Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Rośliny zielne

Ilość znalezionych haseł: 158

Rośliny zielne

lepiężnik

(botanika leśna, rośliny zielne), Petasites – rodzaj z rodziny Asteraceae (złożone, astrowate), który w Polsce jest reprezentowany przez dziko rosnące 4 gatunki, w tym 2 dość często występujące w lasach.  Lepiężnik biały [Petasites albus (L.) Gaertn.] – wczesnowiosenna, dwupienna bylina, której silnie owłosione pędy kwiatonośne pojawiają się przed rozwojem liści. Koszyczki z żółtawobiałymi kwiatami, wyłącznie rurkowatymi, zebrane są w nibygronach, początkowo gęstych, później coraz luźniejszych. W miarę rozwoju pędy kwiatonośne rosną i w czasie owocowania osiągają wysokość do 80 cm. Liście odziomkowe są bardzo duże, blaszki średnicy około 40 cm, sercowatonerkowate o brzegu płytkowrębnym i piłkowanym, od spodu białawe, pokryte kutnerem, osadzone na długim ogonku. Gatunek częsty w Karpatach i Sudetach, rzadszy u podnóża gór i bardzo rzadki na nizinach. Występuje przeważnie w zbiorowiskach górskich ziołorośli ze związku Adenostylion alliariae i jest gatunkiem charakterystycznym dla zespołu ziołoroślowego Petasitetum albae, związanego z siedliskami obrzeży potoków oraz miejsc wysięku wody. Bywa też częstym komponentem runa górskich lasów łęgowych. Lepiężnik różowy [Petasites hybridus (L.) Petasites Gaertn.] ma pędy kwiatonośne czerwono nabiegłe, kwiaty różowe lub ciemnopurpurowe i bardzo duże liście, których blaszki dorastają do 1 m średnicy. Jest pospolity w całym kraju i rośnie zwykle nad brzegami rzek oraz strumieni, w lasach i zaroślach łęgowych, a także na innych wilgotnych siedliskach zasobnych w azot, nierzadko antropogenicznych.

Zobacz więcej...

Rośliny zielne

nerecznica

(botanika leśna, rośliny zielne), Dryopteris – rodzaj z rodziny Dryopteridaceae (nerecznicowate) reprezentowany w polskiej florze przez 8 gatunków (w tym jeden wymarły). Do pospolitych roślin leśnych należą 3 gatunki. Nerecznica samcza [Dryopteris  filix-mas (L.) Schott] – paproć o grubym, pionowym, kłączu, z którego wyrastają duże, do 150 cm długości, w zarysie lancetowate, podwójnie pierzaste liście tworzące lejkowatą rozetę. Odcinki drugiego rzędu podłużne, na szczycie zaokrąglone, na brzegu ząbkowane. Ogonek krótki, płytko rynienkowaty. Kupki okrągławe, ułożone w dwóch rzędach. Zawijka trwała, nerkowata. Gatunek pospolity w całym kraju, charakterystyczny dla zbiorowisk lasów liściastych z klasy Querco-Fagetea. Nerecznica krótkoostna Dryopteris  carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs ma liście podwójnie (potrójnie) pierzaste, do 90 cm długości, blaszki w zarysie trójkątnie podłużnie jajowate i odcinki drugiego rzędu podłużne, piłkowanoząbkowane lub piłkowanowrębne, o ząbkach szydlastych albo ostro zakończonych.  Ogonek liściowy równy blaszce pod względem długości lub od niej dłuższy, pokryty jasnobrunatnymi, jednolicie zabarwionymi i ostro zakończonymi łuskami. Kupki w dwóch szeregach, zawijka nerkowata, trwała. Paproć pospolita w Polsce, występuje w różnych zbiorowiskach leśnych. Nerecznica szerokolistna [Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray], ogólnie podobna do gatunku poprzedniego, jest od niego bardziej okazała (liście 3-4-krotnie pierzaste, do 150 cm długości), a łuski na ogonkach liści ma dwubarwne – brązowe z ciemnobrunatną pręgą po środku. Częsty gatunek w borach sosnowych i świerkowych, rzadszy w lasach liściastych.

Zobacz więcej...

Rośliny zielne

niecierpek

(botanika leśna, rośliny zielne), Impatiens – rodzaj z rodziny Balsaminaceae (niecierpkowate, balsaminowate) liczący około 850 gatunków występujących w strefie tropikalnej i umiarkowanej półkuli północnej. W polskiej florze jeden rodzimy gatunek i trzy obce, trwale zadomowione, wszystkie – rośliny jednoroczne. Niecierpek pospolity (Impatiens noli-tangere L.) – łodyga wyprostowana, rozgałęziona, o wysokości do 80 cm, soczysta, przezroczysta, nabrzmiała w węzłach, naga i połyskująca. Liście  jajowate grubo ząbkowane, cienkie, szybko więdnące po zerwaniu. Kwiaty po 3-5 w kątach liści, zwisające, grzbieciste, żółte, w gardzieli czerwono nakrapiane. Tylna działka z zagiętą ostrogą. Owoc – podłużna torebka – pod wpływem dotyku pękająca 5 odwijającymi się klapami, z których rozrzucane są nasiona. Gatunek siedlisk wilgotnych (łęgowych) charakterystyczny dla rzędu Fagetalia sylvaticae (żyzne i średnio żyzne lasy liściaste – łęgi, grądy, buczyny i żyzne jedliny, zboczowe lasy lipowo-jaworowe). Z gatunków obcych najczęściej są u nas spotykane: niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora DC), pochodzący ze środkowej i wschodniej Azji (uciekinier z ogrodów botanicznych Europy, powszechnie opanowujący runo lasów liściastych na siedliskach świeżych) oraz uprawiany jako roślina ozdobna i dziczejący w wilgotnych lasach, zwłaszcza nadrzecznych – niecierpek gruczołowaty (Impatiens  glandulifera Royle), którego ojczyzną są Himalaje.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt