Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Siedliskoznawstwo leśne

Ilość znalezionych haseł: 422

Siedliskoznawstwo leśne

las górski (LG)

(siedliskoznawstwo leśne), żyzne siedliska dolnej części regla dolnego (regiel dolny niski) w Sudetach i w Karpatach. Występują także w Górach Świętokrzyskich. Do roku 2003 wyróżniany był jeden typ siedliskowy lasu - las górski (LG); po roku 2003 wyróżniane są: las górski świeży (LGśw) i rzadziej występujący las górski wilgotny (LGw). Siedlisko pod wpływem ruchomej wody stokowej. Gleby - najczęściej: brunatne kwaśne, brunatne wyługowane, pararędziny, rzadziej gruntowoglejowe; wytworzone z pokryw gliniastych, piasków gliniastych, bądź glin deluwialnych w krainie Sudeckiej m.in. na: granitach, gnejsach, zlepieńcach i łupkach i marglach; a w krainie Karpackiej powstałych ze zwietrzeliny piaskowców i łupków magurskich, przedmagursklich,krośnieńskich, inoceranowych, godulskich i innych. Próchnica typu mull. Drzewostan buduje buk lub jodła I-II kl. bonitacji (w Bieszczadach Bk także III-III/IV kl. bonitacji). Dolnej warstwy drzewostanu brak; podszyt miejscami silnie rozwinięty złożony z: leszczyny, bzu koralowego, trzmieliny i suchodrzwu. Runo wykazuje duże zróznicowanie gatunkowe i sezonowe. Gatunki różnicujące to m.in. żywiec cebulkowy Dentaria bulbifera, żywiec dziewięciolistny, D. enneaphyllos (Sudety), żywiec guczołkowaty D. glandulosa (Karpaty), marzanka wonna Galium odoratum, kopytnik leśny Asarum europaea, szałwia lepka Salvia glutinosa, żywokost bulwiasty Symphytum tuberosum, sałatnica leśna Aposteris foetida (wsch. Karpaty). Gatunki częste to m.in.: zawilec gajowy Anemone nemorosa, przenęt purpurowy Prenanthes purpurea, nerecznica szerokolistna Dryopteris dilatata, kostrzewa leśna Festuca alttissima, starzec Fuchsa Senecio fuchsi. W roku 2010 siedliska "las górski" zajmowały na terenach w zarządzie Lasów Państwowych obszar ok. 310 tys. ha (4,4% pow.). W LP małe obszary LG są w krainie Śląskiej w mezoregionie Płaskowyżu Głubczyckiego (V.15), i w Małopolskiej w mezoregionie Łysogórskim (VI.24); a większe m.in. w krainie Sudeckiej w mezoregionie Kotliny Kłodzkiej (VII.9) oraz w Karpackiej w mezoregionach: Górnej Ropy (VIII.15), Dukielskim (VIII.16), Bieszczadów Niskich (VIII.17) i Bieszczadów Wysokich (VIII.18).

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

las mieszany górski (LMG)

(siedliskoznawstwo leśne), średniożyzne siedliska regla dolnego. Do roku 2003 wyróżniany był jeden typ siedliskowy - las mieszany górski (LMG); po roku 2003 wyróżniane są: las mieszany górski świeży (LMGśw) i rzadziej występujący las mieszany górski wilgotny (LMGw). Gleby - najczęściej: brunatne kwaśne, brunatne bielicowe, rdzawe brunatne; często odmiany gruntowoglejowej; rzadziej rędziny i pararędziny; wytworzone z pokryw gliniastych, pylastych, rzadziej z pylastych glin deluwialnych; na podłożu skał w krainie Sudeckiej głównie granitach, gnejsach oraz łupkach łyszczykowych; a w krainie Karpackiej piaskowców, łupków i zlepieńców istebniańskich magurskich, ciężkowickic i innych. Próchnica mull, rzadko moder-mull. Drzewostan buduje najczęściej świerk I-III kl. bonitacji; rzadziej jodła i buk II-IV kl. bonitacji; w kórym domieszkę stanowią: modrzew, jawor, lipa i osika; a w świerczynach także jodła i buk. Dolnej warstwy drzewostanu brak; podszyt słabo często silnie rozwinięty tworzą jarzębina, suchodrzew, bez koralowy. Gatunki różnicujące to m.in.: jeżyny Rubus sp., poziewniki Galeopsis sp., i przenęt purpurowy Prenanthes purpurea; zaś w LMGw tojeść gajowa Lysumachia nemorum i zachyłka oszczepowata Phegopteris coonnectillis. Gatunki częste to m.in.: konwalijka majowa Maianthemum bifolium, sałatnik leśny Mycelis muralis, trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea. W roku 2010 siedliska "las mieszany górski" zajmowały na terenach w zarządzie Lasów Państwowych obszar ponad 132 tys. ha (1,9% pow.). Małe obszary LMG są krainie Śląskiej m.in. mezoregionie Ślęży (V.10) i Płaskowyżu Głubczyckiego (V.15), w Małopolskiej w mezoregionie Łysogórskim (VI.24); a większe m.in. w krainie Sudeckiej w mezoregionie Gór Izerskich i Karkonoszy (VII.2) i Masywu Śnieżnika (VII.11); a w Karpackiej w mezoregionach Beskidu Śląskiego i Małego (VIII.6) oraz Beskidu Żywieckiego (VIII.7).

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt