Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Systematyka roślin

Ilość znalezionych haseł: 59

Systematyka roślin

mchy

(botanika leśna, systematyka roślin), w dawnych ujęciach systematycznych klasa (Musci, Bryopsida) z podgromady mszaków (Bryophytina), według nowszych poglądów gromada (Bryophyta) w królestwie roślin (Plantae) licząca około 8 000 gatunków. Są to rośliny samożywne, wykazujące heteromorficzną przemianę pokoleń z wyraźną dominacją gametofitu. Przytwierdzone ryzoidami (chwytnikami) do podłoża gametofity są zróżnicowane na łodyżkę i ułożone skrętolegle w wielu prostnicach liście, a w ich częściach szczytowych wykształcają się gametangia. Rozwijający się z zapłodnionej komórki jajowej sporofit umieszczony jest na gametoficie i przynajmniej częściowo żyje jego kosztem. Sporofit jest zróżnicowany na stopę, setę i zarodnię, w której są produkowane zarodniki. Po wysypaniu zarodniki kiełkują w splątki, najczęściej nitkowate, silnie rozgałęzione, dające początek wielu gametofitom. Rozmnażanie wegetatywne odbywa się przez rozmnóżki lub regenerację z fragmentów łodyżek, liści itp. Mchy występują przeważnie w miejscach przynajmniej okresowo wilgotnych, na glebie lub ściółce, na murszejącym drewnie i korze drzew. Wiele z nich to rośliny pionierskie. W Polsce stwierdzono 697 gatunków. Należą one do czterech następujących klas: torfowce (Sphagnopsida) – 36 gatunków, naleźliny (Andreaeopsida) – 22, płonniki (Polytrichopsida) – 22, prątniki (Bryopsida) – 633.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt