Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Rośliny zielne

Ilość znalezionych haseł: 158

Rośliny zielne

zawilec

(botanika leśna, rośliny zielne), Anemone – rodzaj z rodziny rodzaj z rodziny Ranunculaceae (jaskrowate),  reprezentowany w Polsce przez 4 gatunki. Zawilec gajowy (Anemone nemorosa L.) – wczesnowiosenna  bylina  o długich, brunatnych i wałeczkowatych kłączach oraz łodydze, do 25 cm wysokości,  z jednym okółkiem trzech 3-5-dzielnych, ogonkowych liści. Odcinki blaszki 3-wrębne, nierówno ząbkowane. Kwiaty na szczycie łodygi, zwykle pojedyncze, z okwiatem złożonym z 6 działek (3+3), białe, często spodem liliowo nabiegłe. Pospolita roślina w żyznych lasach liściastych, grądach, buczynach i łęgach z klasy Querco-Fagetea. Zawilec żółty (Anemone ranunculoides L.) różni się od z. gajowego przede wszystkim żółtymi działkami okwiatu oraz krótkoogonkowymi, prawie siedzącymi liśćmi. Kwiaty po 1 lub 2. Gatunek charakterystyczny dla rzędu Fagetalia sylvaticae (żyzne i średnio żyzne lasy liściaste – łęgi, grądy, buczyny i żyzne jedliny, zboczowe lasy lipowo-jaworowe). Zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris L.) jest byliną  z wrzecionowatym, krótkim kłączem, osiągającą wysokość do 40 cm. Liście 5-dzielne, odziomkowe na długich ogonkach, łodygowe po 3 w okółku, krótkoogonkowe. Kwiaty szczytowe, pojedyncze, duże (do 6 cm średnicy). Działki okwiatu białe. Gatunek ciepłolubny i światłożądny. Rośnie na siedliskach suchych i słonecznych, preferuje gleby zasobne węglan wapnia. Występuje na rozproszonych stanowiskach nizinnych, najczęściej na Wyżynie Małopolskiej i Lubelskiej oraz nad dolną Wisłą i Odrą, a także na Pojezierzu Mazurskim. Jest charakterystyczny dla ciepłolubnych muraw okrajkowych ze związku Geranion sanguinei. Zawilec narcyzowy (Anemone narcissifolia L.) osiąga wysokość do 80 cm, ma łodygę odstająco jedwabiście owłosioną i 3 liście łodygowe 3-dzielne i siedzące, usytuowane w jednym okółku pod kwiatostanem. Liście odziomkowe z blaszką 3-5-dzielną są długoogonkowe. Kwiaty po 3-8, na długich szypułkach, występują w szczytowym baldachowatym kwiatostanie. Działki okwiatu białe, od spodu różowawe. Gatunek górski, występuje w traworoślach, ziołoroślach i zaroślach krzewów liściastych piętra subalpejskiego.

Zobacz więcej...

Rośliny zielne

żywiec

(botanika leśna, rośliny zielne), Dentaria – rodzaj z rodziny Brassicaceae (krzyżowe, kapustowate) reprezentowany w Polsce przez 3 gatunki występujące w lasach, przeważnie bukowych. Żywiec cebulkowy (Dentaria  bulbifera L.) – bylina do 70 cm wysokości o cienkich, czołgających się kłączach z mięsistymi łuskami i skrętolegle ulistnioną łodygą. Dolne liście pierzaste, środkowe 3-listkowe, a górne o blaszce lancetowatej. W kątach liści występują bulwki, które oprócz kłączy służą do rozmnażania wegetatywnego. Kwiaty nieliczne, różowe, w naszych warunkach klimatycznych rzadko wytwarzające owoce. Roślina częsta w górach i na wyżynach, rzadsza na północy, nie występuje w centralnej Polsce. Gatunek charakterystyczny dla lasów bukowych ze związku Fagion sylvaticae i zespołu  żyznej  buczyny niżowej (Galio odorati-Fagetum). Żywiec gruczołowaty (Dentaria glandulosa Waldst. et Kit.) – bylina do 30 cm wysokości o łodydze z jednym nibyokółkiem 3 krótkoogonkowycyh, 3-listkowych liści znajdującym się pod kwiatostanem. Listki lancetowate, zaostrzone, nierówno piłkowane. U nasady środkowego listka występują 2 gruczołki. Kwiaty purpurowo fioletowe w 2-6-kwiatowych gronach. Gatunek częsty w Karpatach i na Podkarpaciu, występuje także na Śląsku oraz na  Lubelszczyźnie i w Górach Świętokrzyskich. Charakterystyczny dla lasów bukowych i zespołu żyznej buczyny karpackiej (Dentario glandulosae-Fagetum). Żywiec dziewięciolistny (Dentaria enneaphyllos L.) – bylina do 40 cm wysokości z nibyokółkiem, prawie siedzących, 3-liskowych liści. Kwiaty jasnożółte, zebrane w 5-12-kwiatowe grona. Najrzadszy gatunek żywca w Polsce, występuje głównie w Sudetach, na Śląsku i na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej oraz w Beskidzie  Żywieckim. Charakterystyczny dla zespołu żyznej buczyny sudeckiej (Dentario enneaphylli-Fagetum).

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt