Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Ochrona przyrody

Ilość znalezionych haseł: 548

Ochrona przyrody

Polska czerwona księga zwierząt

(Ochrona przyrody), Polska czerwona księga zwierząt opisuje taksony zwierząt zagrożone wyginięciem na terenie Polski oraz te, które już wyginęły. Pierwsze książkowe wydanie Polskiej czerwonej księgi zwierząt pod redakcją prof. Zbigniewa Głowacińskiego ukazało się w 1992 r. Opisano w nim 143 gatunki, w tym 115 gatunków kręgowców (104 żyjące i 9 wymarłych) i 28 bezkręgowców. W wydaniu tym znajdowały się jeszcze bóbr – z kategorią O (gatunki wydobyte z niebezpieczeństwa) i wydra – z kategorią R (gatunki rzadkie). Najnowsze wydanie ukazało się w dwóch tomach: Tom I - Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce - ukazał się w roku 2001, Tom II - Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce – ukazał się w roku 2004. W drugim tomie Polskiej czerwonej księgi zwierząt. Bezkręgowce (Głowaciński i Nowacki 2004) opisano 236 gatunków bezkręgowców, w tym: 1 gatunek pijawki, 2 gatunki skorupiaków, 5 gatunków pajęczaków, 198 gatunków owadów i 30 gatunków mięczaków. Jest to więc zaledwie 0,8% wszystkich gatunków zwierząt bezkręgowych notowanych w Polsce i niespełna 10 procentowa próbka gatunków wymarłych i zagrożonych spośród wymienionych w krajowej „Czerwonej liście zwierząt ..” (Głowaciński 2002). Dla Polski czerwoną księgę zwierząt opracowuje Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, przy współpracy z kilkudziesięcioma naukowcami za całej Polski.

Zobacz więcej...

Ochrona przyrody

pomnik przyrody

pojedynczy twór przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczający się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzew, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.Od 15 listopada 2008 roku pomniki przyrody ustanawiane są wyłącznie w drodze uchwały rady gminy. Obecnie przy tworzeniu pomników przyrody spośród drzew nie ma kryterium minimalnego obwodu, jakie było niegdyś stosowane. Według GUS (2019) na koniec 2018 roku było w Polsce 35 020 pomników przyrody. Wśród nich 27 824 to pojedyncze drzewa, 4 454 grupy drzew, 744 aleje drzew, 1 131 głazy narzutowych, 295 skałki, 41 jaskinie i 531 pozostałe formy (w tym 93 krzewy, 5 jary oraz 163 źródła, wodospady i wywierzyska). Twórcą pojęcia „pomnik przyrody” (niem. Naturdenkmal) jest niemiecki przyrodnik, podróżnik i geograf Alexander von Humboldt (1769-1859), który podczas swoich wypraw naukowych do Ameryki Południowej (1799-1804) opisał rosnące w Wenezueli olbrzymie drzewo z rodziny Mimosaceae zwane „Zamang” (Albizia saman), uważając je za najstarsze i najpotężniejsze w tym kraju, porównywał je z drzewem smoczym (Dracena draco) z okolicy Orotawy na Wyspach Kanaryjskich i nazwał „pomnikiem przyrody”.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt