Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Siedliskoznawstwo leśne

Ilość znalezionych haseł: 422

Siedliskoznawstwo leśne

Puszcza Notecka

(siedliskoznawstwo leśne), Puszcza Notecka (Notecko-Warciańska, Lasy Nadnoteckie) obszar leśny leżący w pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej, na pomiędzy Czarnkowem a Santokiem; ograniczony od północy doliną Noteci a od południa Wartą: w granicach powiatów strzelecko-drezdeneckiego i międzyrzeckiego w woj. lubuskim; oraz czarnkowsko-trzcianeckiego, międzychodzkiego, szamotulskiegoi obornickiego - w woj. wielkopolskim. Umowne granice współczesnej Puszczy Noteckiej wyznaczają miejscowości oraz obiekty liniowe: Stare Polichno n/Notecią – Drawsko – Czarnków- okolice Rogoźna – Oborniki – Wronki –Międzychód – Skwierzyna – St. Polichno.W podanych granicach nie mieszczą się obszary leśne leżące na południe od Warty (na jej lewym brzegu) będące w zarządzie nadleśnictw Lasów Państwowych gospodarujących w opisanych powyżej granicach P. Noteckiej. Puszcza Notecka Granica leśna Lipki Wielki – dr. 158- Osów-Niegosław- dr. 181- Drawsko- rz. Noteć – Wieleń – Czarnków- dr. 182-Klempicz- Tarnówko-Boruszyn- Ludomy-Grudna- dr. 11- Oborniki-rz. Warta –Wronki- Skwierzyna-dr.159-Llipki Wielkie Granica wodna Santok – rz. Noteć - Czarnków- dr. 182-Klempicz- Tarnówko-Boruszyn- Ludomy-Grudna- dr. 11- Oborniki-rz. Warta –Wronki- Skwierzyna-Santok. Pow wg Zaręby Pow wg PTL 1965 Puszcza Notecko-Warciańska (Błaszyk, 1965) - brak danych o pow w latach 60—tych 14 nadleśnictw W przyjętych granicach jest to obszar o powierzchni 1560 km2, z czego prawie 75% zajmują lasy. Prawie wszystkie one są w zarządzie Lasów Państwowych,nadleśnictw Potrzebowice, Wronki, Krucz, Sieraków, Oborniki, Karwin i Międzychód. Jest to teren Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Notecka a także ogromnego obszaru ptasiego Natura PLB 300015 Puszcza Notecka (prawie 1800 km2, oraz kilkunastu znacznie mniejszych obszarów siedliskowych (PLH) Natura 2000.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Puszcza Romincka

(siedliskoznawstwo leśne), Puszcza Romincka leży w północno-wschodniej Polsce, na pograniczu Polski i Rosji. Ogólna powierzchnia jej podawana w literaturze szacowana jest na 35 tys. ha, w tym 12-15,5 tys. ha w granicach Polski. W Polsce puszcza ta jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w granicach gmin Gołdap – cz. płn.-wsch. i Dubeninki – cz. płn. w powiecie giżyckim. W ujęciu historycznym obszar ten krótko opisał Zaręba (Zaręba, 1986). Po stronie polskiej współczesne granice lasów Puszczy Rominckiej wyznaczają granica państwa z Rosją na odcinku od przejścia granicznego w Gołdapi do okolic Żytkiejm, oraz miejscowości: Żytkiejmy – Podbłędzie - droga 651 - Galwiecie – Kolniszki – północne obrzeża Gołdapi – granica państwa. W opisywanych granicach puszcza składa się z dwóch kompleksów rozdzielonych jeziorem Gołdap Z uwagi na położenie z dala od dużych miast oraz brak rozwiniętej bazy turystycznej Puszcza Romnicka jest jednym z najmniej narażonych na negatywne oddziaływanie antropopresji dużych kompleksów leśnych Polski. Jest to interesujący teren pod względem przyrodniczo-turystycznym, którego obszar omawiany się w znacznym stopniu z terenami w granicach parku krajobrazowego Puszczy Rominckiej (pow.ogólna 14 620 ha, w tym 10 534 ha (72%) lasów.) oraz obszar Natura 2000 PLH 280005 Puszcza Romincka; w jego granicach jest kilka rezerwatów przyrody w tym rezerwat ........................... Nazwa na mapie 'Polska mapa krajobrazowa' terenów leśnych w płn.-wsch. części województwa mazursko-warmińskiego,na płn-wsch. od Gołdapi

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt