Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Pielęgnowanie drzew

Ilość znalezionych haseł: 192

Pielęgnowanie drzew

szkolenia prowadzone przez Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew (MTUiOD)

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew organizuje szkolenia i egzaminy European Tree Worker (ETW). Warunki udziału w kursie ETW: - doświadczenie w pracy przy drzewach lub/i wykształcenie ogrodnicze, leśne, krajobrazowe, przyrodnicze, - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości (od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych), - zaświadczenie o uprawnieniach do pracy pilarką spalinową, - zaświadczenie o ukończeniu kursu dostępu linowego (dla kursu linowego), - uprawnienia do pracy z podnośnika (dla kursu z podnośnika). Wymogi formalne przystąpienia do egzaminu ETW: - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości (od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych), - zaświadczenie o ukończeniu kursu pracy pilarką łańcuchową, - zaświadczenie o ukończeniu kursu dostępu linowego (ETW z lin), - certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego obsługi podnośników (ETW z podnośnika), - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pierwszej pomocy, - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratownictwa wysokościowego (jeżeli nie było objęte szkoleniem dostępu linowego), - wiedza i umiejętności w zakresie współczesnych metod pielęgnacji drzew zgodnie z wytycznymi EAC zawartymi w podręczniku European Tree Worker Handbook oraz na stronie internetowej EAC, - wiarygodnie udokumentowane, co najmniej roczne praktyczne doświadczenie przy pielęgnowaniu drzew. Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew organizuje egzaminy European Tree Technician (ETT). Egzamin jest dostępny dla osób, które posiadają: - certyfikat European Tree Worker, - certyfikat lub dyplom uprawniający do prac w branży zieleni uznawany przez krajową organizację ds. uprawy drzew (arborystyczną) i EAC, - trzyletnie bieżące doświadczenie w branży zieleni.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt