Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Podstawy klasyfikacji gleb, kryteria i zasady

Ilość znalezionych haseł: 247

Podstawy klasyfikacji gleb, kryteria i zasady

degradacja gleby

(gleboznawstwo leśne), wiele procesów i zjawisk pogorszających jej właściwości fizyczne (zniszczenie struktury), biologiczne (zmniejszenie ilości i jakości próchnicy) lub chemiczne (np. zakwaszenie przez wymywania kationów zasadowych wapnia, magnezu, potasu), wpływających niekorzystnie na warunki życia roślin. Wyróżnia się następujące grupy działalności człowieka wpływających na degradację: 1. Wpływ zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, 2. Wpływ składowisk odpadów stałych i płynnych 3. Wpływ eksploatacji kopalin, 4. Wpływ hydrotechniki na pokrywę glebowo-roślinną, 5. Wpływ rolnictwa i agrotechniki na gleby, wody i rośliny, 6. Wpływ turystyki na pokrywę glebowo-roślinną. Zdefiniowano następujące procesy degradacji gleb: (1) wyjaławianie gleby (ługowanie kationów zasadowych Ca i Mg, a przybywa H, Fe), (2) zakwaszanie gleb, (3) pobieranie składników i tworzenie biomasy, (4) intensywna nitryfikacja, (5) humifikacja materii organicznej i obniżenie zawartości próchnicy przez przyspieszoną jej mineralizację, (6) degradacja stosunków wodnych (naturalne obniżenie lustra wody, melioracje mokradeł i osuszanie terenów kopalnianych), (7) erozja – jest procesem geologicznym, który niszczy i wyrównuje powierzchnię ziemi, (8) zanieczyszczanie gleb – odpady budowlane, chemiczne zanieczyszczenie gleb, (9) wprowadzanie do gleby związków chemicznych, które ograniczają i niszczą jej aktywność biologiczną – chemiczne środki ochrony roślin, gazy i pyły przemysłowe, (10) procesy naturalne jak powodzie, tornada, wulkany.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt