Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Informatyka w leśnictwie

Ilość znalezionych haseł: 627

Oprogramowanie i sprzęt

antyspam

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), systemy antyspamowe są częścią bram pocztowych. Cechy systemu antyspamowego: możliwość wykorzystania jako filtr dla dowolnego systemu pocztowego, możliwość zainstalowania na oddzielnym serwerze lub integracja z pracującym systemem pocztowym.zaawansowane możliwości filtrowania. W celu wykrywania niepożądanych wiadomości wykorzystywanych jest kilka metod. Stosowane są techniki bazujące na filtrowaniu takich cech wiadomości jak: adresy nadawcy i odbiorcy, rozmiar wiadomości, adresy wykorzystane do przekierowania wiadomości i nagłówek wiadomości, filtrowanie adresów e-mail i adresów IP przeprowadzane na podstawie tworzonych list oraz baz RBL zawierających adresy IP serwerów zezwalających na niekontrolowany ruch pocztowy, filtrowanie treści wiadomości. Filtrowanie zawartości wszystkich części wiadomości, włącznie z nagłówkami i załączonymi plikami. Analiza plików zapisanych w postaci czystego tekstu, HTML, MS Word i RTF. Treść może zostać zakwalifikowana do jednej ze zdefiniowanych grup bazujących na analizie semantycznej tekstu, analiza heurystyczna, zaawansowana obsługa wiadomości. Możliwość zdefiniowania ustawień, wiadomość zakwalifikowana do jednej z kategorii spamu może być dostarczona do adresata (bez zmian lub z dodatkowymi nagłówkami mówiącymi o tym, do której kategorii została zakwalifikowana), przekierowana na inny adres lub usunięta, automatyczna aktualizacja antyspamowych baz danych, wygodne narzędzie administracyjne.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt