Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Jednostki klasyfikacji gleb

Ilość znalezionych haseł: 166

Jednostki klasyfikacji gleb

Gleby torfowe torfowisk wysokich

(Gleboznawstwo leśne), jednostki zaliczane do podtypu gleb torfowych torfowisk wysokich muszą spełniać kryteria typu → gleby torfowe. Ponadto są one wytworzone z torfu o właściwościach niekorzystnych dla życie drzew leśnych. Silnie kwaśny i kwaśny odczyn, szczególnie w głębszych poziomach, słaby i średni stopień rozkładu torfu, niska zawartość kationów, a zwłaszcza wapnia, stagnująca i pozbawiona tlenu woda, składają się na niekorzystne warunki troficzne gleb torfowych torfowisk wysokich. Cechują się one najniższym trofizmem w obrębie gleb torfowych. Składały się na to bardzo silnie kwaśny odczyn również w głębszych poziomach, bardzo słabo rozłożony torf i kilkukrotnie niższa zawartość kationów w porównaniu z glebami torfowymi torfowisk niskich. Właściwości te ujęte indeksem SIG przyjmują wartość poniżej 20, patrz → gleby torfowe, rysunek. Ich morfologię można przedstawić poziomami: Ol- POtw–Otw–DG. Gleby torfowe torfowisk wysokich zaliczono do odmian oligotroficznych i dystroficznych. Odmiany dystroficzne stanowią siedliska borów bagiennych, z potencjalnymi zbiorowiskami kontynentalnego boru bagiennego (Vaccinio uliginosi – Pinetum) i mszaru sosnowego z bagnem zwyczajnym (Ledo - Sphagnetum megallanici). Odmiany oligotroficzne gleb torfowych torfowiska wysokiego to bory mieszane górskie bagienne i potencjalne zbiorowiska kontynentalnego boru bagiennego (Vaccinio uliginosi – Pinetum).

Zobacz więcej...

Jednostki klasyfikacji gleb

historia wydań Klasyfikacji gleb leśnych Polski

(Gleboznawstwo leśne), historia opracowań naukowych służących klasyfikowaniu bądź systematyzowaniu gleb w lasach została zapoczątkowana tuż po zakończeniu II wojny światowej. Lasy Państwowe rozpoczęły systematyczne urządzanie lasów, które rozpoczynało się od rozeznania warunków przyrodniczych. Początkiem tych prac było kartowanie gleb, które ujmowano w typy siedlisk. Poniższe dane bibliograficzne odzwierciedlają powstawanie kolejnych wydań dokumentów pokazujących możliwości nauki i potrzeby praktyki leśnej w tym zakresie: 1. Królikowski L. 1951. Wytyczne do opisu gleb przy prowadzeniu prac urządzeniowych w lasach państwowych. CZLP (powiel). 2. Instrukcja Urządzania lasu. 1957. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. PWRiL. Warszawa. s. 11-29. Prace gleboznawcze dla opracowania mapy glebowej. 3. Klasyfikacja gleb leśnych. 1966. Praca zbiorowa. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb, Zespół Gleb Leśnych. Warszawa. 4. Klasyfikacja gleb leśnych. 1969. Praca zbiorowa (II Opracowanie). Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb, Zespół Gleb Leśnych PTG. Warszawa. 5. Klasyfikacja gleb leśnych 1973. Praca zbiorowa. Wydanie II. PTG . Warszawa. 6. Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000. Praca zbiorowa. Wydanie III PTG. CILP. Warszawa. 7. Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt