Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Informatyka w leśnictwie

Ilość znalezionych haseł: 627

Oprogramowanie i sprzęt

proxy

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), serwer proxy, podobnie jak system typu firewall (zapora sieciowa), służy do zabezpieczania wewnętrznych zasobów sieci, które połączone są z innymi sieciami (np. z Internetem). Oba te rodzaje zabezpieczeń są ze sobą często mylone. Serwery proxy można traktować jak usługi realizowane na fizycznym serwerze typu firewall, który zainstalowany jest pomiędzy Internetem a siecią wewnętrzną. W serwerach firewall mogą na przykład być realizowane programy filtrowania pakietów w warstwie sieciowej, dzięki którym można zablokować pakiety wysyłane z określonego adresu lub dotyczące danej usługi sieciowej. Usługi typu proxy realizowane są w warstwie aplikacji i służą do przeprowadzania wyrafinowanej kontroli przepływu pakietów sieciowych. Serwer proxy nie zezwala na bezpośredni ruch pakietów pomiędzy sieciami oraz rejestruje i śledzi cały ruch przechodzący przez niego. Proxy potrafi, więc niejako odseparować "wiarygodna" cześć sieci od podejrzanej. Może magazynować najczęściej pobierane informacje - klient kieruje swoje zadanie do proxy, który wyszukuje obiekt w swoich lokalnych zasobach i zwraca zamawiającemu. Dla każdej aplikacji (czyli uslugi sieciowej, np. http, ftp, telnet, smtp, snmp, inne) istnieje osobny proxy, dla którego definiowane są reguły według których podejmowana jest decyzja o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu połączenia. Niewątpliwym minusem tego rozwiązania jest konieczność stosowania wielu usług do obsługi rożnych aplikacji. Jeżeli dla danego protokołu nie jest dostępny odpowiedni proxy, to dane przesyłane w tym formacie nie będą w ogóle przepuszczane przez bramkę. Zgodnie ze schematem, na komputerze typu proxy dla każdej aplikacji internetowej, której dostęp do sieci chcemy kontrolować, realizowane są odpowiednie usługi. Na przykład tzw. HTTP proxy kontroluje dostęp do usług WWW, a FTP proxy kontroluje usługi związane z transmisją plików. Serwer realizujący usługi proxy posiada dwie karty sieciowe. Jedna połączona jest z siecią wewnętrzną, druga - z Internetem. Układy takie określa się angielskim terminem dual-homed lub multihomed.

Zobacz więcej...

Oprogramowanie i sprzęt

RAID

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), sposób zapisywania danych na dyskach twardych mający za zadanie przyspieszenie i poprawę bezpieczeństwa operacji dyskowych. RAID może być realizowany za pomocą specjalnego sprzętu - kontrolera dysków z funkcją RAID - lub też oprogramowania, wbudowanego m.in. w Windows 2000. W systemie RAID wykorzystywane są minimum dwa dyski twarde i zalecane jest, aby wszystkie miały te same rozmiary. Wyróżnia się kilkanaście trybów RAID, z których najważniejsze to: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 0+1. Ang. RAID - Redundant Array of Inexpensive/Independent Drives - zdublowana tablica niedrogich/niezależnych napędów. Dane są rozdzielane na pakiety o wielkości od 4 do 128 kB, które są zapisywane na różnych dyskach. Przyspiesza to tempo zapisu i odczytu, jednak w przypadku awarii jednego z dysków wszystkie dane są tracone. Potocznie nazywany Stripe Set, oficjalna nazwa to Striped Disk Array Without Fault Tolerance - paskowa tablica dyskowa bez korekcji błędów. Odmianą układu RAID 0 jest RAID 10 - jednak jego elementami nie są pojedyncze dyski, lecz układy typu RAID 1. Dane są dublowane i zapisywane na dwóch dyskach jednocześnie. Umożliwia to odzyskanie ich w przypadku awarii jednego z dysków, jednak zmniejsza użyteczną pojemność, na której można zapisywać dane o połowę. W wypadku gdy oba dyski podłączone są do jednego kontrolera dyskowego, RAID 1 nazywany jest Disk Mirroring (ang. lustrzane dyski) - w wypadku awarii kontrolera nie ma możliwości odczytania danych bez jego wymiany. Gdy każdy dysk w trybie RAID 1 jest podłączony do oddzielnego kontrolera, tryb ten nazywany jest Disk Duplexing (ang. dublowane dyski) - w razie awarii jednego z dysków lub kontrolerów, komputer automatycznie przełącza się na drugie urządzenie. Odmianą RAID 1 jest RAID 0+1 - jednak jego elementami nie są pojedyncze dyski, lecz układy typu RAID 0. Dane zapisywane są jak w trybie RAID 0, ale dodatkowo dołączane są także informacje o parzystości. Ten typ spotykany jest często w dużych systemach komputerowych - jest kosztowny, ale zapewnia duże bezpieczeństwo danych, a także zwiększa szybkość odczytu danych podczas operacji dyskowych. Potocznie nazywany Stripe Set with Parity, pełna nazwa to Independent Data Disks with Distributed Parity Blocks - niezależne dyski z rozdzielanym zapisem parzystości.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt