Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Arborystyka

Ilość znalezionych haseł: 388

Pielęgnowanie drzew

podkrzesywanie drzew

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), podkrzesywanie drzew wykonywane jest niekiedy w ramach planowych cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach leśnych, w celu uzyskania dużej strefy drewna bezsęcznego. W trakcie zabiegu usuwa się gałęzie w dolnej części pnia drzewa. Płaszczyzna cięcia gałęzi jest różnie kształtowana – z pozostawieniem tylca i jego późniejszym usunięciem, cięciem „na obrączkę” lub przy pobocznicy pnia. Najnowsze badania wskazują na uzyskanie dobrych efektów przy cięciu zbliżonym do pobocznicy pnia. Ponieważ podkrzesywanie wykonuje się w dolnej części korony (z mniejszą masą asymilacyjną), redukcja korony w granicach do ok. 20% nie skutkuje spadkiem przyrostu wysokości, ale po ok. 3–5 latach podwyższa go nawet o kilka procent. Przy większym rozmiarze cięć (do ok. 80%) spadek przyrostu jest wyraźny, jednak po ok. 10 latach przyrost powraca do stanu sprzed zabiegu. Podkrzesywanie drzew, opisywane nieprawidłowo jako cięcia przyrodnicze, wykonywane jest również w ramach pielęgnacji zieleni. Najczęściej gałęzie z dolnej części pni są usuwane dla osiągnięcia właściwej skrajni jezdni lub uzyskania lepszego doświetlenia budynków. Częstym błędem jest przekraczanie dopuszczalnego rozmiaru cięć oraz zachwianie statyki drzew przez podniesienie ich środków ciężkości, co sprawia, że zabieg taki nie powinien być wykonywany w przypadku zieleni zorganizowanej.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt