Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Autorzy

Lista autorów tworzących Encyklopedię Leśną

mgr inż. Artur Andrzejewski
informatyka w leśnictwie
mgr inż. Andrzej Antczak
edukacja leśna
prof. dr hab. inż. Anna Barszcz
uboczne użytkowanie lasu
dr inż. Jan Błaszczyk
łowiectwo
prof. dr hab. Stanisław Brożek
gleboznawstwo leśne
dr Konrad Bul
historia i tradycja leśna
dr hab. Włodzimierz Buraczyk
hodowla lasu
prof. dr hab. Władysław Chałupka
historia i tradycja leśna
mgr Maciej Czajka
arborystyka
prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak
nauki leśne
dr inż. Władysław Danielewicz
botanika leśna
Mariusz Dobrowolski
informatyka w leśnictwie
prof. dr hab. Albert Dudek
dendrometria
mgr inż. Zbigniew Filipek
ochrona lasu, ochrona p-poż.
prof. dr hab. Dieter Franciszek Giefing
użytkowanie lasu
dr inż. Wojciech Gil
Hodowla lasu
mgr inż. Piotr Gotowicki
bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie
mg inż. Dariusz Graszka-Petrykowski
zoologia
dr hab. Jakub Gryz
zoologia leśna, łowiectwo
mgr inż Hubert Jakoniuk
ochrona lasu, entymologia leśna
dr hab. Elżbieta Jancewicz
zoologia leśna
dr Wioletta Kacprzyk
turystyka i edukacja leśna
dr hab., prof. IBL Adam Kaliszewski
polityka leśna, ekonomika leśnictwa
dr inż. Piotr Leciejewski
inżynieria leśna (hydrologia)
dr hab. Piotr Łakomy
fitopatologia leśna
dr inż. Marek Maciantowicz
ochrona przyrody
Tomasz Majerowski
marketing
prof. dr hab. Jerzy Modrzyński
ekologia lasu
dr hab. Tomasz Mokrzycki
entomologia leśna
dr inż. Marzena Niemczyk
hodowla lasu, szkółkarstwo
mgr inż. Krzysztof Okła
geomatyka, geodezja, urządzanie lasu
dr Wojciech Ożga
meteorologia i klimatologia leśna
dr inż. Piotr Pacanowski
gleboznawstwo leśne
prof. dr hab. Witold Pazdrowski
nauka o surowcu drzewnym
prof. dr hab. inż. Janusz Sowa
ergonomia leśna
dr inż. Paweł Staniszewski
uboczne użytkowanie lasu (grzyby)
dr hab. Jarosław Szaban
historia i tradycja leśna
dr hab. Grzegorz Szewczyk
arborystyka
prof. dr hab. Hubert Szramka
ekonomika leśnictwa
dr inż. Konrad Tomaszewski
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
dr inż. Robert Tomusiak
dendrometria
dr hab. inż. Grzegorz Trzciński
inżynieria leśna (budownictwo, drogownictwo, gruntoznawstwo)
prof. dr hab. Józef Walczyk
Technika rolnicza i leśna
dr inż. Rafał Wojtan
dendrometria
doktor Anna Zawadzka
leśnictwo
dr inż. Roman Zielony
siedliskoznawstwo leśne
prof. dr hab. Henryk Żybura
hodowla lasu
Kontakt

Szybki kontakt