Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Żywe organizmy w glebie i próchnica

Ilość znalezionych haseł: 80

Żywe organizmy w glebie i próchnica

wije

(Gleboznawstwo leśne), wije (Myriapoda) to stawonogi charakteryzujące się obecnością wyróżnionej głowy i wydłużonego tułowia o wielu segmentach. Większość tych zwierząt jest wilgociolubna. Wyróżnia się następujące podgromady wijów: pierwowije, skąponogi oraz najliczniejsze w naszych lasach krocionogi i pareczniki. Pierwowije żyją najczęściej w ściółce leśnej, a także pod korą martwych drzew, zwłaszcza w wilgotnych miejscach. Skąponogi są słabo poznane i nieliczne. Żyją w organicznej części gleby i przy powierzchni gleby mineralnej. Są często związane z występowaniem grzybów, którymi się żywią. Krocionogi są spotykane w terenach zasobnych w wapń, a więc w glebach żyznych siedlisk leśnych. W glebach suchych oraz kwaśnych i w lasach mieszanych oraz iglastych występują nielicznie. Krocionogi odżywiają się martwą substancja roślinną i mikroorganizmami i wyjątkowo – żywą tkanką roślinną oraz ekskrementami zwierząt. Wyliczono, że krocionogi w drzewostanach liściastych przerabiają rocznie 3-4% opadu ścioły leśnej, a w bardziej wilgotnych miejscach ilość ta rośnie. Krocionogi podobnie jak dżdżownice przyczyniają się do tworzenia struktury agregatowej, do mieszania powierzchniowej warstwy gleby. Ich najważniejsza rola w lasach to → rozkład (materii organicznej) i wydalanie jej w formie łatwo przyswajalnej dla mikroorganizmów. Pareczniki to wije, które żyją w miejscach wilgotnych, a więc podobnie jak poprzednie podgrupy – w ściółce, w powierzchniowej warstwie gleby, pod korą martwych drzew. Liczebność pareczników jest największa w ściółce w lasach liściastych – nawet do 200 osobników na 1m2. Są one na ogół drapieżnikami, ale niektóre żywią się resztkami roślinnymi.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt