Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Lasy i leśnictwo

Ilość znalezionych haseł: 96

Lasy i leśnictwo

Puszcza Kampinoska

(lasy i leśnictwo), tereny leśne na pn-zach. od Warszawy między rzekami Bzurą, Wisłą i Utratą położone w pradolinie Wisły na obszarze wydm i bagien z dominującymi na piaszczystych wydmach bo-rami sosnowymi, mającymi często ponad 200 lat i bardzo wysokimi (nawet do 28 metrów wysokości). Do XV wieku tereny te stanowiły własność książąt mazowieckich, włączone w 1467 r. do Korony, a od 1590 - stając się dobrami królewskimi pod kontrolą Sejmu - były oddawane w dzierżawę. Rosły tu wówczas słynne sosny, zwane masztowymi po które przy-jeżdżano aż z Gdańska. Teren puszczy był areną niemal wszystkich ważnych wydarzeń z hi-storii Polski: od 1410 r. (gdy podążał tędy pod Grunwald Władysław Jagiełło), przez 1794 (trasa przemarszu dywizji Henryka Dąbrowskiego podczas Insurekcji Kościuszkowskiej) i 1863 (w okresie powstania styczniowego we wsi Kampinos znajdował się sztab powstańczy), po okres II wojny światowej (słynna Bitwa nad Bzurą, masowe egzekucje w latach 1939-41). Obecnie w większości teren Puszczy (ok. 670 km?, z czego tylko ok. 270 km? zajmują lasy) należy do Kampinoskiego Parku Narodowego. Większość puszczańskich drzewostanów po-chodzi z monokulturowego zalesiania (są obecnie stopniowo zastępowane lasem mieszanym, zwłaszcza w obszarach ochrony ścisłej). Oprócz często spotykanego łosia, żyją tu także: bóbr, ryś, wydra, lis, jeleń, sarna, dzik, jenot, borsuk, a z ptaków: bocian czarny, bielik, żuraw, cza-pla siwa, derkacz, bąk. Kampinoski PN posiada 22 obszary ochrony ścisłej na 12% po-wierzchni, a pozostałą część zajmują obszary ochrony częściowej (80,4% terenu) i ochrony krajobrazowej (7,6%). Park otacza otulina o pow. ponad 37 tys. ha. Od 2000 roku KPN jest Rezerwatem Biosfery "Puszcza Kampinoska".

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt