Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Rośliny zielne

Ilość znalezionych haseł: 158

Rośliny zielne

jaskier

(botanika leśna, rośliny zielne), Ranunculus – rodzaj z rodziny Ranunculaceae (jaskrowate) reprezentowany w Polsce przez 24 gatunki dziko rosnące. W lasach najczęściej występują 4 gatunki. Jaskier kosmaty (Ranunculus lanuginosus L.) o dużych dolnych liściach dłoniasto 3-5-klapowych, łodydze, liściach i szypułkach kwiatowych odstająco, miękko owłosionych, jest gatunkiem charakterystycznym dla rzędu Fagetalia sylvaticae (żyzne i średnio żyzne lasy liściaste – łęgi, grądy, buczyny i żyzne jedliny, zboczowe lasy lipowo-jaworowe).  Jaskier kaszubski (Ranunculus cassubicus L.) ma liście odziomkowe okrągłe o sercowatej nasadzie i brzegu karbowanym, łodygowe – palczastosieczne o łatkach ząbkowanych. Należy również do gatunków charakterystycznych rzędu Fagetalia, a ponadto – do wyróżniających grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum).  Jaskier wielokwiatowy (Ranunculus polyanthemos L.) – łodyga przylegająco owłosiona, blaszki liści odziomkowych 3-5-sieczne o odcinkach głęboko 3-dzielnych, podzielonych na równowąskie łatki. Górne liście 3-sieczne; łatki lancetowate i równowąskie. Kwiaty złocistożółte. Gatunek charakterystyczny dla świetlistych dąbrów ze związku Potentillo albae-Quercion petraeae.      Jaskier rozesłany (Ranunculus repens L.) o płożących się rozłogach nadziemnych jest pospolitą rośliną w zbiorowiskach  niskich muraw w miejscach okresowo zalewanych lub podtapianych ze związku Agropyro-Rumicion crispi. Często rośnie w olsach, przy brzegach jezior i w dolinach rzecznych. Jaskier różnolistny (Ranunculus auricomus L.) charakteryzuje się wyraźną różnopostaciowością liści – dolne (odziomkowe) są okrągławe, 3-5 dzielne i piłkowane, a wyższe (łodygowe) –sieczne o wąskich i całobrzegich odcinkach. Płatki pierwszych kwiatów bywają niedorozwinięte.  Gatunek charakterystyczny dla żyznych lasów liściastych z klasy Querco-Fagetea i wyróżniający grąd środkowoeuropejski (Galio sylvatici-Carpinetum). W górskich  lasach i zaroślach liściastych występuje jaskier platanolistny (Ranunculus platanifolius L.) o odziomkowych liściach 3-7-dzielnych i białych kwiatach.

Zobacz więcej...

Rośliny zielne

jastrzębiec

(botanika leśna, rośliny zielne), Hieracium – rodzaj z rodziny Asteraceae (złożone, astrowate), reprezentowany prawie na całym świecie (z wyjątkiem Australii), którego liczebność gatunkowa jest trudna do ustalenia ze względu na, rozpowszechnioną wśród jego przedstawicieli, apomiksję oraz krzyżowanie międzygatunkowe. Obecnie wyróżnia się około 200 gatunków zbiorowych, a w ich obrębie – wiele gatunków drobnych. W Polsce około 100 gatunków. Są to byliny kłączowe i rozłogowe o liściach zebranych w różyczkę, ulistnionych albo bezlistnych łodygach z jednym, kilkoma lub wieloma kwiatostanami (koszyczkami) na szczycie.  Kwiaty tylko języczkowate, najczęściej żółte. Kilka gatunków należy do pospolitych gatunków leśnych. Jastrzębiec kosmaczek (Hieracium pilosella L.) – roślina do 30 cm wysokości, z licznymi nadziemnymi, ulistnionymi rozłogami, o łodydze bezlistnej, nierozgałęzionej, gęsto owłosionej prostymi, gwiazdkowatymi i gruczołkowatymi włoskami. Liście różyczkowe liczne, lancetowate lub podłużnie odwrotniejajowate, z wierzchu pokryte szczecinkami, a pod spodem – białawym kutnerem.  Koszyczek pojedynczy, kwiaty siarkowożółte. Pospolity gatunek na otwartych siedliskach piaszczystych, takich jak obrzeża borów sosnowych, śródleśne polany, porzucone pola, nieużytki, pobocza dróg itp. Jastrzębiec leśny (Hieracium murorum L.) osiąga wysokość do 80 cm, w czasie kwitnienia ma liczne liście odziomkowe, zwykle podłużnieeliptyczne lub lancetowate, u nasady sercowate, o grubo ząbkowanym brzegu, niekiedy całobrzegie. Liście łodygowe nieliczne, mniejsze od różyczkowych, lecz do nich podobne albo lancetowate lub równowąskie. Koszyczki, po 4-15, zebrane w wiechy.  Gatunek częsty w borach mieszanych, ubogich buczynach, grądach i lasach dębowych, charakterystyczny dla zbiorowisk kwaśnych dąbrów z klasy Quercetea roboli-petraeae. Jastrzębiec sabaudzki (Hieracium sabaudum L.) ma tylko liście łodygowe o jajowatolancetowatych, odlegle ząbkowanych blaszkach, równomiernie rozmieszczone na łodydze. Koszyczki zebrane w  wiechy, liczne. Roślina o podobnych warunkach występowania, jak jastrzębiec leśny, jednak nieco od niego rzadsza w Polsce, np. bardzo rzadka na północnym wschodzie. J. baldaszkowy (H. umbellatum L.) wyróżnia się bardzo licznymi liśćmi łodygowymi (do 50), o blaszkach lancetowatych, wąsokolancetowatych, lub równowąskich, całobrzegich lub ząbkowanych, a także baldachokształtnym kwiatostanem z licznymi koszyczkami. Częsty na siedliskach piaszczystych obrzeży lasów, śródleśnych polan, bezleśnych wydm  itp. J. pomarańczowy (Hieracium aurantiacum L.), o charakterystycznych pomarańczoworóżowych lub czerwonawych kwiatach, jest gatunkiem górskim, występującym w zbiorowiskach łąkowych i murawowych oraz na obrzeżach górskich lasów i na polanach śródleśnych. 

Zobacz więcej...

Rośliny zielne

kokorycz

(botanika leśna, rosliny zielne), Corydalis – rodzaj z rodziny Fumariaceae (dymnicowate) liczący około 300 gatunków w umiarkowanych strefach klimatycznych, głównie w Eurazji i Ameryce Północnej,  reprezentowany we florze Polski przez 4 gatunki dziko rosnące. Kokorycz pusta (Corydalis cava Schweigg. et Körte) – bylina, do 35 cm wysokości, w całości naga, o bulwie kulistawej i w środku pustej (u dojrzałych roślin), bez łuskowatego liścia u nasady łodygi. Liście podwójnie 3-sieczne, o odcinkach głęboko wcinanych. Kwiaty w szczytowych gronach, po 10-20, grzbieciste, wargowe, purpurowe lub białe. Przysadki jajowate, całobrzegie. Roślina wczesnowiosenna, charakterystyczna dla rzędu  Fagetalia sylvaticae (żyzne i średnio żyzne lasy liściaste – łęgi, grądy, buczyny i żyzne jedliny, zboczowe lasy lipowo-jaworowe). Kokorycz pełna [Corydalis solida (L.) Clairv.] Kokorycz – gatunek podobny do poprzedniego, od którego różni się przede wszystkim występowaniem wąskiego, łuskowatego liścia w nasadzie łodygi, rozciętymi lub głęboko ząbkowanymi przysadkami oraz pełną bulwą. Kwiaty ma ciemnopurpurowe albo różowe. Występuje głównie we wschodniej części kraju, w zbiorowiskach żyznych lasów liściastych.  Kokorycz wątła [Corydalis intermedia (L.) Mérkat] jest rośliną niższą, do 20 cm wysokości, przysadki są całobrzegie, a grona 1-5-kwiatowe. Gatunek rzadszy od poprzednich, którego większość stanowisk znajduje się w zachodniej Polsce. Kokorycz drobna [Corydalis pumila (Host) Rchb.] osiąga także wysokość do 20 cm, grona ma skąpo kwiatowe, zwisające po przekwitnieniu i przysadki dłoniasto wcinane. Roślina bardzo rzadka notowana zaledwie w kilku miejscach w północno-zachodniej Polsce.

Zobacz więcej...

Rośliny zielne

kokoryczka

(botanika leśna, rośliny zielne), Polygonatum – rodzaj z rodziny Convallariaceae (konwaliowate), zaliczany też do rodziny Liliaceae (liliowate). W Polsce trzy gatunki. Kokoryczka wielokwiatowa [Polygonatum multiflorum (L.) All.] – wysoka, do 100 cm, bylina o grubym pełzającym kłączu, obłej, łukowato przegiętej łodydze i skrętoległych, jajowatoeliptycznych, siedzących liściach. Kwiaty bezwonne, wąsko dzwonkowate, białe, po 2-3 i więcej w krótkich gronach wyrastających z kątów liści. Gatunek charakterystyczny dla rzędu Fagetalia sylvaticae (żyzne i średnio żyzne lasy liściaste – łęgi, grądy, buczyny i żyzne jedliny, zboczowe lasy lipowo-jaworowe). Kokoryczka olygonatum odoratum (Mill.) Druce] jest rośliną niższą, o kanciastej łodydze, węższych liściach, gronach 1-2-kwiatowych i wonnych kwiatach. Występuje w borach mieszanych, kwaśnych i świetlistych dąbrowach oraz w kserotermicznych zbiorowiskach okrajkowych w kompleksie przestrzennym ciepłolubnych dąbrów i zarośli krzewiastych. Jest gatunkiem charakterystycznym dla związku Geranion sanguinei. Kokoryczka okółkowa [Polygonatum verticillatum (L.) All.] – ma łodygę wzniesioną i kanciastą, liście ustawione po 3-7 w okółkach, a blaszki wąskolancetowate lub równowąskie. Jest rozpowszechniona  na południu kraju, zwłaszcza w górach, rzadsza na północy, poza tym bardzo rzadka. Gatunek charakterystyczny dla zbiorowisk ziołorośli wysokogórskich z klasy Betulo-Adenostyletea, częsty górskich w borach i lasach liściastych.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt