Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Ergonomia w leśnictwie

Ilość znalezionych haseł: 611

Ergonomia w leśnictwie

ergonomiczne zmiany w konstrukcji pilarek spalinowych w latach 1951 – 1970

(ergonomia w leśnictwie), w latach 1951 - 1970 do najważniejszych zmian eregonomicznych w konstrukcji pilarek zaliczyć należy  wprowadzenie nastepujących modyfikacji:  - Ogranicznik grubości wióra w pile łańcuchowej, - Gaźnik membranowy, - Filtr powietrza przystosowany do czyszczenia, - Silnik ze stopów lekkich, - Blokada manetki gazu, - Sprzęgło odśrodkowe, - Usytuowanie prowadnicy piły  po prawej stronie pilarki- Samoczynna pompka olejowa piły łańcuchowej,  - Ustabilizowanie procesu skrawania drewna, oporów skrawania, poziomu drgań mechanicznych, - Umożliwienie pracy pilarką w każdym położeniu, możliwe lepsze operowanie podczas cięcia, - Polepszenie procesu spalania mieszanki, lepsza sprawność silnika, mniejsza awaryjność gaźnika, - Obniżenie ciężaru pilarki, zmniejszenie zmęczenia mięśniowego, obniżenie poziomu energii emitowanych drgań, - Uniemożliwienie przypadkowego włączenia piły łańcuchowej, ochrona operatora przed urazami, - Uniemożliwienie ruchu piły łańcuchowej pod-czas biegu jałowego silnika, ochrona przed urazami- Zwiększenie wygody przy cięciu drewna dla osób praworęcznych, poprawa pewności prowadzenia rzazu i bezpieczeństwa pracy- Polepszenie jakości smarowania piły łańcuchowej, poprawa sprawności układu tnącego, zmniejszenia zużycia piły, wzrost trwałości połączeń ogniw, zwiększenie bezpieczeństwa pracy, redukowanie poziomu drgań.

Zobacz więcej...

Ergonomia w leśnictwie

ergonomiczne zmiany w konstrukcji pilarek spalinowych w latach 1971 – 1990

(ergonomia w leśnictwie), w latach 1951 - 1970 do najważniejszych zmian eregonomicznych w konstrukcji pilarek zaliczyć należy  wprowadzenie nastepujących modyfikacji: - Zwartość obudowy, - Dalsze obniżanie ciężaru pilarki, - Zmniejszenie zbiornika paliwa, - Nowy system antywibracyjny  (AV), - Przeniesienie zbiornika paliwa i oleju do części biernej pilarki, - Rozszerzona dolna cześć uchwytu sterującego, - Usytuowanie uchwytu podtrzymującego pod kątem 10o, - „Bezpieczna” kolorystyka pilarki, - Podnoszenie prędkości obrotowej, - Zmiana kierunku odprowadzenia spalin, - Przełącznik wielofunkcyjny, - Elektroniczny zespolony układ zapłonowy (BOSCH), - Hamulec bezpieczeństwa, - Zmniejszanie podziałki piły łańcuchowej, - Nowa konstrukcja piły łańcuchowej (LV), - Prowadnice bezodbiciowe, - "Pływające kółko" napędowe piły łańcuchowej (Oregon), - Ograniczenie toksycznego działania gazów spalinowych na operatora poprzez lepiej dobrany kierunek odprowadzenia spalin (poza strefę oddychania), - Ułatwiona obsługa i eksploatacja pilarki, bezpieczniejsze i pewniejsze wyłączanie i włączanie zapłonu, obsługa wielu funkcji jednym przełącznikiem. - Podniesienie bezawaryjności i trwałości układu zapłonowego (wpływ na bezpieczeństwo pracy), - możliwość uzyskiwania wysokich obrotów silnika pilarki (mniejsza szkodliwość drgań), - Ograniczenie wypadkowości w zakresie urazów od piły łańcuchowej, zwiększenie pewności operowania pilarką, możliwość natychmiastowego unieruchomienia piły na prowadnicy, eliminacja zagrożenia od odbicia piły w rzazie, zabezpieczenia przed przeciążaniem silnika pilarki. - Poprawa warunków skrawania drewna, podniesienie częstotliwości drgań, optymalizacja jednostkowych oporów skrawania. - Zmniejszenie poziomu drgań podczas cięcia poprzez specjalną konstrukcję ogniw prowadzących i łączących oraz kształt ogranicznika, umożliwienie bezpiecznego cięcia drewna rzazem sztyletowym. - Wyprofilowanie końcówek prowadnicy do kształtu ułatwiającego prowadzenie cięcia końcówką oraz rzazem sztyletowym, zwiększenie bezpieczeństwa pracy, mniejsze ryzyko odbicia” piły. - Pewniejsze zazębienie piły z napędem, bardziej ustabilizowana praca, zmniejszenie drgań poprzecznych podczas pracy piły.

Zobacz więcej...

Ergonomia w leśnictwie

ergonomiczne zmiany w konstrukcji pilarek spalinowych w latach 1991 – 2000

(ergonomia w leśnictwie), w latach 1951 - 1970  do najważniejszych zmian eregonomicznych w konstrukcji pilarek zaliczyć należy  wprowadzenie nastepujących zmimodyfikacji: - Hamulec uaktywniany w trojaki sposób (STIHL 036 QS, - Ogrzewanie uchwytów pilarki, - Katalizator spalin (STIHL), - Dodatkowe filtrowanie  powietrza, -„Elasto – Start”, - Zawór dekompresyjny, - Pompka wtryskująca dodatkową porcję paliwa przy rozruchu, - Ochrony na prowadnicę przy transporcie pilarki, - Łańcuch systemu oilomatic (STIHL), - Boczne napinanie piły łańcuchowej (STIHL), - Prowadnice piły łańcuchowej puste wewnątrz (lekkie), - Zwiększenie bezpieczeństwa pracy, ograniczenie urazów od piły łańcuchowej, podniesienie pewności włączenia hamulca i niezawodności jego działania. - Utrzymywanie odpowiedniej ciepłoty dłoni pilarza w celu ograniczenia skurczu naczyń krwionośnych włosowatych pod wpływem zimna i wilgoci, bezpośredni związek ze szkodliwym działaniem bodźca drganiowego, który podobnie jak zimno obkurcza naczynia krwionośne włosowate, zmniejszanie negatywnego działania wibracji na operatora. - Umożliwienie katalizy gazów spalinowych i zmniejszenie ich toksycznego oddziaływania, proces katalizy możliwy tylko w wysokiej temperaturze związków katalizujących, która może być w pilarce nie osiągana z uwagi na specyfikę techniki pracy (praca przerywana, wykonywana w krótkich odcinkach czasu). - Wstępne, odśrodkowe oczyszczanie powietrza zasysanego do filtra, lepsza jakość filtrowania powietrza, możliwość bardziej stabilnej pracy silnika, mniejsza awaryjność gaźnika. - Zmniejszenie wysiłku dynamicznego przy uruchamianiu pilarki, ochrona dłoni i nadgarstka przed przeciążeniami i urazami mechanicznymi przy uruchamianiu pilarki, ułatwienie rozruchu, szczególnie pilarki zimnej. - Ułatwienie rozruchu silnika przy zimnej pilarce, ograniczenie wykonywania wielokrotnych, znacznych wysiłków podczas uruchamiania. - Zabezpieczenie części ciała operatora przed okaleczeniami ostrzami piły łańcuchowej w czasie transportu  pilarki. - Zapewnienie dobrej jakości smarowania sworzni piły łańcuchowej w trakcie pracy w rzazie, zmniejszenie uszkodzeń piły na skutek zużycia i zmęczenia sworzni a tym samym ryzyka urazu od zerwanej piły podczas pracy, ułatwienie czynności obsługowych – brak konieczności kąpieli olejowej piły w okresach pomiędzy jej eksploatacją. - Ułatwienie czynności obsługowych montażu i demontażu piły na prowadnicy, mniejszy wysiłek dynamiczny przy obsłudze piły, regulacji napięcia na prowadnicy. - Zmniejszenie ciężaru pilarki, mniejsze obciążenia statyczne i dynamiczne operatora, poprawienie parametrów wytrzymałościowych prowadnicy, poprawa jakości układu tnącego.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt