Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Rośliny zielne

Ilość znalezionych haseł: 158

Rośliny zielne

bodziszek

(botanika leśna, rośliny zielne), Geranium – rodzaj z rodziny Geraniaceae (bodziszkowate), liczący prawie 1700 gatunków, występujących w kilku strefach klimatycznych – umiarkowanej, subtropikalnej i tropikalnej. W Polsce jest reprezentowany przez 6 gatunków dziko rosnących i kilka trwale zadomowionych. Bodziszek czerwony (Geranium sanguineum L.) – bylina kłączowa o liściach dłoniastodzielnych, prawie do nasady pociętych na wąskie, lancetowate odcinki i kwiatach różowopurpurowych z wyciętymi płatkami, jest gatunkiem charakterystycznym dla kserotermicznych zbiorowisk okrajkowych (ze związku Geranion sanguinei) występujących w kompleksie ciepłolubnych dąbrów. Bodziszek żałobny (Geranium phaeum  L.) o czerwonobrunatnych kwiatach występuje u nas dziko w południowej części kraju, zwykle na siedliskach świeżych i  wilgotnych, w lasach liściastych, przeważnie w łęgowych. Gatunek charakterystyczny dla nadrzecznej olszyny górskiej (Alnetum incanae).  Bodziszek cuchnący (Geranium robertianum L.) – roślina jednoroczna lub deraquletnia o czerwono nabiegłych łodygach, liściach dłoniastosiecznych podzielonych na jajowate, pierzastodzielne odcinki oraz o  różowoczerwonych kwiatach, jest pospolitym gatunkiem nitrofilnym występującym w różnych zbiorowiskach lasów, przeważnie liściastych, a także w zbiorowiskach okrajkowych wykształcających się na ich obrzeżach, należących do związku Alliarion.

Zobacz więcej...

Rośliny zielne

buławnik

(botanika leśna, rośliny zielne), Cephalanthera – rodzaj z rodziny Orchidaceae (storczykowate). W Polsce 3 gatunki. Buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce o liściach jajowatych do jajowatolancetowaych oraz białych lub kremowych kwiatach zebranych po 3-10(15) w luźne, wydłużone, szczytowe kwiatostany. Dolne przysadki dłuższe od kwiatów. Gatunek rzadki w północno-zachodniej i  środkowej Polsce, częstszy na południu, zwłaszcza na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i Śląskiej oraz na pogórzu i w niższych pasmach Sudetów i Karpat. Spotykany zwykle w grądach, buczynach oraz w ciepłych dąbrowach. Buławnik mieczolistny (Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch] o liściach lancetowatych do równowąskich, dużych białych kwiatach skupionych po 5-15 i wyrastających z kątów krótszych od nich lancetowatych przysadek. Występuje głównie w południowej części Polski (rzadko na rozproszonych stanowiskach na Pomorzu i W Wielkopolsce). Jest gatunkiem charakterystycznym dla ciepłolubnych buczyn storczykowych (podzwiązek Cephalanthero-Fagenion). Rośnie też w świetlistych dąbrowach i w grądach. Buławnik czerwony (Cephalanthera rubra (L.) Rich.) o 2-6 lancetowatych liściach, dużych ciemnoróżowych kwiatach osadzonych w kątach równowąskich lub lancetowatych przysadek. Stanowiska rozproszone na terenie całego kraju, w niektórych regionach dość częste np. na Wolinie i na Nizinie Szczecińskiej oraz na Pojezierzu Mazurskim, w Puszczy Białowieskiej i na Pogórzu Sudeckim. Gatunek charakterystyczny dla ciepłolubnych buczyn storczykowych (podzwiązek Cephalanthero-Fagenion) oraz dla zespołu nadmorskiej ciepłolubnej buczyny storczykowej (Cephalanthero rubrae-Fagetum). Dość częsty także w świetlistych dąbrowach. 

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt