Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Siedliskoznawstwo leśne

Ilość znalezionych haseł: 422

Siedliskoznawstwo leśne

Lasy Taborskie

(siedliskoznawstwo leśne), Lasy Taborskie to obszary leśne w północno-wschodniej Polsce, w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, na pograniczu powiatów ostródzkiego i olsztyńskiego. Do L. Taborskich należy także mały obszar na terenie powiatu iławskiego w woj. pomorskim. Droga Olsztynek - Olsztyn wyznacza wschodnią granicę L. Taborskich. Północną granicę wyznacza m.in. droga Olsztyn Łukta, następnie droga Łukta - Morąg. Zachodnią granicę L. Taborskich stanowią południowo-wchodnie brzegi Jeziora Jeziorak. W na płn.-zach. obrzeżach jest Miłomłyn, na na płd.-zach Ostróda. W opisanych granicach jest to obszar o pow.ogólnej około 87 tys. ha, w tym 56 tys. ha lasów w większości iglastych. prawie wszystkie tereny leśne są w zarządzie Lasów Państwowych - nadleśnictw: Iława, Miłomłyn, Kudypy, Stare Jabłonki i Olsztynek w RDLP Olsztyn. LasyTaborskie od dawna znane są z sosny o bardzo wysokiej jakości technicznej. Rezerwat sosny taborskiej z drzewami w wieku 250-270 lat jest w pobliżu miejscowości Tabórz, na płn od Ostródy. Sosna tam rośnie na siedlisku lasu mieszanego; z uwagi na wysoki wiek sosna wypada, jej miejsce zajmje buk, który świetnie tam rośnie pod w dolnych warstwach drzewostanów. L. Taborskie to cenny obszar pod zględem przyrodniczym; w jego granicach wyznaczono m.in. obszar Natura 2000 PLB 280002 Dolina Pasłeki * ------Zarębą (1986) pow. L. Taborskich szacował na 26 tys. ha.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Lasy Wolińskie

(siedliskoznawstwo leśne), Lasy Wolińskie znajdują się w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim na terenie gmin Świnoujście, Międzyzdroje i Dziwnów. Lasy Wolińskie tworzą dwa obszary leśne przedzielone pasem terenów otwartych; obszar mniejszy o powierzchni poniżej 3 tys. ha obejmuje tereny pomiędzy Świnoujściem a Międzyzdrojami, a większy - około10 tys. ha, obejmuje tereny leżące na wschód i południe Międzyzdrojów. Na obrzeżach LW, poza ich granicami są m.in. jeziora Koprowo i Wicko Wielkie oraz miejscowości Wapnica i Międzyzdroje.Ogólna powierzchnia* Lasów Wolińskich wynosi ok. 15 tys. ha, z czego 12 tys. ha (80%) zajmują lasy. Około 50% terenów leśnych jest w zarządzie Nadleśnictwa Międzyzdroje; są to rejony północno-zachodnie i wschodnie LW. W części centralnej są lasy w zarządzie Wolińskiego Parku Narodowego (pow. ogólna 8134,5 ha , w tym 4643,6 ha lasów). Pod względem składu gatunkowego przeważają drzewostany iglaste, które zajmują prawie 7 tys. ha (60 %), omawianego terenu. Lasy Wolińskie są cenne pod względem przyrodniczym, poza parkiem narodowym w ich granicach są również zalesione części obszarów Natura 2000 Wolin i Uznam oraz Delta Świny. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * w latach 80. XX wieku Zaręba (1986) powierzchnię ogólną Lasów Wolińskich szacował na 15,5 tys. ha

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt