Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Siedliskoznawstwo leśne

Ilość znalezionych haseł: 422

Siedliskoznawstwo leśne

bory mieszane

(siedliskoznawstwo leśne), grupa średniożyznych uboższych typów siedliskowych lasu na oligo- i mezotroficznych glebach mineralych i organicznych (BMb); próchnica typu mor. Drzewostan tworzy zazwyczaj sosna I-II klasy bonitacji, dolnej warstwy drzewostanu (II piętra) zazwyczaj brak, bądź jest słabo rozwinięta i mogą w niej rosnąć świerk, dąb, buk lub jodła. W górach drzewostan tworzy świerk II-III kl. bonitacji. Podszyt dobrze rozwinięty o pokryciu do 50-80%, złożony jest z: kruszyny, dęba, świerka, buka, jodły, jałowca, jarzebiny; pojawia się w warstwie tej także słabo rozwinięta leszczyna. Runo dosyć bogate; tworzą między innymi: trzcinnik leśny Calamagrosis arundinacea, tomka wonna Anthoxanthum odoratum, jastrzębce Hieracium sp., borówka czarna i brusznica Vaccinium myrtillus i V. vitis-idaea, orlica pospolita Pteridium aquilinum; a także kostrzewa owcza Festuca ovina, śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa. Nieliczne są gatunki lasów mieszanych - w tym: konwalia majowa Convallaria maialis, konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium. Dobrze rozwinięta warstwa rozwinięta mszysta jest mniej widoczna niż w borach; rośnie w niej m.in.: płonnik strojny Polytrichum attenuatum (P. formosum), brodawkowiec jasnozielony Scleropodium purum i gajnik lśniący Hylocomnium splendens. W borach mieszanych bagiennych występują licznie torfowce Sphagnum sp. W końcu 2010 r. bory mieszane stanowiły 29,7% pow. ogólnej powierzchni leśnej kraju. Na obszarach w zarządzie w PGL LP - zajmowały 29,9% pow.; a w lasach prywatnych 31,3% ich areału.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Bory Tucholskie

(siedliskoznawstwo leśne), Bory Tucholskie to obszar leśny leżący w pomiędzy Miastkiem, Kościerzyną, Świeciem n/Wisłą , Tucholą i Czarnym; w granicach powiatów człuchowskiego, bytowskiego, chojnickiego, kościerskiego i starogardzkiego w województwie pomorskim oraz świeckiego, tucholskiego i bydgoskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Szczególnie trudne jest przyjęcie (ustalenie) zachodniej granicy BT, bowiem ich obszar zlewa się z lasami Doliny Gwdy. Powierzchnia BT podawana w literaturze waha się od 117 tys. ha do 400-500 tys. ha (Boiński 1992, Kowalewski, 2002). Obszar leśny określany jako Bory Tucholskie obejmuje w całości lub w części tereny zaliczane regionalizacji fizycznogeograficznej do mezoregionów: Równiny Charzykowskiej (314.67), Borów Tucholskich – z wyj. cz. zach.(314.711), Wysoczyzny Świeckiej – cz. płn. (314.73), Doliny Brdy (314.72) i Pojezierza Krajeńskiego (314.69); oraz miejscami do mezoregionów przylegających. umowne granice DOL Bory Tucholskie wyznaczają miejscowości oraz obiekty liniowe: miejscowości: Miastko- droga nr - Sulęczyno – Kościerzyna – Skórcz – Warlubie – Dolna Grupa – Terespol Pomorski – Lniano- Serock – płd. obrzeża Bydgoszczy – wsch. i płn. obrzeża Tucholi - Potulice (leżące pomiędzy Nakłem a Bydgoszczą), południowe obrzeża: Bydgoszczy, płn. obrzeża Chojnic – Czarne – Miastko. W przyjętych granicach jest to obszar o powierzchni ogólnej około 580 tys. ha, w tym 360 tyś ha lasów. Są to głownie drzewostany sosnowe. Lasy liściaste i mieszane łącznie zajmują około 10% powierzchni. W granicach BT jest Park Narodowy Bory Tucholskie (pow. ogólna 4613 ha, tym 3936 ha (85%) lasów) oraz parki krajobrazowe o wysokiej lesistości: Tucholski , Wdecki , Wdzydzki i Zaborski. Jest wiele rezerwatów przyrody, wśród których do najcenniejszych należy rezerwat Cisy Saropolskie w Wierzchlesie. Najstarsza część tego obszaru chroniona jest od 1827 roku. Są obszary Natura 2000, w tym PLB 220009 Bory Tucholskie. Na omawianym terenie około 95% % terenów leśnych jest w zarządzie Lasów Państwowych Lasy państwowe są w zarządzie RDLP Gdańsk, nadleśnictw Kartuzy – obręb Wierzyca (cz. płd.-zach.), Lipusz- obręb Sulęczyno (cz. płd.),Lipusz, Dziemiany, nadleśnictwo Kościerzyna – obręb Kościerzyna (cz. zach.), obręb Bąk (cz. płn.), nadleśnictwo Kaliska – obręb Bartel Wielki (bez cz. płn.-wsch.), obręb Wirty (bez cz. płn.-wsch.), nadleśnictwo Lubichowo – obręby Osieczna, Lubichowo (bez cz. płn.-wsch.), obręb Drewniaczki , nadleśnictwa Osie – obręby Osie, Warlubie, nadleśnictwo Dąbrowa - obręby Dąbrowa, Laskowice, nadleśnictwo Trzebciny – obręby Sarnia Góra, Szarłata, nadleśnictwo Woziwoda – obręby Twarożnica, Woziwoda, nadleśnictwo Czersk – obręby Czersk, Giełdoń, nadleśnictwo Przymuszewo – obręby Przymuszewo, Laska, Rytel – obręb Klosnowo (cz. płn.), Rytel (cz. płn.), nadleśnictwo Tuchola – obręb Zalesie ,Świt (cz. wsch.), nadleśnictwo Zamrzenica – obręb Wierzchlas (bez cz. płd.- wsch.), Świekatówko – (cz. zach.), Zamrzenica (cz. wsch.), nadleśnictwo Różanna – obręb Różanna (bez cz. zach.), Stronno (bez cz. wsch.) oraz nadleśnictwo Żołędowo – obręb Żołędowo (cz. środkowa). RDLP Szczecinek nadleśnictwo Bytów – obręb Bytów (cz. płd.) nadleśnictwo Osusznica – obręb Osusznica (bez cz. płn.), Sierżno (bez cz. płn.),Chociński Mły, nadleśnictwo Miastko – obręb Miastko (cz. płd.), nadleśnictwo Niedźwiady – obręb Niedźwiady, Przechlewo, Rudawa (bez cz. zach.), Czarne Człuchowskie – obręb Rzeczenica, Międzyborz (bez cz. zach.), nadleśnictwo Człuchów – obręb Polnica, Lipie (cz. płn.), Domisław (cz. płn.). Granice Borów Tucholskich próbował określić między innym Kowalewski (Kowalewski, 2002)

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt