Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Ergonomia w leśnictwie

Ilość znalezionych haseł: 611

Ergonomia w leśnictwie

zasady rozmieszczenia urządzeń sterowniczych i kontrolnych

(ergonomia w leśnictwie), rozmieszczenie i grupowanie urządzeń sterowniczych polega na przestrzegania następujących zasad :1. Zasada częstości. W przestrzeni optymalnej dla rozmieszczenia urządzeń sterowniczych powinny znajdować się urządzenia najczęściej używane. Chodzi tu już nie tyle o przestrzeń swobodną, ale o obszar właściwy stanowisku danej maszyny. Zrozumiałe jest np.: że centralne położenie kierownicy pojazdu mechanicznego jest nienaruszalne.2. Zasada kolejności. Rozmieszczenie urządzeń sterowniczych powinno być zgodne z kolejnością ruchów wymaganą przez proces sterowania tak, by ruchy sterownicze były możliwie proste. Inaczej mówiąc urządzenia sterownicze należy ustawić w takiej kolejności jakiej będą używane.3. Zasada ważności. Uprzywilejowane w sensie najkorzystniejszego rozmieszczenia powinny być najważniejsze urządzenia sterownicze.4. Zasada pełnionej funkcji. Razem należy grupować urządzenia sterownicze funkcjonalnie powiązane przez to, że sterują tym samym zespołem, czy mechanizmem maszyny.5. Zasada podobieństwa konstrukcyjnego. Zgrupowanie razem urządzeń sterowniczych o podobnej budowie poprawia przejrzystość konstrukcji. Wadą stanowiska sterowniczego, na którym zasada ta została uwzględniona, może być trudność rozpoznawaniu właściwego urządzenia sterowniczego np.: właściwego przycisku na desce rozdzielczej z przyciskami.6. Zasada jednakowego oporu. Urządzenia sterownicze o zbliżonym do siebie oporze roboczym powinny być zgrupowane w tej części przestrzeni pracy, w której opór ten nie przekracza siły, jaką w tym obszarze może wywrzeć operator.

Zobacz więcej...

Ergonomia w leśnictwie

zasady stosowania środków chemicznych (podstawowe)

(ergonomia w leśnictwie), toksyczność dla ludzi i zwierząt opiniuje Państwowy Zakład Higieny. Toksyczność dla organizmów wodnych opiniuje Instytut Ochrony Środowiska.Zaleca się stosowanie w pierwszej kolejności biologicznych, hodowlanych i agrotechnicznych metod ochrony roślin oraz ograniczenie użycia środków chemicznych do minimum. Sprzedawcy środków zaliczanych do I i II grupy toksyczności zobowiązani są do prowadzenia ewidencji nabywców, a zabiegi przy pomocy tych środków mogą być wykonywane przez osoby posiadające świadectwo szkolenia. Zabrania się stosowania środków I i II klasy toksyczności sprzętem agrolotniczym. Zgodnie z zarządzeniem Ministra RiGŻ konieczne jest stosowanie instrukcji-etykiet dla wszystkich stosowanych środków (z międzynarodowymi symbolami i umownymi znakami ostrzegawczymi - piktogramami) (por.ryc.) Międzynarodowe umowne znaki ostrzegawcze (piktogramy) (ryc.), oznaczono na rycinie w zakładce Rysunki:                                1 - Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczenia2 - Koncentrat w formie stałej do rozcieńczenia3 - Środek gotowy do użycia4 - Chroń dłonie / Używaj rękawic 5 - Chroń twarz / Używaj ekranu ochronnego6 - Ręce myj pod bieżącą wodą7 - Używaj fartucha ochronnego8 - Używaj obuwia ochronnego / Nogawki spodni wkładaj na obuwie9 - Używaj maski ochronnej10 - Używaj respiratora11 - Używaj kombinezonu ochronnego12 - Środek szkodliwy dla ryb13 - Środek szkodliwy dla zwierząt14 - Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, niedostępnych dla dzieci

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt