Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Pielęgnowanie drzew

Ilość znalezionych haseł: 192

Pielęgnowanie drzew

tomograf dźwiękowy do analiz zdrowotności drzew

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), tomografy komputerowe mierzą prędkość rozchodzenia się dźwięku w pniu. Różna gęstość drewna związana z występowaniem zgnilizn miękkich, twardych i ubytków wgłębnych powoduje, że fale dźwiękowe rozchodzą się z różną prędkością, co jest odnotowywane przez odpowiednio skonfigurowany program komputerowy. Dźwięk wzbudza się poprzez uderzenie młotkiem w czujniki rozmieszczone na drzewie na jednym (obraz 2D) lub kilku poziomach (obraz 3D). W Polsce stosuje się tomografy Picus Sonic oraz Arbotomy. Analizy urządzeniem Picus Sonic prowadzone są w czterech etapach: - przy zastosowaniu „elektronicznej suwmiarki” Picus Calliper określa się odległość między punktami pomiarowymi (elektrodami) na obrzeżu pnia badanego drzewa, - generuje się sygnał akustyczny w każdej elektrodzie, rejestrowany jest czas i obliczane są prędkości przechodzenia fal akustycznych pomiędzy poszczególnymi czujnikami, - na podstawie danych liczbowych z pomiaru akustycznego system komputerowy generuje mapę gęstości drewna. Analizy stanu zdrowotnego pni drzew przy zastosowaniu Arbotomów są nieco prostsze w porównaniu z Picus Sonic. Prace terenowe prowadzone są z pominięciem etapu mierzenia odległości pomiędzy poszczególnymi elektrodami. Geometrię pnia charakteryzuje się poprzez prosty pomiar odległości pomiędzy elektrodami wykonywany taśmą po obwodzie drzewa. Dokładność odwzorowania kształtu pnia może być podwyższona poprzez dowolne kształtowanie krzywizn pomiędzy poszczególnymi czujnikami na wizualizowanym w programie komputerowym obrazie przekroju drzewa. Dalszy pomiar jest identyczny z opisanym powyżej. Zestaw pomiarowy składa się z 6–24 czujników i urządzenia elektronicznego. Czujniki mocuje się wokół drzewa, a następnie odpowiednim młotkiem wzbudza się sygnał dźwiękowy. Istotnym ulepszeniem niektórych modeli urządzenia jest możliwość wygenerowania przez program komputerowy przestrzennej mapy 3D badanego ubytku wgłębnego drzewa.

Zobacz więcej...

Pielęgnowanie drzew

trend starczy

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), trend starczy związany jest z obniżaniem się szerokości przyrostów rocznych wraz z wiekiem drzewa. Zjawisko to jest kluczowe w określaniu długości ciągów przyrostowych, na podstawie których określa się żywotność drzew w metodzie przyrostowej. U młodych drzew słoje roczne są z reguły szersze niż w okresie późniejszym, chociaż należy zauważyć dużą zmienność w zakresie szerokości słojów rocznych. Zwłaszcza w początkowym okresie życia drzew ujawnia się wpływ czynników zewnętrznych oraz indywidualna zmienność drzew. W starszym wieku przyczyny zmniejszenia się szerokości przyrostów rocznych są łatwiejsze do zidentyfikowania. Przykładowo w latach obfitego obradzania nasion szerokość słojów rocznych zmniejsza się nawet o 30–40%, a stabilizacja przyrostów następuje dopiero po dwóch latach. Emisja gazów, dymów i pyłów powoduje uszkodzenia aparatu asymilacyjnego, a co za tym idzie zmniejszenie przyrostu masy drzew. Na przyrost wpływają również żery owadzie oraz grzyby pasożytnicze. Przykładowo jesiony opanowane przez grzyb Phellinus punctatus zmniejszają przyrosty w części pnia zasiedlonej przez patogena o przeszło połowę. Wpływ klimatu na zmiany szerokości przyrostów rocznych jest o tyle trudny do uchwycenia, że czynniki pogodowe działają kompleksowo (temperatura – woda). Z tego względu zależności przyrost – klimat zaznaczają się najwyraźniej w ekstremalnych warunkach klimatycznych, gdzie o przyroście decyduje w głównej mierze temperatura w okresie wegetacji.

Zobacz więcej...

Pielęgnowanie drzew

wiązania elastyczne opasowe

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), elastyczne wiązania opasowe nie wymagają wykonywania nawiertów w konarach. Liny utrzymujące konary w położeniu równowagi były w przeszłości zakładane na miękkich taśmach z tworzywa sztucznego spiętych metalowymi pętlami. Liny stalowe zakładane były z pozostawieniem strzałki ugięcia poza okresem wegetacyjnym ok. 5 cm przy długości wiązania ok. 2 m. Minimalna długość opasu musiała zabezpieczać przyrost obwodowy konaru w perspektywie przynajmniej kilkunastu lat (długość opasu była 3,5-krotnie większa od średnicy konaru). Nowoczesne elastyczne wiązania zakładane są z wykorzystaniem lin z wewnętrznym kanałem (hollow line). Wyróżnia się kilka systemów wiązań: Boa, Cobra, Cobra ultrastatic, Crown-keeper, Drayer, GEFA, Hevea, Libre-Baumhalteschlaufen, Montauban, Osnabrück. W zależności od parametrów zabezpieczanego drzewa stosuje się je jako wiązania jednoelementowe lub wieloelementowe. Upowszechniane przez producentów tabele przedstawiające dobór systemu wykorzystującego linę polipropylenową o splocie z wewnętrznym kanałem do parametrów drzewa bazują na schemacie wytrzymałościowo-obliczeniowym opisanym przez Wessolly'ego. Szczególna rola w nowoczesnych wiązaniach elastycznych przypada amortyzatorom. Wydłużenie amortyzatora powoduje jego zwężenie. W sytuacji, gdy zakończenia amortyzatora są zaciskane, rosnąca siła wydłuża go, natomiast lina w obszarze między nimi może się rozciągać bez przejmowania obciążenia. Ta elastyczność powoduje, że wiązanie nie tłumi naturalnych ruchów zabezpieczanych części drzewa. Amortyzatory zapewniają prawie swobodny ruch (ok. 20 cm) spiętych konarów. Taki mikro-zakres wahań korony jest zgodny z naturalnymi ruchami korony i stymuluje rozbudowę tkanek wzmacnianych rejonów korony.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt