Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Ochrona przeciwpożarowa

Ilość znalezionych haseł: 42

Ochrona przeciwpożarowa

las tworzący infrastrukturę związaną z ochroną lasu przed pożarami

(ochrona przeciwpożarowa), szczególny przypadek lasu jako gruntów, trwale pozbawionych roślinności leśnej wykorzystywanej do produkcji leśnej (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj stanowiącego wydzielenie leśne/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości, potrzebnych do prowadzenia przez Lasy Państwowe działalności w zakresie ochrony lasu przed pożarami leśnymi. Należy tu wymienić w szczególności:a) wieże przeciwpożarowe i dostrzegalnie,b) zbiorniki i , odpowiednio urządzone, trwałe punktu czerpania wody, c) obiekty baz lotniczych – z uwzględnieniem przepisów właściwych w sprawach lotnisk,d) pasy terenu, odpowiednio urządzone pod kątem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się pożarów leśnych,e) centra dowodzenia i koordynowania akcji zwalczania pożarów.Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami ochrony lasu przed pożarami,  nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a także w połączeniu z nieruchomościami gruntowymi, występującymi w ewidencjach powszechnych pod różnymi tytułami nie wskazującymi na związek z gospodarką leśną  - a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę ochrony lasu przed pożarami.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt