Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Ergonomia w leśnictwie

Ilość znalezionych haseł: 611

Ergonomia w leśnictwie

ochrona robotników przed drganiami - zasady ogólne

(ergonomia w leśnictwie), ochrona robotników przed drganiami mechanicznymi jest b. trudna i wymaga szeregu przedsięwzięć. Ogólnie można je podzielić na następujące grupy: A. Działania o charakterze konstrukcyjno-technicznym zmierzające do zmniejszenia emitowanego poziomu wibracji (np. system AV w pilarkach spalinowych, podniesienie prędkości obrotowej silnika, zmniejszenie masy urządzenia drgającego, specjalne amortyzatory siedzisk lub ich specjalna konstrukcja). B. Działania o charakterze diagnostyczno-eksploatacyjnym, polegająca na stałej kontroli stanu i jakości technicznej urządzeń w powiązaniu z ich eksploatacją (np. wymiana zużytych części lub podzespołów, bieżąca dbałość o stan techniczny - przeglądy techniczne, atestacja wibracyjna itp.). C. Działalność organizacyjno - technologiczna, polegająca na ograniczeniu czasu ekspozycji robotnika na wibrację ( skracanie czasu pracy do określonego, obliczonego limitu), oraz taka organizacja procesu technologicznego aby wymusić przerwy w ekspozycji na drgania, wymienność (rotację) na stanowiskach pracy. D. Stosowanie ochron osobistych (np. specjalnych rękawic antywibracyjnych, tzw. pasów "przeciwwstrząsowych ", i innych, rękojeści, odpowiedni ich kształt itp).Trzeba dodać, że w praktyce jak do tej pory nie istnieją  skutecznie działające ochrony osobiste przed wibracją. Stąd też zagrożenie wibracyjne stanowisk pracy jest stale duże, szczególnie tam gdzie stosowane są ręczne narzędzia wibrujące.

Zobacz więcej...

Ergonomia w leśnictwie

odruchy i stereotypy dynamiczne

(ergonomia w leśnictwie), wyróżniamy dwa rodzaje odruchów  człowieka: bezwarunkowe (wrodzone) oraz warunkowe (nabyte). Odruchami  nazywamy reakcje w postaci sygnałów wykonawczych, realizowanych przez efektory (mięśnie) w odpowiedzi na informacje odbierane przez ośrodkowy układ nerwowy. Całe więc nasze postępowanie jest w praktyce splotem odruchów. Odruchy warunkowe tworzą się jako wyraz przystosowania organizmu do środowiska zewnętrznego. Określony zbiór odruchów, tworzący pewien system działania nazwany został przez Pawłowa  stereotypem dynamicznym.  Warunkiem wytworzenia i utrwalenia stereotypów dynamicznych jest częste powtarzanie tych samych czynności w tej samej kolejności. Jest to podstawą każdej nauki (np. mówienia, czytania, pisania, itp.). Mówimy o stereotypie dynamicznym bowiem niektóre elementy stereotypu zmieniają się pod wpływem otoczenia, ( np. dla kierowcy - operatora: inna maszyna, o innym układzie dźwigni i wskaźników - powoduje występowanie początkowo dużej ilości błędów i spadek wydajności do czasu, kiedy operator nie wytworzy nowego stereotypu, itd.). Sowa J. M. 1995. Ergonomia i ochrona pracy w leśnictwie. Materiały do wykładów, KULiD, AR Kraków (ergonomia w leśnictwie), określony zbiór odruchów, tworzący pewien system działania nazwany został przez Pawłowa  stereotypem dynamicznym. Warunkiem wytworzenia i utrwalenia stereotypów dynamicznych jest częste powtarzanie tych samych czynności w tej samej kolejności. Mówimy o stereotypie dynamicznym bowiem niektóre elementy stereotypu zmieniają się pod wpływem otoczenia, ( np. dla kierowcy - operatora: inna maszyna, o innym układzie dźwigni i wskaźników - powoduje występowanie początkowo dużej ilości błędów i spadek wydajności do czasu, kiedy operator nie wytworzy nowego stereotypu).

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt