Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Informatyka w leśnictwie

Ilość znalezionych haseł: 627

Oprogramowanie i sprzęt

kontrolka

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), kontrolka w kontekście obsługi oprogramowania oznacza specjalną funkcjonalność (np. w postaci dodatkowego okienka) związaną wprowadzaniem danych poszczególnych pól formularzy. Zależnie od typu wstawianych danych wykorzystywane są różne typy kontrolek. Przykładami kontrolek w aplikacjach rejestratora leśniczego mogą być: - Pole tekstowe - umożliwia wpisywanie tekstów, - Pole z tablicą walidacji (pole wyboru). Kliknięcie klawisza TAB umożliwia podgląd pełnej tablicy walidacji. Klawisz ESC na otwartej liście przywraca wcześniejszą wartość pola. ENTER akceptuje wybór. Po liście poruszamy się za pomocą strzałek - Pole daty - umożliwia wybór daty z wyświetlonego kalendarza. Obsługa klawiszy jest identyczna jak w kontrolce z tablicą walidacji. - Pole numeryczne. Umożliwia wpisywanie cyfr. Wpisywane liczby mogą posiadać ograniczenie wartości - Kontrolka złożona - umożliwia wprowadzanie danych składających się z kilku części. Do przechodzenia pomiędzy jej częściami możemy użyć klawisza ‘.’ (kropka) - Możliwość wyboru słownikowego. Niektóre pola umożliwiają wpisywanie danych za pomocą słownika. Wejście do słownika następuje po kliknięciu klawisza TAB, bądź za pomocą rysika, kliknięcie odpowieniej ikonki, - Zakładki. Jeśli na danym formularzu jest zbyt dużo elementów do wypełnienia, zostają one podzielone na zakładki. W danej chwili widzimy dane tylko na jednej zakładce, natomiast możemy przechodzić na inne zakładki przez skróty klawiszowe .

Zobacz więcej...

Oprogramowanie i sprzęt

licencja

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), w odniesieniu do oprogramowania regulacja prawna określająca warunki jego użytkowania i zasady odpłatności. Praktykuje się kilka rodzajów licencji określających zakres użytkowania oprogramowania i warunki uiszczania za nie opłaty. Poniżej przedstawiono przykładowe typy licencji: 1) Licencja Firmware - licencja obejmująca oprogramowanie układowe, tzn. umieszczone na stałe w sprzętowej części systemu komputerowego. 2)  Lencja Freeware - oprogramowanie darmowe, rozpowszechniane po kosztach nośnika danych. Oprogramowanie freeware może być objęte ochroną praw autorskich lub nie. 3) Licencja GNU - Powstały w ramach projektu GNU zbiór reguł, zgodnie z którymi rozprowadzane jest tzw. "wolne oprogramowanie". Na zasadach Powszechnej Licencji Publicznej udostępniane jest m.in. jądro systemu operacyjnego Linux oraz większość oprogramowania dla niego przeznaczona. Podstawowym celem przyświecającym twórcom licencji było umożliwienie producentom oprogramowania prawnie zagwarantowanej możliwości tworzenia produktów wolno dostępnych dla wszystkich użytkowników. Licencja GPL (General Public Licence) 4) Licencja grupowa (ang. Site licence) - określa, że zakupiony program może być użytkowany w sieci lub innym zestawie komputerów (np. szkolna pracownia) w ustalonej ilości, tzn. może być instalowany tylko na określonej maksymalnej liczbie stanowisk. Podobną zasadą opatrzone są programy sprzedawane z licencją sieciową (Network licence). 5) Licencja jednostanowiskowa (ang. One-site licence) - t+D100o licencja uprawniająca użytkownika do zainstalowania nabytego oprogramowania tylko na jednym stanowisku komputerowym. Użytkownikowi nie wolno udostępniać takiego oprogramowania w sieci ani używać na więcej niż jednym komputerze w tym samym czasie. Zezwala natomiast na sporządzanie kopii zapasowej oprogramowania. 6) Licencja typu Linux - rozwiązanie licencyjne odnoszone do systemu Linux, którego jądro jest upowszechniane według praw Licencji GPL. System Linux nie jest oprogramowaniem będącym własnością ogółu. Prawa autorskie do kodu Linuxa należą do różnych autorów kodu. Jednakże Linux jest oprogramowaniem w wolnym obiegu w tym sensie, że jego użytkownikom wolno go kopiować, zmieniać i stosować w dowolny sposób oraz rozdawać własne kopie bez ograniczeń. Spowodowane to jest zakazem prywatyzacji produktów pochodnych systemu Linux. 7) Licencja Shareware - rodzaj licencji oraz oprogramowanie rozpowszechniane na jej zasadach, która zezwala na bezpłatne korzystanie z oprogramowania przez okres próbny (zazwyczaj 1 miesiąc), co ma zachęcić użytkownika do zakupu oprogramowania. W przypadku korzystania z oprogramowania w sposób niekomercyjny licencja typu shareware umożliwia przedłużanie tego okresu (w celach propagandowo-reklamowych).

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt