Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Ochrona przyrody

Ilość znalezionych haseł: 548

Ochrona przyrody

Kluk Jan Krzysztof

żył w latach 1739 – 1796. Przyrodnik i ksiądz katolicki. Kształcił się w Warszawie, Drohiczynie, szkole pijarskiej w Łukowie, a od 1761 w seminarium duchownym u św. Krzyża w Warszawie. W 1770 roku objął probostwo w Ciechanowcu i pozostał tam do śmierci. Około 1780 roku otrzymał tytuł doktora nauk wyzwolonych i filozofii Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego w Wilnie. Był człowiekiem o wszechstronnych zainteresowaniach. Zasłynął jako przyrodnik badający głównie rejon Podlasia i Mazowsza. Dzięki pomocy księżnej Anny Jabłonowskiej mógł  korzystać z bogatej biblioteki i zbiorów muzealnych gabinetu przyrodniczego w Siemiatyczach. Opublikował wiele prac, które stanowiły przełom w ówczesnych polskich naukach przyrodniczych i rolniczych. W latach 1777–1779 napisał i opublikował dzieło pt. Roślin potrzebnych, pożytecznych, wygodnych, osobliwie krajowych albo.... W latach 1781–1782 wydał 2-tomowy podręcznik geologii i mineralogii pt. Rzeczy kopalnych osobliwie zdatniejszych szukanie, poznanie i zażycie. W roku 1785 ukazała się w Warszawie jego Botanika dla szkół narodowych a w roku 1789 – Zoologia czyli zwierzętopismo... dla Komisji Edukacji Narodowej. W latach 1786–1788 został wydany w Warszawie 3-tomowy Dykcyonarz roślinny…, w którym opisał 1536 gatunków roślin krajowych i zagranicznych. Jego 4-tomowe dzieło pt. Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych, potrzebnych i pożytecznych, domowych, chowanie, rozmnożenie, chorób leczenie, dzikich łowienie, oswojenie, zażycie, szkodliwych zaś wygubienie, które ukazało się w latach 1779–1780, stanowiło pierwszą syntezę fauny krajowej i przez długi czas pełniło funkcję podręcznika zoologii. Za zasługi na polu szerzenia wiedzy przyrodniczej i rolniczej otrzymał w 1781 roku od króla Stanisława Augusta złoty Medal Merentibus. 

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt