Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Gleba jako fizyczne i chemiczne środowisko życia

Ilość znalezionych haseł: 186

Gleba jako fizyczne i chemiczne środowisko życia

struktura gleby

(Gleboznawstwo leśne), taki stan gleby, w którym elementarne ziarna glebowe (→ frakcje granulometryczne) są sklejone w agregaty, czyli zlepki strukturalne. Duży wpływ na wytworzenie struktury gleby ma wpływ jej uziarnienie, wynikające z rodzaju skały macierzystej, procesy glebotwórcze, warunki klimatyczne, a także próchnica glebowa. Ze względu na charakter, wymiary i kształty wyróżnia się następujące podstawowe typy struktury gleby: → struktury proste (nieagregatowe) rozdzielnoziarniste, → struktury proste (nieagregatowe) spójne (zwarte masywne), → struktury agregatowe sferoidalne gruzełkowe, → struktury agregatowe sferoidalne koprolitowe, → struktury agregatowe sferoidalne ziarniste, → struktury dyskoidalne płytkowe, → struktury dyskoidalne skorupkowe, → struktury foremnowielościenne (poliedryczne) bryłowe, → struktury foremnowielościenne (poliedryczne) ostrokrawędziste (angularne), → struktury foremnowielościenne (poliedryczne) zaokrąglone (subangularne), → struktury włókniste gąbczaste, → struktury włókniste właściwe, → struktury wrzecionowate pryzmatyczne, → struktury wrzecionowate słupowe. Ze względu na stabilność rozróżnia się struktury gleby trwałe i nietrwałe. Najkorzystniejsze warunki do rozwoju roślin zapewnia trwała → struktura gruzełkowa. W warunkach leśnych struktura gleby jest wytwarzana w sposób naturalny w wyniku wieloletnich procesów życiowych korzeni drzew głęboko penetrujących glebę i oddziaływujących na nią fizycznie, chemicznie i biologicznie, a po ich obumarciu powstająca z nich materia organiczna spełnia wielorakie funkcje, w tym - strukturotwórcze.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt