Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Siedliskoznawstwo leśne

Ilość znalezionych haseł: 422

Siedliskoznawstwo leśne

lasy mieszane

(siedliskoznawstwo leśne), grupa średniożyznych bogatszych typów siedliskowych lasu o dużym zróżnicowaniu regionalnym składu gatunkowego drzewostanów i runa; na mezotroficznych glebach mineralnych (z próchnicą typu moder) i organicznych (LMb). Drzewostany zazwyczaj mieszane, w których gatunkiem panującym najczęściej jest sosna I-II kl. bonitacji; rzadziej świerk, buk, dąb bądź jodła. Warstwa dolna drzew słabo rozwinięta; mogą ją budować: świerk, jodła, buk oraz czasami dąb. Podszyt liczniejszy w drzewostanach o luźnym zwarciu; w zwartych drzewostanach bukowych, jodłowych i świerkowych może nie występować. W podszycie występują: leszczyna, dąb, buk, jodła, wiciokrzew i pojedynczo jałowiec. Runo bogate, gatunkami częstymi są: konwalia majowa Convallaria maialis, konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium, szczawik zajęczy Oxalis acetosella; kosmatka owłosiona Luzula pilosa, turzyca palczasta Carex digitata, mezotroficzne trawy: tomka wonna Anthoxanthum odoratum, prosownica rozpierzchła Milium effusum, perłówka zwisła Melica nutans; nielicznie rośnie borówka czarna Vaccinium myrtyllus.Warstwa mszysta jest słabo rozwinięta - rosną w niej m.in. płonnik strojny Polytrichum attenuatum (P. formosum), pojawiają się merzyki Mnium sp. W lasach mieszanych bagiennych występuje licznie narecznica błotna Thelypteris palustris. W końcu 2010 r. lasy mieszane stanowiły 25,8% pow. ogólnej powierzchni leśnej kraju. Na obszarach w zarządzie w PGL LP - zajmowały 26,6% pow.; a w lasach prywatnych 20,6% ich areału.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt