Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Informatyka w leśnictwie

Ilość znalezionych haseł: 627

Oprogramowanie i sprzęt

ATA

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), ATA (ang. Advanced Technology Attachment - rozwinięta technologia urządzeń dodatkowych) określany również jako IDE lub EIDE to jeden z najbardziej popularnych interfejsów komputera, przystosowany do połączenia dysków twardych z płytą główną. Jego podstawowy interfejs obsługuje trzy tryby pracy PIO 0, 1 i 2 oraz DMA Single word 0, 1, 2 i DMA Multiword 0. ATA odnosiła się początkowo jedynie do oryginalnych komputerów IBM PC/AT i określana była także jako IDE (Integrated Drive Electronics). Jest to technologia wynaleziona jeszcze w latach 80-tych przez firmy Compaq i Western Digital, która stanowiła interfejs pomiędzy płytą główną a urządzeniami do przechowywania danych - dyskami posiadającymi wbudowany w napęd kontroler łączący napęd z magistralą systemową. Termin IDE pojawił się zanim ustanowiony został standard ATA i w miarę jak technologia posuwała się naprzód, pojawiało się coraz więcej nazw bazujących zarówno na określeniu ATA jak i IDE. ATA przewiduje podłączenie dwóch urządzeń (wyłącznie dysków twardych) na jednym kanale. Nie umożliwia za to podłączenia CD-ROM-u. W zależności od maksymalnej przepustowości w standardzie ATA wyróżnia się trzy tryby pracy - starszy tzw. Legacy ATA (max do 8 MB/s) oraz dwa nowsze Fast i Ultra ATA. Cała specyfikacja w odróżnieniu od konkurencyjnej technologii SCSI charakteryzuje się stosunkowo niską ceną i łatwością obsługi. Jego instalacja jest również z reguły bardzo prosta odkąd w większości płyt głównych są wbudowane jedno lub dwukanałowe kontrolery. Wystarczy jedynie podłączyć taśmę danych jednym końcem do urządzenia a drugim do gniazda kontrolera na płycie głównej. W przypadku dysków twardych, każdy kanał EIDE obsługuje maksymalnie dwa urządzenia podłączone do jednej taśmy, z których jedno posiada w systemie zawsze status nadrzędnego (mastera), a drugie podrzędnego (slawe'a). Z kolei kontrolery na płycie głównej akceptują różne wersje specyfikacji ATA zależne od ich zaawansowania technologicznego. ATA-1 (maksymalnie do 8,3 MB/s [Legacy] ) ATA-2 (16,6 MB/s) ATA-3 (16,6 MB/s [Fast] ) ATA-4/ATAPI-4 (33 MB/s) ATA-5/ATAPI-5 (100 MB/s [UltraATA] ) ATA-6/ATAPI-6 (133 MB/s [Big Drive]). ATA - jako standard komunikacyjny - obsługuje dyski twarde o maksymalnej pojemności do 128 GB. Rozszerzona wersja tego interfejsu, umożliwiająca podłączenie dysków o maksymalnej pojemności do 144 000 000 GB (144 PB - petabajtów) nosi nazwę ATA/133 (ATAPI-6). ATA jest specyfikacją zatwierdzoną przez komisję ANSI (specyfikacja X3T10).

Zobacz więcej...

Oprogramowanie i sprzęt

audyt informatyczny

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), audyt informatyczny (audyt IT, audyt systemów IT) - proces zbierania i oceniania dowodów w celu określenia czy system informatyczny i związane z nim zasoby właściwie chronią majątek, utrzymują integralność danych i dostarczają odpowiednich i rzetelnych informacji, osiągają efektywnie cele organizacji, oszczędnie wykorzystują zasoby i stosują mechanizmy kontroli wewnętrznej, tak aby dostarczyć rozsądnego zapewnienia, że osiągane są cele operacyjne i kontrolne, oraz że chroni się przed niepożądanymi zdarzeniami lub są one na czas wykrywane a ich skutki na czas korygowane.                                                                                                                         Standardami często stosowanymi w audytach informatycznych są: CobiT ITIL (ISO/IEC 20000) ISO 9001 Normą wyspecjalizowaną w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, według której często prowadzi się audyty jest ISO/IEC 27001. Towarzyszącą normą służącą do budowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji jest ISO/IEC 27002 (dawniej ISO/IEC 17799). Normą zawierającą wytyczne odnośnie prowadzenia audytów oraz doboru audytorów jest norma ISO/IEC 19011:2002 (dotyczy głównie audytów systemu zarządzania jakością i/lub systemów zarządzania środowiskowego).

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt