Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Elementy mineralogii, petrografii, geologii historycznej, geomorfologii

Ilość znalezionych haseł: 226

Elementy mineralogii, petrografii, geologii historycznej, geomorfologii

skały magmowe głębinowe i wylewne

(Gleboznawstwo leśne), produktami krystalizacji magmy są skały magmowe głębinowe, a zastygania lawy - skały magmowe wylewne. W wyniku powolnej krystalizacji magmy w warunkach wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury w głębi skorupy ziemskiej następuje całkowita krystalizacja magmy i powstanie skał magmowych głębinowych o strukturze pełnokrystalicznej. W niniejszej encyklopedii zaprezentowano przykładowe skały magmowe głębinowe: → granit, → syenit, → dioryt, → gabro i gabro oliwinowe. Zastyganie lawy częściowo już wykrystalizowanej lub nie, prowadzi do powstania skał magmowych wylewnych o strukturze porfirowej lub szklistej. W niniejszej encyklopedii zaprezentowano przykładowe skały magmowe wylewne: → porfir, → trachit, → andezyt, → diabaz, → melafir, → bazalt i bazalt oliwinowy, a także szkliwa wulkaniczne jak pumeks, smołowiec i obsydian. Zwietrzałe skały magmowe stanowią ważny składnik budujący gleby. Przydatność glebotwórcza skał magmowych zależy od zawartości w nich krzemionki (SiO2), która dzieli je na kwaśne (zawierają powyżej 65% SiO2 i są jasne), obojętne (zawierają od 65 do 53% SiO2 i zawierają zbliżoną zawartość minerałów jasnych i ciemnych), zasadowe (zawieraj od 53 do około 40 %SiO2 i są ciemne lub czarne) i ultrazasadowe (zawierają poniżej 40% SiO2 i są czarne). Wraz ze spadkiem zawartości krzemionki, rośnie w skale zawartość innych pierwiastków co czyni je potencjalnie lepszymi glebotwórczo.

Zobacz więcej...

Elementy mineralogii, petrografii, geologii historycznej, geomorfologii

sole potasowo-magnezowe (kizeryt, karnalit, kainit, langbajnit)

(Gleboznawstwo leśne), Kizeryt jest minerałem skał osadowych chemicznych z grupy siarczanów MgSO4 x H2O, posiada twardość 3,5, gęstość 2,57, rysę białą i dobrą łupliwość. Zwykle jest biały lub żółtawy, a także bezbarwny, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie i ma gorzko słony smak. Jest składnikiem morskich i jeziornych ewaporatów tworzącym się w klimacie gorącym i suchym. Najczęściej współwystępuje z sylwinem, kainitem, karnalitem, halitem. W Polsce występuje w słupach solnych Kujaw (Kłodawa, Inowrocław). Stanowi składnik soli potasowo-magnezowych. Występuje lokalnie i posiada lokalne znaczenie głównie jako sól magnezowa. Skała osadowa zbudowana głównie z kizerytu nosi nazwę kizerytyt. Karnalit to minerał skał osadowych chemicznych, podobnie jak kizeryt zaliczany do soli potasowo-magnezowych. Jest uwodnionym chlorkiem potasu i magnezu KMgCl3 x 6H2O posiada twardość 2-2,5, gęstość 1,6, rysę białą i nie wykazuje łupliwości. Ma barwę mlecznobiałą, różowawą, czerwonawą, żółtawą. Ma smak nieprzyjemny, gorzki. Powstaje podobnie jak kizeryt jako składnik ewaporatów morskich i występuje również w słupach solnych Kujaw. Bywa stosowany jako nawóz naturalny i posiada duże znaczenie jako surowiec w przemyśle nawozowym. Skała zbudowana głównie z karnalitu nosi nazwę karnalityt. Kainit jest minerałem skał osadowych chemicznych, z grupy siarczanów KMg[Cl/SO4] x 3H2O posiada twardość 2,5-3,0, gęstość 2,1, rysę białą i dobrą łupliwość. Podobnie jak kizeryt i karnalit jest składnikiem ewaporatów morskich, jeziornych, występuje razem z nimi, również w Polsce i posiada podobne do nich znaczenie. Langbeinit jest minerałem skał osadowych chemicznych, siarczanowych K2Mg2(SO4)3 posiada twardość 3,5-4, gęstość 2,83 i nie posiada łupliwości. Powstawanie, występowanie i zastosowanie podobne jak pozostałych soli potasowo magnezowych.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt