Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Wiedza o środowisku leśnym w jednym miejscu

Wyszukaj


Elementy mineralogii, petrografii, geologii historycznej, geomorfologii

biotyt

Żywe organizmy w glebie i próchnica

mursz

Elementy mineralogii, petrografii, geologii historycznej, geomorfologii

porfir (riolit)

Laboratorium gleboznawcze, sprzęt i aparatura

chłodziarka laboratoryjna

Jednostki klasyfikacji gleb

Gleby Europy, przykłady jednostek szczegółowych z terenów leśnych Polski

Pielęgnowanie drzew

leczenie pęknięć mrozowych

O encyklopedii

Encyklopedia Leśna jest specjalistycznym serwisem internetowym obejmującym wiedzę o środowisku leśnym, gospodarce leśnej i ochronie przyrody tworzonym na zlecenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Adresowana jest do leśników, studentów, uczniów i wszystkich innych osób zainteresowanych leśnictwem.

Do opracowania haseł zostali zaangażowani uznani specjaliści z poszczególnych dziedzin nauk leśnych. Encyklopedia jest w ciągłej rozbudowie, obecnie zawiera ponad 13 tys. haseł.

Zobacz listę autorów

Najnowsze hasła

Kontakt

Szybki kontakt