Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Inżynieria leśna

Ilość znalezionych haseł: 1057

Hydrologia

depresja zwierciadła wody

(inżynieria leśna, hydrologia), obniżenie, wgłębienie w powierzchni zwierciadła wody podziemnej wywołane pompowaniem lub wymuszone obniżeniem stanów wody na granicach warstwy, parowaniem itp. (depresja jednostkowa, depresja jednostkowa przyrostowa). Depresja zwierciadła wody wyraża się różnicą stanów zwierciadła statycznego i zwierciadła dynamicznego (zwierciadło wód podziemnych).Depresja regionalna to średnia wielkość obniżenia statycznego zwierciadła wody podziemnej w obrębie jednostki hydrogeologicznej, powstałego pod wpływem eksploatacji wody podziemnej za pomocą większej liczby ujęć (bez uwzględniania depresji w samych ujęciach – studniach); wywołana  łącznym wydobyciem wody w ilości 1000 m3/dobę nosi nazwę d. regionalnej jednostkowej.Depresja wypadkowa – obniżenie statycznego zwierciadła wody powstałe wskutek interferencji lejów depresji studzien współdziałających. W zależności od wielkości zmian depresji zwierciadła wody w trakcie eksploatacji wody podziemnej depresja może być d. ustaloną, czyli stałą w czasie wydobywania wody, i d. nieustaloną, tj. ulegającą zmianom w trakcie jej eksploatacji. Depresja rzeczywista to obniżenie na zewnętrznej ścianie otworu hydrogeologicznego (studni) mierzone w przyległym piezometrze, podczas gdy w samym otworze hydrogeologicznym (studni) obserwujemy depresję (d. pozorna) powiększoną o zeskok (efekt przyścienny).Depresja obliczeniową jest d. rzeczywista, wyznaczana najczęściej przez odjęcie wartości efektu przyściennego (zeskoku, będącego wyrazem strat hydraulicznych na filtrze) od wartości depresji w studni pompowanej (d. pozornej).ang. drawdown, depression

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt