Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Geomatyka

Ilość znalezionych haseł: 682

Geomatyka

satelita Ikonos

(geomatyka), komercyjny satelita amerykańskiej firmy Space Imagingsatelita umieszczony na orbicie heliosynchronicznej (tj. nachylonej do płaszczyzny równika pod kątem około 98°) o wysokości 681 km dnia 24 września 1999 r., dający szerokość zobrazowania 11,3 km, przy ponownym przejściu nad danym punktem w okresie 3 dni i czasie przelotu nad Polską co 2,5 min. oraz przy wielkości pozyskanego zobrazowania w czasie 1 przelotu nad Polską ok. 10 000 km2 powierzchni Ziemi. Posiada możliwość rejestracji z rozdzielczością piksela w nadirze 0,82 m dla zobrazowań panchromatycznych, a dla multispektralnych 3,2 m. Końcowy obraz może maksymalnie zawierać 20% zachmurzenia. Taka dokładność powoduje, że dane z obrazów IKONOSA są idealne do tworzenia leśnych map numerycznych i teledetekcyjnych oraz fotogrametrycznych analiz przestrzennych przydatnych dla zastosowań w Lasach Państwowych. Obrazy satelity IKONOS pozyskiwane są w Satelitarnym Centrum Operacji Regionalnych - SCOR (spółki akcyjnej powstałej z inicjatywy Techmex SA - dostarczyciela technologii oraz Agencji Mienia Wojskowego, która udostępniła teren i budynek) mieszczącym się w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej, uroczyście otwartej przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 24 września 2004 r.), należącego do najnowocześniejszych na świecie i zarazem pierwszego tego typu obiektu w Europie Wschodniej. Od jesieni 2009 r. SCOR zaprzestał działalności, a w grudniu 2011 r. sądownie ogłoszona została jego upadłość.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt