Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Geomatyka

Ilość znalezionych haseł: 682

Geomatyka

kompleks leśny

(geomattyka), definicja kompleksu leśnego uzależniona jest od kontekstu, do którego się odnosi: – w odniesieniu do administracji Lasów Państwowych – powierzchnia (bez względu na wielkość) leśna zalesiona, niezalesiona lub związana z gospodarką leśną, otoczona gruntami nieleśnymi (w tym elementami liniowymi dzielącymi kompleks leśny, jeżeli są wydzielone geodezyjnie), w ramach jednego nadleśnictwa; – w odniesieniu do administracji rządowej i samorządowej – powierzchnia (bez względu na wielkość) leśna zalesiona, niezalesiona lub przewidziana do zalesienia, stanowiąca jeden rodzaj własności (w tym: grunty Skarbu Państwa, grunty komunalne, grunty osób fizycznych, należące do innych podmiotów lub będące we współwłasności bez udziału Skarbu Państwa i grunty będące we współwłasności z udziałem Skarbu Państwa), otoczona gruntami nieleśnymi i zawierająca się w jednej jednostce podziału;  – w odniesieniu do geodezji – wydzielona geodezyjnie powierzchnia gruntów sklasyfikowanych jako las, otoczona gruntami sklasyfikowanymi inaczej; – w odniesieniu do ochrony p.poż. lasu – powierzchnia powyżej 300 ha, leśna, zalesiona w min. 80%, otoczona gruntami nieleśnymi, bez względu na rodzaj własności i podział administracyjny; osobne kompleksy leśne muszą być rozdzielone pasem niepalnym stanowiącym barierę ogniową; – w odniesieniu do prowadzenia gospodarki w Lasach Państwowych – powierzchnia pokryta roślinnością leśną lub przejściowo pozbawiona roślinności leśnej – otoczona gruntami niebędącymi lasami (tj. niebędącymi gruntami pokrytymi roślinnością leśną, niebędącymi gruntami przejściowo pozbawianymi roślinności leśnej ani niebędącymi gruntami związanymi z gospodarką leśną); – w odniesieniu do turystyki i rekreacji w lasach – powierzchnia (bez względu na wielkość) leśna zalesiona, otoczona gruntami nieleśnymi (z wykluczeniem elementów liniowych dzielących kompleks leśny niezależnie od szerokości tych elementów), bez względu na rodzaj własności i podział administracyjny; – w odniesieniu do urządzania lasu – powierzchnia (bez względu na wielkość) leśna zalesiona lub niezalesiona (w przypadku PGL LP również związana z gospodarką leśną), jednego rodzaju własności, otoczona gruntami nieleśnymi (w tym elementami liniowymi dzielącymi kompleks leśny, jeżeli są wydzielone geodezyjnie), w ramach jednej jednostki urządzeniowej.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt