Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie

Ilość znalezionych haseł: 187

Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie

prace w szczególnych warunkach

(bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie), prace, których wykonywanie może upoważniać pracowników do stosownych świadczeń emerytalnych, określone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983 r. nr 8 poz. 43 z późn. zm.). W leśnictwie, przemyśle drzewnym i papierniczym są to prace:1. Prace drwali;2. Prace przy zrywce i wywózce drewna z lasu;3. Obsługa urządzeń do mechanicznego rozdrabniania drewna (produkcja rębków);4. Prace przy suchej destylacji drewna i węgla aktywnego;5. Impregnowanie drewna metodą dyfuzyjną i ręczną oraz wybielanie wikliny;6. Impregnowanie płyt pilśniowych bardzo twardych olejami z hartowaniem;7. Prace w klejowniach z użyciem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne;8. Politurowanie ręczne;9. Produkcja masy zapałczanej zawierającej fosfor, dwuchromian potasu, biel cynkową, siarkę oraz dwutlenek magnezu;10. Rozdrabnianie gliny i kaolinu do produkcji ołówków;11. Wyładowywanie dyfuzorów przy ekstrakcji garbników;12. Prace ładowaczy pieców pirytowych, piecowych pirytu, aparatowych siarkowni;13. Roztwarzanie surowców włóknistych metodą siarczanową i siarczynową w oddziałach warzelni;14. Wytwarzanie kwasów i ługów warzelnych;15. Wytwarzanie chemicznych środków bielących i bielenie mas włóknistych;16. Produkcja oleju talowego i węglanu wapnia;17. Hydrotermiczna obróbka drewna.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt