Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Gleba jako fizyczne i chemiczne środowisko życia

Ilość znalezionych haseł: 186

Gleba jako fizyczne i chemiczne środowisko życia

kwaśne deszcze

(Gleboznawstwo leśne), opady atmosferyczne o odczynie kwaśnym. Sprawcą kwaśnego odczynu opadów są kwasy wytworzone w reakcji wody z tlenkami siarki, azotu, z siarkowodorem, dwutlenkiem węgla, chlorowodorem wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, a także czynników naturalnych jak wybuchy wulkanów, wyładowania atmosferyczne i inne czynniki naturalne. W węglu i innych paliwach są obecne związki siarki, które w procesie spalania stają się tlenkami. Wyrzucone do atmosfery z dymem przez komin wchodzą w reakcje z parą wodną tworząc kwas siarkowy - sprawcę zakwaszenia. Drugim po siarce sprawcą kwaśnych deszczy jest azot. Źródłem związków azotu są: spalanie paliw tak jak w przypadku siarki, pojazdy silnikowe, a także intensywne rolnictwo. Mechanizm jest bardzo podobny do siarki, z tym że głównym sprawcą zakwaszenia jest kwas azotowy powstający z utleniania związków azotu. W lasach skutki kwaśnych deszczy są groźne dla roślin. Objawia się to w formie uszkodzeń igieł i liści drzew, także uszkodzeń różnych tkanek z negatywnymi konsekwencjami dla stanu fizjologicznego roślin. Ważnym dla lasu oddziaływaniem kwaśnych deszczy jest zakwaszenie gleby. Skutkuje to zwiększonym stopniem rozpuszczalności składników pokarmowych, co prowadzi do ich przyspieszonego ługowania i zmniejszenia puli dostępnej dla roślin. Równocześnie zwiększa się zawartość glinu. Powoduje to uszkodzenie korzeni i flory grzybów mikoryzowych, co z blokadą fosforu prowadzi do niedożywienia roślin. Osłabione drzewa są atakowane przez owady i pasożytnicze grzyby. Rozwiązaniem zmniejszającym problem kwaśnych deszczy jest odsiarczanie paliw i spalin, a także rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych (np. energia wiatru, energia geotermalna, elektrownie wodne, energetyka słoneczna) oraz energetyki jądrowej.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt