Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Informatyka w leśnictwie

Ilość znalezionych haseł: 627

Oprogramowanie i sprzęt

portal korporacyjny

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), portale spełniają ważną rolę w strukturze firmy. Ich zadaniem jest ułatwienie dostępu do zorganizowanych i personalizowanych informacji nie ograniczających się tylko do komunikatów firmowych. Portal korporacyjny jest bramą do informacji istotnych w danym przedsiębiorstwie, choć nie musi się do nich ograniczać. Cechy portalu korporacyjnego: Format informacji dostępnych dzięki portalowi jest znacznie bardziej zróżnicowany niż ma to miejsce w przypadku portalu internetowego, on bowiem integruje dane m.in. z relacyjnych i sieciowych baz danych, dużych systemów komputerowych, a także rozbudowanych systemów planowania. Portal korporacyjny to przede wszystkim uporządkowane informacje. W przeciwieństwie do jego internetowego odpowiednika wyszukiwarka nie stanowi centralnego elementu portalu, a często jest on jej pozbawiony. Korzystanie z wyszukiwarki wymusza na użytkownikach formułowanie skomplikowanych zapytań, które w rezultacie mogą przynieść nadmiar odpowiedzi, często nie związanych z poszukiwanym tematem. Każdy użytkownik ma możliwość spersonalizowania widoku. Portal korporacyjny to spora ilość wyłącznie istotnych informacji. Niemniej jednak sam portal ich nie gromadzi. Systemy zarządzania dokumentami i bazy danych nie stanowią części portalu. Portal jedynie integruje ich zawartość, aby umożliwić przystępny do niej dostęp. W ten sposób możliwe jest przedstawienie danych z każdego rodzaju aplikacji (internetowych, biurowych i innych) w jednym okienku przeglądarki. Portal korporacyjny pozwala na katalogowanie nowych typów informacji – adaptowanie istniejących rozproszonych infrastruktur, a także standardowych protokołów obowiązujących w Internecie. Portal korporacyjny to zestawienie zawsze bieżących danych. Cały proces aktualizacji odbywa się automatycznie bez ingerencji ze strony człowieka. Portal korporacyjny jest bezpieczny. Dostęp do informacji jest zróżnicowany w zależności od zajmowanego stanowiska lub przydzielonych przywilejów. Dostęp do samego portalu może być (i zazwyczaj jest) zabezpieczony mechanizmami autoryzacji. Integracja wszystkich danych i aplikacji w przedsiębiorstwie przez udostępnianie ich użytkownikom (np. pracownikom firmy, firmom partnerskim, klientom) za pośrednictwem jednego wspólnego interfejsu. Celem jest umożliwienie łatwego i szybkiego dostępu do tych informacji, które są potrzebne pracownikom do wykonywania ich obowiązków, a przez to usprawnienie procesów biznesowych, zwiększenie efektywności pracy i trafności podejmowanych decyzji.

Zobacz więcej...

Oprogramowanie i sprzęt

program komputerowy

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), program komputerowy (aplikacja, oprogramowanie) to narzędzie wykonujące działania zgodne z przeznaczeniem. Program komputerowy jest tworzony zgodnie z regułami języka programowania w postaci kodu źródłowego lub kodu maszynowego. Programy komputerowe można podzielić według ich zastosowań na: - aplikacje użytkowe (w tym np. aplikacje biurowe), - systemy operacyjne, - gry, itd.   Artur Andrzejewski (informatyka w leśnictwie,programowanie i sprzęt), zbiór kodów (symboli), wchodzących w skład określonego języka programowania i używanych, w trakcie tworzenia danego programu, zgodnie z zasadami tego  języka; zbiory kodów (symboli) są utrwalane w pamięci komputera w postaci magnetycznego zapisu zerojedynkowego (oznaczającego występowanie, na przykład na dysku twardym komputera, ciągów  mikro – miejsc namagnesowanych i mikro –miejsc nie namagnesowanych ); w/w zbiór kodów (symboli) jest informatycznym opisem algorytmu, t.j. potoku czynności faktycznych do wykonania ( do zrealizowania) przez sprzęt komputerowy ( na przykład czynności, polegających na umieszczeniu w bazie danych nowych informacji, czy na określonym przetwarzaniu informacji ) - zawsze w reakcji na określony sygnał zewnętrzny lub na określony sygnał wewnętrzny; po sygnałowej aktywizacji danego programu (w tym mikroprogramu) jest on wprost lub za pomocą wewnętrznego języka tłumaczącego (translatora ) odpowiednio „interpretowany” przez mikroprocesory komputera ( w tym  przez głowice czytająco – zapisujące) jako instrukcja (przepis) określonego działania. Można mówić o różnych programach komputerowych. Podstawowym programem jest system operacyjny komputera, t.j. program komputerowy zarządzający oraz nadzorujący funkcjonowanie wszystkich innych programów, zainstalowanych w komputerze. Można też mówić o programach do tworzenia oraz zarządzania bazą danych, a także o programach do tworzenia programów aplikacyjnych, t.j. do tworzenia konkretnych programów użytkowych (np. programów, pozwalających na tworzenie poszczególnych raportów).

Zobacz więcej...

Oprogramowanie i sprzęt

protokoły uwierzytelniania

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), uwierzytelnianie jest podstawowym elementem zabezpieczeń systemu. Umożliwia potwierdzenie tożsamości każdego użytkownika próbującego zalogować się do domeny lub uzyskać dostęp do zasobów sieciowych. W systemach z rodziny Windows Server 2003 uwierzytelnianie pozwala na rejestrację uproszczoną we wszystkich zasobach sieciowych. Dzięki funkcji rejestracji uproszczonej użytkownik loguje się w domenie tylko jeden raz, używając do tego celu jednego hasła lub jednej karty inteligentnej, po czym jest automatycznie uwierzytelniany na każdym komputerze należącym do domeny. Typy uwierzytelniania: W czasie próby uwierzytelnienia użytkownika mogą być wykorzystywane różne standardowe typy uwierzytelniania, w zależności od istniejących czynników. W tabeli poniżej zestawiono typy uwierzytelniania obsługiwane w systemach z rodziny Windows Server 2003. - Uwierzytelnianie Kerberos V5 -Protokół używany podczas interakcyjnego logowania przy użyciu hasła lub karty inteligentnej. Jest to również domyślna metoda uwierzytelniania sieciowego dla usług. - Uwierzytelnianie SSL/TLS - Protokół używany wtedy, gdy użytkownik usiłuje uzyskać dostęp do zabezpieczonego serwera sieci Web. - Uwierzytelnianie NTLM - Protokół stosowany w przypadku, gdy klient lub serwer korzystają z poprzednich wersji systemu Windows. - Uwierzytelnianie szyfrowane - Podczas uwierzytelniania szyfrowanego poświadczenia są przesyłane za pośrednictwem sieci jako element mieszany przy użyciu algorytmu MD5 lub jako skrót wiadomości. - Uwierzytelnianie paszportu - Uwierzytelnianie paszportu to usługa uwierzytelniania użytkowników, która oferuje funkcję rejestracji uproszczonej.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt