Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Informatyka w leśnictwie

Ilość znalezionych haseł: 627

Oprogramowanie i sprzęt

system przepływu pracy i obiegu dokumentów

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), jest to klasa oprogramowania, które wspomaga automatyzację procesów biznesowych. Zadaniem oprogramowania jest integracja wszystkich zasobów informacyjnych i informatycznych używanych w przebiegu procesu oraz sterowanie przepływem czynności pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu. Oprogramowanie takie najlepiej nadaje się do automatyzacji procesów, które przebiegają wg bardzo ściśle i jednoznacznie zdefiniowanych reguł. Typowe zastosowanie to np.: obsługa wniosków wpływających do urzędu o wydanie pozwoleń na budowę, obsługa wniosków kredytowych w banku. Projekt taki wymaga odwzorowania wątków procesów, które zdecydowano się zautomatyzować. Należy dokładnie przebadać zapotrzebowanie na informację w przebiegu procesu, odnaleźć źródła tej informacji i sposób jej pozyskania. Nośnikiem informacji w procesie są dokumenty formalne, które istnieją tylko w postaci elektronicznej. Są przez system wczytywane od razu w formie elektronicznej lub przetwarzane z wersji papierowej. W przebiegu procesu dokument ulega przetwarzaniu. Mogą powstawać nowe dokumenty wykorzystujące zawartość informacyjną z innych dokumentów lub danych pobieranych z systemów transakcyjnych. Zadaniem systemu jest utrzymywanie repozytorium dokumentów i współpraca z urządzeniami wyjściowymi służącymi do różnych form prezentacji dokumentów. Coraz częściej systemy takie są wykorzystywane do obsługi procesów międzyinstytucjonalnych.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt