcie nożowe
cięcie obsiewne
cięcie odsłaniające
cięcie pielęgnacyjne
cięcie przerębowe
cięcie przygotowawcze
cięcie sztyletowe
cięcie uprzątające
cięcie zadrzewień
ciecieruk
cieciorka
cieciorka
ciecz bordoska
cieczka
ciek
ciek
ciek naturalny
ciek wodny
cieki
cieki
cielę
ciemię
ciemiężyk
ciemnik czarny
cień asymilatów
cień asymilatów
cień opadowy
cieniowanie
cienista strefa asymilatów
cienistka
cieplarka z chłodzeniem
cieplna rozszerzalnośc drewna
ciepła strefa zboczy
ciepłe ręce a oddziaływanie drgań
ciepło gleby
ciepło pęcznienia
ciepło utajone
ciepło właściwe drewna
ciepły posiłek w lesie a odziaływanie drgań
ciepły reset
ciepły trop
cierlik
cierniówka
ciernie
cieszynianka
cieszynka
cietrzew
cietrzew
ciężka woda
ciężki wypadek przy pracy
ciężkość pracy
CIF
CIFS
ciosno
ciołek
ciołek matowy
cirrocumulus
cirrostratus
cirrus
cis
Cis z Henrykowa Lubańskiego
CISC
ciśnienie akustyczne
ciśnienie artezyjskie
ciśnienie atmosferyczne
ciśnienie osmotyczne
ciśnienie pęcznienia drewna
ciśnienie subartezyjskie
cisza
CITES
CITES
CITES
clayic
Clethrionomys
cloud computing
CMYK
colluvic
colodor
COM
comber
combo
connectra
CORINE
CORINE Biotopes
CORINE Land Cover (CLC)
coronellum
CPU
CRC
Credit
Cricetidae
Cricetus
CRM - system zarządzania relacjami z klientami
Crocidurinae
cross-fostering
cross-kowariancja
crossing over
cumulonimbus
cumulus
cutanic
cybernetyka
cyfrowy obraz teledetekcyjny
cyjanofory
cykl biogeochemiczny
Cykl Brücknera
cykl pierwotny
cykl produkcji leśnej
cykl produkcyjny
cykl produkcyjny na szkółce
cykl roczny płazów
cykl życiowy drzewostanu
cykle biogeochemiczne
cykliczne procesy w biocenozach leśnych
cyklogeneza
cyklon
cyprysik
cypryśnik
cyraneczka
cyraneczka
cyraneczka karolińska
cyranka
cyranka
cyranka modroskrzydła
cyrkulacja atmosfery
cytologia roślin
cytoplazma podstawowa
czółenko
czajka
czajka stepowa
czajka towarzyska
czapeczka
czapla biała
czapla modronosa
czapla nadobna
czapla purpurowa
czapla siwa
czapla siwa
czapla złotawa
czarcia miotła
czarcia miotła brzozy
czarna stopa
czarna zgnilizna żołędzi
Czarne ziemie
Czarne ziemie brunatne
Czarne ziemie murszaste
Czarne ziemie wyługowane
Czarne ziemie właściwe
czarnogłówka
czarnowron
Czarnoziemy wyługowane
Czarnoziemy wyługowane brunatne
Czarnoziemy wyługowane opadowoglejowe
Czarnoziemy wyługowane właściwe
czartawa
czarter
czas
czas ochronny
czas pracy
czas reakcji
czas reakcji dla różnych analizatorów (zmysłów)
czas reakcji prostej
czas trwania imprezy masowej
czas trwania sygnałów
czas w las
czasochłonność
czasopismo „Drzewa, krzewy, park”
czasopismo „Komunikaty dendrologiczne”
czasopismo „Uprawa i ochrona drzew'
cząsteczki celulozy
cząstka
czasza tłumiąca
czatownia
czatownia
czeczota
czeczotka
czeczotka tundrowa
czemchanie
czepce zrywkowe
czeremcha
czereśnia i wiśnia
czernica
czerniczka
czerniec
czerw
czerwień bielu
czerwień twardzieli
czerwienienie drewna
czerwinienie igieł świerka
czerwona plamistość igieł sosny
czerwone księgi gatunków
czerwone listy gatunków
Czerwony Bór
części szkieletowe
części ziemiste
częściowa ochrona
częstość genu (allelu)
częstotliwość deszczowania
częstotliwość drgań różnych narzędzi wibrujących
częstotliwość taktowania
czok
czosnaczek
czosnek
czółenkowa metoda zabiegu agrolotniczego
czoło drewna
czternastak
czterodwudziestak
czterooczak świerkowiec
czubajka kania
czubatka
czujnik fotoelektryczny
czujnik zegarowy
czujniki piezoelektryczne - rodzaje
czujniki piezoelektryczne - zasada działania
czuszykanie
czuszykanie
czułki
czułki blaszkowate (wachlarzykowate)
czułki buławkowate
czułki grzebieniaste
czułki nitkowate
czułki paciorkowate
czułki pierzaste
czułki piłkowane
czułki wachlarzykowate
czułki ząbkowane (piłkowane)
czwartorzęd
czworolist
czynnik kory
czynnik limitujący
czynnik ludzki w bezpieczeństwie pracy
czynnik uciążliwy
czynnik zadrzewienia
czynnik zagęszczenia
czynniki zmniejszania zagrożeń przy pracy
czynniki abiotyczne
czynniki antropogeniczne
czynniki biotyczne
czynniki chorobotwórcze
czynniki edaficzne
czynniki ekologiczne
czynniki fizyczne środowiska pracy
czynniki glebotwórcze
czynniki klasyfikujące drogi leśne
czynniki klimatotwórcze
czynniki ochrony wód podziemnych
czynniki ograniczające wzrost liczebności populacji
Czynniki produkcji leśnej
czynniki szkodliwe
czynniki uciążliwe
czynniki wpływające na powstanie wykrotu
czynniki wpływające na proces pracy
czynniki wyboru jakości światła w miejscu pracy
czynniki wzrostu poziomu drgań pilarek
czynniki wzrostu poziomu hałasu pilarek
czynność faktyczna w Lasach Państwowych
czynność prawna w Lasach Państwowych
czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich
czyrkanie
czyściec
czysta biomasa
czystość nasion
czyszczalnia pneumatyczno – sitowa z sitami bębnowymi
czyszczalnia pneumatyczno - sitowa z sitami płaskimi
czyszczalnia pneumatyczno sitowa – Petkus
czyszczenia
czyszczenia późne
czyszczenia wczesne
czyszczenie ubytków wgłębnych – podejście klasyczne
czyszczenie ubytku
czytnik zdjęć rentgenowskich
czytniki nośników danych
czyż
czyżnie
człony naczyń
człowiek jako układ samodzielny
człowiek, jako system informacyjno - decyzyjny
D - symbol poziomu, podłoże mineralne w glebach organicznych
dąb
dąb Bartek
dąb Napoleon
Dąb-Kocioł Jan
dąbrowa z dębem omszonym
dąbrówka
Dąbrowy Krotoszyńskie
dach
daglezja
dalmierz
Dama
damasceńska stal
dane
dane geograficzne
dane geometryczne
dane o obszarach chronionych
dane obrazowe
dane opisowe
dane przestrzenne
dane rastrowe
dane referencyjne
dane wektorowe
Dane wspólne
daniel
Darcy’ego prawo
darń
darniówka tatrzańska
darniówka zwyczajna
darniowanie
darwinizm
darzbór
DAS - Direct Attached Storage (zasoby dyskowe podłączane bezpośrednio)
daszek
data drilling
data mining
dataloggery
datamarty
datowanie drewna metodą dendrochronologiczną
datowanie radiowęglowe
dawać kominka
dawka drgań
dawka hałasu
dawka nieskuteczna
dawka oprysku
dawka polewowa (netto, brutto)
dawka progowa
dawka skuteczna medialna
dawka śmiertelna bezwględna
dawka śmiertelna medialna
dawka substancji
DB2
DC
DDR SDRAM
DDT
Debet
dębik
dębniak turzycowy
dębnik
debry
debuger
dęby papieskie
decesja torfowiska
decoy
decybel
decyzja administracyjna
decyzja administracyjna – podstawowe części składowe
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
dedykowane aplikacje użytkowe LMN
defektoskopia
defektoskopia dźwiękowa
defektoskopia rentgenowska
defektoskopia termiczna
defektoskopia ultradźwiękowa
defibrator
deficyt wody
deflacja
defoliacja
defoliacja
defoliacja
deforestacja
defragmentacja
degeneracja ekosystemu
degeneracja ekosystemu
degeneracja fitocenozy
degeneracja i regeneracja biocenoz leśnych
degeneracja zbiorowisk roślinnych
degradacja atmosfery
degradacja drewna w drzewostanach poklęskowych
degradacja ekosystemu
degradacja gleb
degradacja gleby
degradacja środowiska
degradacja wód
degradacja wód podziemnych
degradacja zgrupowań zwierzęcych
dehydratacja
dehydrogenazy glebowe
dekalcytacja (dekarbonatyzacja)
dekapitalizacja
deklaracja zgodności
deklinacja magnetyczna
dekomponowanie procesów
dekompozycja
delimitacja
delta rzeczna
deluwium
demarkacja histogeniczna
Demianowski Zygmunt
demografia roślin
dendroarcheologia
dendrochronologia
dendroekologia
dendrogeomorfologia
dendroklimatologia
dendroklimatologia
dendrologia
dendromasa
dendrometria
dendroskala
denitryfikacja
denitryfikacja
deniwelacja
denudacja
depesza satelitarna (nawigacyjna)
depresja
depresja regionalna
depresja rejonowa
depresja zwierciadła wody
deptanie
dereń
derkacz
derogacja
desorpcja
desorpcja
destruenci
destylacja
destylacja surowców olejkodajnych
destylacja żywicy
desulfatyzacja
deszcz
deszcz nawalny
deszcz ulewny
deszczomierz
deszczomierz
deszczowanie
deszczowe lasy równikowe
deszczownia
deszczownia półstała
deszczownia przenośna
deszczownia ruchoma
deszczownia stała
deszczownia szpulowa (z konsolą niskociśnieniową, zraszaczem sektorowym)
detekcja ultradźwiękowa
determinanty fizjologiczne zagrożeń wypadkowych
Determinanty produkcji leśnej
determinanty psychologiczne wypadku
determinanty zagrożeń wypadkowych
detrytofagi
detrytus
detrytus
dezynfekcja (gleby)
dezynfekcja gleby, odkażanie gleby
dezynfekcja sadzonek przed przechowywaniem
DGPS (akronim z ang.: Differential Global Positioning System); korekcja różnicowa
diabaz
diagnostyczne materiały
diagnostyczne poziomy
diagnostyczne właściwości
diagnostyka
diagnostyka stanu drzewa
diagnoza
diagnoza ergonomiczna
diagnozowanie drzew z wykorzystaniem radaru
diagnozowanie drzew z wykorzystaniem tomografii komputerowej
diagnozowanie drzew z wykorzystaniem tomografii ultradźwiękowej
diagnozowanie zdrowotności drzew
diagnozowanie zgnilizn drzew impulsami dźwiękowymi
diagnozowanie zgnilizn drzew miernikami elektrycznymi
diagnozowanie zgnilizn drzew z pomocą psów
diagram
diagram klimatyczny
diagram pyłkowy
Dialer
diament
diana
Diana
diapauza
diapauza
diapauza
diapauza i formy przetrwalne
diaspory
diaspory
diastema
diatomit
dieta
digitalizacja
digitalizacja automatyczna
digitalizacja manualna
digitalizacja półautomatyczna
digitizer, digimetr, stół digitizerski, digitalizator
dihydrol
dikariofaza
diktiosomy
diody
dioryt
dithering
DMA
DMZ
dni lasu i zadrzewień
DNS
dobór gatunkowy drzew do zadrzewień w warunkach miejsko-przemysłowych
dobór grupowy
dobór krewniaczy
dobór naturalny, selekcja naturalna
dobór odzieży ochronnej
dobór odzieży roboczej
dobowy bilans energetyczny człowieka
dobra praktyka
dobra praktyka laboratoryjna
dobro kultury współczesnej
dobson
docelowy skład gatunkowy drzewostanu
dochodzić postrzałka
dojazd pożarowy
dojazd pożarowy
dojrzałość fizjologiczna nasion
dojrzałość morfologiczna nasion
dojrzałość owoców
dojrzałość rębna
dojrzałość rębna finansowa
dojrzałość rębna największej wydajności surowcowej
dojrzałość rębna naturalna
dojrzałość rębna odnowieniowa
dojrzałość rębna techniczna
dojść do strzału
dokarmianie
dokarmianie dolistne
dokument bazy danych Lasów Państwowych
dokumentacja analityczna
dokumentacja bazy danych Lasów Państwowych
dokumentacja budowy
dokumentacja geologiczna kopaliny
dokumentacja geologiczno-inżynierska
dokumentacja hydrogeologiczna
dokumentacja kartograficzna
dokumentacja powykonawcza
dokumentacja prac planistycznych
dokumentacja projektowa
dokumentacja płacowa
dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)
dokumentacja z kas fiskalnych (raport dobowy, raport miesięczny)
dokumentacja zieleni
dokumentacje drzew wykonywane metodą rzutu na płaszczyznę pionową
dokumentacje hydrologiczne
dokumentacje zieleni na kartach perforowanych IS
dokładność
dokładność danych przestrzennych
dokładność danych przestrzennych
dokładność empiryczna wzorów dendrometrycznych
dokładność teoretyczna wzorów dendrometrycznych
dolegliwości zgłaszane przez operatorów komputerów
dolesienia
dolina
dolnoreglowa osutka modrzewia
dolomit, minerał
dolomit, skała
dolomityzacja
dom wycieczkowy
domek campingowy
domena
domieszka
domieszka biocenotyczna
Domieszka drobnokępowa
domieszka grupowa
domieszka jednostkowa
domieszka kępowa
Domieszka pasowa
domieszka pielęgnacyjna
domieszka pomocnicza
domieszka produkcyjna
Domieszka rzędowa
domieszka smugowa
domieszka uszlachetniająca
Domieszka wielkokępowa
domieszki czasowe
dominacja gatunkowa
domnieszki trwałe
DOP
dopuszczalna granica obciążenia fizjologicznego
dopuszczalna masa całkowita zestawu (DMC)
dopuszczalne wartości hałasu
dopuszczalny czas ekspozycji na drgania mechaniczne
dopuszczalny czas ekspozycji na hałas
dopuszczalny czas ekspozycji na hałas pilarek
dopływ
dopływ
DOR (dla własnych pracowników)
doraźna, trwała i zmęczeniowa odporność drzew na działanie wiatru
dorzecze
dosiadywać
dostawca leśnego materiału rozmnożeniowego
dostęp do drogi publicznej
dostęp do informacji o środowisku
dostęp do informacji o wnioskach i zezwoleniach na usuwanie drzew i krzewów
dostępność drogi
dostępność komunikacyjna
dostosowanie osobników
dostosowanie siewnika do pracy w korytach
dostosowanie ustroju do pracy fizycznej
dostrzegalnia p.poż
dowody w postępowaniu administracyjnym
dozownik perlitu
dozownik substratu
dozymetr hałasu
dół próbny
dołownik gwiazdowy
dpi
drabiny
drągowina
drainic
drapieżne
drapieżnictwo
drapieżniki
drapieżniki synantropijne
dren
drenaż rozsączający
drenaż wód podziemnych
drenaż, drenowanie
drewno
drewno
drewno beczkowe
drewno bielaste
drewno ciosane
drewno darte
drewno do suchej destylacji
drewno dojrzałe
drewno dojrzałe
drewno garbarskie
drewno kompresyjne
drewno kopalniakowe
drewno małowymiarowe
drewno młodociane
drewno na pale portowe, piloty
drewno na prowadniki szybowe
drewno ochronne
drewno odziomkowe
drewno okleinowe
drewno okrągłe
drewno opałowe
drewno pierścieniowonaczyniowe
drewno powietrzno-suche
drewno późne
drewno reakcyjne
drewno rezonansowe
drewno rozpierzchłonaczyniowe
drewno sklejkowe
drewno smykane
drewno średniowymiarowe
drewno stosowe
drewno strugane
drewno szkutnicze
drewno tartaczne
drewno tensyjne
drewno twardzielowe
drewno ulepszone
drewno warstwowe
drewno wczesne
drewno wielkowymiarowe
drewno zapałczane
drewno zasiniałe
drewno łupane
drewno łuszczarskie
drgania
drgania mechaniczne
drgania mechaniczne
drgania mechaniczne (wibracje) na stanowisku pracy
drgania nieustalone
drgania nieustalone - wartości średnie
drgania ustalone - wartości średnie
drobnica
drobnica gałęziowa
drobnica opałowa
drobnica tyczkowa
drobnica użytkowa
drobnokępowa forma zmieszania
drobnoustroje glebowe
droga
droga dojazdowa do gruntów rolnych i leśnych
droga ekspresowa
droga gruntowa naturalna nieprofilowana
droga gruntowa profilowana
droga gruntowa ulepszona
droga jednopasowa
droga krajowa
droga leśna
droga leśna
droga publiczna
droga publiczna
droga twarda
droga twarda nieulepszona
droga twarda ulepszona
droga wewnętrzna
drogi dolinowe
drogi grzbietowe
drogi leśne
drogi leśne boczne
drogi leśne dojazdowe
drogi leśne główne
drogi leśne technologiczne
drogi obiegu związków pokarmowych
drogi stokowe
drogowy obiekt inżynierski
drop
drop
drozd ciemny
drozd czarnogardły
drozd obrożny
drozd oliwkowy
drozd rdzawogardły
drozd rdzawoskrzydły
drozd rdzawy
drozdoń pstry
droździk
drukarka
drukarka atramentowa
drukarka fiskalna
drukarka igłowa
drukarka laserowa
drukarka termiczna
drutowiec
druzgoty (brekcje osadowe)
drwal/pilarz
drwalniczek Saksesena
drwalnik bukowiec
drwalnik paskowany
drwalnik znaczony
drwionek okrętowiec
dryf genetyczny
dryling
drzemlik
drzewa biocenotyczne
drzewa biocenotyczne
drzewa dziuplaste
drzewa martwe
drzewa ogryzowe
drzewa trudne
drzewisz owłosiony
drzewo
drzewo centralne
drzewo doborowe
drzewo dominujące
drzewo dorodne
drzewo elitarne
drzewo krąglakowe
drzewo mateczne
drzewo modelowe
drzewo opanowane
drzewo panujące
drzewo pożyteczne
drzewo próbne
drzewo próbne
drzewo próbne
drzewo przeszkadzające
drzewo przy granicy nieruchomości
drzewo przygłuszone
drzewo pułapkowe
drzewo szczególnie grube
drzewo trocinkowe
drzewo trudne
drzewo w granicy nieruchomości
drzewo współpanujące
drzewo zachowawcze
drzewo zawieszone
drzewostan
drzewostan
drzewostan
drzewostan
drzewostan autochtoniczny
drzewostan bliskorębny
drzewostan bliskorębny
drzewostan dojrzały
drzewostan dojrzewający
drzewostan dwupiętrowy
drzewostan dwupiętrowy
drzewostan elitarny
drzewostan główny
drzewostan główny
drzewostan jednogatunkowy
drzewostan jednopiętrowy
drzewostan jednopiętrowy
drzewostan jednowiekowy
drzewostan mieszany
drzewostan nasienny gospodarczy (GDN)
drzewostan nasienny uznany
drzewostan negatywny (źle produkujący)
drzewostan o budowie (strukturze) przerębowej (BP lub SP)
drzewostan odroślowy
drzewostan opanowany
drzewostan panujący
drzewostan podrzędny
drzewostan podrzędny
drzewostan przeszłorębny
drzewostan różnowiekowy
drzewostan rębny
drzewostan rodzimy
Drzewostan rodzimy
drzewostan w klasie do odnowienia (KDO)
drzewostan w klasie odnowienia (KO)
drzewostan wielogatunkowy
drzewostan wielopiętrowy
drzewostan wielopiętrowy
drzewostan zachowawczy
drzewostany poklęskowe
drzewostany referencyjne
drzewożerek jednożerny
drzewołazy
drzewołom (kłys, skłys, kłyk, złom, skręt, styrk, obałek, obałka)
DSL
DTK
DTMF
DTP
dubelt
Dublet
dublet
dudek
Dudzińska Teresa
dukt
duplodor
duszenie siewek
dutka
dwójka
dwojak, trojak
dwuczłonowość profilu gleby
dwukółki zrywkowe
dwuliścienne
dxf
dydaktyka
dydaktyka szczegółowa
dyfraktometr rentgenowski
dykta
dyląż garbarz
dymówka
dymorfizm płciowy
dymorfizm płciowy
dymorfizm płciowy
dymorfizm płciowy gadów
dymorfizm płciowy płazów
dynamika biocenoz leśnych
dynamika liczebności
dynamika płatów środowiska
dynamika roślinności
dynamika struktury zatrudnienia robotników
dynamika wód podziemnych - hydrogeodynamika
dynamika wzrostu (rozwoju) drzewa
dynamometr z czujnikiem zegarowym
dyndować
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
Dyrektywa Ptasia
Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 89/391/EWG
Dyrektywa Siedliskowa
Dyrektywa Siedliskowa
Dyrektywa Siedliskowa, załącznik II
Dyrektywa Siedliskowa, załącznik IV
dyrektywy nowego podejścia
dysjunkcja zasięgu
dyskietka
dysklimaks
dysocjacja elektrolityczna
dyspersja
dyspersja
dyspersja polęgowa
dyspozycja chorobowa
dystans genetyczny
dystans ucieczki
dystric
dystroficzna gleba leśna
dystroficzny zbiornik wodny
dysze opryskiwacza
dywergencja
dywergencja
dżdżownice
dziób
dziób
dział gleb
dział wód podziemnych
dział wodny
działalność administracyjna Lasów Państwowych
działalność dodatkowa w Lasach Państwowych
działalność dodatkowa w ramach gospodarki leśnej
działalność gospodarcza
działalność gospodarcza Lasów Państwowych
działalność gospodarcza Lasów Państwowych podstawowa
działalność gospodarcza Lasów Państwowych uboczna
działalność Lasów Państwowych
działalność leśna
działalność leśna poza ramami zwykłego zarządu
działalność ogólnogospodarcza w Lasach Państwowych
działalność pomocnicza
działalność prawidłowa
działalność przemysłowa
działalność przemysłowa na gruntach rolnych i leśnych
działalność rolnicza
działalność własna PGL LP
działalność zlecona PGL LP
działania naprawcze w przypadku szkody w środowisku
działanie hałasu
działka budowlana
działka ewidencyjna
działka produkcyjna
działka zrębowa
Dziczy Las
dzięcioł białogrzbiety
dzięcioł białoszyi
dzięcioł czarny
dzięcioł duży
dzięcioł średni
dzięcioł trójpalczasty
dzięcioł zielonosiwy
dzięcioł zielony
dzięciołek
dziedziczenie cytoplazmatyczne
dziedziczenie ilościowe
dziedziczenie jakościowe
dziedziczność
dziedziczność
dziegieć
dzięgiel
dzielnica przyrodniczo-leśna
dzielnice przyrodniczo-leśne
dzielnik opadowy
dzień gorący
dzień mroźny
dzień pochmurny
dzień pogodny
dzień przymrozkowy
Dzień upalny
dzień z pokrywą śnieżną
dzień z silnym wiatrem
dziennik budowy
dzierlatka
dzierzba czarnoczelna
dzierzba pustynna
dzierzba rudogłowa
dziesiętnia
dzik
dzikarze
dziko występujące roślina, zwierzę lub grzyb
dziupla
dziuplaki
dziuplaki
dziura ozonowa
dziurawiec
dziwonia
dziwotwory
dźwięk
dźwignia-obracak
dzwoneczek
dzwonek
dzwoniec
dzwonki
dług tlenowy
długopęd
długość ciała płazów
długość geodezyjna
długość geograficzna
długość grubizny
długość korony (całkowita, cienistej, świetlistej)
długość strzały
długosz
długoterminowe aktywa finansowe
dłutarka
dłuto
dłuto do pozyskiwania kory garbarskiej
dłutowanie
dłutownica
dłużyca
dłużynka dwukropkowa
E - symbol poziomu eluwialnego
e-Drewno
e-faktura
e-mail
EBHS
Echa leśne
ecjospory
ECONET – korytarze ekologiczne o znaczeniu krajowym
ECONET – korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym
ECONET – obszary węzłowe o znaczeniu krajowym
ECONET – obszary węzłowe o znaczeniu międzynarodowym
ECONET - POLSKA
ECONET biocentra
edafon
edafon
edafon
edafotop
EDGE
edredon
edukacja
edukacja ekologiczna
edukacja formalna
edukacja leśna społeczeństwa
edukacja nieformalna
edukacja nieoficjalna
edukacja przyrodniczo-leśna
edycja mapy
edyfikator
edyfikatory
efekt „szyjki od butelki”
efekt Allee`ego
efekt cieplarniany
efekt cieplarniany
efekt działania substancji chemicznej
efekt orograficzny
efekt stereoskopowy
efekt styku
efekt założyciela
efektor
efekty ekologiczne rębni
efektywna wielkość populacji
efektywność ekonomiczna zabiegów zwalczania
efektywność opadów
efektywność termiczna
efemeryczne siedliska
efemerydy GPS
EGNOS
eGovernment
egzosfera
EIDE
EIS
ekohydrologia
ekoklimat
ekologia
ekologia
ekologia
ekologia
ekologia krajobrazu
ekologia zwierząt
ekologiczna adaptacja drzew leśnych - reguły
ekologiczna długość życia
ekologiczne aspekty pozyskiwania drewna
ekologiczne czynniki
ekologiczne funkcje lasu
ekologiczne liczby wskaźnikowe
ekologiczne liczby wskaźnikowe drzew i krzewów leśnych
Ekonomiczna rola lasu
ekonomiczne aspekty pozyskiwania
ekonomiczny próg strat
ekopedologia
ekorozwój
ekosystem
ekosystem
ekosystem
ekosystem
ekosystem a środowisko
ekosystem boru i grądu
ekosystem lasu naturalnego
ekosystem lasu pierwotnego
ekosystem lasu zagospodarowanego
ekosystem leśny
ekosystem leśny
ekosystem naturalny
ekosystem półnaturalny
ekosystem sztuczny
ekosystem w szerokim sensie
ekosystem w węższym sensie
ekosystemy referencyjne
ekosystemy reprezentatywne
ekoton
ekoton
ekoton
ekotony
ekotop
ekotyp
ekotyp
ekotyp
ekotyp
ekotyp klimatyczny
ekotypowa zmienność drzew leśnych
ekran dotykowy
ekran dotykowy
ekrany
ekspansja
ekspansja ekologiczna
ekspertyza drogowa
ekspertyza ekonomiczna
eksploatacja mapy numerycznej
eksponat, np. monolit glebowy
ekspozycja na hałas (dzienna lub tygodniowa)
ekspozycja, wystawa eksponatów, np. monolitów gleb
ekspres
ekstensywne użytkowanie kośne
ekstensywny
eksterier psa
ekstrakcja z gleby
ekstranet
ekstynkcja gatunku
ektendomikoryza
ektomikoryza
ektopróchnica
ekwidystanty
ekwiwalent za pranie odzieży
ekwiwalent za zwierzynę bezprawnie pozyskaną
El Nino
elaboracja
eLAS-Mobile
elastyczność biocenozy
elektrometeory
elektromiografia
elektrownia cieplna
elektrownia fotowoltaiczna
elektrownia wodna
elektryczne właściwości drewna
element konstrukcyjny budynku
element liniowy
element powierzchniowy
element punktowy
elementarne fibryle
elementarny skład drewna
elementy czasowe rębni
elementy elektroniczne
elementy geograficzne
elementy habitatowe
elementy historyczne
elementy informacyjne
elementy kierunkowe
elementy meteorologiczne
elementy miąższości
elementy obrazu satelitarnego
elementy przestrzenne rębni
elementy przyrostu miąższości
elementy taksacyjne drzewostanu
elementy techniczne rębni
elementy terenu pożaru
elementy trachealne
elementy wysokościowe
elementy zagospodarowania przestrzennego
elementy łuku pionowego
elementy łuku poziomego
elipsoida obrotowa; sferoida ziemska
Elisa test
ELK (Ergonomiczna Lista Kontrolna)
eluwialny poziom
emarginacja
EMAS
emisja
emisja
emisja dwutlenku węgla
emisja hałasu
emisja pola elektrostatycznego
emisja pola magnetycznego
emisja substancji toksycznych
emisja zmiennego pola elektrycznego
emisje przemysłowe
emitor
emulator
encja
endemit
endemity
endodystric
endoeutric
endogleyic
endoleptic
endomikoryza
endoplazmatyczne retikulum
endopróchnica,
endoskeletic
energetyczne wykorzystanie drewna
energetyka biocenozy
energia
energia dodana
energia geotermalna
energia odnawialna
energia wylotowa
ENFE (European Network of Forest Entrepreneurs)
enklawa
entomofagi
entomopatogeniczne nicienie (EPN)
entropia
entropia
enzymy, enzymy glebowe
eoliczny
epiderma
epidystric
epieutric
epifitoza
epifitozjologia
epifity
epigeiczna fauna
epigleyic
epileptic
epility
epipleura pokrywy
episkeletic
epizoocja
epizoocja
Epoc
epoka brązu
epoka kamienna
epoka lodowcowa
epoka żelaza
EPS
Equus
eratyk
ergon
Ergonomia (czasopismo)
ergonomia (def. Sowa J.M., 1990)
ergonomia (def.IEA, 1962)
ergonomia (def.KiW, 1968)
ergonomia (def.klasyczna)
ergonomia (def.Oxford, 1949)
ergonomia (def.PTErg, 1977)
ergonomia (def.Rosner J., 1985)
ergonomia hardwaru
ergonomia koncepcyjna
ergonomia korekcyjna
ergonomia mikrokomputerów
ergonomia softwaru
ergonomia stanowiska pracy operatora
Ergonomics Research Society
ergonomiczna ocena ciężkości pracy fizycznej
ergonomiczne aspekty pozyskiwania drewna
ergonomiczne krzesło operatora komputera
ergonomiczne parametry monitorów LCD
ergonomiczne wymagania dla programów komputerowych
ergonomiczne zmiany w konstrukcji pilarek spalinowych w latach 1940 - 1950
Ergonomiczne zmiany w konstrukcji pilarek spalinowych w latach 1951 – 1970
ergonomiczne zmiany w konstrukcji pilarek spalinowych w latach 1971 – 1990
ergonomiczne zmiany w konstrukcji pilarek spalinowych w latach 1991 – 2000
ergonomiczny układ rąk przy klawiaturze
ErgoWood
erozja
erozja gleby
erozja gleby
erozja krasowa
erozja liniowa (żłobinowa, wąwozowa)
erozja luf
erozja podpowierzchniowa
erozja rzeczna (denna, brzegowa, wsteczna)
erozja śniegowa
erozja wąwozowa
erozja wietrzna
erozja wodna
erozja żłobinowa
ERP
erytrofory
ESRI
estuarium
esy
etap I beztlenowego oczyszczania ścieków
etap II tlenowego oczyszczania ścieków
etapy oczyszczania ścieków
etapy tworzenia planu urządzenia lasu
etat cięć
etat cięć
etat cięć użytkowania przedrębnego
etat cięć użytkowania rębnego
etat dla gospodarstwa przerębowego
etat dla gospodarstwa specjalnego (S)
etat dla gospodarstwa wielofunkcyjnych lasów gospodarczych (G)
etat dla gospodarstwa wielofunkcyjnych lasów ochronnych (O)
etat miąższościowy grubizny
etat miąższościowy użytków głównych
etat optymalny
etat użytkowania lasu
etat według dojrzałości drzewostanów
etat według okresów uprzątnięcia
etat według potrzeb przebudowy
etat według zrównania średniego wieku
etat z potrzeb hodowlanych i ochronnych
ethernet
etiologia
etyka ekologiczna
etyka łowiecka
etykieta
etykieta-instrukcja stosowania środka ochrony roślin
etykiety - instrukcje środka chemicznego
European Arboricultural Council (EAC) – Europejska Rada do Spraw Drzew
Europejska Agencja Kosmiczna ESA
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
europejska aprobata techniczna
Europejska Ergonomiczna Lista Kontrolna Maszyn Leśnych (EELKML)
Europejska Karta Broni
eurybionty
eurytopowy gatunek
eutric
eutroficzna gleba leśna
eutroficzne siedliska
eutroficzny
eutrofizacja
eutrofizacja
eutrofizacja
ewaluacja zajęć
ewaporacja
ewaporacja, ewapotranspiracja
ewaporometr
ewapotranspiracja
ewapotranspiracja
ewapotranspiracja
ewidencja
Ewidencja
ewidencja czasu pracy
ewidencja danych o pracowniku
ewidencja drewna
ewidencja gruntów i budynków – EGiB; kataster nieruchomości
ewidencja gruntów
ewidencja gruntów i budynków
ewidencja leśna
ewidencja obiektów ochrony przyrody
ewidencja sieci uzbrojenia terenu
ewidencja stanu i obrotu produktami użytkownaia ubocznego
ewidencjonowanie obrotu metraiałami i towarami
exploit
ext2
eżektor
f - symbol podpoziomu
fafle
fajki
faktura
fakturowanie
fale, miejscowe zgrubienia
falistość słojów
falistość włókien
farba
farbowik
farby do znakowania drewna
fartuszek
fasetka
faszyna
faszynowanie
FAT
FAT32
fauna
fauna
fauna glebowa (zooedafon)
faza ciekła gleby
faza erupcyjna gradacji
faza fenologiczna
faza gazowa gleby
faza gruntu
faza stała gleby
fazy rozwojowe drzewostanu
fazy rozwoju drzewostanu
fazy ścinki
fazy wzrostu wysokości
fałd podgardzielowy
fałdy grzbietowe
fałszywa twardziel
FBI - Farmland Bird Index
FC
FCoE
FDD
Federacja Arborystów Polskich (FAP)
felem
feloderma
felogen
fen
fenogram
fenoloftaleina
fenologia
fenologiczne pory roku
fenotyp
feromony
feromony agregacyjne (skupiskowe)
feromony antyagregacyjne
feromony płciowe (atraktanty płciowe)
feromony skupiskowe
fertygacja nawodnienie z zastosowaniem nawozów
fibric
fibryle cytoplazmatyczne
FIFO
filogeneza
filogeneza
filogeografia
filtr cząstek stałych
filtr gruntowo-korzeniowy
filtr oktawowy
filtr studzienny
filtr tercjowy
filtr, sączek, sączenie, filtracja
filtracja - ruch wody podziemnej
filtracja gruntu (wodoprzepuszczalność)
filtracje obrazów cyfrowych
filtrowanie pakietów
filtry ochronne na monitory
Finanse i Księgowość
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Finansowy majątek obrotowy
Finansowy majątek trwały
fiołek
fiołek
firewall - ściana ogniowa (system zabezpieczenia sieci)
FireWire
firmware
fitocenon
fitocenoza
fitocenoza
fitocenoza
fitochoria
fitocydy
fitofagi
fitoklimat
fitoklimat
fitomasa
fitomelioracja
fitomelioracje
fitomelioracje
fitoncydy
fitoncydy
fitopatogen
fitopatologia leśna
fitoplazmy
fitoremediacja
fitosocjologia
fizjografia
fizjografia
fizjologia pracy
fizjologia roślin, fitofizjologia
fizjologiczne kąty ciała człowieka podczas pracy siedzącej
fizyczne obciążenie organizmu
fizyczne właściwości drewna
fizyczne właściwości gleb
fizyka gleby
fizyko-chemiczny przerób drewna
fladrowanie
fladry
flagi
flaming różowy
flanka
flash
flisz karpacki
flora
Flotyński Jan
fluacja
fluktuacja
fluktuacja
fluktuacja biocenoz leśnych
fluktuacja klimatyczna
fluktuacja lasu
fluktuacje liczebności populacji
fluorescencja rentgenowska
Fluvisols
folic
foliofagi
fon
font
forezja
forma
forma ekologiczna roślin
forma ukształtowania terenu
forma zmieszania
formacja roślinna
formacja wodonośna
formacje roślinne
format danych
format pliku
formatka
formatowanie
formowanie grzędy
formowanie korony
formowanie rany
formowanie ścianek ubytku
formowanie zawiasy i klinowanie
formularz akcji informatycznej bazy danych Lasów Państwowych
formy barwne jaszczurki zwinki
formy edukacji leśnej
formy edukacji leśnej bierne
formy melanistyczne
formy nauczania
formy ochrony przyrody
formy ochrony przyrody
formy ochrony przyrody w Polsce
formy organizacyjne nauczania
formy przyswajalne biogenów
formy zmieszania gatunków drzew
formy życiowe roślin
formy życiowe roślin
fornir
fornir
forstschutz (Korpus Ochrony Lasów)
forum dyskusyjne
forwarder
forwarder EcoLog ELGP
fosfatazy glebowe
fosfor, fosfor glebowy
fosforyty
fostering
fosylizacja
fotoeklektor
Fotografia dnia roboczego
fotografia lotnicza
fotogrametria
fotogrametria naziemna
fotogrametria naziemna
fotointerpretacja
fotomapa
fotometria
fotopunkty, polowa osnowa (z ang. Ground Control Points)
fotopułapka
fotoszkic
fragic
fragmentacja
fragmentacja rodzaje
fragmentacja siedlisk
fragmentacja siedlisk
fragmentacja terenów leśnych
frakcja
frakcja iłowa
frakcja biomasy
frakcja blokowa
frakcja głazowa
frakcja główna
frakcja kamienista
frakcja piaskowa
frakcja pyłowa
frakcja żwirowa
frakcje drugorzędne
frakcje granulometryczne
fraktometr
frame relay
freeware
frez
frez leśny
frezarka
frezarka do drzew
frezarka do pniaków drzew
frezarka krusząca Meri CRUSHER
frezarka pozioma
frezarka sterowana numerycznie
frezarka uniwersalna
frezarko-sadzarka
front chłodny
front ciepły
front klimatyczny
front zokludowany
frontogeneza
frustracje pracowników
fruticetyzacja
fryc
fryz
fryzarnia
FSC
ftp
FTS
fulmar
fumigacja
funaben
fundament
fundusz leśny
Fundusz leśny
Fundusz płac
fungicydy
funkcja odpowiedzi (response function)
funkcje gleb
funkcje gleby w dostarczaniu surowców budowlanych
funkcje gleby w dostarczaniu surowców do produkcji odzieży
funkcje gleby w dostarczaniu żywności roślinnej
funkcje gleby w dostarczaniu żywności zwierzęcej
funkcje gleby w krążeniu pierwiastków
funkcje gleby w kształtowania przestrzeni życiowej roślin, zwierząt i ludzi
funkcje gleby w kształtowaniu krajobrazu
funkcje gleby w obiegu, retencji i filtracji wody
funkcje gleby w ochronie dziedzictwa kultury materialnej ludzkości
funkcje gleby w ochronie zdrowia człowieka i leczeniu chorób.
funkcje gleby w sanitarnym bezpieczeństwie ludności
funkcje lasu
funkcje lasu
funkcje poroża jeleniowatych
funkcje uwagi
funkcje wyobraźni przestrzennej
funkcjonowanie ekosystemu
funkcjonowanie ekosystemu w świetle zasad termodynamiki
furkotanie
futerał
futro
fuzarioza
G – symbol poziomu glejowego
g - symbol poziomu w którym występują cechy opadowoglejowe
górna granica lasu
górna granica lasu
górniczek
góry
gabina
gabion (kosz siatkowo-kamienny)
gabro, gabro oliwinowe
gacek
gach
gadożer
gady (Reptilia)
gady w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt
gągoł
gajówka
gajowiec
gajowy
galas
Galicyjskie Towarzystwo Łowieckie
GALILEO
Galileo
Galileo
gameta
gametofit
gamma-defektoskopia
garbniki (taniny)
garbnikowe (garbnikodajne) surowce
gąsienica
gąsienicowy układ jezdny
gąsiorek
gąska niekształtna
gąska zielonka (g. żółta)
gąsówka fioletowawa (g. naga)
gastrolity
gatunek
gatunek
gatunek
gatunek
gatunek
gatunek – definicja wg ustawy o ochronie przyrody
gatunek agamiczny
gatunek będący przedmiotem zainteresowania Wspólnoty
gatunek charakterystyczny
gatunek chroniony
gatunek domieszkowy
gatunek domieszkowy
gatunek ekspansywny
gatunek ekstensywny (zanikający)
gatunek gleby
gatunek gleby
gatunek inwazyjny
gatunek inwazyjny
gatunek jako jednostka reprodukcyjna
gatunek kryptogeniczny
gatunek kwarantannowy
gatunek lasotwórczy
gatunek lekkonasienny
gatunek o znaczeniu priorytetowym
gatunek obcy
gatunek obcy
gatunek obcy
gatunek obcy inwazyjny
gatunek obcy nieinwazyjny
gatunek obcy poinwazyjny
gatunek panujący
gatunek panujący (główny)
gatunek rodzimy
gatunek rodzimy
gatunek rzadki
gatunek szybkorosnący
gatunek wędrowny
gatunek współpanujący
gatunek wyróżniający
gatunek zalatujący
gatunek zbiorowy
gatunki beztwardzielowe
gatunki charyzmatyczne
gatunki częste
gatunki flagowe
gatunki inwazyjne w polskiej herpetofaunie
gatunki kluczowe
gatunki o znaczeniu kluczowym
gatunki obce dla polskiej herpetofaunie
gatunki obce płazów i gadów
gatunki parasolowe
gatunki pionierskie
gatunki pionierskie
gatunki różnicujące
gatunki różnicujące
gatunki ruderalne
gatunki saproksyliczne
gatunki segetalne
gatunki specjalnej troski
gatunki synantropijne
gatunki sztandarowe
gatunki twardzielowe
gatunki wskaźnikowe
gatunki wskaźnikowe
gatunki współpanujące
gatunki zagrożone
gatunki zastępcze
gatunki zwornikowe
gawra
gawron
gaz błotny
gaz cieplarniany
gązewnik europejski
gazowy skład wód (podziemnych)
gazy cieplarniane
gazy odlotowe
gazy spalinowe
gałęziak
gałęzie
gałęziówka
GDI
GDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
gęba
gęgawa
gen
gen markerowy
gen półletalny
generacja lasu
generacja siostrzana
generalizacja danych źródłowych
generalizacja mapy
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
generatywne rozmnażanie
generowanie map
genet
genetyczna klasyfikacja - systematyka gleb
genetyczne podpoziomy glebowe
genetyczne poziomy glebowe
geneza gleby
geneza wód podziemnych
genlock
genom
genotyp
genotyp i fenotyp
geny addytywne
geny epistatyczne
geny i allele
geny kumulatywne
geny labilne
geny letalne
geny plejotropowe
geny sprzężone
geobaza; przestrzenna baza danych
geobotanika
geocaching
geochemia
Geodeta (miesięcznik)
geodeta (zawód)
geodezja
geofile
geografia gleb
geografia roślin
geohydrologia
geoida
geoinformacja
geokodowanie
geokompozyt
geologia
geomata
geomatyka
geometria stanowisk pracy w leśnictwie
geometryzacja
geomorfologia
geopark
geopark europejski
geopark krajowy
geopark światowy
geoportal.gov.pl
geoprzedstawienia w internecie
georóżnorodność
georeferencja
georuszt drenażowy
geosiatki (georuszt)
geostanowisko
geostatystyka
geosyntetyk
geosyntetyk komórkowy
geotechnika
geotekstylia
geotkanina
geotop
geotropizm
geoturystyka
geowizualizacja danych przestrzennych
geowłóknina
gęś białoczelna
gęś krótkodzioba
gęś mała
gęś zbożowa
gęsiówka egipska
gęstość drewna
gęstość inokulum
gęstość leśnej sieci drogowej
gęstość objętościowa gruntu (ρ)
gęstość objętościowa szkieletu gruntowego
gęstość powietrza
gęstość siewu
gęstość śniegu
gęstość substancji drzewnej
gęstość umowna drewna
gęstość wody
gęstość właściwa szkieletu gruntowego
gęstość, gęstość objętościowa i porowatość gleby
getyt
gezy
gg - symbol poziomu w którym występują cechy gruntowoglejowe
GHG - Greenhouse gases
gibbsyt
Gieruszyński Tadeusz
GIF
gil
gildie
gildie
gilotyna do cięcia blachy, giętarka
gips, anhydryt
GIS
GIS
glacjalny
glacjał (zlodowacenie)
glaukonit
gleba
gleba
gleba leśna
gleba leśna
gleba leśna
gleba luźna
gleba zwięzła
glebochronna funkcja lasu
glebogryzarka
glebogryzarka ręczna
gleboopylacz
Glebowe Powierzchnie Wzorcowe
gleboznawstwo
gleboznawstwo leśne
Gleby amfiglejowe
Gleby bielicowe
Gleby bielicowe - Bielice właściwe
Gleby bielicowe właściwe
Gleby brunatne
Gleby brunatne bielicowe
Gleby brunatne kwaśne
Gleby brunatne wyługowane
Gleby brunatne właściwe
Gleby deluwialne
Gleby deluwialne brunatne
Gleby deluwialne inicjalne
Gleby deluwialne próchniczne
Gleby deluwialne właściwe
Gleby Europy, przykłady jednostek głównych
Gleby Europy, przykłady jednostek szczegółowych półpustyni
Gleby Europy, przykłady jednostek szczegółowych puszty węgierskiej
Gleby Europy, przykłady jednostek szczegółowych stepu kontynentalnego
Gleby Europy, przykłady jednostek szczegółowych strefy atlantyckiej
Gleby Europy, przykłady jednostek szczegółowych strefy śródziemnomorskiej
Gleby Europy, przykłady jednostek szczegółowych strefy tundry
Gleby Europy, przykłady jednostek szczegółowych suchego stepu
Gleby Europy, przykłady jednostek szczegółowych tajgi północnej
Gleby Europy, przykłady jednostek szczegółowych tajgi południowej
Gleby Europy, przykłady jednostek szczegółowych z terenów leśnych Polski
Gleby Europy, przykłady jednostek szczegółowych z terenów uprawnych Polski
Gleby glejo-bielicowe murszaste
Gleby glejo-bielicowe torfiaste
Gleby glejo-bielicowe właściwe
Gleby gruntowoglejowe
Gleby gruntowoglejowe murszaste
Gleby gruntowoglejowe murszowe
Gleby gruntowoglejowe mułowe
Gleby gruntowoglejowe próchniczne
Gleby gruntowoglejowe torfiaste
Gleby gruntowoglejowe torfowe
Gleby gruntowoglejowe właściwe
Gleby gruntowoglejowe z rudą darniową
Gleby gytiowe
Gleby gytiowo-murszowe
Gleby industrioziemne (industrioziemy) i urbanoziemne (urbanoziemy)
Gleby industrioziemne i urbanoziemne - Gleby antropogeniczne słone
Gleby industrioziemne i urbanoziemne - Pararędziny antropogeniczne
Gleby industrioziemne i urbanoziemne o niewykształconym profilu
Gleby industrioziemne i urbanoziemne próchniczne
Gleby inicjalne ilaste
Gleby inicjalne rumoszowe - regosole
Gleby inicjalne skaliste - litosole
Gleby kulturoziemne
Gleby kulturoziemne – Rigosole
Gleby kulturoziemne - Hortisole
Gleby kulturoziemne - Kulturoziemy leśne
Gleby kulturoziemne - Kulturoziemy pobagienne
Gleby mineralno-murszowe
Gleby murszaste
Gleby murszowate
Gleby murszowate właściwe
Gleby murszowe
Gleby mułowe
Gleby mułowe właściwe
Gleby mułowo-murszowe
Gleby namurszowe
Gleby ochrowe
Gleby opadowoglejowe
Gleby opadowoglejowe bielicowane
Gleby opadowoglejowe właściwe
gleby pochodzenia mineralnego
gleby pochodzenia organicznego
gleby przekształcone chemicznie
gleby przekształcone mechanicznie i hydrologicznie
Gleby płowe
Gleby płowe bielicowe
Gleby płowe brunatne
Gleby płowe opadowoglejowe
Gleby płowe właściwe
Gleby rdzawe
Gleby rdzawe bielicowe
Gleby rdzawe brunatne
Gleby rdzawe właściwe
Gleby stagnoglejowe torfiaste
Gleby stagnoglejowe torfowe
Gleby stagnoglejowe właściwe
Gleby szare
Gleby szarobrunatne
Gleby słabo wykształcona ze skał masywnych bezwęglanowych
Gleby torfowe
Gleby torfowe torfowisk niskich
Gleby torfowe torfowisk przejściowych
Gleby torfowe torfowisk wysokich
Gleby torfowo-murszowe
Gleby torfowo-mułowe
glej
Glejo-bielice właściwe
glejospodic
glejowa mozaika barw
glewiki
gleyic
Gleysols
glikozydy
glin – Al, glin wymienny w glebie
glina
gliny wietrzeniowe
gliny zwałowe
glistnik
globalne ocieplenie
globalowanie
globus
GLONASS
glony
glony glebowe
GMES
GML
GMO
GMT
gnejsy
gniazda
gniazdo
gniazdo rozszerzeń
gniazdownik
gniazdowniki
gnicie
gnicie drewna w strefie ubytków wgłębnych
gniewosz (Coronella)
gniewosz plamisty
gnieźnik
GNSS (akronim z ang.: Global Navigation Satellite System), Globalne Systemy Nawigacji Satelitarnej
gody eksplozywne
gody gadów
gody przedłużone
gody płazów bezogonowych
gody płazów ogoniastych
Goetz Józef
gojenie powierzchniowe ran po cięciach
gojenie rany
goleń
goleń (tibia)
gomóła
gont
Gopsodarka Towarowa
gordon seter
Górski Franciszek
góry
gorycze (gorzkniki)
gorysz
gospodarczy drzewostan nasienny (GDN)
gospodarczy typ drzewostanu
gospodarczy typ drzewostanu (GTD)
gospodarka finansowa w Lasach Państwowych
gospodarka leśna
Gospodarka Leśna
gospodarka odpadami
Gospodarka Towarowa
gospodarka wodna w lasach
gospodarka wodna zlewniowa
gospodarka łowiecka
Gospodarka Łowiecka
gospodarka łowiecka
gospodarowanie odpadami
gospodarowanie odpadami
gospodarowanie wodami
gospodarowanie zasobami przyrody nieożywionej
gospodarstwa
Gospodarstwo lasowe
gospodarstwo leśne
Gospodarstwo leśne
gospodarstwo nieleśne
gospodarstwo pomocnicze
gospodarstwo przebudowy (R)
gospodarstwo przerębowe (GP)
gospodarstwo przerębowo-zrębowe (GPZ)
gospodarstwo specjalne (S)
gospodarstwo wielofunkcyjnych lasów gospodarczych (G)
gospodarstwo wielofunkcyjnych lasów ochronnych (O)
gospodarstwo zrębowe (GZ)
gospodarz lasu
gospodarz różnicujący
gospodarz zbiorowy
goździk
gołąb miejski
gołąbek wyborny (g. jadalny)
gołoborza
gołoborze
gołoledź
gołomróz
gołożer
GPRS
GPS
GPS-NAVSTAR
GPU
grab
grabarz
grad
grąd niski
grąd środkowoeuropejski
grąd subatlantycki
grąd subkontynentalny
grąd wysoki
gradacja owadów
gradient
gradient
gradient hydrauliczny grad H - spadek hydrauliczny I
grafioza
grań
grandle
granica (systemu wodonośnego)
granica państwowa
granica plastyczności
granica plastyczności
granica polno-leśna
granica proporcjonalności
granica płynności
granica skurczalności
granica sprężystości
granica transportowa
granica zasilania - granica alimentacji
granice biocenoz
granice ciążenia
granice konsystencji gruntu
granice naturalnego zasięgu gatunku drzewa
granice zasięgu lasu
granice zrębu
granicznik
graniczny model wzrostu
granit
granodioryt
granulat drzewny
granulowany żużel wielkopiecowy
grążyce (kaczki nurkujące)
Greenpeace
GRID
grill
grobla
Grochowski Jerzy
grodzenia
groszek
grot
grubiarka
grubizna
grubizna drzewa
grubizna gałęzi
grubizna opałowa
grubizna strzały
grubodziób
grubość dolna drewna
grubość drzewa
grubość górna drewna
grubość kory
gruczoł kuprowy
gruczoły jadowe
gruczoły jadowe
gruczoły linienia
gruczoły mlekowe
gruczoły obronne (odstraszające)
gruczoły odstraszające
gruczoły potowe
gruczoły przędne
gruczoły skórne
gruczoły śluzowe
gruczoły Versona (linienia)
gruczoły zapachowe
gruczoły łojowe
grunt
grunt
grunt antropogeniczny
grunt bardzo gruboziarnisty
grunt budowlany
grunt drobnoziarnisty
grunt ekspansywny
grunt gruboziarnisty
grunt jednofrakcyjny
grunt kilkufrakcyjny
grunt leśny
grunt mineralny
grunt nasycony wodą
grunt naturalny
grunt nienasycony wodą
grunt nieskalisty
grunt organiczny
grunt orny
grunt rodzimy
grunt rolny
grunt skalisty
grunt wielofrakcyjny
grunt wulkaniczny
grunt zbrojony
grunt źle uziarniony
grunt, gruntoznawstwo
gruntoznawstwo inżynierskie (techniczne)
gruntoznawstwo ogólne
grunty do odnowienia
grunty leśne niezalesione
grunty leśne zalesione
grunty nasypowe
grunty nieleśne
grunty pod wodami śródleśnymi (oraz grunty, zajęte przez urządzenia wodne, nie będące urządzeniami wodnomelioracyjnymi)
grunty podstawowe
grunty pokryte wodami powierzchniowymi
grunty pozostałe leśne niezalesione i nieprzewidywane do odnowienia
grunty rolne oraz o podobnym charakterze
grunty sporne
grunty w produkcji ubocznej
grunty we współwłasności
grunty zadrzewione i zakrzewione
grunty zdegradowane
grunty zdewastowane
grunty związane z gospodarką leśną
grupa emisji
grupa generacyjna
grupa granulometryczna gliny
grupa granulometryczna iły
grupa granulometryczna piaski
grupa granulometryczna pyły
grupa gruntów
grupa pocztowa
grupa rodzajów powierzchni
grupy wilgotnościowe siedlisk
grupy żyznościowe siedlisk
Grus Roman
grusza
gruszyczka
gruzłek cynobrowy
gryfon francuski
gryzawka
grzbiet górski
grzbiet górski
grzebień (maszynka)
grzebień do gwintów
grzebień godowy
grzebiuszka (Pelobates)
grzebiuszka ziemna
grzebiuszkowate (Pelobatidae)
grzęda
grzęda
grzęda siewna
grzęzy
grzyb piwniczny
grzybica drewna
grzybnia
grzybnia fruktyfikacyjna
grzybnia powietrzna
grzybnia substratowa
grzybnia wegetatywna
grzybopływki
grzyboznawca
grzyby
grzyby
grzyby domowe
grzyby dopuszczone do obrotu
grzyby glebowe
grzyby jadalne
grzyby mitosporowe
grzyby niejadalne
grzyby trujące
grzyby właściwe
grzywa
grzywacz
grzywacz
GSM
guano
guanofory
GUI
gumoza
gumy i śluzy
guniak czerwczyk
gurt
guz
guzikarz
guzowatość korzeni
gwiazdnica
gwint w lufie
gwintówka
gwizd
gwizd
gytia
głaszczek szczękowy
głaszczek wargowy
głaszczyn brodaty
głaz narzutowy
głaz narzutowy
głaz narzutowy
głazy
głębienie studzien
głębokość podcięcia
głębokość przemarzania
głębokość siewu
głębokościomierz suwmiarkowy
głębosz leśny jednozębny
głębosz leśny trójzębny
głóg
głos antyfonalny
głos kontaktowy
głos ostrzegawczy
głos tokowy
głos wabiący
głos zaniepokojenia
głos żebrzący
głośnik komputerowy
głośność
głosy godowe
głosy ptaków
głowa
głowa hipognatyczna
głowa ortognatyczna
głowa prognatyczna
głowica do biomasy
głowica do obtaczania drewna
głowica harwestera
głowica maszyny wielooperacyjnej
głowica procesora
głowica silnika
głowica Woody 50 (60, 70)
głowice sekatorów pneumatycznych
głowienka
głowienka
główne użytkowanie lasu
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
główny zbiornik wód podziemnych GZWP
głuchy las
głuptak
głuszec
głuszec
głuszek
h - symbol podpoziomu gleby
habituacja
hak
haki
hala wysokogórska
halit
halizny
halo
halofity
hamownia ciągnika
hamownia silnikowa
hamulec przegubu forwardera
hamulec szczękowy
hamulec tarczowy
handel drewnem
handheld
haplic
harmonizacja
harmonogram prac
harwarder
harwester
harwester górski Valmet 911
harwester gąsienicowy
harwester gąsienicowy Neuson
harwester kroczący
harwester Ponsse Ergo 8W
harwester Scorpion z symetrycznym żurawiem
harwester Silvatec
harwester z głowicą suwakową
harwester z wózkami gąsienicowymi
harwester-forwarder automatyczna zmiana
hasło testowe
Hasło testowe ttt
haustorium
hałas
hałas
hałas - przeliczanie jednostek
hałas a wypadkowość
hałas emitowany przez komputer
hałas impulsowy
hałas infradźwiękowy
hałas nieustalony
hałas ultradźwiękowy
hałas ustalony
hałda
HDMI
HDSL
heliofity
heliograf
help desk
hematyt
hemic
hemicelulozy
hemimetabolia
hemipenis
Henke Gustaw
herbicyd
herpetofauna
herpetologia
heterodontyzm
heterokoneksja
heterokoneksja
heterozja
heterozygota
heurystyka
hex
hełmiatka
hibernacja
hibernakulum
hid
hierarchia postępowania z odpadami
hierarchiczny model danych
higiena lasu
higieniczne determinanty wypadku
higrofity
higrograf
higrometr
higroskopijne właściwości drewna
higroskopijność drewna
hipermetabolia
hipertekst
hipertroficzna gleba leśna
hipertroficzne jezioro
hipoteka
hipoteza Gai
hipoteza Gausego, zasada Gausego
hipsodontyzm (zęby hipsondotyczne)
hipsometria
hipsometria
histereza
histic
histogeneza
histologia roślin
historia podkrzesywania
historia pracy z programu "Leśnik"
historia wydań Klasyfikacji gleb leśnych Polski
historia wydanych numerów drewna
Histosols
hodowla lasu
hodowla lasu
hodowla lasu szczegółowa
hodowla selekcyjna drzew leśnych
hodowla zwierzyny
holenderska choroba wiązów
holistyczne podejście
Holland-Holland
holoceluloza
holocen
holometabolia
holotyp
homeostat
homeostaza
homeostaza ekosystemu
homeostaza pleocenu
homing
homing
homogenizacja
homogenizator ultradźwiękowy
homonim
homozygota
Honeywell Dolphin 99EX
horyzont
hospitacja=hospitowanie
host
hosting
hot spots of diversity
hotel
HSDPA
html
http
https
hub
huba korzeni
hubara arabska
Hubert św.
huby
huby
huczek, huczek ziemny
huczka
hue
human factor engineering
humanizacja pracy
humic
humifikacja
humifikacja glebowej materii organicznej
huminy
humusowanie
huragan
hurmak olchowiec
hurtownia
husarek sosnowiec
husarek świerkowiec
hybryda (mieszaniec międzygatunkowy)
hybrydyzacja
hybrydyzacja płazów
hydratacja
hydraulicznie napędzane sekatory i pilarki
hydrobiologia
hydrochemia
hydrochoria
hydrofity
hydrofizyka
hydrofornia
hydrogeochemia
hydrogeologia
hydrografia
hydrografia
hydrogram przepływu
hydroizobata
hydroizohipsa
hydroizolinia
hydroizopacha
hydroizopieza
hydrologia
hydrologia
hydrometeorologia
hydrometria
hydrosfera
hydrosfera
hydrożele superabsorbenty SAP
hydrozol
hylocenoza
hylodor
hylopatologia
hylopatologiczna rejonizacja Polski
hylotechniczne metody ochrony lasu
hymenium
hymenofor
hyperdystric
hypereutric
hyperskeletic
I/O
IACS
ibis kasztanowaty
ICT
IDE
identyfikacja (oznaczanie taksonów)
identyfikacja pracowników z typami postaw
IDS - Intrusion Detection System (system wykrywania włamań)
IEEE
iglica
iglicznia
igłofiltr
igłówka sosnowa (pryszczarek sosnowy)
igły
ikona
illit
iloraz grubości
iloraz wilgotnościowy Szymkiewicza
ilościowość
iluwialny poziom
imago
IMAP
imisja
imisja
imisja
imisja gazów spalinowych w leśnictwie
imisje zanieczyszczeń
imitor
immaturalne stadium
immaturus (imm.)
immobilizacja
implementacja
impregnacja drewna
impresja (zwierciadła wody)
impreza masowa
impreza masowa artystyczno-rozrywkowa
impreza turystyczna
imprezy okolicznościowe
imprinting
indeks
indeks bonitacyjny
indeks opadowy Schmucka
indeks powierzchni liściowej
indeksowanie
indygokarminowa metoda określania żywotności nasion
indykator
indywidualna baza danych
indywidualne mechaniczne metody ochrony przed szkodami powodowanymi przez roślinożerne ssaki
infekcja
infestacja
infiltracja
infiltracja - wsiąkanie
infiltracja brzegowa
infiltracja efektywna
influacja
influkcja
informacja
informacja dotycząca środowiska
informacja o środowisku
informacja o stanie lasów
informacja pierwotna w Lasach Państwowych
informacja wtórna w Lasach Państwowych
informacje przestrzenne
informix
Infrastruktura
infrastruktura danych przestrzennych
infrastruktura Lasów Państwowych
infrastruktura techniczna
infrastruktura turystyczna
ingresja morska
ingresja wód zasolonych - intruzja wód zasolonych
inhibitory
inhibitory syntezy chityny
inicjalizacja odbiornika GPS
inicjalny proces glebotwórczy
inklinacja magnetyczna
inkubacja
inkubacja
inne leśne obszary funkcjonalne
inne nieruchomości gruntowe we władaniu gospodarzy lasu
inne obiekty istotne dla prowadzenia gospodarki leśnej
inne, aniżeli powierzchnia ziemi oraz roślinność leśna na tym gruncie, materialne elementy leśnych zasobów naturalnych, wchodzących w skład gruntów obejmujących lasy
inokulum
insektycyd
insektycydy bakteryjne
insektycydy kontaktowe
insektycydy monotoksyczne
insektycydy oligotoksyczne
insektycydy systemiczne
insektycydy żołądkowe
insolacja
Inspekcja Ochrony Środowiska
inspekt
inspektor nadzoru inwestorskiego
INSPIRE; Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie
instalacja
instalacja istniejąca
instalacja nowa
instrukcja bhp
instrukcja K-1 "Podstawowa mapa kraju"
Instrukcja techniczna G-5
Instrukcja techniczna G-7
Instrukcja urządzania lasu
instruktaż ogólny
instruktaż stanowiskowy
instrument busolowy
Instytut Agronomiczny w Marymocnie
Instytut Badawczy Leśnictwa
Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie
Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
Instytut Ochrony Przyrody (IOP) PAN w Krakowie
intarsja
integralność obszaru Natura 2000
integrowana metoda ochrony przed chorobami
intensywność cięć
intensywność cięć pielęgnacyjnych
intensywność przyrostu miąższości
intensywność selekcji
intensywność trzebieży
interakcje
intercepcja opadów
intercooler - chłodnica powietrza
interes publiczny
interfejs
interfejs użytkownika
interglacjał
Intermec CK61
Intermec CK7x
internet
interoperacyjność
interpolacja
interpolacja przestrzenna
interpolacja warstwic
interpretacja danych teledetekcyjnych
intranet
introdukcja
introdukcja
introdukcja gatunkowa
introdukcja gatunku
introdukcja niezamierzona
introdukcja zamierzona
introgresja
inwazja
inwazja
inwazja ekologiczna
inwentaryzacja
Inwentaryzacja
inwentaryzacja baz surowcowych runa leśnego
inwentaryzacja lasu
inwentaryzacja stanu lasów o powierzchni do 10 ha
inwentaryzacja szkód powodowanych przez zwierzynę
inwentaryzacja szkód
inwentaryzacja zasobów drzewnych
inwentaryzacja zieleni
inwersja hydrogeochemiczna
inwersja opadów
inwersja temperatury
inwestor
inwestycja
inwestycja celu publicznego
inwestycja celu publicznego
inwestycje długoterminowe
inżynieria ekologiczna
inżynieria ludzka
inżynieria ruchu
IOS
IP
IP
ipsodor, ipsodor W
IPv6
IPX/SPX
IRC
IrDA
irga
IRQ
irydiofory
irygacja
ISA
ISA
ISA
iSCSI
ISDN
ISRIC
istota pracy umysłowej
istotne części amunicji
istotne cześci broni
iteracja
ITGL, Indeks trofizmu gleby leśnej
IUCN
IUCN
IUSS
Iwanowski Kazimierz
izba edukacji leśnej
izba edukacji leśnej
izgrzyca
izoanomala
izobara
izobata
izochrona
izoenzym
izohieta
izohigra
izohipsa
izolacja pigmentowa
izolinie
izopacha
izopieza
izotacha
izoterma
izoterma sorpcji
izotermia
izotyp


iłowanie
iły warwowe
iły, iłowce
jabłoń
Jabłonowska Anna
Jackowski Jerzy
jad żmii
jąderko
jądra kondensacji
jądro komórkowe
jądrowe organizmy
jagdterier
jagodniki
jagodzisk czernicowych klasyfikacja
jaja gadów
jaja pojedyncze
jaja płazów
jajożyworodność
jakość drzewostanu
jakość hodowlana drzewostanów
jakość hodowlana upraw otwartych
jakość nasion
jakość środowiska
jakość techniczna drzewostanów
jakość wody
jamki lejkowate
jamki proste
jamki skośne
jamniki
janowiec
jar
jar
JARK-WAK metoda waloryzacji krajobrazu
jarząb
jarząbek
jarzabek
jarzębatka
jarzmianka
jasieniec
jaskółka rudawa
jaskier
jaskinia
jaskinia
jasność obrazu monitora
jasnota
jastrząb
jastrzębiec
Jastrzębowski Wojciech
jaszczurka (Lacerta)
jaszczurka (Podarcis)
jaszczurka (Zootoca)
jaszczurka murowa
jaszczurka zielona
jaszczurka zwinka
jaszczurka żyworodna
jaszczurki (Sauria)
jaszczurkowate (jaszczurki właściwe) (Lacertidae)
jątrewka wiklinówka
java
JavaScript
jaz
jałowiec
jęczmieniec
Jedliński Władysław
jednolatka
jednoliscienne
jednolita część wód podziemnych
jednolite części wód powierzchniowych
jednorazowa obserwacja samic brudnicy mniszki wykonana metodą transektu (10 drzew) w roku
jednostka centralna
jednostka ewidencyjna
Jednostka gospodarcza
jednostka hydrogeologiczna
jednostka jelenia
jednostka nasienna
jednostka redukcji emisji
jednostka taksonomiczna
jednostki kontrolne
jednostki nasienne
jednostki pomiarowe hałasu
jednostki taksonomiczne
jednostki typologiczne siedlisk leśnych
jednostki wydatku energetycznego człowieka
jednostkowy współczynnik zmienności pola przekroju
jedwabek brunatny
jeleń
jeleń byk
jeleniowate
jeleniowate
jelito przednie
jelito środkowe
jelito tylne
jelonek rogacz
jemioła
jemioła
jemiołuszka
jenot
jenot
jer
jerzyk
jerzyk alpejski
jesienna osutka sosny
jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny
jesienne poszukiwania szkodników świerka
jesion
jesionowiec pstry
jeśniak czarny
jętka
jętki
jewnik
jeż
jeż wschodni
jeż zachodni
jezdnia
jezioro
jezioro
jezioro acidotroficzne
jezioro alkalitroficzne (kalcytroficzne)
jezioro dystroficzne
jezioro eutroficzne
jezioro humotroficzne
jezioro mezotroficzne
jezioro oligotroficzne
jezioro polodowcowe
jezioro siderotroficzne
jeżokształtne
jeżowate
język programowania
język łowiecki
językowatość, albeluvic
jeżyna i malina
jodła
jodłowiec kolcozębny
jodłowiec krzywozębny
jodłowiec woroncowa
joliet
jon
jonity
jonosfera
joypad
joystick
JPEG
jucha
Juliusz Karol baron Holte von den Brincken
junko
Jurkowski Feliks
juvenilis (juv.)
juwenalizacja
juwenalizacja lasu
k - symbol poziomu reliktowego
kabel koncentryczny
kabel światłowodowy
kabina obrotowa maszyn wielooperacyjnych
kabina poziomowana maszyn wielooperacyjnych
kabłąk
kadm w glebach
Kadry i Płace
kairomony
kalafonia
kalandra białoskrzydła
kalandra czarna
kalandra szara
kalcyt
kalendarz sytuacji synoptycznych
kalenica
kaliber
kalibracja
kalibracja rastra
kalibrownik
kalifornijski wskaźnik nośności CBR
kalina
Kalkulacja kosztów
kalus
kambiofagi
kambium
kamera GoPro
kamera komputerowa
kamienie
kamienie, kamienistość
kamieniołom
kamieniuszka
kamionka
kamusznik
kanał
kanał technologiczny
kanał wodny
kanały krasowe
kania czarna
kania ruda
kanianka
kanibalizm u płazów
kaniuk
kantak
kantarek
kaolinit
kąpielisko
kąpielisko
kapilarność bierna
kapilarność czynna
kapilarność gruntu
kapitalny
Kapitał założycielski
Kapitały obce
Kapitały własne
kapturka
kapturnik ceglasty
kapturowanie
kapy
kara grzywny
kara pieniężna za usuwane drzewa lub krzewy bez zezwolenia
kara pieniężna za zniszczenie drzew lub krzewów
karabińczyk
karaczany
karapaks
karawan
karbieniec
karbonatyzacja
karczowanie
karczownik
karczownik ziemnowodny
karliczka
karlik
karma objętościowa soczysta
karma objętościowa sucha
karma treściwa
karmisko
karpa
Karpacka (VII) kraina przyrodniczo-leśna
karpina
karpina chuda
karpina dojrzała
karpina opałowa
karpina przemysłowa
karpina tłusta
Karpiński Jan Jerzy
karpofagi
karta deputatowa
karta dokumentu źródłowego opisu taksacyjnego
karta dźwiękowa
karta graficzna
karta informacyjna przedsięwzięcia
karta informacyjna przedsięwzięcia
karta kryptograficzna
karta pamięci
karta pracy
karta rejestracyjna studni
karta rozszerzeń
karta sieciowa
karta stanowiskowa
Karta Stanu Drzewa
karta sygnalizacyjna (informacyjna) o występowaniu szkodników-chorób- szkód
karta telewizyjna
kartodiagram
kartodiagram ciągły
kartodiagram liniowy
kartodiagram powierzchniowy
kartodiagram punktowy
kartodiagram skokowy
kartografia
kartografia gleb
kartografia komputerowa
kartograficzna metoda
kartogram
kartogram dazymetryczny
kartometria
kartometryczność
Kartoteka Gniazd i Lęgów
kartowanie
kartowanie map
kartowanie siedlisk
Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych
kaseta do sadzonek plastikowa BCC
kaseta do sadzonek styropianowa Marbet
kaskada
kaskada
Kastanozems
kasztanowiec
kaszyca, konstrukcja kaszycowa
kąt podcięcia
kąt tarcia wewnętrznego
katalizator
kataster nieruchomości
kataster wodny
katastrofa budowlana
katatermometr
Katedra Inżynierii Środowiska Pracy Akademii Rolniczej w Poznaniu
Katedra Mechanizacji Prac Leśnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Katedra Użytkowania Lasu Akademii Rolniczej w Poznaniu
Katedra Użytkowania Lasu i Drewna UR w Krakowie
Katedra Użytkowania Lasu w SGGW AR w Warszawie
kategoria
kategoria cięć
kategoria drogi
kategoria geotechniczna
kategoria ruchu
kategoria zagrożenia pożarowego lasu
kategorie lasów ochronnych
kategorie narzędzi wibrujących
kategorie obiektów budowlanych
kategorie obszarów chronionych wg IUCN
kategorie zagrożenia gatunków
kategorie zagrożenia wg IUCN
kategorie zagrożenia zbiorowisk roślinnych
kategoryzacja obwodów łowieckich
katena glebowa
kation, kationy wymienne, kationy zasadowe
kątomierz warsztatowy
katotelm (catotelm)
kąty i odległości na stanowisku roboczym (przekrój pionowy)
kąty i odległości na stanowisku roboczym (rzut poziomy)
kausza, sercówka
kawka
kazarka rdzawa
Kcal
Kcal
kędzierzawość liści
kefalometria
kemping
kemy
kenozoik
kępa
kępy
kernel
kerning
kęsy
keylogger
kielisznik
kielnia
kierdel
kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
kierownik budowy (robót)
kierownik do spraw bezpieczeństwa imprez masowych
Kierownik jednostki
kierownik projektu ze strony dostawcy
kierownik projektu ze strony zamawiającego
kierunek cięć
kierunek cięć
kierunek obalania drzew
kierunek obalania drzewa
kierunek wiatru
kierunki działań w zakresie bezpieczeństwa pracy
kierunki rozwoju hardwaru
kierunkowskaz
kieszeń
kieszeń
kieszeń żywiczna (pęcherz żywiczny)
Kiełczewski Bohdan
kiełkowanie nasion
kiełkownik
kijanki
kiosk LP
kiszka faszynowa
kiszonka
kita
kladystyka
klangor
klapak
klapanie
klarowanie (wód)
klasa bonitacji
klasa bonitacji drzewostanu
klasa bonitacyjna gleby, klasa gleby
klasa do odnowienia
klasa drogi publicznej
klasa grubości
klasa jakości drewna
klasa odnowienia
klasa wieku
kląskawka
kląskawka syberyjska
klaster
klastyczne osady
klasy jakości wód podziemnych
klasy toksyczności
klasyczne postępowanie w leczeniu ubytków wgłębnych ze zgnilizną
klasyfikacja
klasyfikacja biologiczna drzew
klasyfikacja biologiczna drzew Krafta
klasyfikacja chmur
klasyfikacja drewna
klasyfikacja drzew Hecka
klasyfikacja drzew Związku Niemieckich Stacji Doświadczalnych
klasyfikacja działań profilaktyki wypadkowej
klasyfikacja gleb
klasyfikacja gruntów
klasyfikacja jakościowo-wymiarowa
klasyfikacja klimatów
Klasyfikacja kosztów
klasyfikacja nadzorowana
klasyfikacja nienadzorowana
klasyfikacja próchnic leśnych
klasyfikacja systemów informacji przestrzennej
klasyfikacja wód podziemnych
klasyfikacje hydrochemiczne
klasyfikacje hydrogeochemiczne
klasyfikacje obrazów cyfrowych
klasyfikator grzybów
klatka meteorologiczna
klawiatura komputerowa
klejówka świerkowa (k. kleista)
klekotka
klembank
klępa
klepka
klepton
kleptoparazytyzm
klęska żywiołowa
klęski ekologiczne
klęski żywiołowe
kleszcze
kleszcze pomocnicze
kleszcze zrywkowe
kleszczowe zapalenie mózgu (KZM)
klient
klif
klif
klimaks
klimat
klimat
klimat glebowy
klimat lasu
klimat leśny
klimat lokalny
klimatogram
klimatologia
klimatyczne pory roku
klimatyzacja
klimatyzowanie drewna
klin
klin (klina, zmienność klinowa)
klin hydrauliczny
klinalna zmienność drzew leśnych
kliny mrozowe
kloaka
kloaka
kloc
klomb
klon
klon
klon
klon
Klub Przyrodników
klucz
klucz
klucz do oznaczania gleb
klucz fotointerpretacyjny
klucz gęsi
klucz prywatny
klucz publiczny
klucz rejestru
klucz sprzętowy
klucz szyfrujący
klucz w bazie danych; indeks; geokod; klucz podstawowy
klucze meteorologiczne
kluk czarny
Kluki - obszar ochronny glebowo-drzewostanowy
klukwa
klupa
klupa elektroniczna
kniazić
knieć
Knieja Bukowa
kniejówka
KNX
koagulacja
kobalt
kobczyk
kobuz
kocanki
kocioł
kocioł do termoterapi
kocioł lodowcowy
kocioł opalany drewnen
koczowanie
kod obszaru Natura 2000
kodek
Kodeks pracy
kodowanie
kody obszarów Natura 2000 w planie urządzenia lasu
koewolucja
kogeneracja
kogeneracja
kogut
kogutek
kokcydioza
kokon
kokon rzekomy
kokorycz
kokoryczka
kokoszka
kokriging
kolba
kolce
kolczak obłączasty
kolebka poczwarkowa
koleina
kolej rębności
kolejka linowa Lamako Praga
kolejka linowa LARIX 3T
kolejka linowa Larix H3-650
kolejka linowa Larix Kombi
kolejka linowa Larix Kombi H
kolejka linowa przewoźna
kolejka linowa stała
kolejka linowa Syncrofalke
kolejka linowa Wanderfalke
kolekcja dendrologiczna
kolektor słoneczny próżniowy
kolektor słoneczny płaski
kolenchyma
kolmatacja
koloidy - zole
koloidy glebowe
kolonia
kolonizacja, zasiedlanie
koluwium
komórki barwnikowe
kombajn do drewna Spaltfix
kombajn do rozpałki
kombinat przemysłu drzewnego
komel
komensalizm
komfort i bezpieczeństwo pracy operatora harvestera
komfort i bezpieczeństwo przy trzebieży harvesterem
komfort operatora
komfort operatora przy zrywce ciągnikiem rolniczym
komfort pracy
komfort pracy operatora kolejki linowej
komfort termiczny
komfort załadunku drewna żurawiem
komfortowe wyposażenie kabiny harvestera Sleipner
komfortowy rozładunek drewna z forwardera na składnicy przyzrębowej
komin (ubytek kominowy)
komisja bhp
Komisja Ergonomiczna PAN
Komisja Faunistyczna
komisja powypadkowa
Komisja Projektu Planu (KPP)
Komisja Techniczno-Gospodarcza I (I KTG)
Komisja Techniczno-Gospodarcza II (II KTG)
Komisja Założeń Planu (KZP)
komisje PTG
Komitet Ergonomii PAN
Komitet Ochrony Kuraków (KOK)
Komitet Ochrony Orłów
Komitet Ochrony Orłów (KOO)
komitet sterujacy
komora
komora bezechowa
komora godowa
komora nabojowa
komora wilgotnościowa z chłodzeniem
komórka Ferrela
komórka Hadleya
komórka polarna
komórki skrzydłowe
kompaktacja torfów
kompatybilność
kompensacja Natura 2000
kompensacja przyrodnicza
kompensacja przyrodnicza
kompensacja przyrodnicza
kompilacja
kompleks gatunków
kompleks leśny
kompleks leśny
kompleks sorpcyjny
kompleks wodonośny
Kompleksowa wartość lasu
kompleksy ilasto-humusowe
kompleksy rolniczej przydatności gleb
kompost
kompostowanie kory
kompostownie
kompresja
kompresor powietrza
komputer do sterowania klimatem
komputer klimatyczny
komputer pokładowy
komputer sterujący deszczowni
komunikacja
komunikator internetowy
komutacja
konarek tajgowy
koncentracja składników w glebie
koncesja geologiczna
kondensacja kapilarna
kondensacja pary wodnej
kondensatory
konduktometr
kondycjonowanie i pakowanie tarcicy
kondygnacja
kondygnacja nadziemna
kondygnacja podziemna
konfiguracja
konfiguracja satelitów (konstelacja)
konfiguracja terenu
konfigurowalność
konflikty w pracy
konforemność
koniczyna
koniowate
koniugacja w genetyce
konkatenacja
konkrecje glebowe
konkurencja
konkurencja
konkurencja biologiczna
konkurencja biologiczna
konkurencja ekologiczna
konkurencja międzygatunkowa
konkurencja wewnątrzgatunkowa
konkurencyjne wypieranie
konkurs
konserwacja drewna
konserwacja pilarki spalinowej
konsolidacja podłoża
konspekt zajęć edukacyjnych
konstrukcja nawierzchni
konstrukcja oporowa
konstrukcja szkieletowa
konsultowanie planu urządzenia lasu
konsumenci
konsystencja gruntu
kontakt hydrauliczny - więź hydrauliczna
konteneryzacja
Konto
konto pocztowe
kontrast i jego rola
kontrola
kontrola leśnej mapy numerycznej
kontrola parzystości
kontrola pomiaru miąższości
kontrola pracy opryskiwacza
kontrola stanu sanitarnego drzewostanu
kontrola wydatku deszczowni
kontrola występowania brudnicy mniszki
kontrola występowania szkodników korzeni
kontrole nadzwyczajne
kontroler domeny
kontroler SCS - SCSI
kontrolka
kontynentalizm klimatu
kontynentalna granica lasu
konwalia
konwalijka
konwekcja
Konwencja Berneńska
konwencja o różnorodności biologicznej
Konwencja Waszyngtońska
konwencje i międzynarodowe porozumienia dotyczące ochrony przyrody
konwergencja
konwergencja
konwersja
konwersja
kooperacja
koordynator
koordynowanie
kopalne gleby
kopalnia
kopalniak
kopciuszek
koprocesor
koprofagi
kopytnik
kora
kora garbarska świerkowa
kora kruszyny
korale
korazja
korciubka (korcipka, smrodynia)
kordelas
Kordelas Leśnika Polskiego
korek (fellem)
korekcja radiometryczna
korekta miąższości
korekta podziału powierzchniowego
korelacja obrazów
korelacja przestrzenna
korelator
korkowanie
korkowica
kormoran
kormoran czubaty
kormoran mały
korniczek wielozębny
kornik drukarczyk
kornik drukarz
kornik modrzewiowiec
kornik ostrozębny
kornik sześciozębny
kornik zrosłozębny
koromierz
korona
korona drogi
korona u jeleni
korowanie drewna
korowanie drewna
korowanie na biało
korowanie na czerwono
korowarka
korowarka do palików
korowarka ręczna
korowarka ręczna z kołami podporowymi
korowarka z frezem korującym
korowiec sosnowy (rozwałek korowiec)
korowina
korownik
korozja drewna
korozja luf
korpus drogowy
korpus płużny pługa lemieszowego
korund
korytarz ekologiczny
korytarz ekologiczny
korytarz ekologiczny
korytarz szlaku turystycznego/trasy turystycznej
koryto rzeki
korzeń
korzeniowiec jodłowy
korzeniowiec równopory
korzeniowiec sosnowy
korzeniówka
korzystanie z wód szczególne
korzystanie z wód zwykłe
korzystanie ze środowiska
kos
kosaciec
kość kwadratowa
Kościelny Stanisław
kościenica
kosiarka do poboczy
kosiarka do zbioru trzciny
kosiarka samobieżna Spider
kosmatka
kostrzeń
kostrzewa
kostur
kosz lęgowy dla kaczek
koszatka
koszt badań profilaktycznych
koszt energetyczny pracy
Koszty
koszty działalności Lasów Państwowych
koszula
kota
kotew
kotlina
kotlina
kotlina
kotowate
kotwiczka
kowalik
koza
Kozikowski Aleksander
kozioróg bukowiec
kozioróg dębosz
kozioł
koźlarz babka
koźlarz czerwony
koźlarz pomarańczowożółty
koźlę
kozulka sosnowa
kozłek
koła bliźniacze ciągnika
koła skrętne ciągnika
koła skrętne przyczepy
kołki faszynowe
kołnierzyk
Koło Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
koło łowieckie
kołyska
KP - dowód wpłaty
Królewski Korpus Leśny
królik
krąg zbiorowisk
kraina przyrodniczo-leśna
krainy przyrodniczo-leśne
krajce
krajobraz
krajobraz
krajobraz definicje prawne
krajobraz glebowy
krajobraz roślinny
krajowa deklaracja zgodności
Krajowa Komisja Nasiennictwa Leśnego
Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności (KSIB)
Krajowa Szkoła Gospodarstwa Lasowego we Lwowie
krajowe programy ochrony gatunków
krajowy program zwiększania lesistości
Krajowy Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego
Krajowy Rejestr Sądowy
krajowy system handlu uprawnieniami do emisji
Krajowy System Informacji Przestrzennej
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
krajowy zjazd delegatów Polskiego Związu Łowieckiego
krakwa
kras
kras, krasowienie
kraska
krasnorosty
krasowienie
krawędź koszowa
krawędź szczytowa
krawędziak
krawędziarko-zaginarka
krążek kierunkowy
krążek linowy
krążenie materii w ekosystemie leśnym
krechtun
kreda
kreda jeziorna
kreda pisząca
kręgowce
kręgowce glebowe
krektun
krenologia
kreskowanie
kret europejski
krętarz
krętogłów
krętość drogi
kretowate
kretowiny
kreza
kriging
kriopedologia
krobik modrzewiowiec
króciaki
krogulec
krogulec
krogulec krótkonogi
krokiew
krókoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce
król polowania
Król Stanisław
królik
kropiatka
krótkopęd
krotność przekroczenia normy
krotność przekroczenia wartości normatywncyh drgań
krowiak podwinięty
krtań dolna (syrinx)
kruk
krupa śnieżna
kruszczyca złotawka
kruszczyk
kruszel czarny
kruszyna
kruszywo
kruszywo
kruszywo drobne
kruszywo grube
kruszywo naturalne
kruszywo o uziarnieniu ciągłym
kruszywo sztuczne
kruszywo słabe
kruszywo wypełniające
kruszywo z recyklingu
kruszywo łamane
krwawnica
krwawodziób
krykucha
kryptoanaliza
kryptodepresja
kryptografia
kryptyczne ubarwienie
kryptyczność
krystality
kryształ
kryteria jakości (wód podziemnych)
kryteria legalności działania Lasów Państwowych
kryteria selekcji w łowiectwie
kryteria wydzielania typów i podtypów gleb
kryteria wysadzinowości gruntów
krytoryjek olchowiec
krzemienie, martwica krzemionkowa
krzewinki
krzywa fizjologiczna gotowości do wysiłku
krzywa morfologiczna strzały
krzywa Näslunda
krzywa spektralna roślinności
krzywa spektralna; krzywa odbicia spektralnego
krzywa uziarnienia gruntu
krzywa wysokości
krzywe sorpcji wody pF
krzywizna
krzyżówka
krzyżak
krzyżodziób modrzewiowy
krzyżodziób sosnowy
krzyżodziób świerkowy
krzyżowanie się płazów
krzyżowanie zwierząt
krzyżówka
ksantofory
kserofity
księga wieczysta
księgi drzewne
księgi wodne
ksylofagi
ksylofagi
ksylogeneza
kształcenie
kształt strzały
kształt sygnałów
kształtowanie ekosystemów przez drzewa leśne
kszyk
kszyk
kubatura brutto budynku
kubaturowy obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy
Kubiak Marian
Kubiak Marian
kukiełki lessowe
kukułka
kukułka czubata
kula
kulczyk
Kulesza Witold
kulik cienkodzioby
kulik mniejszy
kulik wielki
Kuling
kulisa
kulka
kulkowanie
kulochwyt
kulon
kultura łowiecka
kultywar
kultywator
kultywator do uprawy międzyrzędowej typ GS
kultywator karuzelowy typ Power Weeder
kultywator międzyrzędowy typ ROW MASTER
kultywator o zębach sprężynowych
kultywator typ GS z opryskiwaczem
kultywator uniwersalny leśny
kultywatorowanie
kultywatorowanie
kumak (Bombina)
kumak górski
kumak nizinny
kumakowate (Bombinatoridae)
kuna
kuna domowa (kamionka)
kuna leśna (tumak)
kuper
kupkówka
kupon
kuprówka rudnica
kupula
kura
kuraki leśne
kuraki polne
kurczenie gleb
kurczenie się drewna
kurek
kurhannik
kuropatwa
kuropatwa
kurtek mniejszy
kurtyny cieniujące
kurtyny termoizolacyjne
kurzawka
kurzawka (kurzawka pozorna – pseudokurzawka, kurzawka właściwa)
kusza myśliwska
kutner
kutykula
kutyna
kuźnia
kwalifikacje zawodowe
kwantyl ν85 prędkości projektowej
kwarantanna
kwarantannowe metody ochrony lasu
kwarantannowe organizmy
kwarc (kwarzec)
kwarcyty metamorficzne
kwarcyty osadowe (piaskowce kwarcytowe)
kwas
kwaśne deszcze
kwaśne deszcze
kwaśne opady
kwaśnica (kalina włoska)
kwasowość czynna gleby
kwasowość gleby
kwasowość hydrolityczna gleby
kwasowość potencjalna gleby
kwasowość wody
kwasowość wymienna gleby
kwasy fulwowe
kwasy huminowe
kwasy humusowe
kwatera
kwatera
kwatera myśliwska
kwatera myśliwska
kwerenda
kwestionariusz występowania uszkodzeń spowodowanych przez czynniki abiotyczne i antropogeniczne oraz chorób drzew leśnych spowodowanych przez grzyby patogeniczne i wykonanych zabiegów ochronnych
kwestionariusz występowania uszkodzeń spowodowanych przez owady, ssaki, ptaki i wykonanych zabiegów ochronnych
kwiat
kwiatostan
kwiczoł
kwietnica miedzista
kwietnica okazała
kwietniczek czterokropkowy
kwilenie
kwit podwozowy
kwit wywozowy
kwit zrywkowy
kwokacz
kwota połowowa
kynologia
kłącze
kłaniec (ce)
kłęby jaj
kłoda
kłoda odziomkowa
kłokoczka
kłopotek czarny
kłosówka
kłosownica
kłusować
kłusownik
kły
l – symbol popoziomu organicznego
laboratorium gleboznawcze
lac-balsam
lada
lądolód
lakówka ametystowa
lamele – wstęgi iluwialne
lampy
LAN - Local Area Network (sieć lokalna)
LandStar
laptop
larwa
larwa apodialna
larwa oligopodialna
larwa polipodialna
larwy
las
las bagienny sosnowo-brzozowy
las będący terenem pod liniami energetycznymi
las bez barier - obiekty terenowe
Las Bielański
las górski (LG)
las górski (LG)
Las górski świeży (LGśw)
Las górski wilgotny (LGw)
Las Grobla, Las Ispina
Las i drewno ("Wald und Holz")
Las Kabacki
las mieszany
las mieszany bagienny (LMb)
las mieszany bagienny (LMb)
las mieszany górski (LMG)
las mieszany górski (LMG)
Las mieszany górski świeży (LMGśw)
Las mieszany górski wilgotny (LMGw)
las mieszany świeży (LMśw)
las mieszany świeży (LMśw)
las mieszany wilgotny (LMw)
las mieszany wilgotny (LMw)
las mieszany wyżynny (LMwyż)
las mieszany wyżynny (LMwyż)
Las mieszany wyżynny świeży (LMwyż św)
Las mieszany wyżynny wilgotny (LMwyż w)
las niskopienny
las pierwotny
Las Polski
Las Sobieskiego
las środowiskiem życia
las strefy umiarkowanej
las świeży (Lśw)
las świeży (Lśw)
las tworzący infrastrukturę administracyjną
las tworzący infrastrukturę drogową w lasach
las tworzący infrastrukturę gospodarki łowieckiej
las tworzący infrastrukturę ogólnogospodarczą
las tworzący infrastrukturę podziału przestrzennego gruntów, będących lasami
las tworzący infrastrukturę pomocniczą
las tworzący infrastrukturę użytkowania głównego ( w tym infrastrukturę składowania oraz spedycji drewna)
las tworzący infrastrukturę wodno-melioracyjną w lasach
las tworzący infrastrukturę zagospodarowania (uzdrowiskowego, rekreacyjnego oraz turystycznego)
las tworzący infrastrukturę związaną z działalnością dodatkową
las tworzący infrastrukturę związaną z edukacją leśną
las tworzący infrastrukturę związaną z nasiennictwem i selekcją
las tworzący infrastrukturę związaną z ochroną lasu przed pożarami
las tworzący infrastrukturę związaną z ubocznym użytkowaniem lasu
las tworzący infrastrukturę związaną z zagospodarowaniem lasu
las uzdrowiskowy
las wilgotny (Lw)
las wilgotny (Lw)
las wodochronny
Las Wolski
las wysokopienny
las wyżynny (Lwyż)
las wyżynny (Lwyż)
Las wyżynny świeży (Lwyż św)
Las wyżynny wilgotny (Lwyż w)
Las Łagiewnicki
las łęgowy (Lł)
las łęgowy (Lł)
las łęgowy górski (LłG)
las łęgowy górski (LłG)
las łęgowy wyżynny (Lłwyż)
laser
laserowy miernik wielkości cząstek
laserowy pomiar wielkości kropli
laserowy skaner koleiny
lasostep
lasotundra
LasTransfer
lasy
Lasy Strzeleckie
Lasy Łukowskie
Lasy Barlineckie
Lasy Bialskie
Lasy Bierzwnickie
Lasy Birczańskie
Lasy Brodnicko-Iławskie
Lasy Chojnowskie
Lasy Dębniańskie
Lasy Dobrosułowskie
Lasy Doliny Baryczy
Lasy Doliny Brdy
Lasy Doliny Gwdy i Równiny Wałeckiej
Lasy Górnego Śląska
lasy galeriowe
lasy glebochronne
lasy glebochronne
Lasy Gorznieńsko-Lidzbarskie
lasy gospodarcze
Lasy Gostynińsko-Włocławskie
Lasy Guzowskie
Lasy Iławskie
Lasy Iłżeckie
Lasy Janowskie
Lasy Janowskie
lasy jaworowe
lasy jodłowe
lasy klonowo-lipowe
Lasy Koneckie
Lasy Kozłowieckie
Lasy Lęborskie
Lasy Lęborskie
Lasy Lublinieckie
lasy mezofilne
lasy mgliste
Lasy Miedzyńskie
Lasy Mielnickie
lasy mieszane
lasy mieszane
Lasy Mirachowskie
lasy monsunowe
Lasy na Dolną Odrą
lasy na gruntach porolnych
Lasy Nadbaryckie
Lasy Nadpilickie
Lasy Napiwodzkie
Lasy Niemodlińskie
lasy niepaństwowe
lasy ochronne
Lasy Oliwskie
Lasy Osuchowskie
Lasy Otwocko-Garwolińskie
Lasy Państwowe
Lasy Państwowe (charakterystyka funkcjonalna)
Lasy Parczewskie
Lasy Pilickie
lasy podrównikowe
Lasy Pogórza Przemyskiego
Lasy Pojezierza Sławskiego
Lasy Polesia
Lasy Przemkowskie
Lasy Pszczyńskie
Lasy Raciborskie
Lasy Radziejowskie
Lasy Rogalińskie
Lasy Rogowskie
lasy rozdrobnione
Lasy Rychtalskie
Lasy Sarachowickie
Lasy Sieniawskie
Lasy Skalskie
Lasy Skalskie
Lasy Sobiborskie
Lasy Spalskie (Puszcza Pilicka)
Lasy Środkowego Pomorza
lasy strefy umiarkowanej – charakterystyka
Lasy Szprotawskie
Lasy Sławoborskie
Lasy Taborskie
Lasy Toruńsko-Lipnowskie
Lasy Trójmiasta
lasy tropikalne
lasy tropikalne – charakterystyka
lasy twardolistne
lasy waldwijskie
Lasy Warszawskie
lasy wawrzynolistne
lasy wodochronne
Lasy Wolińskie
lasy wypoczynkowe
Lasy Włodawskie
Lasy Włoszczowskie
Lasy Łąckie
Lasy Łagowskie
Lasy Łupawskie
latarnia
laterytowe gleby
lawa
lawina
LC50
LCD
LD50
LDAP
leczenie pęknięć mrozowych
leczenie sanatoryjne
leczenie ubytków wgłębnych otwartych z kieszeniami
leczenie ubytków wgłębnych powstałych w zdrowej tkance drzewa na skutek obłamania gałęzi
leczenie uszkodzeń kory
leczenie uszkodzeń miazgi lub zewnętrznych warstw drewna bielastego
leczenie uszkodzeń piorunowych
leczenie złamań konarów powstałych w strefie zrostów
lęg
legalność oprogramowania
legarowanie
legary
legawce
legenda mapy
lęgowisko
lej depresji
lej depresyjny
lejkowiec dęty
lekcja w sali edukacji leśnej
lekcje terenowe
lektotyp
lelek
Lemke Juliusz
lentyszek
lepiężnik
lepowanie
leptic
Leptosols
lerka
leśna baza lotnicza
leśna baza noclegowa
leśna infrastruktura turystyczna
leśna mapa numeryczna (LMN)
leśna ścieżka dydaktyczna
leśna stajnia
leśna wiata edukacyjna
leśna wiata turystyczna
leśne kompleksy promocyjne
leśne miejsce biwakowania
leśne miejsce postoju
leśne piętra roślinne w Andach Boliwijskich
leśne piętra roślinne w północno-centralnych Alpach
leśne piętra roślinne w polskich Sudetach i Karpatach
leśne pole biwakowe
leśne rośliny owocodajne
leśne środowisko przyrodnicze
leśne urządzenie turystyczno-wypoczynkowe
leśne użytki uboczne (niedrzewne)
leśne zasoby ekonomiczne
leśne zasoby genetyczne
leśne zasoby naturalne
leśne zasoby naturalne inne
leśnictwa
Leśnictwo Polskie
Leśnik
Leśny Bank Genów Kostrzyca
Leśny Kompleks Promocyjny
Leśny Kompleks Promocyjny 'Lasy Warszawskie'
leśny materiał podstawowy (LMP)
leśny materiał rozmnożeniowy
leśny materiał rozmnożeniowy kwalifikowany
leśny materiał rozmnożeniowy przetestowany
leśny materiał rozmnożeniowy przeznaczony dla celów leśnych
leśny materiał rozmnożeniowy wyselekcjonowany
leśny materiał rozmnożeniowy ze zidentyfikowanego źródła
leśny obiekt turystyczny
leśny pokój gościnny
Leśny Przewodnik Turystyczny
leśny zakład doświadczalny
less, utwór lessowaty
lessiważ
leszczyna
leukofory
leukoplasty
leżanina
leże
liany
licówka
licencja
lichenoindykacja
liczba atomowa
liczba jaj gadów
liczba jaj płazów
liczba krytyczna
liczba miejsc dla osób na imprezie masowej
liczba ostrzegawcza
liczby graniczne
liczebność populacji
LIDAR
lidar lotniczy – ALS
lidar naziemny – TLS
LIFE program
Liga Ochrony Przyrody (LOP)
lignina
ligustr
likwidacja skutków klęski
lilak
lilia
limnigraf
limnologia
limonit
LIN
linia boczna (linia naboczna)
linia brzegowa
linia brzegu
linia dierżawiona
linia do pozbiorowej obróbki nasion
linia do produkcji kontenerowej BCC
linia do produkcji kontenerowej Ceres
linia grubości kory
linia grzbietowa
linia kręgowa
linia liczb kształtu
linia manipulacyjna z drewnem ruchomym
linia manipulacyjna z drewnem stałym
linia przyrostu pierśnic
linia rozgraniczająca drogę
linia technologiczna do wyjmowania i pakowania sadzonek
linia technologiczna pakowania sadzonek w szkółce kontenerowej
linie
linie nieciągłości; linie szkieletowe
linie oddziałowe
linie ostępowe (gospodarcze)
linienie
linijka
liniowe wyłączenia literowane
liniowe wyłączenia nieliterowane
liniowy obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy
linka
linka bezpieczeństwa
linki pomocnicze (zaczepowe)
linki zaczepowe
linoprax
linowy pojazd zrywkowy
Linux
liny
lipa
lipofory
lis
lis
liść
liściak
liściarka
liścienie
lista rozwijalna
listewka Bitterlicha
listnik zmiennobarwny
listowie
listwa mrozowa
listwa mrozowa
listwa przytrzymująca
listwy grzbietowe
listwy skórne
lithic
litoral
litosfera
litosole
lizawka
lizymetr
lizymetr
lizymetr glebowy
LKP Lasy Oliwsko-Darżlubskie
LKP Puszcza Kozienicka
LKT z żurawiem i łąwą zaciskową
LKT- fabryka
LN-01 Wykonanie zadań związanych z powierzonym nadzorem nad gospodarką leśną w lasach prywatnych w okresie
lnica
locha
loco
Locus
lodówka
lodowanie
lodowiec
lodowiec
loftka
log
logowanie
lokal użytkowy
lokalizacja
loksodroma
Loret Adam
Lorkiewicz Teofil
lot godowy
lotki
lotki
lotne związki organiczne
lotnicze patrolowanie obszarów leśnych
loty gaśnicze
loty patrolowe
loty rozpoznawcze
LPT
LT - likwidacja śrdoka trwałego
lufa
lufa gwintowana
luki
luks
luksomierz
luneta
luneta obserwacyjna
lusterko
lusterko
lustro
lutowanie
Lutrinae
luvic
Luvisols
lymodor
LZW
M - symbol poziomu murszowego
MaB (skrót ang. Man and the Biosphere) międzynarodowy program „Człowiek i Biosfera"
macki
mączniak prawdziwy dębu
mączniaki prawdziwe
mączniaki rzekome
mącznica
Mady morskie - marsze
Mady rzeczne
Mady rzeczne brunatne
Mady rzeczne inicjalne
Mady rzeczne próchniczne
Mady rzeczne właściwe
magazyn drewna
magazyn szyszek
magazynek
magazynowanie odpadów
magistrala danych
magma
magnetyzm ziemski
magnez
Majątek obrotowy
Majątek trwały
majątek trwały niematerialny
mąka paszowo - witaminowa
makia
makolągwa
makro
makroelementy
makroergonomia
makrofibryle
makroklimat
makroskopowa budowa drewna
makroskładniki - makroelemety
maksimum aktywności Słońca
maksimum ekologiczne
maksymalna prędkość wiatru
maksymalne załadowanie broni
maksymalny poziom dźwięku A
maksymalny poziom piętrzenia (Max PP)
malarnia
malware
MAN
mandarynka
mangan
manipulacja drewna
manipulacja drewna ruchomego
manipulacja przy pomocy wózka widłowego
manipulator 3D
manipulator komputerowy
Mańka Karol Henryk
Mannlicher
mapa
mapa analogowa
mapa bonitacyjna gleb
mapa cięć rębnych
mapa drobnoskalowa
mapa drzewostanowa
mapa ewidencyjna
mapa geologiczna odkryta
mapa geologiczna zakryta
mapa gleb
mapa glebowo-siedliskowa
mapa gospodarcza
mapa gospodarcza (leśna)
mapa gospodarczo-przeglądowa
mapa gospodarki łowieckiej
mapa hipsometryczna
mapa hybrydowa
mapa hydrogeologiczna
mapa indeksowa
mapa katastralna
mapa komputerowa
mapa lichenoindykacyjna
mapa numeryczna
mapa obrazowa
mapa obszarów chronionych i funkcji lasu
mapa ochrony lasu
mapa ochrony ppoż.
mapa okresowych zakazów wstępu do lasu
mapa perswazyjna
mapa przeglądowa
mapa przeglądowa siedlisk
mapa rastrowa
mapa siedliskowa
mapa średnioskalowa
mapa stanu posiadania nadleśnictwa
mapa synoptyczna
mapa sytuacyjna
mapa sytuacyjna zasięgu terytorialnego nadleśnictwa
mapa sytuacyjno-przeglądowa funkcji lasu
mapa topograficzna
mapa turystyki i rekreacji
mapa typów i podtypów gleb
mapa walorów przyrodniczo-kulturowych
mapa wektorowa
mapa wektorowa poziomu drugiego
mapa wielkoskalowa
mapa wynikowa
mapa zasadnicza
mapowanie dysków
mapy przeglądowe
mapy tematyczne
mapy urządzeniowe
marczak
margiel
markaczka
markaczka amerykańska
marmur
marmurkowatość gleby
martwe drewno
martwe drewno – zasoby
martwe pola zdjęcia lotniczego
martwica
martwica udarowa
martwica wapienna
marzanka wonna
marzłoć
masa atomowa
masa optyczna atmosfery
masa powietrza
masa szkieletu gruntowego
masa trofeum brutto
masa wody w porach gruntu
masa własna zestawu
maść ogrodnicza
maska
maskonur
maślak pstry
maślak sitarz
maślak żółty
maślak zwyczajny
masowa impreza sportowa
masyw górski
maszyna
maszyna do formowania grzędy siewnej
maszyna do mulczowania
maszyna do okrywania grzędy
maszyna do podziemnej aplikacji cieczy
maszyna do układania - zwijania folii
maszyna G25 do przygotowywania grzędy produkcyjnej
maszyna samojezdna do parowania gleby
maszyna ścinkowa
maszyna wielooperacyjna
maszyna wielooperacyjna do pozyskania drewna Higlander
maszynowa wyróbka drewna głowicą Woody procesora kolejki linowej
maszynowe mygłownie drewna na składnicy przyzrębowej
mata szkółkarska
matecznik elitarny
materia organiczna w glebie
materialne środowisko pracy
materiał elitarny
materiał gruntowy
materiał hydrauliczny
materiał sadzeniowy
materiał tarty
materiały hydroizolacyjne
materiały termoizolacyjne
materiały uzupełniające do planu urządzania lasu
materiały wiatroizolacyjne
materiały zapasowe w drewnie
maty ochronne
Mauser
Mazowiecka (IV) kraina przyrodniczo-leśna
Mazur Marian
mazurek
Mazursko-Podlaska (II) kraina przyrodniczo-leśna
mała epoka lodowa
mała retencja
mała łuparka śrubowa
Małopolska (VI) kraina przyrodniczo-leśna
małpa leśna (pilarka wspinająca)
Mały przewodnik leśny
mchy
MCP - metoda „minimalnego poligonu wypukłego"
meander
meander
meandryzacja
mechaniczna technologia drewna
mechaniczne metody ochrony lasu przed szkodami od zwierzyny
mechaniczne właściwości drewna
mechanika gruntów
mechanizacja podawania drewna
mechanizacja pozyskania w górach
mechanizm napędowy ramp deszczujących w namiotach
mechanizm pompowania namiotu foliowego
mechanizm różnicowy
mechowisko
medalion
Meixner Jan
melafir
melanic
melanizm
melanizm
melanofory
melioracja klimatu
melioracje leśne
melioracje wodne
melitofagi
Merkator (Mercator)
merystem
merystem boczny
merystem interkalarny
metabolizm
metabolizm, przemiana materii
metadane przestrzenne
metadata (dokumentacja stacji)
metale ciężkie
metale, metale ciężkie
metamorfoza
metamorfozy
metan
metaplantacja
metapopulacja
metapopulacja
metapopulacja
meteorologia
meteorologia
meteory
mętność wody
metoda areometryczna oznaczania uziarnienia gleby
metoda barwnej reakcji
metoda bezpośrednia podziału frakcji
metoda bioindykacyjna oceny żywotności drzew
metoda biologiczna ochrony roślin przed chorobami
metoda Bitterlicha
metoda Borowskiego
metoda Bruchwalda określania przyrostu miąższości drzewostanu
metoda całego drzewa
metoda całej strzały
metoda chemiczna ochrony roślin przed chorobami
metoda chorochromatyczna (powierzchniowa)
metoda CIC
metoda cylinderkowa oznaczania niektórych właściwości fizycznych gleby
metoda dozymatryczna oceny hałasu
metoda dozymetryczna oceny narażenia na wibracje
metoda drewna długiego
metoda drewna krótkiego
metoda drewna sypkiego
metoda drzew próbnych
metoda drzewa w częściach
metoda fizyczna ochrony roślin przed chorobami
metoda fizykochemiczna ochrony lasu
metoda Grochowskiego
metoda hylotechniczna ochrony roślin przed chorobami
metoda kalorymetrii bezpośredniej
metoda kalorymetrii pośredniej
metoda Kjeldahla
metoda kropkowa
metoda kształcenia
metoda Lehmanna
metoda liczenia drzew
metoda mechaniczna ochrony roślin przed chorobami
metoda nauczania / edukacji
metoda obserwacyjna
metoda oceny obciążenia psychicznego
metoda oceny żywotności drzew na podstawie dynamiki zmian szerokości przyrostów rocznych
metoda oparta na słowie
metoda OWAS
metoda pośrednia podziału frakcji
metoda powierzchni próbnych
metoda relaskopowa
metoda Roloffa oceny żywotności drzew
metoda sitowa oznaczania uziarnienia gleby
metoda sortymentowa
metoda sygnaturowa
metoda typologiczna IBL
metoda VTA oceny żywotności drzew
metoda ważona oceny narażenia na wibracje
metoda zasięgów
metody analizy i normowania pracy
metody oceny wieku drzewa
metody oczyszczania ścieków
metody ograniczania zagrożeń drganiami mechanicznymi
metody określania gęstości drewna
metody określania wilgotności drewna
metody określania wydatku energetycznego
metody oparte na doświadczeniu
metody podkrzesywania
metody pomiarowe
metody pomiarowo-szacunkowe
metody pośrednie ochrony przed zwierzyną
metody pozyskiwania drewna
metody tabelaryczne określania wydatku energetycznego
metody teledetekcyjne
metody zwalczania hałasu (podstawowe)
metodyka
metodyka monitorowania
metodyka referencyjna
metr przestrzenny
mewa białogłowa
mewa blada
mewa cienkodzioba
mewa czarnogłowa
mewa delawarska
mewa karaibska
mewa mała
mewa modrodzioba
mewa obrożna
mewa polarna
mewa preriowa
mewa różowa
mewa romańska
mewa siodłata
mewa siwa
mewa srebrzysta
mewa trójpalczasta
mewa żółtonoga
mezoklimat
mezoregion przyrodniczo-leśny
Mezoregion przyrodniczo-leśny Beskidu Makowskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Beskidu Sądeckiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Beskidu Śląskiego i Małego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Beskidu Wyspowego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Beskidu Żywieckiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Bieszczadów Niskich
Mezoregion przyrodniczo-leśny Bieszczadów Wysokich
Mezoregion przyrodniczo-leśny Bocheńsko-Tarnowski
Mezoregion przyrodniczo-leśny Borów Dolnośląskich
Mezoregion przyrodniczo-leśny Borów Grodzieckich
Mezoregion przyrodniczo-leśny Borów Stobrawskich
Mezoregion przyrodniczo-leśny Borów Tucholskich
Mezoregion przyrodniczo-leśny Borów Zielonogórskich
Mezoregion przyrodniczo-leśny Chmielnicko-Staszowski
Mezoregion przyrodniczo-leśny Dolina Drwęcy
Mezoregion przyrodniczo-leśny Doliny Brdy
Mezoregion przyrodniczo-leśny Doliny Dolnego Bugu
Mezoregion przyrodniczo-leśny Doliny Dolnego Sanu
Mezoregion przyrodniczo-leśny Doliny Dolnej Narwi
Mezoregion przyrodniczo-leśny Doliny Dolnej Pilicy
Mezoregion przyrodniczo-leśny Doliny Kwidzyńskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Doliny Nidy
Mezoregion przyrodniczo-leśny Doliny Środkowej Noteci
Mezoregion przyrodniczo-leśny Doliny Środkowej Odry
Mezoregion przyrodniczo-leśny Doliny Środkowej Warty
Mezoregion przyrodniczo-leśny Doliny Środkowej Wisły
Mezoregion przyrodniczo-leśny Dukielski
Mezoregion przyrodniczo-leśny Działów Grabowieckich
Mezoregion przyrodniczo-leśny Gór Izerskich i Karkonoszy
Mezoregion przyrodniczo-leśny Gór Kaczawskich
Mezoregion przyrodniczo-leśny Gór Kamiennych
Mezoregion przyrodniczo-leśny Gór Sowich
Mezoregion przyrodniczo-leśny Gór Stołowych i Bystrzyckich
Mezoregion przyrodniczo-leśny Górnej Biebrzy
Mezoregion przyrodniczo-leśny Górnej Ropy
Mezoregion przyrodniczo-leśny Górnośląski
Mezoregion przyrodniczo-leśny Garbu Lubawskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Garbu Włodawskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Gogolińsko-Strzelecki
Mezoregion przyrodniczo-leśny Gorców
Mezoregion przyrodniczo-leśny Jasielsko-Sanocki
Mezoregion przyrodniczo-leśny Kanałów Obry
Mezoregion przyrodniczo-leśny Kotliny Biebrzańskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Kotliny Grudziądzkiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Kotliny Jeleniogórskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Kotliny Kłodzkiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Kotliny Oświęcimskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Kotliny Śremskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Kotliny Toruńsko-Płockiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Kotliny Żmigrodzkiej, Milickiej i Grabowskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Krotoszyński
Mezoregion przyrodniczo-leśny Lasów Lublinieckich
Mezoregion przyrodniczo-leśny Lasów Raciborskich
Mezoregion przyrodniczo-leśny Legnicki
Mezoregion przyrodniczo-leśny Masywu Śnieżnika
Mezoregion przyrodniczo-leśny Mierzei Helskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Mierzei Wiślanej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Mińsko-Łukowski
Mezoregion przyrodniczo-leśny Niecki Włoszczowskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Niziny Nadwiślańskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Niziny Sępopolskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Obniżenia Dubienki
Mezoregion przyrodniczo-leśny Obniżenia Nowosolskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Obniżenia Ścinawskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Opatowski
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pagórów Chełmskich
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pienin
Mezoregion przyrodniczo-leśny Piotrkowsko-Opoczyński
Mezoregion przyrodniczo-leśny Podgórza Rzeszowskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Podhala
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pogórza Cieżkowicko-Dynowskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pogórza i Gór Wałbrzyskich
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pogórza Izerskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pogórza Kaczawskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pogórza Przemyskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pogórza Wielicko-Rożnowskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Brodnickiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Bytowskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Chełmińskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Choszczeńskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Dobiegniewskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Dobrzyńskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Drawskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Ełckiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Iławskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Kaszubskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Krajeńskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Mrągowskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Myśliborskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Starogardzkiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Suwalskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Wałeckiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Łagowskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierzy Wielkopolskich
Mezoregion przyrodniczo-leśny Ponidzia
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pradoliny Redy i Łeby
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pradoliny Wrocławskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Przedgórza Iłżeckiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Przedgórza Sudeckiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Puszcz Mazurskich
Mezoregion przyrodniczo-leśny Puszcza Bukowa i Równina Wełtyńska
Mezoregion przyrodniczo-leśny Puszczy Augustowskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Puszczy Białowieskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Puszczy Boreckiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Puszczy Kampinoskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Puszczy Knyszyńskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Puszczy Kurpiowskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Puszczy Noteckiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Puszczy Rominckiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Puszczy Rzepińskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Puszczy Sandomierskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Puszczy Solskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Puszczy Świętokrzyskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Płaskowyżu Głubczyckiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Płaskowyżu Jędrzejowskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Płaskowyżu Kolbuszowskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Płaskowyżu Tarnogrodzkiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Białogardzkiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Drawskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Gorzowskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Grodkowskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Kodeńsko-Parczewskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Kutnowsko-Błońskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Niemodlińskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Nowogardzkiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Nowotomyskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Oleśnickiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Opalenicko-Wrzesińskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Pyrzyckiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Raciąskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Radomsko-Kozienickiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Słupskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Urszulewskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Wałeckiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Wołomińsko-Garwolińskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Wrocławskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Roztocza Środkowego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Roztocza Zachodniego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Rybnicki
Mezoregion przyrodniczo-leśny Sieradzko-Łódzki
Mezoregion przyrodniczo-leśny Skoczowski
Mezoregion przyrodniczo-leśny Ślęży
Mezoregion przyrodniczo-leśny Środkowego Bobru
Mezoregion przyrodniczo-leśny Strzegomski
Mezoregion przyrodniczo-leśny Strzeliński
Mezoregion przyrodniczo-leśny Tatr
Mezoregion przyrodniczo-leśny Turoszowski
Mezoregion przyrodniczo-leśny Ujścia Warty
Mezoregion przyrodniczo-leśny Warmiński
Mezoregion przyrodniczo-leśny Wielkich Jezior Mazurskich
Mezoregion przyrodniczo-leśny Wigier i Rospudy
Mezoregion przyrodniczo-leśny Wolińsko-Trzebiatowski
Mezoregion przyrodniczo-leśny Wybrzeże Słowińskie
Mezoregion przyrodniczo-leśny Wysoczyzny Białostockiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Wysoczyzny Ciechanowsko-Płońskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Wysoczyzny Elbląskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Wysoczyzny Kolneńskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Wysoczyzny Kłodawskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Wysoczyzny Leszczyńskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Wysoczyzny Polanowskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Wysoczyzny Siedleckiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Wysoczyzny Średzkiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Wysoczyzny Świeckiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Wysoczyzny Tureckiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Wysoczyzny Żarnowieckiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Wysoczyzny Łomżyńskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Wyżyny Miechowskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Wyżyny Wschodniolubelskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Wyżyny Zachodniolubelskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Wyżyny Zachodniowołyńskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Wzgórz Dalkowskich
Mezoregion przyrodniczo-leśny Wzgórz Trzebnicko-Ostrzeszowskich
Mezoregion przyrodniczo-leśny Wzniesień Mławskich
Mezoregion przyrodniczo-leśny Zaborski
Mezoregion przyrodniczo-leśny Zaklęsłości Łomaskiej
Mezoregion przyrodniczo-leśny Zambrowsko-Bielski
Mezoregion przyrodniczo-leśny Zamojsko-Hrubieszowski
Mezoregion przyrodniczo-leśny Żuław Wiślanych
Mezoregion przyrodniczo-leśny Łysogórski
mezoregiony
mezosfera
mezotroficzna gleba leśna
mezotroficzne siedliska
mezotroficzny
mezozoik
mgła
miano coli
miareczkowanie, miareczkowanie potencjometryczne
miąższość
miąższość
miąższość drewna
miąższość drzewa
miąższość drzewostanu
miąższość gleby
miąższość grubizny
miąższość warstwy wodonośnej
Microtus
middleware
miecz
miedziak sosnowiec
miedzianka
międzymorze
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody
Międzynarodowe Towarzystwo Ergonomiczne (IEA)
Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra
Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew (MTUiOD)
Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej (International Code od Botanical Nomenclature - ICBN)
międzypole
międzyrząd
Międzyrządowy Panel ds. zmian klimatu (IPCC)
międzyrzecze
międzyrzędowy rozsiewacz nawozów granulowanych
międzyrzędzie
miejsca składania jaj płazów i gadów
miejsce biwakowania
miejsce krótkotrwałego wypoczynku
miejsce masowego wypoczynku
miejsce na ognisko
miejsce postoju pojazdów
miejsce postoju pojazdów
miejsce pracy
miejsce wykorzystywane do kąpieli
miejsce wymijania na szlakach/trasach turystycznych
miejsce wypoczynku
miejsce złamania drzewa
miejscowość
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miękisz drzewny
miękisz przynaczyniowy
miękisz terminalny
miękisz włóknisty
mielerz
mielerz dla jelonka rogacza
mielizna
mienie leśne
mienie leśne w zarządzie Lasów Państwowych
miernik grubości powłok lakierniczych i galwanicznych
miernik promieniowania mikrofalowego
mierniki fizjologiczne pracy umysłowej
miernikowce
mierzeja
mierzeja
mieszadło laboratoryjne
mieszalnik drogowy
mieszalnik kompostu samobieżny
mieszalnik kompostu zaczepiany
mieszalnik substratu
mieszalnik substratu Javo
mieszalnik substratu w linii technologicznej
mieszańce
mieszanka klonów
mieszanka niezwiązana
mieszanka optymalna
mieszanka związana cemntem (CBGM)
mieszanka związana spoiwem drogowym
mieszanka związana spoiwem hydraulicznym
mieszkanie
migomat
migotanie obrazu na ekranie
migotka
migracja
migracja
migracje gadów
migracje płazów
migracje zwierząt
migrant instynktowy
migrant pogodowy
mijanka
miki
Miklaszewski Jan
mikoryza
mikoryza
mikoryza
mikoryza ektendotroficzna
mikoryza ektotroficzna
mikoryza endotroficzna
mikoryza perytroficzna
mikoryzacja
mikro opryskiwacz
mikrobiologia gleby
mikroelementy
mikroewolucja
mikrofalowa dezynfekcja gleby
mikrofibryle
mikrofon komputerowy
mikrohabitaty nadrzewne
mikroklimat
mikroklimat
mikroklimat środowiska pracy
mikroklimat szkółki
mikrometr warsztatowy
mikromorfologia gleby
mikronawodnienia
mikroorganizmy w wodach podziemnych
mikropęknięcia
mikrorelief
mikrorzeźba
mikrosiedliska nadrzewne
mikrosiedlisko
mikroskop elektronowy
mikroskop optyczny
mikroskop polaryzacyjny
mikroskop warsztatowy
mikroskopowa budowa drewna
mikroskładniki - pierwiastki śladowe, rzadkie pierwiastki, (mikroelementy)
mikrotubule
Milcząca wiosna
Miler Zygmunt
MIME
mimezja, mimetyzm
mina
mineralizacja (substancji organicznej) - rozkład, dekompozycja
mineralizacja drewna
mineralizacja glebowej materii organicznej
mineralizacja wód
mineralizacja, dekompozycja, destrukcja
mineralizator standardowy
mineralizator z naczyniami otwartymi i zamkniętymi wysokociśnieniowymi
mineralogia
minerały allogeniczne skał osadowych klastycznych
minerały autogeniczne skał osadowych
minerały główne skał magmowych
minerały ilaste (iłowe)
mini harwester z głowicą suwakową
Minimalna wielkość populacji - reguła 50/500
minimalna wielkość trwałej populacji
minimum ekologiczne
miniowanie
minitrak
minowanie
minuta kątowa
miocen
miodownik
miodunka
miombo
miot
miseczka
mitochondria
mleczaj rydz
mleczko ptasie
mleczne choroby chrząszczy
MM
mnich
mnich
moc akustyczna (P)
moc obliczeniowa
mocznik
model
model CODIT
model danych
model danych przestrzennych
model deterministyczny
model drzewa indywidualnego
model ekologiczny
model ekologiczny
model empiryczny
model epidemiologiczny
model fizjologiczny
model GRID; regularna siatka kwadratów, prostokątów lub trójkątów
model hybrydowy NMT (numerycznego modelu terenu)
model klas grubości
model podejmowania ryzyka
model procesów
model rastrowy
model reakcji na stres
model rozwoju luki w drzewostanie (model gapowy)
model stochastyczny
model TIN
model wektorowy (mapa wektorowa)
model wzrostu
model wzrostu drzewostanu
modele analizy zagrożeń
modele badania wypadków
modele klimatu
modele systemowe
modele systemowe Mazura
Modele systemowe Rosnera
modem analogowy
modem cyfrowy
moder
modliszki
modraczek
modraszka
modrzew
Modrzewina
modrzewnica
moduł
moduł sprężystości
modułowa komora chłodnicza
moduły (rozszerzenia) pakietu GIS
modzel godowy
modzel piętowy
modzel podeszwowy
modzel stawowy
mokradła
mol (gramocząsteczka)
Molenda Tadeusz
mollic
moment gnący przy obalaniu drzew
monitor ekranowy
monitoring
monitoring
monitoring biologiczny
monitoring glebowy
Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL)
monitoring przyrodniczy różnorodności biologicznej i krajobrazowej
monitoring przyrody
Monitoring Ptaków Polski MPP
monitoring rekreacyjny
monitoring środowiska
monitoring szkółki
monitoring wód
monofagi
monogamia
monogamia
monokultura
monokultura
monolit glebowy
monoploting
monotonia
monotonia pracy
monotypia
monotypia pracy
monotypizacja drzewostanu
monotypizacja lasu
monsun
montaż
montmoryllonit (smektyt)
mopek
mor
mora
morena
morena, typy moren
morfogeneza
morfologia gleby
mornel
mostek
motel
Motorola MC9094
Motorola MC95xx
motyczenie
motyle
motylica
mozaika gleb
mozaikowanie obrazów cyfrowych
mozaikowatość
możdżeń
moździerz automatyczny
możliwość audytu
możliwość powtórnego użycia
możliwość rozbudowy
możliwości przyswajania informacji przez człowieka
mrównik (kupina)
mroczek
mroczek posrebrzany
Mroczkiewicz Leon
mroczkowate
mrówka ćmawa
mrówka rudnica
mróz
mrozoodporność
mrozowe obumieranie kory i łyka
MSAS
MSSQL
mszaki
mszaki
mszar
muchomor czerwieniejący
muchomor zielonawy (m. sromotnikowy)
muchówki
muchołówka białoszyja
muchołówka mała
muchołówka szara
muchołówka żałobna
muflon
mulcz, mulczowanie
mull
multimedia
mumifikacja nasion brzozy
mumifikacja żołędzi
mundur codzienny
mundur leśnika
mundur terenowy
mundur wyjściowy
Munsell'a atlas barw gleby
murówka (murówka zwyczajna)
murawa
murawy napiaskowe
Muridae
murshic
mursz
mursz
murłata
muskowit
Mustela
Mustelinae
muszla
mutacja
mutacje
mutualizm a symbioza
mutualizm fakultatywny
mutualizm obligatoryjny
muzeum gleb
muł, mułek, mułowce
mycangium
mycetobionty ambrozyjne
mycetofagi
mygła
mygłownica
myjka kaset
myksomatoza
Myocastor
Myotinae
mysikrólik
myślenie systemowe
myślenie ekologiczne
myślistwo
myśliwy
MySQL
mysz
mysz
mysz domowa
mysz leśna (wielkooka)
mysz polna
mysz zaroślowa
mysz zielna (małooka)
myszowate
myszołów
myszołów włochaty
myszołów
myłkus
mżawka
młaka
młaka
młode pokolenie
młodnik
młot Charpy'ego
młotek impulsowy
młotek przyrostowy
młyn kulowy
młynek hydrometryczny
młynek nożowy
na pomyka
nabywanie rutyny
nabywca
nachylenie podłużne nawierzchni
nachylenie poprzeczne nawierzchni
nachylenie stoku
nacisk osi
Naczelna Rada Łowiecka
naczepa do pojazdu typu Pickup
naczynia
naczyniowe rośliny
nadbudowa
nadleśnictwo
nadleśniczy
nadlufka
nadmiar
nadmiar wody
nadmiar wody
nadobnica alpejska
nadoczniak
nadprzeobrażenie (hipermetabolia)
nadrzewka czterokropkowa
nadustek
nadziarno
nadzór
nadzór bezpośredni
nadzór budowlany
nadzór doraźny (pośredni)
nadzór nad gospodarką leśną
nadzwyczajna uprawa lasów
nadzwyczajne kontrole występowania szkodników piewotnych sosny
nagórnik
naganiacz
naganka
nagozalążkowe rośliny
nagrywarka DVD
nagrywarki optyczne
nagrzewnica elektryczna
najlepsze dostępne techniki
najmniejsza populacja żywotna
najwyższe dopuszczalne natężenie (NDN )
najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS)
najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe
nakaz usunięcia drzew lub krzewów
nakaz usunięcia drzew lub krzewów z terenów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem
nakaz usunięcia drzew lub krzewów z terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej
nakaz usunięcia drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych
nakrywka
nakładanie obrazów cyfrowych; merging
nakładanie warstw
nakładka aplikacyjna
należność z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji
naliczanie amortyzacji
nalot
namiot
namiot foliowy
namiot wegetacyjny z cieniówkami
namulisko
naorywacz wałków aktywny
naorywacz wałków talerzowy bierny
naorywacz wałków w bruzdach aktywny
napęd dodatkowy na osie boogie
napęd hybrydowy pojazdu
napęd hydrauliczny
napęd optyczny
napęd zespołów wysiewających siewnika
napędy rampy deszczującej
napełnianie kół ciągnika wodą
napięcie elektryczne
napisy na mapie numerycznej
napoje i posiłki profilaktyczne
napoje profilaktyczne
napowietrzanie korzeni
naprawa elementów przyrodniczych po szkodzie w środowisku
naprężenia wzrostowe
naprężenie
naprężenie graniczne
napływy korzeniowe
Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG)
Narada Wstępna
narażenie zawodowe (ekspozycja)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
narogi
narożnica zbrojówka
narząd Cortiego
narząd kopulacyjny gadów
narząd wzroku
narzędzia do podkrzesywania
narzędzia GIS
narzędzia kombinowane do podkrzesywania
narzędzia żywiczarskie
NAS - Network Attached Storage (zasoby dyskowe podłączane przez sieć LAN)
nasiąkliwość gleby
nasienie
nasiennictwo leśne
nasiennik
nasiennik
nasilenie trzebieży
Nasiona kategorii ortodox
Nasiona kategorii recalcitrant
nasiona spoczynkowe
naskórek
następstwo cięć
nasycenie (wody)
nasycenie kompleksu sorpcyjnego
nasyp filtracyjny
natężenia dźwięku
natężenie dźwięku
natężenie hałasu a głośność
natężenie miarodajne ruchu
natężenie napromieniowania (irradiancja)
natężenie opadu
natężenie oświetlenia
natężenie przepływu - wydatek, natężenie (strumienia)
natężenie ruchu
natężenie ruchu turystycznego
natric
NATURA 2000
Natura 2000
NATURA 2000
naturalna i sztuczna migracja ekotypów drzew
natychmiastowa wykonalność decyzji administracyjnej
nauczać / nauczanie
nauka bezpiecznej ścinki drzewa
nauka o produkcyjności lasu
nauka wykonywania rzazu podcinającego
nauka wykonywania rzazu ścinającego
nauszniki przeciwhałasowe
nawóz mineralny
nawóz organiczny
nawóz zielony
nawadnianie
nawadnianie (deszczowanie)
nawadnianie kropelkowe
nawadnianie z wód podziemnych
nawałnica
nawałnik burzowy
nawałnik duży
nawierzchnia
nawierzchnia betonowa
nawierzchnia brukowa
nawierzchnia brukowcowa
nawierzchnia klinkierowa
nawierzchnia makadamowa
nawierzchnia podatna
nawierzchnia półsztywna
nawierzchnia prefabrykowana
nawierzchnia sztywna
nawierzchnia torowa
nawierzchnia tymczasowa
nawierzchnia tłuczniowa
nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego
nawierzchnia żużlowa
nawigacja bezwładnościowa – INS
nawilżacz nasion
nawis śnieżny
nawodnienia ochronne
nawodnienia technologiczne
nawodnienia wegetacyjne (nawodnienia zwilżające, nawodnienia siewne)
nawożenie
nawożenie
nawożenie gleby, nawożenie lasu
nawożenie startowe
nawozy
nawozy fizjologicznie kwaśne, nawozy fizjologicznie zasadowe
nawrót cięć
nawrót cięć
nawrót trzebieży
nawłoć
naziemny patrol przeciwpożarowy
nazwy gatunkowe
NDN
NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie)
NDSCh (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe)
nęcisko
negatywne aspekty komputeryzacji
neiloida
nekrofagi
nekrofagi
nekromasa
nekroza
nekroza łyka wiązu
nekrozy
nematodozy
nemrod
neofityzacja
neogen
neolit
neostrada
neotenia
nerecznica
NET CF
NetBios
neutralizator ścieków i oparów gazowych
neutralizm
neutrofity
NFS
NGO
nibytkanka owocnikowa
nić ogonowa
nici celownicze lunety
nicienie chorobotwórcze
nicienie glebowe
niebezpieczne i uciążliwe usuwanie wiatrowałów
nieciągłość klimatu
nieciągłość litologiczna
niecierpek
niecka
niecka artezyjska
niedobór wody
niedopił
niedorąb
niedostęp
niedosyt wilgotności powietrza
niedźwiedź
niedźwiedziowate
nieożywiona (abiotyczna) część gleby lub skały macierzystej
nieożywiona (abiotyczna) część leśnych zasobów naturalnych
nieożywiona (abiotyczna) część składników atmosfery
nieożywiona (abiotyczna) część składników hydrosfery
nieparek pospolity
nieparzystokopytne
niepasożytnicze choroby roślin
nierównomierna szerokość słojów
nieruchomość
nieruchomości prawnie niezespolone z gruntem
nietoperze
nietrwały majątek niematerialny
nietrwały majątek niematerialny (jako środki majątkowe u kontrahentów)
nieużytek
niewypał
niezawodność
niezawodność systemu: człowiek - maszyna - środowisko
niezawodność i sprawność systemu
niezdolność do pracy
nimbostratus
nimfa
NIP
niska temperatura
niskie natężenie promieniowania świetlnego
nisza ekologiczna organizmu
nisza podstawowa
nisza realizowana
nisze ekologiczne dla roślin i zwierząt w zadrzewieniach
nitrofilne(azotolubne) rośliny
nitryfikacja, azotany
niwalny
niwelacja
niwelacja barometryczna
niweleta nawierzchni
niweleta robót ziemnych
niż
niż baryczny
niziny
niżówka
niżówka wód podziemnych
Niższa Cesarsko - Królewska Szkoła Lasowa w Bolechowie
NOBANIS
noc w rozumieniu łowieckim
nocek
nogawica
nogi bieżne
nogi chwytne
nogi czepne
nogi grzebne
nogi kroczne
nogi pływne
nogi skoczne
nom. ambiq.
nom. illeg.
nomos
nordic walking
norka
norka amerykańska
norka europejska
norma higieniczna
norma klimatyczna
norma nawodnienia
norma prawna jako kreator zadań Lasów Państwowych
normalizacja
normalna gospodarka leśna
normalny poziom piętrzenia (NPP)
normatywy ergonomiczne dla monitorów
normy
normy przedmiotowe
normy przenoszenia i podnoszenia ciężarów
normy zharmonizowane
nornica ruda
nornik bury
nornik północny
nornik śnieżny
nornik zwyczajny (nornik polny, polnik)
nornikowate
norowce
nośnik narzędzi
nośnik narzędzi do namiotów foliowych
nośność nawierzchni
nośność podłoża
Notatnik
notebook
nototakson
nowotwory
noże tokarskie
nóżka czułka
nożyce do blachy
nożyce mechaniczne
NTFS
numerator do drewna
numeryczna mapa analityczna
numeryczna mapa tematyczna
Numeryczny Model Pokrycia Terenu (akronim: NMPT); Numeryczny Model Warstwy Koron (akronim: NMWK); DSM (akronim z ang.: Digital Surface Model)
Numeryczny Model Terenu (akronim: NMT); Numeryczny model rzeźby terenu; DTM (akronim z ang.: Digital Terrain Model); DEM (akronim z ang.: Digital Elevation Model)
nur białodzioby
nur czarnoszyi
nur rdzawoszyi
nurnik
nurogęś
nurt rzeki
nurzyk
nurzyk polarny
nutria
nutriowate
nyża jajowa
O - symbol poziomu organicznego, o - symbol właściwości oksydacyjnych
OASIS
obalanie drzew
obciążenie ogniowe
obciążenie pracą fizyczną
obciążenie pracą narządu wzroku
obciążenie pracą wymagającą koncentracji uwagi
obciążenie psychiczne pracą - monotonia
obciążniki przodu ciągnika
obejmy spinające pnie
obiałka pędowa
obieg azotu
obieg cięć
obieg materii w ekosystemie, krążenie materii
obieg materii w przyrodzie
obieg wody
obieg wody w przyrodzie, cykl hydrologiczny
obieg żywicowania
obiekt budowlany
obiekt liniowy
obiekt małej architektury
obiekt mostowy
obiekt przestrzenny
obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy
obiekt widokowy
obiektowo-relacyjny model bazy danych
obiektowy model bazy danych
obiekty bazy geometrycznej
obiekty mapy numerycznej
obiekty podstawowe SLMN
obiekty przestrzenne
obiekty przewidziane do objęcia ochroną prawną
obiekty punktowe SLMN
obiekty wektorowe
obiekty wynikające z planów oraz zdarzeń gospodarczych i losowych
obiekty związane z opisem taksacyjnym
obielić zwierza
objaw choroby
objaw istotny
objaw istotny
objaw nieistotny
objaw nieswoisty
objaw niewłaściwy
objaw swoisty
objaw właściwy
objawy etiologiczne
objawy kliniczne ASF
objawy monotonii
objawy zmęczenia fizycznego
objawy zmęczenia psychicznego
objętość gruntu
objętość porów gruntu
objętość szkieletu gruntowego
obliczanie podstawowej przemiany materii
obliczanie powierzchni szczegółów liniowych
obliczanie powierzchni wyłączeń taksacyjnych
oblina
obniżanie koron
obniżenie drzewa
obora
obornik
obowiązki bhp osoby kierującej pracownikami
obowiązki bhp pracodawcy
obowiązki bhp pracownika
obowiązki komisji powypadkowej
obowiązki sprawozdawcze Lasów Państwowych na rzecz bazy danych związane ze statystyką publiczną
obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym
obracak
obracak, kantak
obrączka
obrączka
obrączka na korze
obrączka oczna
obrączka powiekowa
obrączkarz
obrączkowanie
obrączkowanie ptaków
obraz choroby
obraz radarowy
obraz rastrowy; mapa rastrowa; bitmapa; raster
obręb ewidencyjny
obręb leśny
obróbka pierwiastkowa drewna
obrona odsłoniętych komórek rany
obrona płazów przed drapieżnikami
obronność
obrotowy układ sterowania ciągnikiem
obroża
obrzęk
obrzynanie tarcicy
obserwacja obecności samic brudnicy mniszki/ barczatki sosnówki na 20 kolejnych drzewach
obsiew naturalny
obsydian
obszar (strefa) zasilania wód podziemnych - strefa infiltracji
obszar amorficzny
obszar bezodpływowy
obszar chronionego krajobrazu
obszar ciążenia
obszar dorzecza
obszar gruntów zmeliorowanych
obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW)
obszar morski
obszar Natura 2000
obszar oddziaływania obiektu
obszar przestrzeni publicznej
obszar samooczyszczania wód podziemnych
obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO)
obszar transportowy nadleśnictwa
obszar turystyczny
obszar źródliskowy
obszar źródłowy masy powietrza
obszary ograniczonego użytkowania
obszary szczególnego zagrożenia powodzią
obszary zadaniowe w pielęgnacji drzew
obszry Natura 2000
obsługa eksploatacji
obsługa inwentarza
obsługa napraw
obsługa rezerwacji
obsługa świadczeń stałych
obtaczanie
obtaczarka
obudowa jednostki centralnej
obuwie robocze
obuwik
obwód drzew wielopniowych
obwód pnia drzewa wycinanego
obwar sosnowy
obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni
obwieszczenie w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014
obwód łowiecki
obwodomiar
obwodowy system nerwowy
oceanizm klimatu
oceannik żółtopłetwy
ocena końcowa realizacji dotychczasowego planu urządzenia lasu
ocena makroskopowa gruntu
ocena nasion
ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego (OWAS)
ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
ocena procesów technologicznych
ocena ryzyka zawodowego
ocena wydatku energetycznego przy pracy
Ocena występowania szkodników korzeni w roku...
ocena zdrowotności drzew na podstawie wskazań tomografu
ocena zdrowotności na podstawie próbki drewna z pnia
ocena zdrowotności na podstawie wskazań rezystografu
ocena zgodności odstrzału z zasadami selekcji osobnicze
ocena żywotności drzew na podstawie zmian przewodności elektrycznej (Shigometr)
ocena żywotności drzew na podstawie zmian zawartości skrobi w tkankach
Ochotnicza Straż Pożarna
ochric
ochrona bierna
ochrona częściowa
ochrona częściowa
ochrona częściowa płazów i gadów
ochrona czynna
ochrona czynna
ochrona czynna płazów i gadów
ochrona drewna
ochrona drogi
ochrona ekosystemu leśnego (przed skutkami czynników biotycznych lub abiotycznych)
ochrona ex situ
ochrona ex situ
ochrona gatunkowa
ochrona gatunkowa grzybów
ochrona gatunkowa płazów i gadów
ochrona gatunkowa roślin
ochrona gleb
ochrona in situ
ochrona in situ
ochrona krajobrazowa
ochrona lasu
ochrona miejsc rozrodu płazów i gadów
ochrona pracy
ochrona pracy kobiet
ochrona pracy pracowników młodocianych
ochrona przed ciepłem otoczenia
ochrona przed lawinami
ochrona przed przymrozkami
ochrona przyrody nieożywionej
ochrona płazów i gadów
ochrona robotników przed drganiami - zasady ogólne
ochrona ścisła
ochrona ścisła płazów i gadów
ochrona siedlisk
ochrona środowiska
ochrona strefowa
ochrona strefowa ptaków - historia
ochrona strefowa płazów i gadów
ochrona szlaków migracji płazów
ochrona wód podziemnych
ochrona zmian w obrębie kręgosłupa
ochrona zwierzyny
ochrona, kształtowanie oraz wzmaganie bioróżnorodności biologicznej, pozaprodukcyjnych funkcji lasu oraz zdolności ekosystemu leśnego do oporu przed niekorzystnymi skutkami czynników biotycznych oraz abiotycznych
ochładzanie
ocieplenie globalne
ocieplenie metodą ciężko suchą
ocieplenie metodą lekko mokrą
ocieplenie metodą lekko suchą
OCR
oczatka
oczepa śnieżna
oczko polodowcowe
oczko wodne
oczkowanie (okulizacja)
oczniak
oczy apozycyjne
oczy superpozycyjne
oczyszczacz nasion ciężkich
oczyszczacz szyszek
oczyszczalnia przydomowa
oczyszczanie nasion
oczyszczanie powietrza i gleby
oczyszczanie powietrza z dwutlenku węgla w obrębie terenów zielonych
oczyszczanie się drzew z gałęzi
oczyszczanie wód - dekontaminacja, uzdatnianie wód, remediacja
ODBC
ODBC
ODBC
odbicie pilarki
odbicie światła na ekranie
odbieranie bodźców drganiowych
odbiór drewna
odbiór informacji akustycznej
odbiór informacji wzrokowej
odbiór sygnałów
odbiorca
odbiornik nawigacyjny
odbojnica
odchody
odciąg
odciągi i podwieszenia
odciążenia konarów
odciek
odczuwanie fali akustycznej o różnej częstotliwości
odczyn gleby
odczyn kory
odczyn wody
odczynniki
oddychanie gębowe
oddychanie płucne
oddychanie skórne
oddział leśny
oddział leśny
oddziaływania między poziomami troficznymi
oddziaływanie drgań
odkażanie gleby i podłoża
odkrywka glebowa
odkształcalność podłoża
odkształcenie
odkład
odkłady
odległości i warunki dopuszczające usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej
odmiana
odmiana podtypu gleby
odmiana próchnicy
odmiana typu siedliskowego lasu
odnawialne źródła energii (OZE)
odnoga rzeki
odnoga wilcza
odnowienie lasu
odnowienie naturalne
odnowienie pod okapem drzewostanu
odnowienie sztuczne
odnóża
odometr, drogomierz
odpady
odpady drzewne
odpady komunalne 
odpady obojętne 
odpady ulegające biodegradacji
odpady z wypadków
odpady zielone
odpady zrębowe
odpis podstawowy
odporność
odporność
odporność drzew na mrozy okresu zimowego
odporność drzew na skażenia w środowisku miejsko-przemysłowym
odporność drzew na susze
odporność drzew na wiatry
odporność drzew na złamania
odporność na cięcia
odporność zadrzewień na działanie wiatru
odpowiedzialność karna w ochronie przyrody
odprężnie gruntu
odpływ
odpływ podpowierzchniowy – o. hipodermalny, o. śródpokrywowy, o. kontaktowy
odpływ podziemny
odręb
odrośla
odrost korzeniowy
odrosty
odruch (refleks) kumaka
odruchy i stereotypy dynamiczne
odrzut
odsączalność
odskrzydlacz mokro – mechaniczny
odskrzydlacz mokry nasion
odskrzydlanie mokre nasion
odskrzydlanie mokro – mechaniczne
odstępstwa od zakazów w ochronie gatunkowej
odstrzał
odstrzał redukcyjny
odstrzał selekcyjny
odstrzał zastępczy
odsyłacze
odszkodowania za wycięte drzewa.
odsłonięcie naturalne terenu
odtworzenie populacji
odwadnianie obiektów budowlanych
odwiedzający
odwołanie od decyzji administracyjnej
odwzorowanie kartograficzne
odwłok
odyniec
odżelazianie (wód podziemnych)
odziedziczalność
odzież i obuwie robocze
odzież ochronna
odziomek
odznaka gajowego
odzysk
odżywianie
odłóg
odłów lub odstrzał redukcyjny
odłów zwierzyny
odłownia
ofiologia
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP)
Ogólny zarys geografii leśnictwa
oględziny szkód łowieckich
oglejenie gleby
Ognie Świętego Elma
ognisko biocenotyczne
ognisko choroby
ognisko gradacyjne
ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych
ogniskowa obiektywu; odległość obrazowa kamery; stała kamery
ogniskowo-kompleksowa metoda ochrony lasu
ogniwo paliwowe
ogólna cyrkulacja atmosfery
ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
ogólne zasady przelewania zdolności do czynności prawnych, czynności faktycznych oraz uprawnień majątkowych w Lasach Państwowych
ogólny opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia
ogorzałka
ogorzałka mała
ogród botaniczny
ogród zoologiczny
ograniczanie hałasu przez zieleń
ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska
ograniczenia dopuszczalnych rodzajów cięcia
ograniczenia i zakazy w stosunku do dziko występujących roślin lub grzybów gatunków objętych ochroną gatunkową
ograniczenia i zakazy w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną gatunkową
ograniczenia i zakazy w stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo- krajobrazowego
ograniczenia prawa własności
ograniczenia w termoregulacji organizmu
ograniczenia związane z ochroną zasobów środowiska
ograniczenie wartości użytkowej gruntów
ogrodnica niszczylistka
ogławianie drzew
ogławianie drzew
ogławianie drzew
ogłodek brzozowiec
ogłodek dębowiec
ogłodek grabowiec
ogłodek karzełek
ogłodek szorstki
ogłodek wiązowiec
ogłodek wielorzędowy
ogłowienie gleby
ohar
okap dachu
okaz gatunku
okienko
okienko
okienko akcji
okiść
okiść
okleina
okluzja
oknówka
okno atmosferyczne
okno atmosferyczne; okno transmisji atmosferycznej
okno hydrogeologiczne
okno serwisowe
oko cyklonu
oko fasetkowe
oko złożone (fasetkowe)
okrajek termofilny
okres atlantycki
okres fruktyfikacyjny
okres infekcyjny
okres karencji
okres lodowcowy
okres ochronny zwierzyny
okres odnowienia
okres odnowienia
okres polodowcowy
okres polowań
okres prewencji
okres przebudowy
okres przymrozkowy
okres restytucji
okres uprzątnięcia
okres utajenia
okres ważności planu urządzenia lasu
okres wegetacyjny
okres wegetacyjny
określanie wieku drzew
określanie wieku drzew na podstawie Tablic Wieku Drzew
określanie wieku drzew na podstawie wybranych cech budowy morfologicznej
określanie wieku drzew z ubytkami wgłębnymi
określanie wieku drzewa metodą porównawczą
określanie wieku drzewa na podstawie próbki drewna z pnia
określanie wydatku energetycznego przy pracy
okresowość klimatu
okresowy układ pierwiastków
okresowy zakaz wstępu do lasu
Okresy produkcji leśnej
okrytozalążkowe (okrytonasienne) rośliny
okrywa włosowa (sierść)
okrzesywanie
okrzesywarka hydrauliczna drzew stojących
okrzesywarka stacjonarna
okrzesywarko-korowarka do drzew stojących
oksyda
oksydowanie
okular
okulary komputerowe
okulary korygujące wzrok
okładanie
OLAP
oleje odpadowe
olejki eteryczne
olejkowe (olejkodajne) surowce
olifagi
oligofagi
oligotroficzna gleba leśna
oligotroficzne siedliska
oligotroficzny
oliwa
oliwin
ols (Ol)
ols jesionowy (OlJ)
ols jesionowy (OlJ)
ols jesionowy górski (OLG)
Ols jesionowy górski (OlJG)
ols jesionowy wyżynny (OlJwyż)
Ols jesionowy wyżynny (OlJwyż)
ols porzeczkowy
ols torfowcowy
ols, ols typowy (Ol)
olśnienie wzroku - środki zapobiegania
olsza
OLTP
omatidium
ombric
OmniSTAR
omniwory
on line
Ondatra
ontogeneza
oofagia
oolity
oologia
oospora
ooteka
opóźniacz odpływu
opad hydrologiczny - opad rzeczywisty
opad miarodajny
opad podziemny
opadomierz - deszczomierz, ombrometr
opady atmosferyczne
opadzina modrzewia
opakowanie
opal
oparzelina kory
oparzelina siewek
oparzelisko
opaska brzegowa
opaska faszynowa
opaska lepowa
opaślik sosnowiec
OPEN GIS
operacje kontrolno-pomiarowe
operacje międzykanałowe obrazów cyfrowych
operacje technologiczne
operacje transportowe
operat drogowy – plan sieci dróg dla obszaru leśnego
operat wodnoprawny
operator pilarki, pilarz
opielacz
opieńka miodowa (w szerokim znaczeniu)
opieńki
opieńkowa zgnilizna korzeni
opierak
opiętek dwuplamkowy
opiętek zielony
opinia dendrologiczna
opis drzewostanu
opis nasion przesłanych do oceny
opis ogólny planu urządzenia lasu nadleśnictwa (elaborat)
opis siedlisk leśnych
opis taksacyjny
opoka, opoka lekka
opór cieplny przegrody budowlanej
oporność
opoły
opracowania kartograficzne
opracowanie ekofizjograficzne
opracowanie ekofizjograficzne
oprogramowanie
oprogramowanie
oprogramowanie do budowy mapy numerycznej
oprogramowanie eksploatacyjne mapy numerycznej
oprogramowanie podstawowe leśnej mapy numerycznej
oprysk helikopterem
oprysk i nawożenie opryskiwaczem
oprysk samolotem AN-2
opryskiwacz
opryskiwacz ciągnikowy z pomocniczym strumieniem powietrza
opryskiwacz helikopterowy
opryskiwacz lotniczy
opryskiwacz plecakowy
opryskiwacz plecakowy z pomocniczym strumieniem powietrza
opryskiwacz rzędowy
opryskiwacz szkółkarski
opryskiwacz taczkowy
opryskiwacz wysokich drzew
opryskiwacz z belką polową i pomocniczym strumieniem powietrza
oprzęd
optimum ekologiczne
optymalny wskaźnik gęstości dróg leśnych
opuklina
opylacz
opłata administracyjna za usuwane drzewa lub krzewy
opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze lub nieleśne gruntów wyłączonych z prodkucji
opłata za informacje o środowisku
opłaty administracyjne za usunięcie drzew lub krzewów.
opłaty za udostępnianie informacji o środowisku
opłaty za udostępnianie informacji o środowisku (podstawa prawna)
Oracle Database
orbita
orbita heliosynchroniczna
orbity satelitów teledetekcyjnych
oręb
oręż
organ ochrony środowiska
organiczna część leśnych zasobów naturalnych
organista
organizacja ekologiczna
organizacja pracy
organizacja przestrzenna wielu stanowisk komputerowych
organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym
organizacja stanowiska pracy
organizacja łowiska
organizacje pozarządowe
organizator imprez turystycznych
organizator imprezy masowej
organizator kapieliska/miejsca wykorzystywanego do kąpieli
organizator turystyki
organizm
organizm szkodliwy zadomowiony na danym obszarze
organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO)
organizmy glebowe
organizmy szkodliwe
organizowanie imprez turystycznych
organografia
organy administracyjne upoważnione do wydawania nakazu usunięcia drzew lub krzewów
organy administracyjne upoważnione do wydawania zgody na usunięcie drzew lub krzewów
organy administracyjne upoważnione do wydawania zwolnień z ograniczeń i zakazów w zakresie ochrony przyrody
organy administracyjne upoważnione do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew lub ich usunięcie bez zezwolenia
organy nadzoru nad warunkami pracy
organy ochrony przyrody
organy opiniodawczo-doradcze w zakresie ochrony przyrody
organy władzy publicznej (organy o zbliżonym charakterze,znaczeniu)
orientacja mapy
orienteering
orka
orka
orka
orka pługiem obracalnym
orlica
orlica
orlik
orlik grubodzioby
orlik krzykliwy
Ornis Polonica
ornitochoria
ornitogamia
ornitologia
orogeneza
orografia
orsztyn
orthodystric
orthoeutric
ortodroma
ortofotomapa
ortoklaz
ortolan
ortoobraz
ortorektyfikacja
orzechówka
orzesznica
orzesznik
orzeł cesarski
orzeł przedni
orzeł stepowy
orzełek
orłosęp
oś boogie
oś boogie w pozycji transportowej
oś morfologiczna strzały
oś rzeczywista
oś widokowa
oś ziemska
osaczanie
osad atmosferyczny - opad poziomy, o. utajony
osada leśna
osadnik gnilny
osady
osady eoliczne
osady jeziorne
osady lodowcowe
osady rzeczne
oscylacja Północnoatlantycka
OSD
osetnik
osiedle leśne
osmoregulacja
osmół
osmykiwanie
ośnik
osnowa geodezyjna
osnówka
osnuja czerwonogłowa
osnuja gwiaździsta
osnuja sadzonkowa
OSO
osoba kierująca pracownikami
osobliwości przyrodnicze
osobnik
ośrodek edukacji leśnej
ośrodek edukacji przyrodniczo-leśnej
ośrodek hodowli zwierzyny
ośrodek rehabilitacji zwierząt
ośrodek rehabilitacji zwierząt
ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy
Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie
Ośrodek Transportu Leśnego
ośrodkowy system nerwowy
ostaniec
ostateczne szacowanie szkód łowieckich
ostateczność decyzji administracyjnej
osteometria
ostęp
ostępy
ostoja
ostoja
ostoja roślinna
ostoja zwierząt
ostoja zwierzyny
ostoje ksylobiontów
ostoje ptaków IBA
ostre uszkodzenia przez imisje
ostre zatrucia substancjami chemicznymi
ostroga
ostroga regulacyjna (deflektor)
ostrolotka
ostrów
ostrożeń
ostrygojad
ostrzałka pił taśmowych
ostrzałka łańcucha pilarki
osuszanie terenu
osutka północna sosny
osutka zwisowa jodły
osutki
osutki świerka
osuwisko
osuwisko
osuwisko
oświata
oświetlenie a wypadkowość
oszynda leszczynowiec
osłanianie zasiewów
osłona
osłona górna
osłonki mechaniczne
OT - przyjęcie śrdoka trwałego
otoczaki
otoczkowanie nasion
otocznia otwarta
otocznia zamknięta
otok
otulina
otwarcie widokowe
otłuszczenie ptaków
Ovis
owadożerne
owady
owady bezskrzydłe
owady bezskrzydłe
owady uskrzydlone
owady uskrzydlone
owijarka
owoc
owoc borówki brusznicy
owoc borówki czernicy
owoc bzu czarnego
owoc dzikiej róży
owoc jarzębiny
owoc jeżyny
owoc maliny
owoc tarniny
owoc żurawiny
owoce spadłe na grunt sąsiedni
owocnik
owocnik konsolowaty
owocnik kopytowaty
owocnik resupinatowy
owocniki ślepe
owocolistek
owocostan
oznaczanie podziału powierzchniowego
oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu
oznaczenie gruntu
oznajmianie
oznaka identyfikacyjna
oznaka służbowa
oznakowanie CE
oznakowanie drogi leśnej
ozon
ozonosfera
OZW
ozy
ołów w glebach
P - symbol poziomu bagiennego
pójdźka
półdziupla
półdziuplaki
półksiężyc oczny
półnaturalne ekosystemy
północ
półobroża
półpustynia
półuprawa
p.p (pro parte)
pachic
pachnica
Pacyński Antoni
paczenie się drewna
Paczoski Józef
PAD
padalcowate (Anguidae)
padalec (Anguis)
padalec kolchicki
padalec turkusowy
padalec zwyczajny
padlina
padół
pagórek
pajęczaki
pajęcznica
pąk
pakieciarka
pakiet
pakiety jaj
pakietyzacja
pakowanie drewna kominkowego
pakowanie sadzonek do kartonów papierowych
pakowanie sadzonek do skrzynek
pakowanie sadzonek do worków
pakowarka drewna PackFix
pakowarka substratu hodowlanego
pąkówka odrośleczka (zwójka odrośleczka)
pakułowanie
palenisko na ognisko
paletyzacja
palikowanie
paliwa odnawialne
PalmOS
palmtop
paludologia
paludyfikacja
pamięć człowieka
pamięć operacyjna RAM
pamięć operacyjna ROM
pamięć świeża
pamięć trwała
pamięć USB
pamięci zewnętrzne
Pan
pancerz
Panel leśniczego
Panel szkółkarza
panewka biodrowa
panodor
państwa roślinne
państwo
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Państwowa Rada Ochrony Przyrody
Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP)
Państwowa Straż Pożarna
Państwowa Straż Łowiecka
Państwowa szkoła dla leśniczych
Państwowa Szkoła dla Leśniczych w Bolechowie
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Państwowy Monitoring Środowiska
Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ)
Państwowy Rejestr Granic – PRG
Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych
państwowy system odniesień przestrzennych
Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
pantograf
panty
pąpienie
papierówka
paprocie
paprotka
paprotniki
para
para wodna i jej kondensacja
paraboloida
paradoks ksylometryczny
paragon fiskalny
paralimfa
parametr geotechniczny
parametr kształtu
parametry drgań mechanicznych
parametry filtrów ochronnych
parametry hałasu
parametry hydrogeologiczne
parametry oceny warunków mikroklimatycznych
parametry rozpadu i biodegradacji zanieczyszczeń
parametry wsparcia serwisowego
Pararędziny
Pararędziny brunatne
Pararędziny inicjalne
Pararędziny właściwe
parasolowe gatunki
parazytoidy
parazytologia
parch topoli
pardwa mszarna
parenchyma
park krajobrazowy
park narodowy
park zabytkowy
parki spacerowo-wypoczynkowe
parkiet
parking leśny
parking leśny
parność
parostki
parotydy
parów
parowanie
parowanie podziemne
partia kontrolna
partycja
parzydło
parzystokopytne
pas bezpieczeństwa
pas drogowy
pas drogowy
pas przeciwpożarowy typu A
pas przeciwpożarowy typu B
pas przeciwpożarowy typu C
pas przeciwpożarowy typu D
pas ruchu
pas zaporowy
pas zrębowy
pas życiowy
pasat
pasek ciemieniowy
pasek drugorzędowy
pasek końcowy
pasek oczny
pasek podbródkowy
pasek pokrywowy
pasek policzkowy
pasek przedkońcowy
pasek przyżuchwowy
pasek relaskopu
pasek skrzydlowy
pasiak
pasierb
paskówka
paskal
pasmo częstotliwości (przedział częstotliwości)
pasmo górskie
paśnik
paśnik niszczyciel
paśnik pałączasty
pasowy rozsiewacz typ AIRFLOW
pasożyt
pasożyt
pasożyt bezwzględny
pasożyt słabości
pasożyt względny
pasożytnictwo
pasożytnictwo
pasożytnictwo
pasożytnictwo lęgowe
pasta chlorofilowo - karotenowa
pastereloza
pasterz
pastorał
pastwisko
pasy przeciwpożarowe
pasy życiowe
Pasywa
paszkot
patogen
patogeneza
patogeniczność
patrochy
paznokieć
pazurek
PC
PCB
PCI
PCL
PCM
pęcherz żywiczny
pęcznienie drewna
pęcznienie gruntu
pęcznienie i kurczenie gleb
pęcznienie nasion
pęd
pedologia
pedometria
pedon, polipedon, pedosfera
pędrak
pędy przybyszowe
pędzel
pędzenia próbne
pędzenie
pędzić
pękanie drewna
pękanie drewna
pęknięcia desorpcyjne
pęknięcia mrozowe
pęknięcia mrozowe
pęknięcia okrężne
pęknięcia promieniowe
pęknięcia promieniowe na powierzchni ran po cięciach
pęknięcia rdzeniowe
pęknięcia wewnętrzne
pęknięcia zewnętrzne
pelagial
peleciarka z matrycą pierścieniową
peleciarka z matrycą płaską
pelety
pelikan kędzierzawy
pelikan różowy
pelity
Pelosole - gleby inicjalne ilaste
Penetrologger
penetrometr glebowy mechaniczny
penetrometr glebowy ręczny
penetrometry
pensjonat
pentada
peptyzacja gleby, peptyzatory
perć
perełki
perhydrol
perkoz dwuczuby
perkoz grubodzioby
perkoz rdzawoszyi
perkoz rogaty
perkozek
permafrost
pertofity
peruka
perukarz
peryderma
peryglacjał
perłówka
pestycydy
petrocalcic
petrogipsic
petrografia
pełnik
pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym
pełność
pełzacz leśny
pełzacz ogrodowy
pF metr - zestaw do określenia charakterystyki pF
pH metr – zestaw do pomiaru odczynu gleby
pheroprax
pióra nosowe
pióra okrywowe
pióra pudrowe
pióro
pióro konturowe
pióro nitkowate
pióro puchowe
piarg
piarg
piasek
piasek
piaskarka
piaski aluwialne współczesnych dolin rzecznych
piaski morskie
piaski rzecznolodowcowe
piaski sandrowe
piaski wydmowe
piaski zwałowe
piaskowce
piaskowiec
piaskownia
piec muflowy
pięciornik
piecuszek
piędzik przedzimek
piegża
pielęgnacja upraw w szkółkach otwartych
pielęgnacja upraw w warunkach kontrolowanych
pielęgnowanie drzew
pielęgnowanie drzewostanu
pielęgnowanie gleby
pielęgnowanie lasu
pielęgnowanie młodników
pielęgnowanie upraw
pielenie
pielnik palcowy
pielnik parowy
pielnik płomieniowy
pielnik sterowany kamerą
pieniek
pienik wierzbowiec
pieprznik jadalny
pieprznik trąbkowy
pierścienice glebowe
pierśnica
pierśnica
pierwiastek chemiczny
pierwiastki biogenne
pierwiastki biogenne w pozyskiwanym drewnie
pierwiosnek
pierwiosnek
pierworys mapy
pierwotniaki glebowe
pierwotny moduł odkształcenia
pierzenie
pierzowisko
pieśń głuszca
piestrzenica kasztanowata
piesznia
piętra chmur
piętra klimatyczne
piętra roślinne
piętro hal wysokogórskich
piętro kosodrzewiny
piętro pogórza
piętro regla dolnego
piętro regla górnego
piętro wodonośne
piętrowość wód podziemnych
piętrowy układ roślinności w górach
piezometr
piezometr
pikieta drogowa
pikietaż trasy drogowej
piknik
pikniospory
piknometr
pikowanie
piksel; oczko rastra
pilarka
pilarka
pilarka akumulatorowa
pilarka do prac leśnych
pilarka wspinająca (małpa leśna)
pilarka wspinająca okrzesująco-korująca
pilarki na wysięgnikach
pilarnia
pilarz
pilność cięć
pilność zabiegów
pilodyn
pilot wycieczek
pinetyzacja
pinofera
pionierska roślinność
pionierzy, postpionierzy i driady
pionowa turbina wiatrowa
pionowa łuparka drewna
pióropusznik
piorun
pipeta
piramida ekologiczna, piramida troficzna
pirofilne owady
piroklastyczny
pirokseny
pirometr
piryt
pisklę
piśmica okółkóweczka
piwnica
piżmaczek
piżmak
piżmak
piła płaska
piła ramowa
piła ramowa
piła tarczowa kołyskowa
piła taśmowa
piła taśmowa
piła łańcuchowa
piłat
piłowanie
piły do podkrzesywania
piły płaskie do podkrzesywania drzew
piły ramowe do podkrzesywania drzew
piły specjalne do podkrzesywania
piły sztyletowe z napędem mechanicznym
plama lęgowa
plama skroniowa
plamistość obwódkowa liści lipy
plamka uszna
plamki rdzeniowe
plamy garbnikowe
plamy łopatkowe
plan
plan cięć
plan cięć
plan hodowli lasu
plan ochrony
plan ochrony dla obszaru Natura 2000
plan płodozmianów w szkółce
plan sytuacyjny
plan urządzania lasu
plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (PZO)
Planowanie
planowanie misji ALS
planowanie sesji pomiarowej GNSS
Plantacja drzew szybko rosnących
plantacja klonowa
plantacja nasienna (PN)
plantacje drzew
plantacyjna uprawa nasienna (PUN)
plantacyjna uprawa szybko rosnących drzew leśnych
plastron
plastyczność
plastyczność
plastyczność
plastyczność ekologiczna
plastyczność, lepkość i zwięzłość gleby
plastydy
Plater-Broel Ludwik
platforma sprzętowo-systemowa
plazma glebowa
PLC
plecha
plejstocen
plektenchyma
pleocen
pleofag
pleomorfizm
pleśnienie dębu
pleśnienie nasion
pleszka
pleura
plik danych
pliocen
pliszka cytrynowa
pliszka górska
pliszka siwa
pliszka żółta
plombowanie drzew
plombowanie ubytków wgłębnych
ploso
ploter
plotter
pluskwiaki różnoskrzydłe
pluskwiaki równoskrzydłe
pluszcz
pluwiograf
pnącza
pneumatyczny siewnik do siewu punktowego
pniak
pobieranie iteracyjne
pobocze
pobocznica pnia
pobrzeże
pochodzenie autochtonicznego drzewostanu lub źródła nasion
pochodzenie drzewostanów
pochodzenie gadów
pochodzenie pierwotne
pochodzenie płazów
pochylnia terenowa
pochłanianie dwutlenku węgla i produkcja tlenu
pochłanianie dźwięku
pochłanianie promieniowania
pocisk półpłaszczowy
pocisk pełnopłaszczowy
poczucie bezpieczeństwa
poczwarka
poczwarka wolna
poczwarka zamknięta
podagrycznik
podajnik sadzarki
podanie informacji do publicznej wiadomości
podatnik podatku leśnego
podatność
podbiał
podbiałek
podbudowa nawierzchni
podbudowa pomocnicza
podbudowa zasadnicza
podchód
podcięcie
podcinacz klamrowy z nożem poziomym typ BRS
podcinacz korzeni
podcinacz korzeni rzędowy aktywny typ PRUNE MASTER
podcinacz korzeni, wyorywacz sadzonek klamrowy
podcinanie korzeni siewek
podejrzenie choroby zawodowej
podeszwa płużna
podgatunek
podglebie
podgorzałka
podgórze
podgrzybek brunatny
podgrzybek zajączek
podjazd
podkasany las
podkiełkowywanie nasion
podkowcowate
podkowiec
podkrzesywanie
podkrzesywanie drzew
podkrzesywanie drzew
podkrzesywanie metodą drzew dominujących
podkrzesywanie metodą klasyczną
podkrzesywanie metodą wszystkich drzew
podkrzesywanie w terminie optymalnym
podkrzesywanie w terminie spóźnionym
podkrzesywanie zielone
podkrzewy
podkład kartograficzny; mapa podstawowa; mapa bazowa
podkładacz
podkładka
podkładka
podkładka workowa
podlot
podmiot korzystający ze środowiska
podmiot korzystający ze środowiska
podmiot odpowiedzialny
podmiot prawa budowlanego
podniebienie krótkie
podniebienie przedłużone
podnieść zwierzynę
podnośnik do zbioru nasion
podnośnik kleszczowy
podnoszenie bezpieczeństwa i komfortu pracy w trzebieżach
pododdział
podorywka
podoteka
podpora
podpora styropianowa
podpórka
podpory
podpoziom butwinowy (butwina)
podpoziom detrytusowy (detrytus)
podpoziom epihumusowy (epihumus)
podpoziom surowinowy (ściółka)
podprowadzający
podróżniczek
Podręcznik leśnictwa
podrost
podryjek dębowiec
podrywka drewna
podrzeń
podsadzenie
podsiewy nasion
podstawa opodatkowania podatkiem leśnym
podstawka
podstawowe funkcje przetwarzania informacji przez człowieka
podstawowe typologiczne powierzchnie siedliskowe
podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania
podstawowe zasady oświetlenia miejsc pracy
podstawowe zasady postępowania administracyjnego
podstawy prawne oraz terminy odroczeń opłat za usuwane drzewa lub krzewy
podstawy prawne oraz terminy odroczeń płatności administracyjnej kary pieniężnej
podstawy prawne wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej (dot zieleni)
podsumowanie prac urządzeniowych
podsuszanie nasion
podsypka żwirowa
podszyt
podszyt
podszyt
podtopienie terenu
podtyp gleby
podtyp próchnicy
poduszka
poduszkowiec
podwieszenia
podwóz drewna
podwozie hakowe
podwyższone natężenie promieniowania UV
podziarno
podział ergonomii
podział antyklinalny
podział bron
podział ciągników
podział forwarderów
podział gruntów nadleśnictwa
podział harwesterów
podział linii technologicznych składów drzewnych
podział mechanicznych zabezpieczeń drzew
podział peryklinalny
podział pilarek
podział podcinaczy korzeni
podział powierzchniowy
podział pługów
podział rębarek
podział siewników
podział systematyczny gadów Polski
podział systematyczny płazów Polski
podział szkółek kontenerowych
podział ubytków
podział łuparek
podziałka mapy
podziałka transwersalna
podzielnica
Podzols
podłoże drogowe
podłoże drogowe ulepszone
podłoże gruntowe
podłoże jednorodne
podłoże uwarstwione
pogoda
pogórze
pogranicze
pogromiska
pogromisko
pogłębiacz
pojazd nienormatywny
pojazd użytkowy Gator
pojedynek
pojedynka
pojemnik na śmieci
pojemnik szkółkarski
pojemność cieplna
pojemność powodziowa
pojemność siedliska
pojemność sorpcyjna kationowa
pojemność turystyczna
pojemność użytkowa
pojemność wodna
pojemność wodna polowa
pojemność wymiany (jonowej) - zdolność wymiany (jonowej)
pojemność wyżywieniowa
pojezierze
pokój gościnny
pokarm gadów
pokarm płazów
pokląskwa
pokot
pokrycie
pokrycie
pokrycie podłużne zdjęć lotniczych
pokrycie poprzeczne zdjęć lotniczych
pokrywa glebowa
pokrywy
pokrywy naskrzydłowe
pokrywy ogonowe
pokrywy podskrzydłowe
pokrywy skrzydłowe
pokrywy uszne
pokrzewka aksamitna
pokrzewka wąsata
pokrzywnica
pokładełko
pola zraszania
polana
polarna granica lasu
polarność cząsteczek wody
pole
pole akustyczne
pole biwakowe
pole ciśnienia
pole magnetyczne Ziemi
pole orientacji
pole śródskrzydłowe
pole widzenia
pole wpływu drzewa na budowle
pole zabiegowe
pole; kolumna tabeli
polesiak górski
polesiak obramowany
poletko łowieckie
poliandria
polifagi
polifenizm
poligamia
poligamia
poligon
poligony; wieloboki; powierzchnie
poligynia
polimeryzacja (cząsteczek wody)
polimorfizm
polimorfizm
polimorfizm
poliploidy
polityka bezpieczeństwa
polityka ekologiczna państwa
Polityka leśna
polodowcowy
polowanie
polowanie indywidualne
polowanie na ciągach
polowanie na deptaka
polowanie na pomyka
polowanie na sadach
polowanie na wabia
polowanie parfors
polowanie pędzeniami na bażanty
polowanie pędzeniami na ptactwo wodne
polowanie pędzeniami na zające
polowanie po tropie
polowanie przy stogach
polowanie z fladrami
polowanie z naganką
polowanie z norowcami
polowanie zbiorowe
polowanie zbiorowe z ambon
polowanie ławą na bażanty
Polska czerwona księga roślin
Polska czerwona księga zwierząt
Polska Infrastruktura Informacji Przestrzennej
Polski Związek Łowiecki
Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew (PTChD)
Polskie Towarzystwo Ergonomiczne
Polskie Towarzystwo Leśne
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Polskie Towarzystwo Zoologiczne (PTZool)
pomiar drewna
pomiar drzewa
pomiar i ocena miejscowych drgań mechanicznych
pomiar siły uciągu ciągnika na hamowni bębnowej
pomiar siły uciągu ciągnika na torze
pomiar wysokości
pomiar zwięzłości gleby
pomiary drewna martwego
pomiary fazowe GNSS
pomiary taksacyjne
pomieszczenie czasowej pracy
pomieszczenie do ogrzania się pracowników
pomieszczenie gospodarcze
pomieszczenie higieniczno-sanitarne
pomieszczenie mieszkalne
pomieszczenie na pobyt czasowy
pomieszczenie na pobyt stały
pomieszczenie pomocnicze
pomieszczenie pracy
pomieszczenie stałej pracy
pomieszczenie techniczne
pomniejsze źródła
pomnik przyrody
pomnik przyrody
pomoce dydaktyczne
pomoce zaczepowe do zrywki
pomocnicze typologiczne powierzchnie siedliskowe
pomór topoli
pompa ciepła powietrze-woda
pompa wodna
pompowanie opon w czasie jazdy
pompownia deszczowni
pomurnik
Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników PGL LP (PUZP)
ponor
ponowa
Ponsse Buffalo Dual
ponurek Schneidera
POP3
popiół
popiół wulkaniczny
popielarstwo
popielica (pilch)
popielicowate (pilchowate)
popiół lotny
poprawki
poproch cetyniak
populacja
populacja
populacja
populacja lustrzana
porównanie metod oceny żywotności drzew
pora sadzenia
porażenia wtórne
porażenie pierwotne
poręba
poręcz
porfir (riolit)
poroh
porolność
poroślak
porosty
porosty
porowatość
porowatość gruntu (n)
porównywalność obserwacji
poroże
poroże gumowe
poroże nieregularne
poroże pęcherzowe
poroże podwójne
poroże regularne
poroże staśmione
poroże w kształcie woskowych świec
poroże wahadłowe
portal korporacyjny
portal leśniczego
Portal Leśno-Drzewny
porwak
pory
pory fenologiczne
pory roku
poryw wiatru
porzeczka i agrest
posiadacz odpadów
posiadacz samoistny
posiadacz zależny
posieka
posiłki profilaktyczne (regeneracyjne)
poślizg ciągnika
posoka
posokowiec bawarski
pośrednik turystyczny
postać drewna
postacie pracy fizycznej
postanowienia w postępowaniu administracyjnym
postępowanie administracyjne
postępowanie na terenach objętych szkodami górniczymi
postępowanie w razie wypadku
posterunek meteorologiczny, opadowy
posterunek wód podziemnych
postgreSQL
postrzałek
posucha
posusz
posusz
posusz czynny
posusz czynny
posusz jałowy
posusz jałowy
poświerka
pot
potamologia
potas
potaż
potaż
potażnictwo
potencjalna ewapotranspiracja, PET
potencjalna produkcyjność gospodarcza lasu
potencjalna produkcyjność lasu
potencjalna produkcyjność leśnego środowiska przyrodniczego
potencjalna produkcyjność siedliska leśnego
potencjalna roślinność naturalna
potencjalna zdolność leśnego środowiska przyrodniczego do świadczeń materialnych i niematerialnych jako miara prawidłowej działalności leśnej
potencjał inokulacyjny
potencjał oksydacyjno-redukcyjny - potencjał redoks
potok
potok ładunku
potrzask
potrzeszcz
potrzos
powiązanie
powierzchnia czynna
powierzchnia ewidencyjna i urządzeniowa
powierzchnia manipulacyjna
powierzchnia podokapowa
powierzchnia próbna
powierzchnia próbna
powierzchnia rzutu korony
powierzchnia użytkowa
powierzchnia wewnętrzna budynku
powierzchnia właściwa gleby
powierzchnia właściwa gruntu
powierzchnia zabudowy
powierzchnia ziemi
powierzchnia zredukowana - rozmiar szkody
powierzchnia zredukowana szkółki
powierzchnie małej retencji
powierzchnie niestanowiące wyłączeń (PNSW)
powierzchnie objęte szczególną formą ochrony
powierzchnie próbne kołowe
powierzchnie próbne referencyjne
powierzchnie próbne relaskopowe
powierzchnie referencyjne
powierzchnie rezerwatów przyrody
powierzchnie ślizgu
powierzchniowe mechaniczne metody ochrony lasu przed zwierzyną
powierzchniowy obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy
powietrze
powojnik
powszechna ochrona lasów
powszechne korzystanie z wód
powszechne korzystanie ze środowiska
pozaprodukcyjne funkcje lasu
pozaprodukcyjne użytkowanie lasu
pożar lasu
pożar podpowierzchniowy
pożar wierzchołkowy
pożary całkowite
pożary pojedynczego drzewa
pożary pokrywy gleby
poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]
poziom diagnostyczny
poziom dźwięku A (LA)
poziom ekspozycji dziennej
poziom ekspozycji na hałas
poziom glejowy - poziom oglejenia
poziom hałasu
poziom kondensacji
poziom mocy akustycznej (Lw)
poziom morza
poziom natężenia dźwięku w trzebieżach
poziom orny
poziom terenu
poziom trudności szlaku/trasy/ścieżki
poziom tła akustycznego
poziom wodonośny - poziom wód podziemnych, horyzont wodonośny, kolektor
poziom wodonośny zawieszony
pozioma łuparka z podajnikiem
poziomica
poziomka
poziomowanie harwestera
poziomowanie kabiny harwestera
poziomy główne mineralne
poziomy główne organiczne
poziomy hałasu emitowane przez pilarki spalinowe (przykładowo)
poziomy hałasu w leśnictwie
poziomy normatywne drgań (ISO)
poziomy organizacji materii żywej
pozorne przystosowanie się do zagrożenia
pozwolenie na broń
pozwolenie na budowę
pozwolenie na pozyskanie drewna kosztem i staraniem nabywcy
pozwolenie na użytkowanie
pozwolenie wodnoprawne
pozycja ciała człowieka przy pracy
pozyskanie ziół leczniczych
pozyskiwanie
pozyskiwanie drewna
pozyskiwanie karpiny
pozyskiwanie roślin, grzybów i zwierząt
pozyskiwanie zwierzyny
pożytki lasu
pozytywne aspekty komputeryzacji
połać dachu
półautomatyczna linia technologiczna produkcji zrębków energetycznych
półautomatyczna zrywka drewna w terenie trudnym
półgąsienice
połonina
położenie a klimat
położenie geograficzne
położenie topograficzne
połozowate (Colubridae)
położyć się
półprodukt
południe
południk geograficzny
południk kartograficzny
południk zerowy
Połujanski Aleksander
półwysep
połysk drewna
ppi
ppm
próba barwienia zarodków lub całych nasion
próba czystości nasion
próba dawki rozsiewacza nawozów
próba dawki roztrząsacza obornika
próba dawki w siewniku nawozowym
próba kiełkowania nasion
próba krojenia nasion
próba piętowa
próba wilgotności nasion
próba wysiewu w siewniku punktowym
próba wysiewu w siewniku rzędowym
próbka gleby
próchnica
próchnica gleb leśnych
próchnica gleb szkółek leśnych
próchnica leśna
próchnica nadkładowa
próchnica wewnątrzglebowa
praca dorywcza
praca na wysokości
praca na wysokości
praca taśmowa
praca uciążliwa
praca w mikroklimacie gorącym
praca w mikroklimacie zimnym
praca z monitorem ekranowym
prace analityczne
prace fotolotnicze
prace geodezyjne
prace inwentaryzacyjne
prace kartograficzne
prace planistyczno-prognostyczne
prace przygotowawcze do planu urządzania lasu
prace przygotowawcze procesu produkcyjnego
prace siedliskowe
prace szczególnie niebezpieczne
prace szczególnie uciążliwe dla kobiet
prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet
prace w szczególnych warunkach
prace wstępne w procesie technologicznym
prace wykonywane dwuosobowo
prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej
prace wzbronione młodocianym
prace zakończeniowe
prace ziemne w pobliżu drzew
prace zrębowe
pracochłonność
pracochłonność
pracochłonność
Pracochłonność
pracownik
pracownik młodociany
prąd powietrza
pradolina
pradolina
praktyczna nauka ergonomii przy maszynowym pozyskaniu drewna
praktyczne nauczanie techniki ścinki w lesie
prasa do wyciskania oleju
prasa do zaciskania węży hydraulicznych
prasa hydrauliczna
prawa Fouriera
prawa majątkowe w zarządzie Lasów Państwowych
prawidłowości przebiegu sukcesji ekologicznej
prawo budowlane
prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Prawo Fresnela
prawo Hardy’ego-Weinberga
prawo Lindemana
prawo minimum Liebiga
prawo najsłabszego członu łańcucha
prawo pracy
Prawo równowagi Hardy-Weinberga
Prawo Shelforda (1)
Prawo Shelforda (2) - walencja ekologiczna
Prawo Shelforda (3) – zasada kompensowania się czynników środowiska
prawo tolerancji ekologicznej
Prawo Webera Fechnera
prawo wodne
prawo własności wód
prawomocność decyzji administracyjnej
prążkowanie
precyzyjne umieszczanie nasion w glebie
prędkość dopuszczalna
prędkość drgań
prędkość filtracji - prędkość przesączania
prędkość krytyczna powietrza
prędkość miarodajna
prędkość nasiąkania drewna
prędkość projektowa
prędkość wylotowa
predyktywne mapy
predyspozycja chorobowa
preferencje siedliskowe gadów
preferencje siedliskowe płazów
preparat
preparat mikroskopowy gleby
preparaty Pg
presja zwierząt
prevac
prezentacje kartograficzne
priorytet ekologiczny
priorytet ekonomiczny
priorytet taksonomiczny
próba siły wschodzenia
próba wałeczkowania
problemy grup społecznych
próby technologiczne
procedura OOŚ
procedura postępowania powypadkowego
procedura uznania choroby zawodowej
procedury teledetekcyjne
procent grubości kory
procent kiełkowania
procent miąższości kory
proces adiabatyczny
proces akumulacji próchnicy
proces aluwialny
proces bagienny
proces bielicowania
proces brunatnienia
proces budowlany
proces czarnoziemny
proces darniowy
proces dydaktyczny
proces glejowy
proces iluwialny
proces murszenia
proces OOŚ
Proces produkcji drewna
proces produkcyjny
proces produkcyjny w leśnictwie
proces przesadzania dużych drzew
proces płowienia
proces rdzawienia
proces technologiczny
proces torfotwórczy
procesor
procesor do pozyskania drewna
procesor Hypro 300
procesor Hypro 450
procesor Hypro 755
procesor Niab 5-15B
procesor ścinkowy
procesy ekologiczne
procesy glebotwórcze
procesy glebowe
proch
producenci
producent Leśnego Materiału Rozmnożeniowego
Produkcja czysta
Produkcja globalna
produkcja leśnego materiału rozmnożeniowego
produkcja pierwotna
produkcja pierwotna brutto
produkcja pierwotna netto
produkcja podpałki
produkcja wtórna
produkcyjność drzewostanu
produkt
produkt turystyczny
produkt uboczny
produkty żywiczne
produktywność drzewostanu
produktywność gleb
proekologiczny model ochrony lasu
profil glebowy
profil glebowy
profil koryta wtórnego nawierzchni
profil korytowy nawierzchni
profil nawierzchni drogowych
profil podłużny
profil powierzchniowy nawierzchni
profil półkorytowy nawierzchni
profilaktyczna opieka zdrowotna
profilaktyczne badania lekarskie
profilaktyczne działania przeciwpożarowe
profilaktyczne działania w ochronie lasu
profilaktyka dyspozycyjna
profilaktyka infekcyjna
profilaktyka chorób odkleszczowych
profilaktyka drganiowa operatorów pilarek
profile glebowe
próg bezpieczeństwa
próg bezpieczeństwa
próg bólu
próg piętrzący
próg pomiaru pierśnic
próg słyszalności
prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko
prognoza pogody
prognoza stanu zasobów drzewnych
progradacja
program GIS
program komputerowy
program nauczania
program ochrony przyrody
program ochrony przyrody (POP)
program rozruchowy
program TAKSATOR
program TAKSATOR - Plany Uproszczone
program TAKSATOR PLAN CIĘĆ
programy aktywnej ochrony gatunków
projekcja lotek
projekcja nóg
projekcja ogona
projekcja skrzydła
projekt budowlany
projekt zagospodarowania działki lub terenu
projektant
projektowanie ergonomiczne
projektowany skład gatunkowy upraw
projekty wniosków gospodarczych
Prokura
promień
promień hydrauliczny
promień skrętu ciągnika
promienie drzewne
promienie jednoszeregowe
promienie kół pojazdu
promienie pierwotne
promienie pozornie szerokie
promienie rdzeniowe
promienie szerokie
promienie wąskie
promienie wieloszeregowe
promienie wtórne
promieniowanie
promieniowanie emitowane przez monitor
promieniowanie mikrofalowe
promieniowanie nadfioletowe (UV)
promieniowanie termiczne minikomputera
promieniowce glebowe
promiskuityzm
promyk
prosownica
prosta przejściowa
prostoskrzydłe
prosty model wektorowy
proteazy glebowe
protokół oceny produkcji szkółkarskiej
protokół oględzin i szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny , OHZ (wstępny / ostateczny)
protokooperacja
protokół powypadkowy
protokoły uwierzytelniania
prowadnica
prowadnica pilarki spalinowej
prowadnica piły łańcuchowej
prowadniki szybowe
prowadzący polowanie
proweniencja
prowincja hydrogeologiczna
prowincja wód mineralnych
proxy
pruchno
prywatne rezerwaty przyrody
pryzma
pryzma kompostowa
pryzmowanie
przebarwienia
przebicie
przebieg choroby
przebieg elementu pogody
przebudowa
przebudowa drogi
przebudowa drzewostanu
przebudowa drzewostanu
przebudowa lasu
przechowywanie drewna
przechowywanie drewna długoterminowe
przechowywanie drewna krótkoterminowe
przechowywanie drewna na mokro
przechowywanie drewna na pniu
przechowywanie drewna na sucho
przechowywanie drewna u nabywcy
przechowywanie materiału sadzeniowego
przechowywanie nasion
przechowywanie żywych drzew
przeciągarka
przeciętna pierśnica
przecinanie
przecinarka do metalu
przedbródek
przedgórze
przedmiar drogowy
przedmiar robót
przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000
przedmiot planu urządzenia lasu
Przedmiot pracy
przedni układ zawieszenia ciągnika
przedpiersie
przedplecze
przedplon
przedrost
przedrost
przedsiębiorca
przedsiębiorca turystyczny
Przedsiewne przygotowanie gleby – mechaniczne
przedsiewne przygotowanie gleby ręczno – mechaniczne
przedsiewne przygotowanie gleby w szkółkach otwartych
przedsięwzięcia I grupy
przedsięwzięcia II grupy
przedsięwzięcia III grupy
przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000
przedsięwzięcia mogące znaczaco oddziaływać na środowisko
przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko
przedsięwzięcie
przedsięwzięcie termomodernizacyjne
przedtułów
przedziały klasowe
Przegląd Leśniczy
przeglądarka
przeglądarka LMN
przegubowy układ kierowniczy
przejazd drogowy
przejazd kolejowy
przejścia bramowe dla nietoperzy
przejścia dla zwierząt
przejście między poziomami glebowymi
przekazanie wykonawcy danych ewidencji gruntów i budynków
przekazywanie drgań na człowieka
przekazywanie wykonawcy danych SIP
przekrasek mróweczka
przekrój hydrogeologiczny
przekroje normalne
przekroje poprzeczne
przekształcenia antropogeniczne zlewni
przekładnia z kołami zębatymi
przekładnia łańcuchowa
przekładnie pasowe z pasem klinowym
przekładnie pasowe z pasem płaskim
przekładnie pasowe z pasem rowkowym
przekładnie pasowe z pasem zębatym
przelatek
przelegiwanie nasion
przelew
przelew pomiarowy
przeliczniki brutto-netto
przelot
przemarzanie gleby
przemarzanie gruntu
przemarzanie koron
przemarzanie korzeni
przemiana materii
przemiana materii w mięśniach
przemienność owocowania
przemysł chemicznego przerobu drewna
przemysł drzewny
przemysł fizyko-chemicznego przerobu drewna
przemysł mechanicznego przerobu drewna
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
przenośnik do wyjmowania sadzonek z kaset
przenośnik manipulacyjny
przenośnik rolkowy bierny
przenośnik rolkowy napędzany
przenośniki ślimakowe
przenośnikowy wyorywacz sadzonek
przenośnikowy wyorywacz sadzonek typ PS
przenoszalność
przenoszenie informacji z PUL do SILP
przenoszenie informacji z SILP do PUL
przenoszenie wirusa ASF
przeobrażenie
przeobrażenie niezupełne
przeobrażenie wód podziemnych
przeobrażenie zupełne
przepiórka
przepiórka
przepis
przepisy bhp
przeplot
przepust
przepust piętrzący
przepustowość
przepustowość kanałów informacji
przepuszczalność gruntu
przepływ biologiczny
przepływ energii przez ekosystem
przepływ energii przez ekosystem leśny
przepływ energii w ekosystemie
przepływ genów
przepływ miarodajny
przepływ nienaruszalny
przepływ pełnokorytowy
przepływ wód podziemnych
przepływy najniższe (minimalne)
przepływy najwyższe (maksymalne)
przepływy średnie
przerost
przerwa odpoczynkowa na zrębie
przerzedzanie siewów
przerzynanie
przerzynarka rotacyjna
przerzynarko – łuparka samojezdna
przerzynarko – łuparka z podajnikiem
przerzynarko – łuparka ze stołem podającym
przerzynarko – łuparki typu Spaltfix
przerzynka
przesączanie
przesączanie się - przepływ (pod tamą i przez tamę)
przesadzanie drzew w zadrzewieniach
przesadzarka dużych drzew
przesadzenie drzew lub krzewów
przesiąkanie - przeciekanie
przesiąkliwość drewna
przesmyk
przestój
przestęp
przestępstwa przeciwko środowisku
przestój
przestrzeń ekosystemu leśnego
przestrzeń hydrogeologiczna
przestrzeń i miejsce pracy
przestrzeń manewrowa
przestrzeń turystyczna
przestrzenne systemy wspomagania decyzji
prześwietlanie
prześwit ciągnika
przeszkoda naturalna
przeszkoda sztuczna
przeszkoda terenowa
przeszkody terenowe
przetacznik
przetamowania (grodza ziemna)
przetarcie drewna
przetarcie podwójne
przetarcie pojedyncze
przetarcie pojedyncze z obrzynaniem
przetchlinka
przetrwalniki
przetwarzanie danych
przetwarzanie informacji obrazowej
przetwarzanie odpadów
przewężenie i zamieranie pędów daglezji
przewężenie i zamieranie pędów jodły
przewodnictwo cieplne drewna
przewodnictwo cieplne gleby
Przewodnik dla leśniczych
Przewodnik gajowego
przewodnik turystyczny
przewodność elektrolityczna właściwa wody
przewodność elektryczna gleby
przewody żywiczne
przewoźna stacja paliw
przeziernik osowiec
przeziernik topolowiec
przezmianka
przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne
przezroczystość atmosfery
przezroczystość wody - przejrzystość wody
przeżuwające
przełęcz
przełom drewna
przełom rzeczny
przełomy
przełomy
przybitka
przybitka
Przychody
przychody Lasów Państwowych
przycisk elektroniczny
przyczepa asenizacyjna
przyczepa do biomasy
przyczepa do transportu sadzonek
przyczepa kłonicowa
przyczepa kłonicowa hakowa
przyczepa kłonicowa z napędem hydraulicznym
przyczepa niskopodwoziowa
przyczepa samo załadowcza i wyładowcza
przyczepa uniwersalna
przyczepka falista
przyczyny automatyzacji procesów produkcji
przyczyny niebezpiecznych błędów
przyczyny powstawania błędów w odbiorze informacji
przyczyny powstawania hałasu
przyczyny wypadków
przyczyny wypadków przy pracy w Lasach Państwowych
przydomowa oczyszczalnia ścieków
przygotowanie gleby pod odnowienia – frez FaoFar
przygotowanie gleby pługofrezarką
przygotowanie stanowiska roboczego do ścinki drzewa
przyjazność
przykrywacz nasion
przylądek
przylaszczka
przylga
przylgi
przymiar
przymrozki
przymrozki adwekcyjne
przymrozki adwekcyjno-radiacyjne
przymrozki radiacyjne
przyoczko
przypłaszczek granatek
przyroda
przyrodnicze ścieżki poznawcze
przyrost
przyrost bieżący
przyrost bieżący użyteczny
przyrost drzewa
przyrost grubości
przyrost miąższości
przyrost określany na podstawie okresowych pomiarów
przyrost określany wstecz/retrospektywnie
przyrost pierśnicy
przyrost prognozowany
przyrost przeciętny
przyrost roczny
przyrost wtórny
przyrost wtórny po podkrzesaniu
przyrost z prześwietlenia
przyrost zrealizowany
przyrostomierz
przyrząd celowniczy
przyrzut
przyspieszenie drgań
przyspiesznik
Przysposobienie Wojskowe Leśników
przystawka „pędrak“
przystawka do równania dróg
przystawka korująca do pilarki
przystawka siewnika do siewu pełnego
przystosowania do życia w różnych warunkach temperatury
przystosowanie pracy do człowieka
przystrzelanie broni
przyswajalność informacji przez człowieka
przyszłość ergonomii softwaru
przytroczyć
przyłącze
PS/2
psamity
psammofity
psefity
pseudogleje
pseudomikoryza
psianka
Psion G2
Psion Omnii RT15
Psion Organiser II
Psion Workabout
psowate Canidae Fischer, 1817
psy myśliwskie
psychologia inżynieryjna
psychologia pracy
psychrometr
psykanie
pszeniec
ptactwo błotne
ptactwo łowne
Ptak testowy
ptak łowczy
pterylium
PTG
publicznie dostępne wykazy danych z zakresu ustawy o ochronie przyrody dotyczące zieleni
publicznie dostępne wykazy danych z zakresu ustawy Prawo wodne - dotyczące zieleni
puchacz
Puchalski Tadeusz
pudła kartonowe do sadzonek
puklerz
pula genetyczna
pullus (pull.)
pulsacja areału populacji
pumeks
punkt
punkt (powierzchnia) edukacji leśnej
punkt (powierzchnia) edukacji leśnej
punkt alarmowo dyspozycyjny (PAD)
punkt czerpania wody
punkt kompensacyjny
punkt pierwszej pomocy
punkt podłączenia do mediów
punkt rosy
punkt skupu
punkt widokowy
pustak betonowy
pustak ceramiczny
pustaki ścienne
pustaki stropowe
pustkowie
pustorogie
pustorogie (krętorogie, wołowe)
pustowatość
pustułeczka
pustułka
pustynia, pustynnienie
pustynnik
puszcza
Puszcza Augustowska
Puszcza Bolechowska
Puszcza Myszyniecka
Puszcza Świętokrzyska
Puszcza Augustowska
Puszcza Barlinecka
Puszcza Biała
Puszcza Biała, Biskupia
Puszcza Białowieska
Puszcza Białowieska
Puszcza Bielska
Puszcza Bieniszewska
Puszcza Biskupia
Puszcza Bolimowska
Puszcza Bolimowska
Puszcza Borecka
Puszcza Borecka
Puszcza Bukowa
Puszcza Bukowa
Puszcza Bydgoska
Puszcza Bydgoska
Puszcza Czarna
Puszcza Człuchowska
Puszcza Darżlubska
Puszcza Darżlubska
Puszcza Galindzka
Puszcza Galindzka
Puszcza Goleniowska
Puszcza Goleniowska
Puszcza Gorzowska
Puszcza Gorzowska
Puszcza Gródecka
Puszcza Iłżecka
Puszcza Iłżecka, Lasy Iłżeckie, Lasy Starachowickie
Puszcza Jaktorowska
Puszcza Jaktorowska
Puszcza Jańsborska
Puszcza Jałowska
Puszcza Jodłowa
Puszcza Jodłowa
Puszcza Kamieniecka
Puszcza Kamieniecka
Puszcza Kampinoska
Puszcza Kampinoska
Puszcza Karpacka
Puszcza Kaszubska
Puszcza Knyszyńska
Puszcza Koszalińska
Puszcza Kozienicka
Puszcza Kozienicka
Puszcza Kurpiowska
Puszcza Ladzka
Puszcza Ladzka
Puszcza Lubiechowska
Puszcza Lubuska
Puszcza Lubuska, Puszcza Rzepińska, Bory Lubuskie
Puszcza Mariańska
Puszcza Międzychodzka
Puszcza Mścigłowska
Puszcza Nadnarwiańska, Puszcze Mazowieckie
Puszcza Napiwodzko-Ramucka
Puszcza Nidzicka
Puszcza Nidzicka, Lasy Napiwodzkie
Puszcza Niepołomicka
Puszcza Niepołomicka
Puszcza Notecka
Puszcza Notecka, Puszcza Nadnotecka, Puszcza Notecko-Warcińska
Puszcza Obornicka
Puszcza Ostródzka
Puszcza Perstuńska
Puszcza Piaskowa
Puszcza Piaskowa
Puszcza Pilicka
Puszcza Piska
Puszcza Piska, Wielka Knieja, Knieja Jańsborska
Puszcza Raciborska
Puszcza Radomska
Puszcza Romincka
Puszcza Romincka
Puszcza Sandomierska
Puszcza Sandomierska
Puszcza Śląska
Puszcza Solska
Puszcza Solska
Puszcza Sterdyńska
Puszcza Stromecka
Puszcza Stromecka
Puszcza Sudecka
Puszcza Świętokrzyska
Puszcza Świsłocka
Puszcza Szereszewska
Puszcza Słupecka
Puszcza Taborska
Puszcza Taborska, Puszcza Ostródzka, Knieja Taborska
Puszcza Turawska
Puszcza Tułowicka
Puszcza Warnicka
Puszcza Wierzchucińska
Puszcza Wierzchucińska
Puszcza Wierzchucińsko-Darżlubska
Puszcza Wiskicka
Puszcza Wkrzańska
Puszcza Wkrzańska
Puszcza Wołkowyska
Puszcza Wyszeborska
Puszcza Zgorzelecka
Puszcza Zielona (Kurpiowska)
Puszcza Zielonka
Puszcze Piastowskie
Puszcze Szczecińskie
puszczyk
puszczyk mszarny
puszczyk uralski
puszka Vidiego
pułapka
pułapka
pułapka feromonowa
pułapki kołnierzowe
pygostyl
pyknidia
pylony
pylony
pyranometr
pyretroidy
pyrgeometr
pyrheliometr
pył
pył
pył śnieżny
pył zawieszony
pyły
PZ
płóz
płachetka zwyczajna (P. kołpakowata)
płacz drzewa
płaskonos
płaskowiak zmiennik (ściga bukowa)
płaskowyż
płaskowyż
płaszcz
płaszczyzna cięcia gałęzi
płaszczyzna radialna
płaszczyzna tangencjalna
płaszczyzna transwersalna
płatew pośrednia
płatkonóg płaskodzioby
płatkonóg szydłodzioby
płaty grzybniowe
pławice (kaczki pływające)
płazowiny
płazy (Amphibia)
płazy bezogonowe (Anura)
płazy ogoniaste Caudata (Urodela)
płazy w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt
płetwa grzbietowa
pło
płochacz halny
płochacz syberyjski
płochacze
płodozmian
płody runa leśnego
płomiennica zimowa (zimówka aksamitnotrzonowa)
płomykówka
Płoński Władysław
płoszenie
płotki - przegrody drewniane
pług 2 –talerzowy aktywny z pogłębiaczem
pług 2 –talerzowy do naorywania rabatowałków aktywny
pług 5 - talerzowy
pług do wyorywania rowów
pług dwuodkładnicowy konny
pług dwuodkładnicowy z pogłębiaczem
pług dwuodkładnicowy z wywyższaniem bruzdy
pług lemieszowy
pług lemieszowy zimowy
pług leśny
pług leśny aktywny 1- talerzowy
pług LPz
pług obracalny
pług talerzowy aktywny
pług talerzowy na forwarderze
pług zimowy wirnikowy
pługofrez
pługofrezarka
pługofrezarka do rabatowałków
płużek
płyta DVD
płyta główna
płyta kompaktowa
płyta perforacyjna
płyta pilśniowa
płyta wiórowa
płytka czołowa
płytka Hellige’a
płyty tektoniczne
pływki
QOS - Quality of Service (jakość usługi)
quad
questing
R - symbol poziomu, lita skała
ród
rów tektoniczny
równanie allometryczne
równanie empiryczne
równik ziemski
równina
równoleżniki ziemskie
równowaga biocenotyczna
równowaga przyrodnicza
róża
róża
różnica selekcyjna
różnorodność biologiczna
różnorodność biologiczna
różnorodność biologiczna Polski
różnorodność biologiczna, bioróżnorodność
różnorodność gatunkowa
rąb ławowy
rąbanie
rabatowałki
rabaty
rąbność
Rachunkowość
racica
radar
radar
radar meteorologiczny
radiacja
radiolaryty
radioliza (wody)
radiometr
radiosonda
Radwański Bolesław
Rafalski Julian Bogumił
RAID
rak bakteryjny jesionu
rak bakteryjny topoli
rak drzewa
rak drzewny
rak gruzełkowy drzew liściastych
rak modrzewia
rak otwarty
rak tarczowy topoli
rak zamknięty
raki
rakieta
rakowata rana
RAM
rama bezpieczeństwa dwuwymiarowa
rameta
ramfoteka
Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW)
rampa drogowa
rampy (ramiona) zraszające
RAMSAR
rana
ranienie gleb
raniuszek
Rankery - gleby słabo wykształcone ze skał masywnych bezwęglanowych
Rankery bielicowe
Rankery brunatne
Rankery butwinowe
Rankery właściwe
raport
raport
raport bazy danych Lasów Państwowych
raport o oddziaływaniu na środowisko
raport o stanie lasów
raporty
raporty interaktywne
raporty standardowe
raptularz
raptularz bazy danych Lasów Państwowych
raptularz do sporządzania szacunku metodą przez porównanie
raptularz masowy
raptularz szacunków brakarskich
raptularz terenowy do szacunków brakarskich metodą posztuczną
raróg
rasa
rasa
rasa ekologiczna
raster; rysunek rastrowy
rasteryzacja
Rawa Franciszek
rdza brzozy
rdza dwudomowa
rdza jednodomowa
rdza jodły i brusznicy
rdza jodły i goździkowatych
rdza kory sosny zwyczajnej
rdza kory wejmutki
rdza pęcherzykowata igieł sosny
rdza pełnocyklowa
rdza ułomnocyklowa
rdza złotawa świerka
rdze igieł modrzewia
rdze topoli
rdze wierzby
rdzeń
rdzeń mimośrodowy
rdzeń otwarty
rdzeń zamknięty
reakcja chemiczna
reakcja niektórych gatunków drzew na nawożenie
reakcja żywicieli na infekcje pasożytnicze
reakcje drzew na cięcia gałęzi
reakcje obronne podkrzesanych drzew przed infekcją
reaktywność i parametry systemu
reambulacja mapy
rębak / rębarka
rębarka bębnowa z kontenerem
rębarka bębnowa z żurawiem podającym
rębarka biomasowa
rębarka ślimakowa
rębarka tarczowa z nożami okrągłymi
rębarka tarczowa z nożami płaskimi
rębarka z walcami nożowymi
rębarki do gałęzi i konarów drzew
rębnia
rębnia częściowa
rębnia częściowa gniazdowa
rębnia częściowa pasowa
rębnia częściowa smugowa
rębnia częściowa wielkopowierzchniowa
rębnia gniazdowa
rębnia gniazdowa częściowa
rębnia gniazdowa zupełna
rębnia przerębowa
rębnia stopniowa
rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
rębnia stopniowa gniazdowa
rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
rębnia stopniowa gniazdowo-smugowa
rębnia zupełna
rębnia zupełna pasowa
rębnia zupełna smugowa
rębnia zupełna wielkopowierzchniowa
receptor
recesywność
recykling 
ręczna skaryfikacja żołędzi
ręczne ostrzenie piły łańcuchowej
ręczne prace transportowe
ręczne przetaczanie wyrzynków na składnicy
ręczno-maszynowe pozyskiwanie drewna
ręczny wyciskacz sadzonek z kaset
redestylacja
redukcja i utlenienie w procesach geochemicznych
redukcja korony
redundancja
rędzic
Rędziny
Rędziny brunatne
Rędziny butwinowe
Rędziny czarnoziemne
Rędziny czerwonoziemne
Rędziny inicjalne rumoszowe
Rędziny inicjalne skaliste
Rędziny próchniczne
Rędziny właściwe
refrakcja atmosferyczna
refraktometr
refugium
refugium (ostoja)
regeneracja
regeneracja
regeneracja ekosystemu
regeneracja ogona
regiel dolny
regiel górny
region
region biogeograficzny
region hydrogeologiczny
region klimatyczny
region krasowy
region pochodzenia
regionalizacja
regionalizacja geobotaniczna Polski
regionalizacja hydrogeologiczna
regionalizacja przyrodnicza
regionalizacja przyrodniczo-leśna
regionalizacja przyrodniczo-leśna
regionalizacja przyrodniczo-leśna 1952
regionalizacja przyrodniczo-leśna 1969
regionalizacja przyrodniczo-leśna 1979
regionalizacja przyrodniczo-leśna 1990
regionalizacja przyrodniczo-leśna 2010
regionalizacja zagrożeń lasu przez śnieg
regionalizacja zagrożeń lasu przez wiatr
regionalna dyrekcja ochrony środowiska (RDOŚ)
regionalna rada ochrony przyrody (RROP)
regionalne dyrekcje Lasów Państwowych
regionalny dyrektor ochrony środowiska
regionalny konserwator przyrody
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej RZGW
regiony pochodzenia leśnego materiału podstawowego
REGON
regosole
regradacja gleby
regradacja gleby
regresja
regresja
regresja
regulacja cieplna ustroju
regulacja stanu posiadania Lasów Państwowych
regulacja stosunków wodnych w zadrzewieniach
regulacja temperatury powietrza w zadrzewieniach
regulacja wód
regulamin obiektu (terenu)
regulamin polowań
regulamin pracy
regularna bryła obrotowa
reintrodukcja
reintrodukcja
reintrodukcja gatunku
rejestr
rejestr polowań
rejestr wypadków
rejestr zabytków
rejestracja czasu pracy
rejestracja obrazów teledetekcyjnych
rejestrator leśniczego
rejon hodowlany
rekombinacja genetyczna
rekord
rekord; wiersz tabeli
rektyfikacja obrazu cyfrowego
rekultywacja
rekultywacja
rekultywacja
rekultywacja gruntów
rekultywacja przyrodnicza
rekultywacja wód podziemnych - regradacja wód podziemnych
rekurencja
relacja
relacja
relacje pomiędzy jednostkami wydatku energetycznego
relacje przestrzenne
relacyjny model danych
relacyjny model danych
relaskop
relewancja
relikt
relikt
relikt
reliktowe cechy gleby
remediacja
remiz
remiza
remiza
remiza metody ogniskowo-kompleksowej
remont
remont drogi
renaturalizacja
renaturalizacja
renaturyzacja
renaturyzacja
rendering
rendzic
rentgenogram nasion
repelenty
reper
repetier
repetować
replikacja
reprodukcja kartograficzna
reprodukcja kartograficzna
reptiliologia
resistograph
resorpca płodów
restytucja
restytucja gatunku
resuscytacja
retencja
retencja podziemna - retencja gruntowa
retencja strefy aeracji potencjalna
retencja wodna
retencyjne właściwości lasu
retencyjność wodna lasu
retorta
retrap
retrogradacja
rewitalizacja gleby
rewitalizacja gleby w szkółce
rewizja urządzeniowa
rewolwer
Reynoldsa liczba Re
rezerwat biosfery
rezerwat faunistyczny
rezerwat florystyczny
rezerwat glebowy
rezerwat krajobrazowy
rezerwat leśny
rezerwat projektowany
rezerwat przyrody
rezerwat przyrody nieożywionej
rezerwat stepowy
rezerwat słonoroślowy (halofilny)
rezerwat torfowiskowy
rezerwat wodny
reżim klimatyczny
reżim źródła - ustrój hydrogeologiczny źródła
rezonatory
rezonatory podwójne
rezonatory pojedyncze
rezonatory wewnętrzne
rezonatory zewnętrzne
rezystograf
rezystory
RFID
RGB
rheic
rhyodor
RISC
Rivoli Józef
Rivoli Józef
RJ45
robak komputerowy
robinia
robotnik leśny
roboty budowlane
Roczny Plan Łowiecki -RPŁ
ROD
rodentycydy
rodzaj gleby
rodzaj leśnego materiału podstawowego
rodzaj leśnego materiału rozmnożeniowego
rodzaj siedliska leśnego
rodzaje badań profilaktycznych
rodzaje chmur
rodzaje cięć
rodzaje dachów
rodzaje działań toksycznych
rodzaje i warunki stosowania środków chemicznych, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach
rodzaje odwzorowań kartograficznych
rodzaje potrzeb ludzkich
rodzaje powiązań w układzie człowiek - maszyna - środowisko
rodzaje prac wzbronionych kobietom
rodzaje receptorów
rodzaje siedlisk naturalnych będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty
rodzaje siedlisk naturalnych o pierwszorzędnym znaczeniu
rodzaje urządzeń sterowniczych
rodzaje zagrożeń na stanowiskach pracy
rodzaje zatruć
Rodzina Leśnika
rodzinny ogród działkowy
róg myśliwski
rogacz
Rogaliński Kamil Stefan
rogi
rogować
rójka owadów
rojst
rok ekstremalny
rok gospodarczy w łowiectwie
rok hydrologiczny
rok wskaźnikowy
rokitniczka
rokitnik
rola
rola ekologiczna płazów i gadów
rola klawiatury komputerowej
rola kontrastowych kolorów odzieży ochronnej i roboczej w lesie
rola pracy umysłowej
rola termoregulacji
rolnica szkółkówka
rolnica zbożówka
ROM
Ronka Eugeniusz
rootkit
ropucha (Bufo)
ropucha (Epidalea)
ropucha (Pseudepidalea)
ropucha paskówka
ropucha szara
ropucha zielona
ropucha żwawa
ropucha zwyczajna
ropuchowate (Bufonidae)
ropuszkowate (Discoglossidae)
rosa
rosiczka
rośliniarki
roślinność
roślinność i klimat
roślinność leśna
roślinność potencjalna
roślinność rzeczywista
roślinożercy
roślinożerność
rośliny drzewiaste
rośliny dwuletnie
rośliny okrywowe
rośliny olejkodajne
rośliny pasożytnicze
rośliny roczne
rośliny zielne
rosocha
rosochy
Rossiński Czesław
Rossiński Wacław
rostruchaniec
rotacyjna metoda ochrony lasu
rotator
router
rów
rów odprowadzający (odpływowy)
rów odwadniający
rów przydrożny
rów stokowy
rowek siewny
równanie bilansowe
równiarka leśna
równiarki do dróg i szlaków
równiarko odśnieżarka
równikowy pas cisz
równina
równoleżnik ziemski
równowaga higroskopijna
równowaga hydrogeochemiczna
równowaga pionowa atmosfery
równowaga przyrodnicza
równoważna wartość ważona przyspieszenia drgań
równoważnik wodny śniegu
równoważniki energetyczne 1 litra tlenu w zależności od ilorazu oddechowego (RQ)
równoważny poziom dźwięku
równoważny poziom dźwięku A, LAeq,Te
róża
róża
róża wiatrów
różanecznik
rozbryzg
rozbudowa
rozdęcie
rozdoły
rozdrabniacz bijakowy
rozdrabniacz do poboczy
rozdrabniacz do poboczy
rozdrabniacz drewna bijakowy - recykler
rozdrabniacz drewna nożowy - Beast
rozdrabniacz pasowy
rozdrabniacz podbierający
rozdrabniacz rotacyjny do gałęzi
rozdrabniacz z zębami stałymi
rozdrabnianie drewna
rozdrabniarka mulczująca samobieżna
rozdrabniarka mulczująca zawieszana
rozdwojenie tyk
rozdzielacz hydrauliki
rozdzielczość
rozdzielczość czasowa
rozdzielczość czasowa obrazów teledetekcyjnych
rozdzielczość obrazu
rozdzielczość przestrzenna
rozdzielczość przestrzenna obrazów teledetekcyjnych
rozdzielczość radiometryczna
rozdzielczość radiometryczna obrazów teledetekcyjnych
rozdzielczość spektralna
rozdzielczość spektralna obrazów teledetekcyjnych
rożeniec
rozgałęzienia pędów
rozkład
rozkład nacisków pod ciągnikiem
rozkład pierśnic
rozkład powierzchniowy oprysku
rozkład, procesy rozkładu szczątków organicznych
rozmarynek bagienko
rozmiar i termin cięć
rozmiar pozyskania
rozmiar pozyskania drewna
rozmiar użytkowania przedrębnego
rozmieszczenie organizmów a temperatura
różnorodność biologiczna
różnorodność biologiczna
różnorodność biologiczna
rozpieracz
rozpoczęcie robót
rozporządzenie o bhp w leśnictwie
rozpowszechnianie wszelakiego rodzaju wydawnictw
rozpraszanie promieniowania
rozprawa administracyjna
rozpuszczalność
rozpuszczanie - roztwarzanie
rozród gadów
rozród płazów
rozręb (rozrąb)
rozrodczość
rozrusznik ciągnika
rozrusznik silnika
rozrzedzenie ozonowe, dziura ozonowa
rozrzut
rozrzutnik kompostu
rozsiewacz nawozów zaczepiany
rozsiewacz nawozów zawieszany
rozsiewacz substratu
rozsiewanie nasion
rozsortowanie drewna
rozstaw kół ciągnika
roztoczek bukowiec
roztrząsacz obornika
roztwór glebowy
roztwór nasycony
roztwór koloidalny
roztwór nasycony
roztwór nienasycony
roztwór przesycony
roztwór rozcieńczony
roztwór wodny
rozumienie ekologii
rozwój kijanek
rozwój larw
rozwój stadialny
rozwiązania konstrukcyjne napędów gąsienicowych
rozwidlenie
rozwiertek większy
rozwój ergonomii w leśnictwie
rozwój techniki
rozładować
rozłoga
rozłoga
rozłogi
rozłup
RS232
ruch - płynięcie
ruch jednorodny - ruch równomierny
ruch laminarny - ruch uwarstwiony
ruch niejednorodny - ruch nierównomierny
ruch nieustalony - ruch nietrwały
ruch swobodny
ruch turbulentny - ruch burzliwy
ruch turystyczny
ruch wody podziemnej - płynięcie wody podziemnej
ruch wody podziemnej - płynięcie wody podziemnej
ruch wstępujący
ruch zstępujący
ruchomości - jako składniki majątkowe trwałe
ruchomości materialne jako nietrwałe składniki majątkowe
ruchy masowe (podział)
ruda darniowa
rudawiec
rudel
rudzik
rumb
rumosz drzewny (gruby rumosz drzewny - GRD)
rumosz skalny
rumowisko rzeczne
rumowisko skalne, rumosz skalny
runo leśne
runo leśne
Rupicapra
ruptic
rury przelewowe (syfony)
rusznikarnia
rusznikarz
RW - rozchód wewnętrzny
rybaczek srokaty
Rybak Szczepan
rybitwa białoczelna
rybitwa białoskrzydła
rybitwa białowąsa
rybitwa czarna
rybitwa czubata
rybitwa krótkodzioba
rybitwa popielata
rybitwa różowa
rybitwa rzeczna
rybitwa wielkodzioba
rybosomy
rybołów
rycyk
ryjówka
ryjówka aksamitna
ryjówka górska
ryjówka malutka
ryjówka średnia (białowieska)
ryjówkokształtne
ryjówkowate
ryk
rykoszet
rykowisko
rykowisko ciche
rynnica ceglasta
rynnica olchowa
rynnica topolówka
ryś
ryś
rys historyczny ergonomii
rys historyczny pielęgnowania drzew i zadrzewień
rysa piorunowa
rysakowanie
rysunek drewna
rysy słoneczne
rytel pospolity
rytownik czterozębny
rytownik dwuzębny
rytownik pospolity
ryzoderma
ryzofagi
ryzomorfy
ryzosfera
ryzosfera
ryzosfera
ryzowanie
ryzy
ryzyko zawodowe
ryzyko zawodowe
rząd
rzaz
rzaz
rzaz dordzeniowy
rzaz podcinający
rzaz podcinający
rzaz podcinający poziomy
rzaz podcinający ukośny
rzaz ścinający
rzaz ścinający
rzaz sercowy
rzaz sztyletowy
Rzeczowy majątek obrotowy
Rzeczowy majątek trwały
Rzeczypospolita Polska (Państwo Polskie)
rzeczywista masa całkowita
rzeczywista produkcyjność gospodarcza lasu
rzeczywista produkcyjność lasu
rzeczywista produkcyjność środowiska leśnego
rzeczywista zdolność leśnego środowiska przyrodniczego do świadczeń materialnych i niematerialnych
rzędowa forma zmieszania
rzeka
rzeka drenująca
rzeka infiltrująca
rzekotka (Hyla)
rzekotka drzewna
rzekotka wschodnia
rzekotkowate (Hylidae)
rzemlik osinowiec
rzemlik plamisty
rzemlik topolowiec
rzepołuch
rzęsorek
rzęsorek mniejszy
rzęsorek rzeczek
rzeźba terenu
rzeżucha
rzut środkowy; rzut ortogonalny; odwzorowanie perspektywiczne
rzutek
rzutka
S - symbol oznaczający sumę kationów zasadowych
sójka
sójka syberyjska
sól kamienna
sóweczka
s.l (sensu lato)
s.str. (sensu stricte)
SAC
sączek podłużny
sączek poprzeczny
Saczuk Bolesław
sąd pracy
sąd pracy i ubezpieczeń społecznych
sądownictwo łowieckie
sady
sądy pracy
sadź
sadzarka automatyczna do zalesień
sadzarka do szkółkowania
sadzarka do zalesień
sadzarka do zalesień bez podajnika
sadzarka kubełkowa
sadzarka szkółkarska typ M
sadzarka szkółkarska typ MT
sadzarka z podajnikiem taśmowym
sadzawka
sadzenie drzew w pobliżu gazociągu
sadzenie kątowe
Sadzenie mechaniczne
sadzenie pod darń
sadzenie pod motykę
Sadzenie sadzonek z kontenera
sadzenie świdrem
sadzenie w bruzdach
sadzenie w dołki
sadzenie w jamkę
sadzenie w jamkę z kopczykiem
sadzenie w szparę
sadzenie z bryłką
sadzonka
sadzonka z bryłką
sadzonkowanie
sadzowatość
Salamandra (salamandra)
salamandra plamista
salamandrowate (Salamandridae)
saldo promieniowania
saletry
saletrzak
salic
samochód - zestaw wysokotonażowy
samochód ciężarowy wysokotonażowy
samochód do transportu dłużyc
samochód dłużycowy
samochód kłonicowy z tylnym żurawiem
samochód kłonicowy z żurawiem za kabiną
samochód patrolowo-gaśniczy
samochód skrzyniowy
samochód z przyczepą niskopodwoziową
samodzielna pracownia ochrony przeciwpożarowej lasu
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
samooczyszczanie
samooczyszczanie się wód podziemnych
samopał
samoprzerzedzanie się
samoregulacja na poziomie biocenozy
samoregulacja na poziomie ekosystemu leśnego
samoregulacja na poziomie komórki
samoregulacja na poziomie osobnika
samoregulacja na poziomie populacji
samoregulacja w przyrodzie
samosiew
samostrzał
samotnik
samotnik
samowola budowlana
samowypływ - samowypływ wód artezyjskich
samowyładowcza skrzynia ładunkowa
SAN - Storage Area Network (Sieć dostępu do danych)
sandr
sandr
saponiny
sapric
saprofagi
saprofagi
saproksylobionty
saproksylofagi
saprotrofy
SAR
sarna
sasanka
satelita EROS
satelita GeoEye
satelita Ikonos
satelita Landsat
satelita Pléiades
satelita QuickBird
satelita SPOT
satelita WorldView
satelity teledetekcyjne
satelity teledetekcyjne wysokorozdzielcze
sałatnik
scena satelitarna
scenariusz zajęć
schemat ergonomii
schemat systemu autonomicznego (wg M. Mazura 1976)
schemat układu człowiek - maszyna - środowisko (wg Rosnera)
schody terenowe
schron zrębowy
schronienia letnie gadów
schronienia zimowe gadów
schronienia zimowe płazów
schronisko
schronisko młodzieżowe
Schwappach Adam
SCI
ściółka leśna
ściółka leśna
ściągacz linowy
ściągacz linowy do drzew
ściąganie drzew zawieszonych
ściana
ściana profilu glebowego
ściany działowe
ściany nośne
ściany zewnętrzne jednowarstwowe
ściany zewnętrzne nośne wielowarstwowe
ścieki
ścieki
ścieki bytowe
ścieki komunalne
ścieki przemysłowe
ścieralność drewna
ścierwnik
ścieżka
ścieżka dostępu
ścieżka dydaktyczna
ścieżka edukacyjna (w tym leśna)
ścieżka rowerowa
ścieżka zdrowia
ścieżki oddalania
ściga fioletowa
ściga purpurowa
ścinarka
ścinarka glebowa
ścinka
ścinka drzew
ścinka drzew dziuplastych (z wewnętrzną zgnilizną)
ścinka drzew pękniętych
ścinka drzew pochylonych
ścinka drzewa na płachtę
ściółka
ściśliwość gruntu
ścisła ochrona
SCM
SCSI
scypuł
SDF
SDF
SDSL
SEBI 2010
sedymentacja i sedymenty
segment kontrolny
SEIP
sęk u jeleniowatych
sekator dwuręczny
sekator hydrauliczny
sekator jednoręczny
sekator na wysięgniku
sekator pneumatyczny
sekator pneumatyczny
sekcja
Sekcja Ergonomii
sęki
sęki częściowo zrośnięte
sęki nadpsute
sęki skupione
sęki smołowe
sęki tabaczne
sęki wypadające
sęki zarośnięte
sęki zdrowe
sęki zepsute
sęki zrośnięte
Sektor ICT
sekwencja osobnicza
sekwestracja
selekcja
selekcja drzew
selekcja indywidualna
selekcja kierunkowa
selekcja naturalna
selekcja negatywna
selekcja populacyjna
selekcja pozytywna
selekcja r i selekcja K
selekcja rodowa
selekcja rozdzielająca
selekcja stabilizująca
selekcja sztuczna
selekcjoner
selekt
selektywne zbieranie odpadów
selektywność środków ochrony roślin
sematometria
semiwariancja
senilne stadium
sęp kasztanowaty
sęp płowy
separator grawitacyjny
separator z równią pochyłą
seria niżów
serokonwersja
serpentynowe rośliny
service desk
service pack
serwer
serwer wirtualny
serwisowalność
serwisowy reset
serwlet
sezon kąpielowy
sezonowanie drewna
sezonowanie drewna
Sezonowość pracy w leśnictwie
sferosomy
shigometr
SI – międzynarodowy układ jednostek miar
siarka, siarczany, siarczki, siarkowodór
siatka geograficzna
siatka kartograficzna
siatka topograficzna (kilometrowa)
siatki do zbioru nasion
siatkoskrzydłe (sieciarki)
sideric
sidla
sieć dróg leśnych
sieć hydrauliczna w skrasowiałych skałach węglanowych
sieć komputerowa
sieć kontrolno-pomiarowa wód podziemnych - monitoring wód podziemnych
sieć krystaliczna
sieć LAN
sieć rzeczna
sieć telekomunikacyjna
sieć triangulacyjna
sieć uzbrojenia terenu
sieć WAN
sieci neuronowe
sieciarki
sieciech niegłębek
sieciowe funkcje
sieciowica pędówka (zwójka pędówka)
sieciowica sosnóweczka (zwójka sosnóweczka)
sieciowy model danych
sieciowy model danych
siedliska górskie
siedliska na gruntach "porolnych"
siedliska nizinne (s. terenów niżowych)
siedliska porolne
siedliska przekształcone
siedliska silnie zdegradowane
siedliska skażone
siedliska w stanie naturalnym i zbliżonym do naturalnego
siedliska wyżynne
siedliska zdegradowane
siedliska zdewastowane
siedliska zniekształcone
siedlisko
siedlisko
siedlisko
siedlisko gatunku wędrownego
siedlisko jako wypadkowa położenia
siedlisko leśne
siedlisko leśne
siedlisko leśne jako wypadkowa położenia
siedlisko przyrodnicze
siedlisko przyrodnicze będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty
siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym
siedlisko roślin, siedlisko zwierząt lub siedlisko grzybów
siedliskoznawstwo
siedliskoznawstwo leśne
siekacze
siekiera
siekiera do łupania
sierp oczny
sierpówka
sierpy
siew
siew całopowierzchniowy z wyciskaczem bruzd
siew częściowy
siew mechaniczny
siew pełny
siew punktowy
siew punktowy nasion buka
siew punktowy nasion lipy
siew punktowy nasion modrzewia
siew punktowy nasion sosny
siew punktowy nasion świerka
siew punktowy w korytach
siew rzędowy
siew taśmowy
sieweczka mongolska
sieweczka morska
sieweczka obrożna
sieweczka pustynna
sieweczka rzeczna
siewka
siewka szara
siewka złota
siewka złotawa
siewnica
siewnik do mechanicznego obsiewania kaset
siewnik do nasion ciężkich
siewnik do nasion lekkich typ 83
siewnik do nasion SOBAŃSKIEGO
siewnik do siewu punktowego pod osłonami
siewnik do siewu punktowego w gruncie
siewnik leśny
siewnik linii technologicznej do nasion drobnych
siewnik linii technologicznej do żołędzi Ceres
siewnik PS-G1 „Borysiewicza”
siewnik Sobańskiego na pługu talerzowym
siewniki mechaniczne do punktowego siewu nasion
SIG, Siedliskowy Indeks Glebowy
sikora lazurowa
sikora uboga
silne wiatry
silnik
silnik elektryczny
silnik hydrostatyczny
silnik pilarki X-torq
silnik Wankla
SILP dla szkół leśnych
SILP-WEB
siltic
singletrack
siniak
sinizna
sinizna
sinizna podpowłokowa
sinizna surowcowa
sinizna tarcicowa
siódmaczek
siodło
sita glebowe
siwerniak
siwienie
siła posuwu pilarki a wibracja
siła ssąca gleby
siła sygnałów
siła sygnału dendrochronologicznego
siła uciągu ciągnika
siła wiatru
siły dynamiczne
siły statyczne
Siły wytwórcze
skóra gadów
skóra płazów
skala barwy kalafonii
skala Beauforta
skala defoliacji koron
skala fonów
skala Kasprzaka oceny żywotności drzewa
skala mapy
skala Pacyniaka i Smólskiego oceny stanu zdrowotnego drzewa
skala porostowa
skala Roloffa oceny witalności korony drzewa
skala termometryczna
skalenie
skalowalność
skamieniałości przewodnie
skaner
skaner
skanowanie
skanowanie
Skarb Państwa
skarga w postępowaniu administracyjnym
skarpa
skaryfikacja nasion
skaryfikacja nasion dęba
skarłowacenia
skażenie gleb i środowiska
skażenie środowiska
skażenie wód podziemnych
skała
skała macierzysta
skały glinowo-żelaziste (boksyty, lateryty, ality)
skały magmowe głębinowe i wylewne
skały metamorficzne
skały osadowe chemiczne
skały osadowe klastyczne lite
skały osadowe klastyczne luźne
skeletic
skiba
skider
skider chwytakowy
skiofity
skiofity
sklejka
sklerenchyma
sklerenchyma
sklerofity (suchorośla)
skoczonos bukowiec
skok (tarsus)
skoki
Skoraczewski Filip
skorki
skorupa ziemska
skorupiaki glebowe
skośnik tuzinek
skowrończyk krótkopalcowy
skowronek
skróty klawiszowe
skrajnia
skrajnia drogowa
skrawanie
skręt włókien
skrętak sosny
skrętka ekranowana
skrętka nieekranowana
skrócenie zawiasy
skrócony opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia
skrom
skrycik szary
skrypt
skrzek
skrzekot
skrzela wewnętrzne
skrzela zewnętrzne
skrzydełko
skrzydlak
skrzydła
skrzydło
skrzynka do sadzonek
skrzynka lęgowa dla jerzyków
skrzynka lęgowa dla pójdźki
skrzynka lęgowa dla pełzaczy
skrzynka lęgowa dla pustułki
skrzynka lęgowa dla płomykówki
skrzynka lęgowa horyzontalna
skrzynka lęgowa kominowa
skrzynka lęgowa typu A
skrzynka lęgowa typu A1
skrzynka lęgowa typu B
skrzynka lęgowa typu D
skrzynka lęgowa typu E
skrzynka lęgowa typu P
skrzynka lęgowa z dwoma otworami
skrzynka- sadzarka
skrzynki dla pachnicy dębowej
skrzynki lęgowe
skrzyp
skrzypy
skrzyżowanie
skrzyżowanie dróg publicznych
skupina drzew lub krzewów
skurczliwość gruntu
skuteczna ochrona przed hałasem
skutki oddziaływania drgań
Skwirzyński Walerian
skład chemiczny gleby
skład chemiczny wód - chemizm wód
skład drewna tartacznego
skład dłużyc
skład gatunkowy drzewostanu
skład gatunkowy upraw
skład granulometryczny gleby
skład granulometryczny gruntu
skład kłód
skład mineralny gruntu
składać się
składnica centralna
składnica drewna
składnica manipulacyjna
składnica przyzrębowa
składnica spedycyjna
składniki ekosystemu
składniki majątkowe we władaniu Lasów Państwowych aktywowane (aktywa majątkowe)
składniki majątkowe we władaniu Lasów Państwowych nieaktywowane
składniki planu urządzenia lasu
składniki podstawowe drewna
składniki uboczne drewna
składowanie
składowanie drewna na mokro
składowanie drewna na sucho
składowanie drewna w lesie
SLA
SLA
ślad GPS
Śląska (V) kraina przyrodniczo-leśna
śledziennica
ślepcowate
ślepiec
ślepowron
ślimaki
ślimy
śliniak
śliwa
ślizgi drewniane
ślizgi druciane
ślizgi z tworzyw sztucznych
ślizgi ziemne
śluzowce glebowe
smak wody
smerek
śmiałek
śmiertelność
śmiertelny wypadek przy pracy
śmieszka
smog
smolik drągowinowiec
smolik harcyński
smolik jodłowiec
smolik sosnowiec
smolik szyszkowiec
smolik znaczony
smółka
smołowata plamistość klonu
smołowiec
smrekun trzopek
smrekun zielony
SMTP
smuga
smużka
smużka
smużka stepowa
snapowanie
śnieg
śnieg
śniegowały
śniegołom
śnieguła
śnieżka
śnieżyca
śnieżyca mała
śnieżyczka
sniffer
snopówka
SOA
Soboczyński Feliks
socjologia pracy
socjologiczne determinanty wypadku
SOCKS
sok brzozowy (oskoła)
sokół skalny
sokół wędrowny
sokolnicze uprawnienia do wykonywania polowania
sokolnik
Sokołowski Stanisław
solanka
solarymetr
sole potasowo-magnezowe (kizeryt, karnalit, kainit, langbajnit)
solidyfikacja
soliflukcja
soliflukcja
soliter
solnisko
solum
sonda TDR
sondaż aerologiczny
sonometr
SOO
sorbat - substancja sorbowana, faza sorbowana
sorbent - substancja sorbująca
Soricinae
sorpcja
sorpcja gleby
sortowanie drewna okrągłego
sortowanie materiału sadzeniowego
sortownik nasion
sortownik żołędzi
sortownik zrębków drzewnych
sortyment
sortymentacja drewna okrągłego
sortymentacja na stole manipulacyjnym
sortymenty cenne
sosnówka
sosna
sośnianka żywiczaneczka (zwójka żywiczaneczka)
sowa jarzębata
sowa śnieżna
sozologia
sozotechnika
Sołodź
Sołonczak
Sołoniec
sołtys
spójność sieci Natura 2000
SPA
spadź
spadły
spąg gleby
spąg, podstawa poziomu wodonośnego
Spalax
spam
spaniele
spas
spawanie elektryczne
spała żywiczarska
spała żywiczarska
spałowanie
specjacja alopatryczna
specjalizacja parapatryczna
specjalna tablica informacyjna
specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO)
specyfikacja manipulacyjna
spękania
spektralny współczynnik jasności
spektrofotometr UV-VIS
spektrometr
spektrometr absorpcji atomowej (ASA) do pracy techniką płomieniową i metodą pieca grafitowego
spektrometr bliskiej podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-NIR)
spektrometr ICP OES
spektrometr rentgenowski całkowitego odbicia - TXRF
spektrum elektromagnetyczne
spermatofor
spiętrzenie wód podziemnych
śpiew
śpiewak
spirala Ekmana
spirala wymierania
splot włókien
spoczynek glęboki nasion
spoczynek nasion
spoczynek roślin
spoczynek wtórny nasion
spoczynek wymuszony nasion
spoczynek zimowy płazów i gadów
spodic
spodnie ochronne
spodziewany tabelaryczny (tablicowy) przyrost bieżący roczny
spoiwo (lepiszcze)
spoiwo drogowe
spójność
spontaneofity
spooler
sporidia
sporofit
sposób cięcia gałęzi
sposób składania jaj płazów i gadów
sposób składowania kaset plastikowych
sposób zagospodarowania lasu
sposób zagospodarowania przerębowy
sposób zagospodarowania zrębowy
sposoby nawadniania szkółek
sposoby nawożenia w szkółkach
sposoby ochrony przed hałasem
sposoby ochrony roślin
sposoby polowania gadów
sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru lasu
sposoby przygotowania gleby pod odnowienia
sposoby rozprzestrzeniania się (transmisji) pasożytów
sposoby zagospodarowania
sposoby zrywki półpodwieszonej
spotkanie z leśnikiem
społeczeństwo informacyjne
Społeczna Inspekcja Pracy
społeczna ostoja przyrody
społeczne znaczenie zieleni
Społeczny Inspektor Pracy
sprawność
sprawny ekosystem leśny
sprawozdawczość
Sprawozdawczość
sprężarki zasilające sekatory pneumatyczne
sprężystość
sprzążka
sprzedaż pożytków naturalnych z lasu (oraz z zadrzewień oraz terenów zieleni)
sprzęg pił
sprzęgło cierne jednotarczowe
sprzężenia zwrotne
spulchniacz
spust
spuszczel pospolity
spyware
spłaszczenie
spłaszczenie korony
spław drewna
spłonka
spłukiwanie powierzchniowe
spływ powierzchniowy
spływ powierzchniowy
spływ powietrza
SQL
SQL CE
SQLite
srebrzystość liści
średnia biomasa osobnicza (SBO) biegaczowatych
średnia cena sprzedaży drewna
średnica korony
średnica rany i możliwość jej zarośnięcia tkanką przyranną
średnica zastępcza ziarna (cząstki)
średnicomierz
średnicomierz
średnicomierz precyzyjny
średnio lub trudno dostepna przestrzeń turystyczna/obiekt
środek pianotwórczy
środki chemiczne a wypadkowość
środki dydaktyczne
środki ochrony indywidualnej
środki ochrony indywidualnej
środki ochrony roślin (pestycydy)
środki ochrony roślin - symbole i objaśnienia
środki ochrony roślin oraz produkty do rozkładu pni drzew leśnych zalecane do stosowania w leśnictwie
środki ochrony roślin zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2007
środki ochrony zbiorowej
Środki pracy
środki produkcji
środki trwałe w budowie
środki ujarzmiania ludzi
środowisko
środowisko
środowisko
środowisko akustyczne
środowisko atmosferyczne
środowisko bytowania zwierzyny
środowisko hydrogeologiczne
środowisko leśne
środowisko leśne
środowisko pracy
środowisko pracy
środowisko przyrodnicze
środowisko świetlne
środowisko termiczne
środowisko życia zwierząt
śródpiersie
śródplecze
śródtułów
sroka
sroka
srokosz
SRTM
ssaki Mammalia
ssawki
ssh
SSL
SSO - Single Sign On (system centralnego zarządzania użytkownikami)
ssp. albo subsp. (łac. subspecies)
stół laboratoryjny
stół podający drewno
stabilizacja granulometryczna gruntów
stabilizacja gruntu
stabilizacja mechaniczna
stabilizacja zwierciadła wody
stabilność
stabilność biocenozy
stabilność nawierzchni
stabilny ekosystem leśny
stacja dyskietek
stacja meteorologiczna
Stacja Oceny Nasion
stacja podokapowa
stada wolnościowe żubrów
stadia choroby
stadia rozwojowe osobnika
stadium inkubacji gradacji
stadium końcowe gradacji
stadium prodromalne gradacji
stagnic
stagnoglejowa mozaika barw
Stagnosols
stan chorobowy drzewa
stan gruntu
stan nasycenia włókien
stan początkowy przed wystąpieniem szkody w środowisku
stan posiadania Lasów Państwowych
stan sanitarny lasu (drzewostanu)
stan siedliska
stan siedliska leśnego
stan zachowania gatunku wędrownego
stan zdrowotny drzewa
stan zdrowotny lasu (drzewostanu)
stan zwiększonego prawdopodobieństwa wypadku
standard
Standard 23
Standard Leśnej Mapy Numerycznej – SLMN
standardowa oś równoważna (obliczeniowa)
standardowy formularz danych
standardy klasyfikacyjne
Staniszewskie Błoto - rezerwat
stanowiska dokumentacyjne
stanowiska zastępcze
stanowisko
stanowisko biwakowe
stanowisko do badań siewników punktowych
stanowisko gatunku
stanowisko leśniczego
stanowisko postojowe dla samochodów
stanowisko pracy
stanowisko relaskopowe
starodrzew
starorzecze
stary młyn
starzec
starzenie się
starzenie się nasion
staśmienie pędów
stateczność ciągnika
statut parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych
statut PZŁ
statyka drzewa
Statyka leśna
statystyczna karta wypadku
statystyczna metoda reprezentacyjna pomiaru miąższości
staw
stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew
stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew obowiązujące w roku 2014
stawonogi
staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa
stała krzywa wysokości
stała linia liczb kształtu
stała listewki
stała relaskopu
stała słoneczna
stałocieplność
stałość gatunków
stały zakaz wstępu do lasu
Stecki Konstanty
steganografia
stękanie
stelaż manipulacyjny do sadzonek
stelaż na tablice informacyjno-edukacyjne
stenobionty
stenotopowy
step
step, stepowienie
sterówki
stereodigitalizacja
stereopara; stereogram; para stereoskopowa
stereoskop
stereoskopia lotnicza
stereoskopowy model
sterniczka
sterniczka jamajska
sternit
sterowanie podnośnikiem ciągnika
sterowanie pracą opryskiwacza
sterówki
sterownik
sterowność ciągnika
stężenie progowe
stężenie roztworu
stężenie śmiertelne
stężenie śmiertelne medialne
Stieber Karol Ludwik
stoisko drzewa
stojak do korowania
stojak do przerzynki drewna pilarką
stójka
stok
stok
stokłosa
stopa
stopień grubości/pierśnic
stopień plastyczności
stopień rozkładu materii organicznej w glebie
stopień rozłożystości korony
stopień twardości (wody)
stopień urodzaju
stopień uszkodzenia drzewostanu
stopień wilgotności drewna
stopień wydolności fizycznej
stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi
stopień zagęszczenia
stopień zagęszczenia
stopień zagrożenia (wód podziemnych)
stopień zagrożenia pożarowego lasu (metoda IBL)
stopnie podkrzesywania
stopnie zagrożenia lasu
stos drewna
stos kontrolny
stosina
stosowanie bezpiecznych metod pracy
stosowanie komunalnych osadów ściekowych
stosowanie preparatów chemicznych - kryteria i ochrona człowieka
stosunek C/N
stosunek C:N
stosunek pracy
Stowarzyszenie Miłośników Żubrów (SMŻ)
Stowarzyszenie Ochrony Sów (SOS)
stół do podsuszania żołędzi
stołek myśliwski
strój bobrowy (castoreum)
strain
Strata
strata prażenia - strata przy prażeniu, strata podczas prażenia
strategia likwidacji klęsk
strategia życiowa
strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
strategie obronne roślin przed roślinożercami
strategie reakcji drzewa
strategie życia roślin
strategie życiowe drzew leśnych
stratocumulus
stratopauza
stratosfera
stratus
stratyfikacj aciepło-chłodna z cykliczną fazą ciepłą
stratyfikacj aciepło-chłodna z długą fazą ciepłą
stratyfikacj aciepło-chłodna z krótką fazą ciepłą
stratyfikacja atmosfery
stratyfikacja chłodna
stratyfikacja nasion
stratygrafia
Straż Leśna
streamer
strefa aeracji
strefa dostępu do obiektów wodnych
strefa ekotonowa
strefa epikrasu
strefa freatyczna - strefa eukrasu
strefa hipergeniczna
strefa klimatyczna
strefa kontrolowana przy gazociągu
strefa korzeniowa
strefa korzeniowa
strefa niebezpieczna
strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody)
strefa ochrony zwierząt łownych
strefa potencjalnej migracji zanieczyszczeń
strefa prognostyczna
strefa ruchu
strefa saturacji
strefa stagnacji hydrogeologicznej
strefa trudności
strefa wadyczna
strefa występowania wód podziemnych
strefa wzniosu kapilarnego
strefa zagrożenia przez szkodniki wtórne
strefa zamieszkania
strefowość hydrogeologiczna
strefy hydrogeologiczne w krasie
strefy i piętra roślinne
strefy ochrony
strefy uszkodzenia lasu
strepet
stres
stres
stres
stres biologiczny, stres środowiskowy
stresor
stresor
stroisz
strona internetowa
strona kodowa
strona postępowania administracyjnego
strony świata; kierunki geograficzne
strony świata; kierunki geograficzne
strop gleby
strop poziomu wodonośnego
stropodach
stropy
stropy drewniane
stropy monolityczne
stropy prefabrykowane
struga
strugarka
struktura bazy geometrycznej
struktura biocenoz
struktura bioceznozy
struktura danych
struktura drzewostanu
struktura ekologiczna populacji
struktura ekosystemu
struktura ekosystemu leśnego
struktura gleby
struktura gruntów
struktura i różnorodność a stabilność biocenoz
struktura komórkowa
struktura kłaczkowata
struktura pionowa ekosystemu
struktura pola orientacji
struktura przestrzenna populacji
struktura przyczyn wypadków
struktura płciowa
struktura schorzeń zawodowych w Polsce
struktura socjalna
struktura systemu krasowego
struktura urazów części ciała
struktura wiekowa
struktura wiekowa populacji
struktura wskaźnika ilości wypadków
struktura wypadków przy pracy w leśnictwie
struktura ziarnista
struktury agregatowe sferoidalne gruzełkowe
struktury agregatowe sferoidalne koprolitowe
struktury agregatowe sferoidalne ziarniste
struktury danych
struktury dyskoidalne płytkowe
struktury dyskoidalne skorupkowe
struktury foremnowielościenne (poliedryczne) bryłowe
struktury foremnowielościenne (poliedryczne) ostrokrawędziste (angularne)
struktury foremnowielościenne (poliedryczne) zaokrąglone (subangularne)
struktury proste (nieagregatowe) rozdzielnoziarniste
struktury proste (nieagregatowe) spójne (zwarte masywne)
struktury wrzecionowate pryzmatyczne
struktury wrzecionowate słupowe
struktury włókniste gąbczaste
struktury włókniste właściwe
strumień
strumień ciepła
strumieniówka
Stryła Stanisław
strzał królewski
strzał na komorę
strzał na kulawy sztych
strzał na miękkie
strzał na puste
strzał na spóźnioną komorę
strzał wzdłuż linii myśliwych
strzała
strzała
strzałka
strzelanie w przebiegu
Strzelecki Henryk
strzelectwo myśliwskie
strzępka
strzępka generatywna
strzępka szkieletowa
strzępka łącznikowa
strzępnia
strzygonia choinówka
strzykacz
strzyże
strzyżyk
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
studnia
studnia artezyjska
studnia chłonna
Studniarski Stefan
studzenie tuszy
studzienki chłonne
studzienki napowietrzające
stukacz świerkowiec
stwierdzenie nieważności decyzji
stykanie
styl CSS
style geometryczne w sztuce ogrodowej
style swobodne w sztuce ogrodowej
style złożone w sztuce ogrodowej
stylik
stylikówki
stymulatory wycieku żywicy
subadultus (subad.)
suberyna
subfosylne szczątki
substancja organiczna
substancje aktywne
substancje pektynowe
substancje toksyczne spalin
subsydiarności zasada
sucha masa gleby
suchar
Suchecki Kazimierz
suchoczub
suchodrzew i wiciokrzew
suchy las
Sudecka (VII) kraina przyrodniczo-leśna
sufozja (mechaniczna, chemiczna)
sukcesja alogeniczna
sukcesja autogeniczna
sukcesja dekompozycyjna
sukcesja ekologiczna
sukcesja ekologiczna pierwotna
sukcesja ekologiczna wtórna
sukcesja i regresja biocenoz leśnych
sukcesja pierwotna
sukcesja wtórna
suknia
sukulenty (rośliny gruboszowate)
suma efektywna temperatury
suma kontrolna
suma opadów
suma promieniowania
suma użytków przedrębnych
suma wektorowa przyśpieszeń drgań
suma zasadowych kationów wymiennych
sumaryczna produkcja
superfetacja
superskalarność
surowców zielarskich nazewnictwo
surowiec drzewny
surowiec odnawialny
surowiec specjalny
Sus
suseł
susówka dębówka
susza
susza fizjologiczna
susza glebowa
susza mrozowa
suszarka laboratoryjna
suszarnia podłogowa
suszenie zrębków
suszka
suterena
suwmiarka
suwnica bramowa
SVGA
świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
świadectwo fitosanitarne
świadectwo legalności pozyskanego drewna
świadectwo legalności pozyskania drewna
świadectwo oceny nasion
świadectwo pochodzenia leśnego materiału podstawowego
świat obiektów
światło
światłowód
świder glebowy
świder na nośniku samobieżnym
świder przyrostowy
świder przyrostowy Presslera
świder ręczny
świder zawieszany
świeca
świece
świerczyna borealna
świerczyna dolnoreglowa na torfie
świerczyny górnoreglowe
świergotek drzewny
świergotek nadmorski
świergotek polny
świergotek rdzawogardły
świergotek szponiasty
świergotek tajgowy
świergotek tundrowy
świergotek łąkowy
świerk
świerszczak
świerszczak melodyjny
świerząbek
świetlista dąbrowa
świętojańskie pędy
Świgoń Józef
SWING
SWING
świniokształtne
świniowate
SWIP
świstak
świstun
świstun amerykański
świstunka ałtajska
świstunka brunatna
świstunka górska
świstunka grubodzioba
świstunka iberyjska
świstunka leśna
świstunka północna
świstunka żółtawa
świstunka złotawa
switch
sybase
syczek
syderyt
syenit
syfon
sygnalizatory
sygnalizatory ilościowe
sygnalizatory jakościowe
sygnalizatory przebiegu
sygnatury
sygnał
sygnał akustyczny
sygnał bezpieczeństwa
sygnał drganiowy
sygnałówka
sygnały
sygnały (bodźce)
sygnały myśliwskie
Sylwan
Sylwan (łac. Silvanus)
sylwetka pojazdu
sylwin
symbioza
symbol produkcyjny sadzonek
symbole poziomów genetycznych
symptomatologia
symptomy starzenia się drzewa
symptomy zarośniętych sęków
symulacje przestrzenne
symulator forwardera
symulator harwestera
symulator naprężeń
synantropijna roślinność
synantropizacja
synantropizacja roślinności
synantropizacja szaty roślinnej
synekologia
syngamoza
synonimy
syntakson
syntaksonomia
system
system człowiek - praca
system alarmowy obiektów
system całych drzew
system dejonizacji wody
system drewna długiego
system drewna krótkiego
system drewna sypkiego
system ekspertowy (SE); program ekspercki
system finansowy Lasów Państwowych
system górski
System Identyfikacji Działek Rolnych – LPIS
System Informacji Geograficznej - GIS
System Informacji Przestrzennej – SIP
System Informacji Terenowej; System Informacji o Terenie – SIT; LIS
system informacyjny o leśnych zasobach informacyjnych
system informacyjny w Lasach Państwowych
system informatyczny harwestera Opti4G
System Informatyczny Lasów Państwowych – SILP
System Informatyczny Lasów Państwowych - SILP
system kartowania mobilnego – MMS
system klimatyczny
system korzeniowy
system korzeniowy
system krążenia wód podziemnych
system LAS
system nawigacji satelitarnej
system numerowania drewna typu Latschbacher
system ogrzewania namiotów foliowych
system operacyjny komputera
system organizacyjny Lasów Państwowych
system przepływu pracy i obiegu dokumentów
system rzeczny
system sterowania Autotrac
system strzępkowy dimityczny
system strzępkowy monomityczny
system strzępkowy trimityczny
system szkółkarski Marbet
system wodnogospodarczy
system wodonośny
system zarządzania bazą danych
system zgłaszania błędów i modyfikacji SILP
systematyka gleb
systematyka wód podziemnych
systematyzowanie gleb - Klasyfikacja gleb leśnych Polski
systematyzowanie gleb - Soil Taxonomy
systematyzowanie gleb - Systematyka gleb Polski
systematyzowanie gleb - World Reference Base for Soil Resources (WRB)
systemiczne środki ochrony roślin
systemowe preparaty powierzchniowe
systemy informacyjne administracji publicznej
systemy obiektowe
systemy obiektowe
systemy pozyskiwania drewna
sytuacja na terenach w zarządzie LP
szabas
szabas
szable
szablodziób
szachownica leśna
Szacowanie strat w drzewostanach
szacowanie szkód od zwierząt
szacowanie szkód łowieckich
szacunek brakarski
szacunek brakarski
szacunek brakarski na podstawie drzew modelowych
szacunek brakarski na podstawie powierzchni próbnych
szacunek brakarski na podstawie wyników z lat ubiegłych
szacunek brakarski posztuczny
szacunek wartości odtworzeniowej (rekonstrukcyjnej) dobra
szacunkowa wartość likwidacyjna lasu
szacunkowa wartość wymienna lasu
szadź
szafa łuszczarska
Szafer Władysław
szakłak
szambo
szara woda
szarak
szarogłazy
szarynka iwówka
szarża
szata godowa
szata godowa
szata roślinna
szata spoczynkowa
szałwia
SZBD
szczapówka bruzdkowana
szczapy
szczawa
szczawik
Szczeciński Park Krajobrazowy Puszcza Bukowa
szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego
szczególne korzystanie z wód
szczęka (żuchwa)
szczelinomierz
szczelność mieszanki
szczep
szczepak
szczepienia za korę
szczepienie
szczepienie mostowe
szczepienie na przystawkę boczną
szczepienie przez okulizację
szczepienie przez stosowanie
szczepienie w sarnią nóżkę
Szczerbiński Wiesław
Szczerbowski Ignacy
szczeszuja
szczodrzeniec
szczodrzyk
szczotecznica szarawka
szczotlicha
szczudłak
szczur
szczur śniady
szczur wędrowny
szczygieł
szczyr
szczyt
szekla
szeliniak modrzewiowiec
szeliniak sosnowiec
szeliniak świerkowiec
Szeptycki Kazimierz Maria (bł. Klemens)
szereg sukcesyjny
szerokość geodezyjna
szerokość geograficzna
szerokość korytarza szlaku/trasy/ścieżki
szerokość niszy
szerokość pasma
szerszeń
szesnastak
szkółka czasowa
szkółka kontenerowa
szkółka kontenerowa w Gidlach
szkółka leśna
szkółka leśna gruntowa
szkółka otwarta
szkółka podokapowa
szkółka scalona
szkółka stała
szkółka zadrzewieniowa
szkółka zespolona
szkółkarstwo leśne
szkółkowanie
szkółkowanie sadzonek kontenerowych
szkic taksacyjny
szkic terenowy
szkicownik
szkielet glebowy
szkieletyzowanie
szkocka osutka daglezji
szkoda w środowisku
szkoda łowiecka
szkodliwa substancja (substancja toksyczna)
szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy
szkodliwe imisje
szkodliwe owady leśne
szkodnictwo łowieckie
szkodniki fizjologiczne
szkodniki fizjologiczno - techniczne
szkodniki glebowe
szkodniki nasion
szkodniki nękające
szkodniki pierwotne
szkodniki techniczne drewna
szkodniki wtórne
szkody bazowe
szkody górnicze
szkody gospodarczo znośne
szkody przy pozyskaniu
szkody wyrządzane przez zwierzęta chronione
szkolenia bhp
szkolenia prowadzone przez Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew (MTUiOD)
szkolenia prowadzone przez Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew (PTChD)
szkółka kontenerowa w Nędzy
szkółkarski nośnik narzędzi typ Truckmaster
szkółki leśne
szkwał
szlachar
szlak gospodarczy
szlak konny
szlak operacyjny
szlak operacyjny
szlak pieszy
szlak rowerowy
szlak turystyczny
szlak zrywkowy
szlamiec długodzioby
szlamnik
szlara
szlif gleby
szlifierka kątowa
szlifierka stołowa
szlifowanie
szlifowanie
Szmidt Alfred
sznurować
sznury grzybniowe
sznury jaj
szop
szop pracz
szopowate
szpak
szpaler
szpaler
szparownik dyskowy aktywny
szparownik radełkowy
szparownik szkółkarski
szpicak
szpicak koronny
szpile
szrafura, deseń, kreskowanie
szron
sztafeta florystyczna
sztapel
sztolnia wodna
sztuczna hybryda
sztuczna inteligencja
sztuczna kora Lac-balsam
sztuczne luki
szundery
szurpata
szwajcarska osutka daglezji
szydlarz
szydło
szyja korzeniowa
szyja korzeniowa
szyjka
Szymański Stanisław
Szymkiewicz Bolesław
Szymkiewicz Dezydery
szyna
szyny odbojowe
szyszeń pospolity (omacnica szyszeń)
szyszka
szyszka
szyszkojagoda
słoistość drewna
słój roczny
słoje roczne
słonik żołędziowiec
słonka
słonka
słowik rdzawy
słowik syberyjski
słowik szary
słuchawki komputerowe
słup
słupek
słupek oddziałowy
słupki grodzeniowe
słupki lodowe
słupki prowadzące (ograniczające)
słupołazy
słupy chmielowe
słupy teletechniczne (energetyczne)
służba bhp
Służba Leśna
tabakiera
tabela
tabela
tabela atrybutów
tabela informatycznej bazy danych Lasów Państwowych
tabela klas gruntów
tabela klas wieku
tablet
tablet graficzny
tablica edukacyjna
tablica informacyjna budowy
tablica informacyjno-edukacyjna
tablice Borzemskiego
tablice Dudka
tablice Grundnera-Schwappacha
tablice IBL
tablice Laera-Spieckera
tablice liczb kształtu
tablice miąższości
tablice miąższości drzew stojących
tablice ostrzegawcze
tablice przyrostu miąższości
tablice psychrometryczne
tablice Radwańskiego
tablice Schwappacha
tablice sortymentowe
tablice Szymkiewicza
tablice Tramplera
tablice typu bawarskiego
tablice wysokości kształtu
tablice zasobności
tachometr
tachometr indukcyjny
tachometr laserowy
tacka opadowa
tag
tajfun
tajga
tajga
tajga
taksacja lasu
taksacja, taksator
takson
taktyka ochrony roślin przed chorobami
talerz
tama filtrująca
tamaryszka
taniec godowy
tąpnięcie
Tarchalski Mieczysław
tarcica
tarcie
tarcza
tarczka
tarczki
tarczówka
tartak
taryfa za wodę
taryfowa grupa odbiorców usług
Tarłowski-Ach Kazimierz
tasaki
taster (średnicomiar)
tautochrony
tawuła
Taylor F.W.
tchórz
tchawka
tchórz zwyczajny
TCO
TCP/IP
technika napełniania kaset substratem
technika okrzesywania
technika pracy a wibracja pilarki
technika ścinki
technika zrywki konnej
techniki teledetekcyjne aktywne
techniki teledetekcyjne pasywne
technikum leśne
technologia
technologia pozyskiwania drewna
technologia produkcji sadzonek w kontenerach
tęcza
tęcznik liszkarz
tęcznik mniejszy
tęgosz rdzawy
tekst
teledetekcja
telekoneksja
telekoneksja
telekonferencja
telemetria
teliospory
temperatura
temperatura maksymalna
temperatura minimalna
temperatura odczuwalna
temperatura otoczenia a wypadkowość
tempo wzrostu wysokości
tendencje dynamiczne
tendencje współczesnej pracy umysłowej
tensjometr
tensjometr
tenuta dzierżawna
teodolit busolowy
teoria ewolucji
teoria glinu
teoria informacji
teoria kwaśnych deszczy
teoria monoklimaksu
teoria poliklimaksu
teoria skłonności do wypadku
teoria stresu totalnego
terasa
terasy
terekia
teren
teren
teren biologicznie czynny
teren budowy
teren górniczy
teren infrastruktury technicznej
teren ochrony bezpośredniej (ujęcia wód podziemnych)
teren ochrony pośredniej (ujęcia wód podziemnych)
teren pozwalający na przeprowadzenie imprezy masowej
teren użytkowany rolniczo
teren wód
teren zabudowy
teren zabudowy mieszkaniowej
teren zabudowy techniczno-produkcyjnej
teren zabudowy usługowej
teren zakładu pracy
teren zalewowy
teren zamknięty
teren zieleni urządzonej
Terenowa Stacja Ochrony Lasu
terenowa wielkość piksela
terenowe badania gleby
tereny zieleni
tereny zieleni
tereny zieleni (definicja prawna)
tergit
teriologia
termiczna klasyfikacja wód
termiczne pory roku
termiczne przekształcanie odpadów
termin rozprawy administracyjnej
termin siewu
terminal znakowy
terminy obserwacji meteorologicznych
terminy płatności administracyjnej kary pieniężnej
terminy uiszczenia opłat za usuwane drzewa lub krzewy
termoanemometr kanałowy
termograf
termograf
termoizoplety
termometr
termomodernizacja
termoregulacja
termoregulacja
termoregulacja
termoregulacja fizykalna
termoregulacja chemiczna
termorenowacja
termosfera
termoterapia nasion
terpentyna
terra fusca
terra rosa
terytorializm
terytorium (rewir)
tesla
test geotechniczny
Test nowe hasło las
test perkolacyjny
test potomstwa
tester mikrometryczny
testowe hasło
testy ekspozycyjne
testy wydajnościowe
tetrazolinowa metoda określania żywotności nasion
tezaurus
TFT
Thieriot Adam
tilgnera metoda
TIN
titrator, titrowanie
tkanka
tkanka jednorodna
tkanka niejednorodna
tkanka stała
tkanki i układy tkankowe
tlen, tlenki
tlenek azotu NO
tlenek azotu w gazach spalinowych pilarek
tlenek węgla CO
tlenek węgla w gazach spalinowych pilarek
toaleta
tojeść
tokarka numeryczna
tokarka uniwersalna
token
toki
toki salamandry
toki traszek
tokowisko
toksoplazmoza
toksyczność ostra
toksyczność substancji
tolerancja ekologiczna
tomodor
tomograf dźwiękowy do analiz zdrowotności drzew
tomograf komputerowy
tomograf ultradźwiękowy
tomografia dźwiękowa drzewa
ton
topinambur
topografia
Topograficzna Baza Danych – TBD
topoklimat
topola
topologia
topologiczny model danych wektorowych
torf
torfowiska – klasyfikacje
torfowisko
torfowisko
torfowisko diplotelmiczne
torfowisko haplotelmiczne
torfowisko niskie
torfowisko niskie mechowiskowe
torfowisko niskie olesowe
torfowisko niskie zalewane
torfowisko niskie źródliskowe
torfowisko ombrogeniczne
torfowisko przejściowe
torfowisko soligeniczne
torfowisko topogeniczne
torfowisko wysokie mszary
torowisko drogowe
tortodor
torzyśniad kasztanówka
totalizator
towarzyskość gatunków
trójkąt Ferreta
trąba powietrzna
tracheobakterioza
tracheomikoza
trachit
trak
trak tarczowy TTPP 450-550
trak wielopiłowy
trak Wood Mizer LT 70
trak Wood Mizer MW 1000
trak z piłą taśmową
traktor
traktor 6 kołowy
traktor napędzany wodorem
traktor z wózkami gumowymi
Trąmpczyński Hipolit
Trampler Tadeusz
transekt
transformacja
transformacja afiniczna
transformacja Helmerta
transformacja mas powietrza
transformacja wielomianowa
transformacja wielomianowa
transgraniczne oddziaływanie na środowisko
translokacja
transparent
transport leśny
transport sadzonek w szkółce
transport wewnętrzny
transport wewnętrzny sadzonek w szkółce kontenerowej
transport wodny
transport łamany
transporter pneumatyczny
tranzystory
trasa drogi
trasa turystyczna
trasowanie drogi leśnej
traszka (Ichtyosaura)
traszka (Lissotriton)
traszka (Mesotriton)
traszka (Triturus)
traszka górska
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
traszka zwyczajna
traszki
trawers
trawertyn
trędownik
trelowanie
trenażer
trenażer forwardera
trenażer harwestera
trend starczy
trendy w wypadkowości pracy w leśnictwie
tresura
triangulacja
trociniarka czerwica
trofea łowieckie
trofeum łowieckie rekordowe
trofia
troficzna odmiana podtypu gleby
trofizm gleby
trojan, koń trojański
troki
trop
tropienie
tropienie na transektach
tropopauza
troposfera
tropowce i posokowce
trudny strzał
trwale zrównoważona gospdarka leśna
trwała wytrzymałość drewna
trwałe końcowe zbiorowisko naturalne
trwałość drewna
trwałość utrzymania lasów i zapewnienie ciągłości ich użytkowania
tryb nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów
trybula
tryjer
tryk
trypodor
trzciniak
trzcinniczek
trzcinniczek kaspijski
trzcinnik
trzebienie
trzebież
trzebież przerębowa (przekształceniowa)
trzebież Borggrevego
trzebież bramwaldzka
trzebież czeska (Bohdaneckiego)
trzebież dolna
trzebież duńska
trzebież Ejtingena (kombinowana)
trzebież francuska
trzebież górna
trzebież grupowa
trzebież Hecka
trzebież indywidualna
trzebież jasna, t. prześwietleniowa
trzebież niemieckich leśnych stacji doświadczalnych z 1902 r.
trzebież późna
trzebież późna