Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Gleba jako fizyczne i chemiczne środowisko życia

Ilość znalezionych haseł: 186

Gleba jako fizyczne i chemiczne środowisko życia

układ gleby

(Gleboznawstwo leśne), sposób ułożenia względem siebie elementarnych ziaren i agregatów tworzących fazę stałą oraz charakter powstających w tych warunkach przestworów wolnych. Wyróżnia się następujące typy układów w glebach: (1) luźny – ziarna glebowe są niezwiązane i luźno ułożone, co jest typowe dla piasków luźnych, żwirów, a także zmurszałych utworów organicznych, (2) pulchny – większość elementów jest w formie agregatów gruzełkowych ułożonych bez sprasowania, co jest typowe dla poziomów próchniczych żyznych gleb w lasach, a także poziomów próchnicznych gleb uprawnych. Układ pulchny stwarza optymalne warunki powietrzno-wilgotnościowe dla wzrostu roślin, charakteryzuje najlepsze, sprawne siedliska leśne. (3) zwięzły - agregaty pryzmatyczne szczelnie przylegaja do siebie, pozostawiając niewielkie przestrzenie porów powietrznych, ten układ jest typowy dla poziomów próchnicznych cięższych gleb wytworzonych z glin średnich, utworów pyłowo-ilastych; układ zwięzły charakteryzuje zasobne siedliska leśne, a także głębsze poziomy gleb lekkich, (4) zbity - masa glebowa jest bezstrukturalna, a ziarna glebowe szczelnie przylegają do siebie nie pozostawiając miejsca na pory powietrzne, ten typ układu jest wyjątkowo niekorzystny dla korzeni roślin, występuje w glebach gliniastych i ilastych ciężkich i bardzo ciężkich, szczególnie w poziomach głębszych.

Zobacz więcej...

Gleba jako fizyczne i chemiczne środowisko życia

uprawa gleby

(Gleboznawstwo leśne), proces, w którym → rola jest poddawana zabiegom pielęgnacyjnym wykonywanymi narzędziami i maszynami uprawowymi w celu nadania glebie właściwości zbliżonych do optymalnych dla roślin uprawnych. Optymalne warunki glebowe to struktury agregatowe, korzystne właściwości wodne, powietrzne, cieplne, biologiczne, dobra zasobność w składniki pokarmowe oraz właściwy odczyn. Te właściwości gleba uzyskuje przez wykonywanie różnych zabiegów agrotechnicznych, do których należą: uprawa roli, nawożenie, siew i sadzenie, nawadnianie, pielęgnowanie, ochrona roślin, zbiór plonów. Definicja dotyczy gleb uprawnych, ale w obszarze leśnictwa obejmuje ona gleby na tradycyjnych szkółkach leśnych. Uprawą gleby w lasach jest jej przygotowanie do odnowienia drzewostanu. Czynności te dzielą się na przygotowanie terenu i przygotowanie samej gleby. Przygotowanie terenu to prace wodno-melioracyjne i prace agro-, fito- i zoomelioracyjne. Przygotowanie gleby do odnawiania lasu obejmuje sposób mechaniczny pełny i częściowy oraz ręczny pełny i częściowy. Przygotowanie mechaniczne pełne to: płytka orka, średnia orka i głęboka orka. Przygotowanie mechaniczne częściowe obejmuje: bruzdy, bruzdy ze spulchnieniem ich dna, bruzdy z dnem wywyższonym z jednej strony, rabaty, rabatowałki, wałki, kopczyki, talerze wywyższone, talerze, zagony. Ręczne częściowe przygotowanie gleby do odnowienia lasu to: darte pasy, kopczyki, talerze wywyższone, talerze, placówki, tarasy, regulówki.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt