Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Ochrona przyrody

Ilość znalezionych haseł: 548

Ochrona przyrody

Wodziczko Adam

żył w latach 1887-1948. Wybitny polski botanik, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, wielki propagator ochrony przyrody i krajobrazu. W latach 1906–1910 studiował nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1912 został asystentem w Katedrze Anatomii i Fizjologii Roślin Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1915–1918 został powołany jako mikrobiolog do armii austriackiej. Po odzyskaniu niepodległości, był aktywnym członkiem Tymczasowej Komisji, a następnie Państwowej Rady Ochrony Przyrody. W 1920 roku został kierownikiem Instytutu Botanicznego Uniwersytetu Poznańskiego. W latach 1924-1948 był kierownikiem Ogrodu Botanicznego w Poznaniu. Po wojnie, dzięki jego staraniom, w 1945 utworzono w Katedrze Botaniki Ogólnej Uniwersytetu Poznańskiego pierwszy w Polsce samodzielny Zakład Ochrony Przyrody i Uprawy Krajobrazu. Stworzył fizjotaktykę - naukę o stosunku człowieka do przyrody. Był wielkim propagatorem ochrony przyrody. Brał udział w pracach nad projektami parków: Tatrzańskiego, Pienińskiego i Babiogórskiego. Z jego inicjatywy powstały parki narodowe: Wielkopolski, Woliński i Słowiński. Jako pierwszy przyrodnik w kraju zwrócił uwagę na gospodarcze znaczenie ochrony przyrody. Uważał, że przyroda zawsze będzie źródłem wyżywienia ludzi, pod warunkiem, że nie naruszy się panującej w niej równowagi. Twierdził, że nie wystarczy ochrona poszczególnych gatunków, lecz trzeba chronić krajobraz jako całość. 

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt