Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Informatyka w leśnictwie

Ilość znalezionych haseł: 627

Oprogramowanie i sprzęt

stanowisko leśniczego

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), pod koniec 2008 r. rozpoczęto prace związane z opracowaniem i wdrożeniem jednolitego w skali PGL LP środowiska systemowego na komputery PC/notebooki dla pracowników terenowych tzw. „stanowiska leśniczego”. Koncepcja funkcjonowania „stanowiska leśniczego” oparta została na uruchamianym na komputerze leśniczego (bezpośrednio z pamięci flash), w trybie tylko do odczytu, odpowiednio zmodyfikowanym systemie operacyjnym z rodziny Linux (Knoppix), zawierającym wszystkie potrzebne do pracy elementy. Rozwiązanie takie daje następujące korzyści: • niewielkie wymagania w stosunku do sprzętu - możliwość wykorzystania dowolnego komputera (bez systemu operacyjnego i bez dysku); • brak opłat licencyjnych -rozwiązania open source oraz freeware; • niewielkie wymagania związane z administrowaniem; • prostota obsługi i uniwersalność rozwiązania: - istnieje możliwość rozbudowy stanowiska i udostępniania nowych usług w przyszłości oraz zapewniona jest wariantowość wykorzystywanego sprzętu. - do zapisywania danych oraz przechowywania niektórych plików konfiguracyjnych oraz poczty służy wyodrębniona przestrzeń na karcie SD, która nie podlega resetowi przy zamknięciu systemu. Dodatkowa pamięć typu pendrive służy do wykonywania kopii zapasowych danych oraz jako dodatkowe miejsce do zapisywania dokumentów. - „całe biuro (system, poczta i dokumenty) jest pod ręką” -kartę można wyjąć i uruchomić swoje dane na innym komputerze. Powszechne wdrożenie sprzętu komputerowego w kancelarii leśnictwa według projektu „stanowisko leśniczego – KNX” rozłożono na lata 2010-2012. Projekt „stanowisko leśniczego” wdrażany był we wszystkich biurach leśnictw w Polsce, tj. w około 6 tys. lokalizacji. Potencjalnych użytkowników systemu jest jednak znacznie więcej. System jest udostępniany zarówno leśniczym jak i podleśniczym nadzorującym lasy własności Skarbu Państwa, szkółkarzom, leśniczym ds. łowieckich oraz leśniczym zajmujących się lasami niepaństwowymi, itd. Projekt stanowiska leśniczego zyskał uznanie ekspertów i m.in. dzięki wdrożeniu tego projektu, PGL Lasy Państwowe otrzymały w 2011 roku „Złoty Laur” w XI edycji konkursu redakcji „Businessman.pl Raport TELEINFO” - TELEINFO 100 na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje, w kategorii „Administracja i służby użyteczności publicznej”.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt