Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Podstawy klasyfikacji gleb, kryteria i zasady

Ilość znalezionych haseł: 247

Podstawy klasyfikacji gleb, kryteria i zasady

poziomy główne mineralne

(Gleboznawstwo leśne), W klasyfikacji gleb w lasach wyróżnia się następujące poziomy główne mineralne: A – poziom próchniczny. Jest to powierzchniowy poziom wzbogacony w materię organiczną, ciemno zabarwiony, wyraźnie oddzielający się od głębszych poziomów, zwykle najsilniej przerośnięty korzeniami roślin. Wchodzi w skład typów próchnic leśnych: → mull, → moder i często w formie szczątkowej w → mor. W klasyfikacjach międzynarodowych odpowiada on poziomowi diagnostycznemu → mollic. E - poziom wymywania. Jest to poziom mineralny występujący pod poziomem próchnicznym O lub A i nad poziomem wzbogacenia B. Przyjmuje dwie postacie: Ees i Eet. Poziom Ees to → albic w glebach bielicowych, a poziom Eet to → luvic w glebach płowych. B – poziom wzbogacenia. Jest to poziom mineralny występujący pod poziomem A lub pod Eet lub pod Ees przyjmujący cztery postacie: Bbr jako poziom diagnostyczny → cambic, podstawa wyróżniania typu → gleby brunatne, Bv jako poziom diagnostyczny → sideric, podstawa wyróżniania typu → gleby rdzawe, Bt jako poziom diagnostyczny → argic, podstawa wyróżniania typu → gleby płowe i Bhfe jako poziom diagnostyczny → spodic, podstawa wyróżniania typu → gleby bielicowe. C – poziom skały macierzystej. Jest to → skała, zalegająca w dolnej części profilu glebowego. Nie jest (lub jest częściowo) objęty przemianami wywoływanymi przez → procesy glebotwórcze. G – poziom glejowy. Jest to poziom mineralny w którym dominuje → glejowa mozaika barw. Są to odcienie barw niebieskawa, zielonkawa, oliwkowa, jednolite lub plamiste. Są one wywołane procesami → redukcja i utlenienie w procesach geochemicznych przez → warunki beztlenowe w glebie inicjujące → warunki redukcyjne. Oglejenie gruntowe określa się symbolem G, a oglejenie opadowe – symbolem Gg. D – podłoże mineralne. Skała mineralna luźna zalegająca pod warstwą organiczną. R – lite podłoże skalne.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt