Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Informatyka w leśnictwie

Ilość znalezionych haseł: 627

Oprogramowanie i sprzęt

klaster

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), dostępność i skalowalność stają się coraz istotniejsze w organizacjach, w których są wdrażane krytyczne aplikacje. Klastry serwerów zapewniają dużą dostępność i skalowalność newralgicznych aplikacji, takich jak bazy danych, systemy aplikacyjne, systemy obsługi wiadomości oraz obsługi plików i drukowania. Jeśli jeden z węzłów w klastrze stanie się niedostępny, albo z powodu planowego wyłączenia w celu przeprowadzenia obsługi, albo z powodu awarii, jego funkcje przejmuje inny węzeł w celu świadczenia usług dla użytkowników - proces ten jest nazywany pracą awaryjną. Podczas pracy awaryjnej użytkownicy korzystający z usługi klastrowania, korzystają z niej w dalszym ciągu, nie wiedząc o tym, że usługa jest teraz świadczona przez inny serwer (węzeł). Technologie klastrowe dają zabezpieczenie przed: Awariami aplikacji/usług wpływającymi na oprogramowanie i podstawowe usługi. Awariami systemu/sprzętu wpływającymi na elementy sprzętu (na przykład procesory, stacje dysków, pamięć, karty sieciowe, zasilacze i inne). Awariami lokalizacji, które mogą być spowodowane zwykłym zniszczeniem, brakiem zasilania lub brakiem połączenia. Przestojami spowodowanymi planową obsługą pozwalającą na uaktualnienie aplikacji lub systemu operacyjnego, a także na zainstalowanie pakietów serwisowych lub najnowszych poprawek bez wyłączania usługi.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt